Search result for

lust

(140 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lust-, *lust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lust[N] ความต้องการทางเพศ, See also: ความใคร่, กามตัณหา, ราคะ, โลกีย์, Syn. sexual desire
lust[N] ความปรารถนา, See also: ความทะเยอทะยาน, ความกระตือรือร้น
lusty[ADJ] แข็งแรง, See also: มีกำลังวังชา, มีชีวิตชีวา, Syn. strong
luster[VI] กลายเป็นมันเงา
luster[N] ความเป็นเงา, See also: ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน, Syn. shine, sheen, gloss, Ant. dullness, gloom, darkness
luster[N] ความรุ่งโรจน์, See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์, Syn. excellence, glory, spendor
luster[N] ความสว่างสุกใส, See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส, Syn. brilliance, radiance
luster[N] เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา
luster[VT] ฉาบให้เป็นเงา, See also: ทำให้เป็นเงา
luster[N] สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ,กามตัณหา,โลกีย์,ความปรารถนา,ตัณหา,ความกระตือรือร้น,ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง,ชอบโลกีย์,ปรารถนา, Syn. sexual desire,craving,lechery,desire,want
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
lusty(ลัส'ที) adj. แข็งแรง,มีกำลังวังชา,มีชีวิตชีวา., See also: lustily adv. ดูlusty lustiness n. ดูlusty, Syn. hearty
baluster(แบล'ลัสเทอะ) n. เสาราวระเบียง, Syn. balustrade
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
cluster {clusteredn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump

English-Thai: Nontri Dictionary
lust(n) ตัณหา,ความอยาก,ราคะ,ความปรารถนา,ความต้องการทางเพศ
lust(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน,ใคร่ได้
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
lustral(adj) เกี่ยวกับการทำให้บริสุทธิ์
lustre(n) ชื่อเสียง,ความรุ่งโรจน์,แสงเหลือบ,โคมระย้า
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lustตัณหา [TU Subject Heading]
Lusterความมันแวววาว, ความมันวาว [การแพทย์]
lustreความวาว, สมบัติในการสะท้อนแสงจากผิวแร่ ความวาวมีหลายแบบ  เช่น วาวแบบโลหะแบบมุก แบบเพชร แบบน้ำมัน แบบแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"A widow's lust in spring" Look what they're up to'ความกำหนัดของหญิงม่าย' ดูนั่นสิ มันทำอะไรกันน่ะ Portrait of a Beauty (2008)
I destroyed it with my lustหม่อมฉันพ่ายต่อราคะในจิตใจ Portrait of a Beauty (2008)
They called him The Gilded Man. His lust for gold was legendary.เขาถูกเรียกว่าหนุ่มหน้าทอง เพราะความกระสันทองจนเป็นตำนาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A store can awaken a lust for things you never even knew you needed.ห้างมักกระตุ้นความอยากได้สินค้า แม้คุณไม่คิดว่าคุณต้องการมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
I thought you would have a beer lust.คิดว่าคุณดื่มเบียร์มาซักสี่กระป๋องแล้ว Drag Me to Hell (2009)
But I do know about lust, seduction and manipulation.แต่ที่ผมรู้แน่คือความปรารถนา การยั่วยวนและเคลื่อนไหว The Ugly Truth (2009)
I mean, try to find lust instead. It's a lot easier and a lot less messy.ผมหมายถึง มองหาความใคร่แทน มันง่ายกว่า ยุ่งยากน้อยกว่า The Ugly Truth (2009)
Alexandria, in the province of Egypt, still retained some of its luster, possessed one of the Seven Wonders of the ancient world: the legendary lighthouse, and the biggest library known.อเล็กซานเดรีย จังหวัดหนึ่งของอียิปต์ ยังคงความรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยความที่ครอบครองหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกโบราณ ประภาคารในตำนาน\ และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุด ที่โลกเคยรู้จัก Agora (2009)
This is a demonstration about demons and angels, love and lust.งี่เง่าชะมัด ทุกอย่างมันสับสนปนเปไปหมดในหัวของผม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Wild energy, like lust, anger, excess, violence.พลังป่าเถื่อน เหมือนตัณหา ความโกรธ ปลดปล่อย รุนแรง Release Me (2009)
And I swerved at the last second, and then lust...ผมหักพวงมาลัยทันในวินาทีสุดท้าย แล้วผมก็... Roadkill (2009)
You need a machete to cut through The haze of lust that surrounds them.เธอต้องตัดไฟแต่ต้นลม กำจัดเมฆหมอกตัณหาระหว่างพวกเขา Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lustThis ring lost its luster.
lustSetting a new record added luster to his name.
lustOur cat's fur has lost its luster.
lustThe lust denies the need.
lustMy lust is so blind, it begins to destroy my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัณหากลับ[ADJ] lustful, Example: หล่อนเป็นนายหน้าจัดหาเด็กสาวใจแตกป้อนให้เสี่ยแก่ตัณหากลับที่ต้องการเปิดบริสุทธิ์กับเด็กนักเรียนสาวๆ, Thai definition: ที่มีความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
กระหายเลือด[V] lust for blood, See also: crave for blood, Thai definition: อยากกินเลือด
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
เงาวับ[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, sleek, polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: แม่กำลังจัดเครื่องชามทองเหลืองที่เงาวับจนสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ
พิโลน[ADJ] shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
เลื่อมพราย[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, brilliant, Example: สร้อยที่คอมีสีเลื่อมพรายงดงามเหมาะสมกับเจ้าหญิงมาก, Thai definition: ที่มีเงาเป็นประกายวูบวาบ
ตัณหา[N] passion, See also: lust, desire, craving, Tanha, Syn. ราคะ, ความอยาก, กามารมณ์, กิเลส, ความต้องการ, ความใคร่, Example: พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พุทธศาสนิกชนหมกมุ่นกับเรื่องตัณหาราคะรวมทั้งกิเลส
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย
รัต[ADJ] lustful, See also: amorous, Syn. กำหนัด, รักใคร่
ราคี[N] lust, See also: sexual desire, Syn. ราคิน, Thai definition: ีความกำหนัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUST    L AH1 S T
LUSTY    L AH1 S T IY0
LUSTER    L AH1 S T ER0
LUSTED    L AH1 S T AH0 D
LUSTRE    L AH1 S T ER0
LUSTIG    L AH1 S T IH0 G
LUSTFUL    L AH1 S T F AH0 L
LUSTING    L AH1 S T IH0 NG
LUSTROUS    L AH1 S T R AH0 S
LUSTGARTEN    L AH1 S T G AA2 R D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lust    (v) (l uh1 s t)
lusts    (v) (l uh1 s t s)
lusty    (j) (l uh1 s t ii)
lusted    (v) (l uh1 s t i d)
lustre    (n) (l uh1 s t @ r)
lustful    (j) (l uh1 s t f @ l)
lustier    (j) (l uh1 s t i@ r)
lustily    (a) (l uh1 s t i l ii)
lusting    (v) (l uh1 s t i ng)
lustiest    (j) (l uh1 s t i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begierde {f} | Begierden {pl}lust | lusts [Add to Longdo]
Lust {f}delight [Add to Longdo]
Lust {f}; Begeisterung {f}zest [Add to Longdo]
Lust {f}zestfulness [Add to Longdo]
Lust {f} am Sexsex drive [Add to Longdo]
Lust habento feel like [Add to Longdo]
Lust aufa yen for [coll.] [Add to Longdo]
Lustigkeit {f}jocundity [Add to Longdo]
Lustigkeit {f}merriness [Add to Longdo]
Lustlosigkeit {f}listlessness [Add to Longdo]
Lustspiel {n}comedy [Add to Longdo]
Lustspielfilm {m}film comedy [Add to Longdo]
Wollust {f} | Wollüste {pl}lust | lusts [Add to Longdo]
lustigfrolicsome [Add to Longdo]
lustig; heiter {adj}jocular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P) [Add to Longdo]
イラストマップ[, irasutomappu] (n) illustrated map [Add to Longdo]
イラストラ[, irasutora] (n) {comp} Illustra [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, ] luster; splendor; radiance; brilliance [Add to Longdo]
光泽[guāng zé, ㄍㄨㄤ ㄗㄜˊ, / ] luster [Add to Longdo]
嗜欲[shì yù, ㄕˋ ㄩˋ, / ] lust [Add to Longdo]
情欲[qíng yù, ㄑㄧㄥˊ ㄩˋ, ] lust; desire; sensual [Add to Longdo]
欲火[yù huǒ, ㄩˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] lust [Add to Longdo]
淫欲[yín yù, ˊ ㄩˋ, / ] lust [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, / ] luster of gems [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] luster of gems [Add to Longdo]
[cuǐ, ㄘㄨㄟˇ, ] luster of gems [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] luster of gem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster [Add to Longdo]
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations [Add to Longdo]
イラストラ[いらすとら, irasutora] Illustra [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喜劇[きげき, kigeki] Lustspiel, Komoedie [Add to Longdo]
珍談[ちんだん, chindan] lustige_Geschichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lust \Lust\, n. [AS. lust, lust, pleasure, longing; akin to OS.,
   D., G., & Sw. lust, Dan. & Icel. lyst, Goth lustus, and perh.
   tom Skr. lush to desire, or to E. loose. Cf. {List} to
   please, {Listless}.]
   1. Pleasure. [Obs.] " Lust and jollity." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclination; desire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For little lust had she to talk of aught. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       My lust to devotion is little.    --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. Longing desire; eagerness to possess or enjoy; -- in a had
    sense; as, the lust of gain.
    [1913 Webster]
 
       The lust of reigning. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Licentious craving; a strong sexual appetite. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: Virility; vigor; active power. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lust \Lust\, v. i. [imp. & p. p. {Lusted}; p. pr. & vb. n.
   {Lusting}.] [AS. lystan. See {Lust}, n., and cf. List to
   choose.]
   1. To list; to like. [Obs.] --Chaucer. " Do so if thou lust.
    " --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   Note: In earlier usage lust was impersonal.
      [1913 Webster]
 
         In the water vessel he it cast
         When that him luste.        --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   2. To have an eager, passionate, and especially an inordinate
    or sinful desire, as for the gratification of the sexual
    appetite or of covetousness; -- often with after.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever thy soul lusteth after.  --Deut. xii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever looketh on a woman to lust after her, hath
       committed adultery with her already in his heart.
                          --Matt. v. 28.
    [1913 Webster]
 
       The spirit that dwelleth in us lusteth to envy.
                          --James iv. 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lust
   n 1: a strong sexual desire [syn: {lecherousness}, {lust},
      {lustfulness}]
   2: self-indulgent sexual desire (personified as one of the
     deadly sins) [syn: {lust}, {luxuria}]
   v 1: have a craving, appetite, or great desire for [syn:
      {crave}, {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lust [lɵst]
   desire; want; wish
   disposal; inclination; tendency
   lust; passion
   lust; sexual pleasure
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Lust [lust] (n) , s.(f )
   delight; zest
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top