Search result for

lid

(126 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lid-, *lid*, li
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lid[N] เปลือกตา, See also: หนังตา, Syn. eyelid
lid[N] ฝาปิดภาชนะ, See also: ฝา, ฝาครอบ, ที่ครอบ, Syn. cap, top, cover
lid[N] หมวก (คำสแลง), Syn. hat, cap
lido[N] สถานที่พักผ่อนตามชายทะเล
lidded[ADJ] ที่ปิดด้วยฝา
lidded[ADJ] ที่มีหนังตา (ที่เป็นลักษณะเด่น เช่น หนามาก)
lidless[ADJ] ที่ปราศจากฝา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lid(ลิด) n. ฝา,ฝาปิด,ฝาปิดภาชนะ,หนังตา,สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ,คลั่ง), See also: lidded adj. ดูlid, Syn. top,cover
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง,, Syn. annelidan (earthworms, leeches)
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง
chrysalid(คริส'ซะลิด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken

English-Thai: Nontri Dictionary
lid(n) ฝา,หนังตา,เปลือกตา,สิ่งที่ปกปิด
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
chrysalid(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
consolidation(n) การรวบรวม,การรวมบริษัท
eyelid(n) หนังตา,เปลือกตา
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lid lagหนังตาล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lid reflexรีเฟล็กซ์หนังตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lid Lacerationหนังตาฉีกขาด [การแพทย์]
Lid Lagเปลือกตาปิดลงช้ากว่าลูกตาเวลามองลง, การดึงของหนังตาบน, มองตามจากข้างบนลงมาช้าๆ [การแพทย์]
Lid Legหลังลูกตา [การแพทย์]
Lid Retractionหนังตาบนหดขึ้นบน, เปลือกตาบนถูกดึงขึ้นไปมาก, ตาขาวอยู่เหนือตาดำ [การแพทย์]
Lid Retraction and Staringอาการเปลือกตาเบิ่งขึ้นทำให้เห็นตาขาวรอบๆตาดำ [การแพทย์]
Lid Swellingตาบวม [การแพทย์]
Lid, Mattedขี้ตาติดตา [การแพทย์]
Lid-Lagกลอกตาขึ้นบน [การแพทย์]
Liddle's Syndromeกลุ่มอาการลิดเดิล [การแพทย์]
Lidocaineไลโดเค็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To muffle (silence) the press. Put a lid on it.ให้เงียบต่อสื่อ ปิดข่าวให้เงียบ The Bank Job (2008)
Push your lids with your fingers.ดึงหนังตาด้วยนิ้ว Superhero Movie (2008)
Marley is not allowed to drink out of the toilet... so be sure to keep the lid closed... and the brick on the lid.มาร์ลีย์ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำ จากชักโครก ดังนั้นทำให้แน่ว่าฝารองนั่งได้ปิดแล้ว -รวมถึงฝาครอบชักโครกด้วย Marley & Me (2008)
And that's Liddy, right?ก็คือลิดดี้ ใช่ม่ะ? Frost/Nixon (2008)
Jesus, is that Liddy?พระเจ้า นั่นลิดดี้มั้ย? Frost/Nixon (2008)
Too many cocktails out on the lido deck.สงสัยมีค๊อกเทลอยู่เยอะในห้องของ ลิโด้ Boxed In (2008)
I'm just gonna throw them into the water and put the lid on and that will be that.ฉันจะโยนมันลงหม้อเลย ปิดฝา แล้วก็จบแล้ว Julie & Julia (2009)
They're going to keep a tight lid on its uses.พวกเขาเก็บเป็นความลับว่าจะเอามันไปใช้อะไร Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Heaven is the lid on top and the Earth, the ground...อะไรเนี่ย? Agora (2009)
Put the lid on.ต้องปิดฝาครอบพวกมันเอาไว้ ขั้วบวก 4 Days Out (2009)
Lids.ฝาปิด Rose's Turn (2009)
Susan, you really gotta start using lids.ซูซานคุณน่าจะต้องเริ่มใช้ฝาปิดนะ Rose's Turn (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lidPlease help me take this lid off.
lidThis lid belongs with that jar.
lidThis lid is so tight I can't open it.
lidThe lid of this box won't lift.
lidWhatever you do don't leave the lid up on the toilet!
lidShe took off the lid of the box.
lidI cannot get the lid off.
lidI don't think we can keep the lid on the scandal much longer; people are bound to find out.
lidSergeant, try to keep a lid on the situation until we can get more police down there.
lidPut the lid on and start at high flame, when it boils set to medium flame and boil for about seven minutes.
lidHe found it impossible to lift the lid.
lidTighten the lid so that it doesn't go bad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาหม้อ[N] lid, Syn. ฝา, Example: แม่เปิดฝาหม้อทิ้งไว้เพราะกลัวกะทิจะล้น, Count unit: ฝา, Thai definition: ส่วนที่ใช้ปิดหม้อ ด้านบนมีหูจับกันความร้อน
ฝาละมี[N] lid of an earthen pot, See also: lid of a pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count unit: ฝา, Thai definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ฝา[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาจุก, ฝาปิด, Example: ่แม่บอกให้ฉันปิดฝาขวดน้ำหวานให้สนิทเพราะเดี๋ยวมดจะขึ้น, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องปิดภาชนะต่างๆ
ฝาละมี[N] lid of an earthen pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count unit: ฝา, Thai definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ครอบ[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาครอบ, Example: ตรงกลางบ้านมีโคมระย้าดอกไม้ในครอบแก้ว, Count unit: อัน, Thai definition: ของใช้ทำจากวัสดุใส เช่น แก้ว สำหรับสวมลงบนสิ่งอื่นได้ทั้งหมด เช่น พระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng thūamthon) EN: landslide   FR: victoire écrasante [f]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LID    L IH1 D
LIDE    L AY1 D
LIDO    L IY1 D OW0
LIDS    L IH1 D Z
LIDA    L IY1 D AH0
LIDDY    L IH1 D IY0
LIDEN    L AY1 D AH0 N
LIDDLE    L IH1 D AH0 L
LIDDICK    L IH1 D IH0 K
LIDDELL    L IH1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lid    (n) (l i1 d)
lido    (n) (l ii1 d ou)
lids    (n) (l i1 d z)
lidos    (n) (l ii1 d ou z)
lidless    (j) (l i1 d l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckel {m} | Deckel {pl}lid | lids [Add to Longdo]
Deckelverschluss {m}lid clip [Add to Longdo]
Deckelwappen {n}lid emblem [Add to Longdo]
Lid {n}; Augenlid {n} | Lider {pl}; Augenlider {pl}lid | lids [Add to Longdo]
Lidschatten {m}eye shadow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
ごみごみ[, gomigomi] (adv,adv-to,vs) (on-mim) squalid; messy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, / ] lid; top; cover; canopy; to build, #2,329 [Add to Longdo]
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November, #18,350 [Add to Longdo]
李大钊[Lǐ Dà zhāo, ㄌㄧˇ ㄉㄚˋ ㄓㄠ, / ] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party, #42,787 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
ビブリッド[びぶりっど, biburiddo] biblid [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] validation [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lid \Lid\ (l[i^]d), n. [AS. hlid, fr. hl[imac]dan (in comp.) to
   cover, shut; akin to OS. hl[imac]dan (in comp.), D. lid lid,
   OHG. hlit, G. augenlid eyelid, Icel. hli[eth] gate, gateway.
   [root]40.]
   [1913 Webster]
   1. That which covers the opening of a vessel or box, etc.; a
    movable cover; as, the lid of a chest or trunk.
    [1913 Webster]
 
   2. The cover of the eye; an eyelid. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Tears, big tears, gushed from the rough soldier's
       lid.                 --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) The cover of the spore cases of mosses.
    (b) A calyx which separates from the flower, and falls off
      in a single piece, as in the Australian {Eucalypti}.
    (c) The top of an ovary which opens transversely, as in
      the fruit of the purslane and the tree which yields
      Brazil nuts.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lid
   n 1: either of two folds of skin that can be moved to cover or
      open the eye; "his lids would stay open no longer" [syn:
      {eyelid}, {lid}, {palpebra}]
   2: a movable top or cover (hinged or separate) for closing the
     opening at the top of a box, chest, jar, pan, etc.; "he
     raised the piano lid"
   3: headdress that protects the head from bad weather; has shaped
     crown and usually a brim [syn: {hat}, {chapeau}, {lid}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LID
     Local IDentifier (Infiniband)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lid [lit]
   acolyte; member; supporter
   joint
   partner
   limb; member
   member; supporter
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Lid [liːt] (n) , s.(n )
   lid
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top