ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lob

L AA1 B   
166 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lob-, *lob*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lobby (n ) large entrance or reception room or area

English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization
global governance(n) โลกาภิบาล
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lob[N] การตีลูกโด่ง (เทนนิส)
lob[N] คนที่งุ่มง่าม, Syn. a clumsy person
lob[VI] ชักช้างุ่มง่าม
lob[VI] ตีลูกโด่งและไกล (เทนนิส), See also: ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง
lob[VT] ตีลูกโด่งและไกล (เทนนิส), See also: ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง
lobe[N] ติ่งหู, Syn. ear lobe
lobby[N] กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ
lobby[VI] ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น, Syn. solicit, beg
lobby[VT] ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น
lobby[N] ห้องโถง, See also: ห้องพักแขก ห้องขนาดใหญ่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือให้นั่งรอก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น, Syn. foyer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lob(ลอบ) {lobbed,lobbing,lobs} vt.,vi. ตีลูก (เทนนิส) โด่งและไกล,ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง. n. ลูก (เทนนิส,คริคเก๊ต) โด่ง, Syn. pitch,throw,heave,loft
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
lobe(โลบ) n. พู,กลีบ,ลอน,ตุ้ม
lobster(ลอบ'สเทอะ) n. กุ้งก้ามกราม,เนื้อของกุ้งดังกล่าว,กั้ง,คนเซ่อ
lobster-eyed(ลอบ'สเทอไอดฺ) adj. ตาโปน
lobstering(ลอบ'สเทอริง) n. กระบวนการจับกุ้งก้ามกราม
lobule(ลอบ'บิว) n. พูเล็ก ๆ ,กลีบเล็ก ๆ ,ลอนเล็ก ๆ, See also: lobular adj. ดูlobule
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน

English-Thai: Nontri Dictionary
lobby(n) ห้องโถง,ทางเข้า,ซุ้มประตู,เฉลียง,ห้องรับรอง,ลอบบี้โรงแรม
lobe(n) ตุ้ม,พู,ลอน,กลีบ
lobster(n) กุ้ง
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lobar-กลีบ, -เป็นกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobate; lobedเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobby๑. การวิ่งเต้น๒. ที่นั่งผู้เข้าฟัง (ในสภา) [ดู galleries] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobbyingการวิ่งเต้นหาเสียงในการออกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobbyistนักวิ่งเต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobeแฉก, พู, หยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobeกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobectomyการตัดทั้งกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lobar Arteriesหลอดเลือดแดงแขนงสู่กลีบตับ [การแพทย์]
Lobar Fissureแนวแบ่งกลีบตับ [การแพทย์]
Lobateเป็นกลีบ [การแพทย์]
Lobbyingการวิ่งเต้น [TU Subject Heading]
Lobbyistsนักวิ่งเต้น [TU Subject Heading]
Lobectomyการตัดต่อมออกทั้งส่วน, ตัดธัยรอยด์ออกข้างเดียว, การผ่าตัดปอดออกเป็นส่วนหรือเป็นกลีบ [การแพทย์]
Lobectomy, Rightตัดตับกลีบขวาออก [การแพทย์]
Lobeliaโลเบเลีย [การแพทย์]
Lobesลักษณะเป็นพู, กระเปาะ, กลีบ, พู [การแพทย์]
Lobes Clumpการรวมกลุ่มของกระเปาะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lobster (n ) กุ้งมังกร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Weak occipital development, and substandard lobe...เจ้าพัฒนาการไปมาก มีใบหูยาวเรียว Beneath the Planet of the Apes (1970)
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Senator Peacock's vote to certain lobbyists?เพื่อล็อบบี้คะแนนโวตเสียง ของท่านวุฒิสมาชิกพีคอร์ค ใช่มั้ย? Clue (1985)
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง Day of the Dead (1985)
Uh, they're having charades in the west lobby.เขามีเล่นเกมส์กันที่ตึกด้านโน้น Dirty Dancing (1987)
The hotels, brass spittoons in the lobbies, brass beds in the rooms.โรงแรม กระโถนทองเหลืองที่ล็อบบี้ เตียงทองเหลืองในห้องนอน Field of Dreams (1989)
He was one of the city's biggest hijackers... of booze, cigarettes, razor blades, shrimp and lobsters.เขาคือหัวขโมยขาใหญ่ที่สุดของเมือง เหล้า บุหรี่ ใบมีด กุ้งฝอย และกุ้งมังกร Goodfellas (1990)
Shrimp and lobsters were best. They went really fast.กุ้งฝอยและกุ้งมังกรเยี่ยมที่สุด พวกมันขายออกเร็ว Goodfellas (1990)
Maybe in the lobby, maybe behind a door.อาจจะอยู่ในห้องโถง อาจจะอยู่หลังประตู The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And if that someone was waiting in the cloak room, he must have figured Colosimo was going to come into the lobby.และถ้าคนนั้นรออยู่ในห้องเก็บเสื้อ เขาต้องคิดว่าโคโลสิโม่ จะต้องเดินไปที่ห้องโถง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He must have known the scheduled time and it was used to lure Colosimo out into the lobby.เขาอาจรู้เรื่องเวลาที่จะส่ง และรอให้โคโลสิโม่ออกไปที่ห้องโถง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lobHave some lobster at any rate.
lobI don't want to eat a live lobster.
lobI'll meet you at the lobby at three.
lobI have a friend waiting for me at the lobby.
lobI am very fond of lobsters, but they are very, very expensive.
lobYou're not supposed to wear your slippers down to the lobby.
lobI'm going to have to start lobbing. I can't win with passing shots alone.
lobWe have lobsters only on special occasions.
lobThe dining hall is directly adjacent to the lobby ... or rather, from where you are it's just three steps away?
lobPlease come to the lobby at 7 o'clock.
lobMeet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.
lobLobsters belong to a class of marine animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องโถง[N] lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
กุ้งมังกร[N] lobster, Syn. กุ้งหนามใหญ่, หัวโขน, Example: กุ้งมังกรมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งชนิดอื่นมาก ที่พบในเมืองไทย เช่น กุ้งมังกรเจ็ดสี กุ้งมังกรแดง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งทะเลขนาดใหญ่ในสกุล Panulirus วงศ์ Palinuridae ที่ตอนหัวมีหนามมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ห้องพักแขก[n.] (hǿng phak khaēk) EN: lobby   FR: couloir [m]
การทำให้เป็นสากล[n. exp.] (kān thamhai pen sākon) EN: internationalization ; globalization   FR: internationalisation [f]
ความเห็นของประชาคมโลก[n. exp.] (khwāmhen khøng prachākhom lōk) EN: global opinion   
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
กิโลไบต์[n.] (kilōbait) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte   
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   
กลีบปอด[n. exp.] (klīp pøt) FR: lobe du poumon [m]
กลีบสมอง[n. prop.] (klīp samøng) FR: lobe du cerveau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOB    L AA1 B
LOBO    L OW1 B OW0
LOBE    L OW1 B
LOBB    L AA1 B
LOBS    L AA1 B Z
LOBER    L OW1 B ER0
LOBED    L OW1 B D
LOBOS    L OW1 B OW0 S
LOBES    L OW1 B Z
LOBBY    L AA1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lob    (v) lˈɒb (l o1 b)
lobe    (n) lˈoub (l ou1 b)
lobs    (v) lˈɒbz (l o1 b z)
lobby    (v) lˈɒbiː (l o1 b ii)
lobed    (j) lˈoubd (l ou1 b d)
lobes    (n) lˈoubz (l ou1 b z)
lobbed    (v) lˈɒbd (l o1 b d)
lobbied    (v) lˈɒbɪd (l o1 b i d)
lobbies    (v) lˈɒbɪz (l o1 b i z)
lobbing    (v) lˈɒbɪŋ (l o1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大堂[dà táng, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ, ] lobby, #14,919 [Add to Longdo]
休息室[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge, #18,152 [Add to Longdo]
龙虾[lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] lobster, #19,374 [Add to Longdo]
纵裂[zòng liè, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] lobe; longitudinal slit; vertical fracture, #92,114 [Add to Longdo]
大叶性肺炎[dà yè xìng fèi yán, ㄉㄚˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] lobar pneumonia [Add to Longdo]
罗式几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Lobachevsky's non-Euclidean geometry [Add to Longdo]
罗氏几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Lobachevsky's non-Euclidean geometry [Add to Longdo]
脑回[nǎo huí, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] lobe of the brain [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
Globus(n) |der, pl. Globen| ลูกโลก
klobig(adj) ใหญ่ เทอะทะ เช่น Die Schuhe sind nicht zu klobig und wie ich finde kann man sehr gut damit reiten.; Das Gebäude ist groß und wirkt zunächst monumental und klobig, bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass es im inneren recht offen konzipiert ist.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]
Lobbyist {m}lobbyist [Add to Longdo]
Lobgesang {m}; Tribut {n}paean; pean [Am.] [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}canticle | canticles [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}doxology | doxologies [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}laud | lauds [Add to Longdo]
Lobgesang {m}pean [Add to Longdo]
Lobotomie {f}lobotomy [Add to Longdo]
Lobpreisung {f}; Lobrede {f}; Lobschrift {f}; Eloge {f}eulogy [Add to Longdo]
Lobredner {m} | Lobredner {pl}eulogist | eulogists [Add to Longdo]
Lobredner {m}panegyrist [Add to Longdo]
Lobschrift {f}panegyric [Add to Longdo]
lobbendlobbing [Add to Longdo]
loben | lobend | lobt | lobteto commend | commending | commends | commended [Add to Longdo]
loben | lobend | lobtto praise | praising | praises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis [Add to Longdo]
イスラエルロビー[, isuraerurobi-] (n) Israel lobby [Add to Longdo]
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia) [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
グローバル[ぐろーばる, guro-baru] global [Add to Longdo]
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]
[さん, san] LOB, ZUSTIMMUNG [Add to Longdo]
賛美[さんび, sanbi] Lobpreisung, Verherrlichung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollack \Pol"lack\, n. [Cf. G. & D. pollack, and Gael. pollag a
   little pool, a sort of fish.] (Zool.)
   (a) A marine gadoid food fish of Europe ({Pollachius
     virens}). Called also {greenfish}, {greenling}, {lait},
     {leet}, {lob}, {lythe}, and {whiting pollack}.
   (b) The American pollock; the coalfish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollock \Pol"lock\, n. [See {Pollack}.] (Zool.)
   A marine gadoid fish ({Pollachius carbonarius}), native both
   of the European and American coasts. It is allied to the cod,
   and like it is salted and dried. In England it is called
   {coalfish}, {lob}, {podley}, {podling}, {pollack}, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lob \Lob\ (l[o^]b), n. [W. llob an unwieldy lump, a dull fellow,
   a blockhead. Cf. {Looby}, {Lubber}.]
   1. A dull, heavy person. " Country lobs." --Gauden.
    [1913 Webster]
 
   2. Something thick and heavy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lob \Lob\, v. t. [imp. & p. p. {Lobbed} (l[o^]bd); p. pr. & vb.
   n. {Lobbing}.]
   2. To let fall heavily or lazily.
    [1913 Webster]
 
       And their poor jades
       Lob down their heads.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. to propel (relatively slowly) in a high arcing trajectory;
    as, to lob a grenade at the enemy.
    [PJC]
 
   {To lob a ball} (Lawn Tennis), to strike a ball so as to send
    it up into the air.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lob \Lob\, v. t. (Mining)
   See {Cob}, v. t.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lob \Lob\, n. [Dan. lubbe.] (Zool.)
   The European pollock.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lob \Lob\, n.
   The act of lobbing; specif., an (often gentle) stroke which
   sends a ball up into the air, as in tennis to avoid a player
   at the net.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lob
   n 1: an easy return of a tennis ball in a high arc
   2: the act of propelling something (as a ball or shell etc.) in
     a high arc
   v 1: propel in a high arc; "lob the tennis ball"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lob /loːp/ 
  accolade; praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top