Search result for

lug

(136 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lug-, *lug*
English-Thai: Longdo Dictionary
wall plug(n) พุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lug[N] การลาก, See also: การดึง
lug[VT] ลาก, See also: ดึง, ฉุด, ดึงลาก, Syn. carry, drag
lug[SL] คนโง่ (ผู้ชาย)
lugger[N] เรือใบขนาดเล็กที่มี 2-3 กระโดง
luggage[N] กระเป๋าเดินทาง, See also: หีบห่อเดินทาง, Syn. baggage, suitcase
lugubrious[ADJ] โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
luggage(ลัก'กิจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง., Syn. baggage,bags
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
earplugn. ที่อุดหูกันน้ำหรือเสียง
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
plug and playต่อแล้วใช้หมายถึงเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเพียงแต่เสียบต่อกัน ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการติดตั้งให้ลำบากอย่างเครื่องพิมพ์
slug(สลัก) n. ตัวบุ้ง,ตัวทากกินใบไม้,ชายที่ขี้เกียจ,สัตว์ที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้า,พาหนะที่วิ่งช้า,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ ๆ ,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ vi. ฆ่าตัวบุ้งหรือทาก,กระทำช้า
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack
unplug(อันพลัก') vt. เอาจุกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
lug(vt) ลาก,ฉุดคร่า,ดึง
luggage(n) หีบ,กระเป๋าเดินทาง,หีบห่อ
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก
plug(n) ปลั๊กไฟ,หัวเสียบ,จุก,สลัก,ไม้ก๊อก,ชักโครก
plug(vt) เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา
sluggard(n) คนเฉื่อยชา,คนเกียจคร้าน
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย
sluggishness(n) ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน,ความเนือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
luggingการสะท้านของเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lugaeมีรอยจีบย่นเป็นร่องๆ [การแพทย์]
lugeonlugeon, ลูยอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Luggageเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]
Luggage industryอุตสาหกรรมเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next time, you're lugging this astromech around.คราวหน้า เจ้าจะต้องมาลากดรอยด์นี่แทนข้า Duel of the Droids (2008)
You had a Luger pointed at the base of your skull the first time we met.คุณได้ลูเกอร์มา จากมันสมองของคุณ ครั้งแรกที่เราพบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Good, you brought the keg. Lug that thing over.ดีเลย แกเอาถังมาด้วย หิ้วมันมาเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'm heading to Hong Kong on business tomorrow. Get my luggage ready for me.ผมจะไปทำธุระที่ฮ่องกง ในวันพรุ่งนี้ เตรียมสัมภาระของผมให้พร้อม. Episode #1.7 (2008)
My luggage still has my initials on it, fellas;กระเป๋าของยังมีชื่อย่อผมอยู่เลย เพื่อนเอ๋ย Changeling (2008)
Sofia Lugoโซเฟีย ลูโก้ Boxed In (2008)
But we're not lugging your baggage.แต่อย่าคิดว่าผมจะจัดของให้คุณนะ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
And I don't mean just luggage.ผมไม่ได้หมายถึงแค่กระเป๋าอย่างเดียว. Zombieland (2009)
I really like my luggage. That's exactly what it is - it's luggage.ฉันชอบกระเป๋าเดินทางของฉันนะ นั่นเรียกอย่างนั้นจริงๆ Up in the Air (2009)
The big lug and I are gonna go try that new restaurant over by UNM tonight.พ่อบ้านใหญ่และฉันจะไปลอง ทานอาหารร้านเปิดใหม่ ข้างนอกกันคืนนี้ Seven Thirty-Seven (2009)
Mom, we're gonna go get your luggage.แม่ครับ เดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปเก็บให้นะ Home Is the Place (2009)
His luggage is still in his room though.สัมภาระของเขายังอยู่ในห้อง Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lugWe loaded the many luggage into the car.
lugHe put the luggage down.
lugWhat shall I do with his luggage?
lugWhere are the luggage carts?
lugHe sent his luggage in advance.
lugWell then I'll allow two on a bike, but you peddle. Because I'll be sitting on the luggage platform.
lugThis essay is about a piece of luggage.
lugIt looks like your luggage is on the next flight.
lugDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
lugSome of the luggage has not arrived yet.
lugI made my way to the luggage office to collect the suitcase I had left there.
lugI want this luggage carried to my room at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเดินทาง[N] luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง
สัมภาระ[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระเป๋าเดินทาง[N] baggage, See also: luggage, suitcase, traveling bag, trunk, Example: เขาสามารถออกแบบกระโปรงรถที่มีความจุมากพอที่จะจุกระเป๋าเดินทางมากใบที่สุดได้, Count unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
บ่าง[n.] (bāng) EN: Sunda Colugo   
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically   FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light   FR: indolent
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent

CMU English Pronouncing Dictionary
LUG    L AH1 G
LUGS    L AH1 G Z
LUGE    L UW1 JH
LUGO    L UW1 G OW0
LUGI    L UW1 G IY0
LUGAR    L UW1 G ER0
LUGER    L UW1 G ER0
LUGKOV    L UW1 G K AO0 V
LUGOSI    L UW0 G OW1 S IY0
LUGANO    L UW0 G AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lug    (v) (l uh1 g)
luge    (n) (l uu1 zh)
lugs    (v) (l uh1 g z)
luges    (n) (l uu1 zh i z)
lugged    (v) (l uh1 g d)
lugger    (n) (l uh1 g @ r)
luggage    (n) (l uh1 g i jh)
luggers    (n) (l uh1 g @ z)
lugging    (v) (l uh1 g i ng)
lugsail    (n) (l uh1 g s ei l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lügner(n) |der, pl. Lügner| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Lügnerin(n) |der, pl. Lügnerinnen| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
Flugzeug(n) |das, pl. Flugzeuge| เครื่องบิน
Flughafen(n) |der, pl. Flughäfen| สนามบิน
Flug(n) |der, pl. Flüge| เที่ยวบิน, ค่าเครื่องบิน
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด , See also: angeberisch
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, See also: S. die Angeberei
Fluggesellschaft(n) |die, pl. Fluggesellschaften| สายการบิน เช่น Mit welche Fluggesellschaft fliegen Sie meistens? , See also: S. Fluglinie,
Flügel(n) |der, pl. Flügel| เปียโนขนาดใหญ่(ที่มีฝาหรือปีกขนาดใหญ่), See also: R. Klavier

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lug und Trugpack of lies [Add to Longdo]
Lugger-Segel {n} [naut.]lug sail [Add to Longdo]
Schlagriemen {m}lug strap; picker band [Add to Longdo]
Sturmsegel {n} [naut.]lug sail; storm trysail [Add to Longdo]
Stollenprofil {n}lug tread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
とくとく;トクトク[, tokutoku ; tokutoku] (adv-to,adv) (on-mim) glug-glug [Add to Longdo]
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
のっそり[, nossori] (adv,adv-to,vs) (on-mim) sluggishly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, / ] luggage that has been checked in (on flight) [Add to Longdo]
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
芦沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge, the scene of "incident" sparking WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
行李[xíng li, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, ] luggage [Add to Longdo]
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug [Add to Longdo]
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play [Add to Longdo]
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play [Add to Longdo]
プラグイン[ぷらぐいん, puraguin] plug-in (software) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lug \Lug\ (l[u^]g), n. [Sw. lugg the forelock.]
   1. The ear, or its lobe. [Scot. & Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. That which projects like an ear, esp. that by which
    anything is supported, carried, or grasped, or to which a
    support is fastened; an ear; as, the lugs of a kettle; the
    lugs of a founder's flask; the lug (handle) of a jug.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A projecting piece to which anything, as a rod, is
    attached, or against which anything, as a wedge or key,
    bears, or through which a bolt passes, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Harness) The leather loop or ear by which a shaft is held
    up.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The lugworm.
    [1913 Webster]
 
   6. A man; sometimes implying clumsiness. [slang]
    [PJC]
 
   {Lug bolt} (Mach.), a bolt terminating in a long, flat
    extension which takes the place of a head; a strap bolt.
    
 
   {Lug nut} (Mach.), a large nut fitting a heavy bolt; -- used
    especially of the nuts used to attach wheels to vehicles.
    
 
   {Lug wrench} (Mach.), a wrench used to tighten or loosen lug
    nuts, usually a steel rod having a hexagonally shaped
    socket which fits closely over the lug nut; sometimes in
    the shape of a cross, having several such sockets, one at
    the end of each arm, to accommodate nuts of different
    sizes.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lug \Lug\, v. i. [imp. & p. p. {Lugged} (l[u^]gd); p. pr. & vb.
   n. {Lugging} (l[u^]g"g[i^]ng).] [OE. luggen, Sw. lugga to
   pull by the hair, fr. lugg the forelock.]
   To pull with force; to haul; to drag along; to carry with
   difficulty, as something heavy or cumbersome. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      They must divide the image among them, and so lug off
      every one his share.           --Collier.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lug \Lug\, v. i.
   To move slowly and heavily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lug \Lug\, n.
   1. The act of lugging; as, a hard lug; that which is lugged;
    as, the pack is a heavy lug. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which moves slowly. [Obs.] --Ascham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lug \Lug\, n. [Etymol. uncertain.]
   1. A rod or pole. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure of length, being 161/2 feet; a rod, pole, or
    perch. [Obs.] " Eight lugs of ground." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Chimney lug}, or {Lug pole}, a pole on which a kettle is
    hung over the fire, either in a chimney or in the open
    air. [Local, U.S.] --Whittier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lug
   n 1: ancient Celtic god [syn: {Lug}, {Lugh}]
   2: a sail with four corners that is hoisted from a yard that is
     oblique to the mast [syn: {lugsail}, {lug}]
   3: a projecting piece that is used to lift or support or turn
     something
   4: marine worms having a row of tufted gills along each side of
     the back; often used for fishing bait [syn: {lugworm}, {lug},
     {lobworm}]
   v 1: carry with difficulty; "You'll have to lug this suitcase"
      [syn: {lug}, {tote}, {tug}]
   2: obstruct; "My nose is all stuffed"; "Her arteries are
     blocked" [syn: {stuff}, {lug}, {choke up}, {block}] [ant:
     {loosen up}, {unstuff}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LUG
     Local Users Group
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top