Search result for

leo

(106 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leo-, *leo*
English-Thai: Longdo Dictionary
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Leo[N] ราศีสิงห์, See also: สิงห์
leopard[N] ผ้าขนสัตว์จากเสือดาว
leopard[N] เสือดาว
leotard[N] เสื้อชุดติดกันแนบเนื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leo(ลี'โอ) n. ราศีสิงห์,ดาวสิงห์
leonine(ลี'อะไนน์) adj. เกี่ยวกับสิงห์โต,คล้ายสิงห์โต
leopard(เลพ'เพิร์ด) n. เสือดาว,หนังเสือดาว,แมวที่คล้ายเสือดาว
leopardess(เลพ'เพิร์ดดิส) n. เสือดาวตัวเมีย
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
antinucleon(แอนทีนู' คลิออน) n. antiproton, antineutron
chameleon(คะมี'เลียน) n. สัตว์จำพวกกิ้งก่า มันเปลี่ยนสีผิวได้
coleopteranadj. เกี่ยวกับ แมลงปีกแข็งทั้งหลาย
eleoptenen. ส่วนที่เป็นของเหลว ของน้ำมันระเหย
galileo(แกลลิลี'โอ) n. นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี

English-Thai: Nontri Dictionary
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต
leopard(n) เสือดาว
chameleon(n) กิ้งก่า
galleon(n) เรือใบใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
LEO (low earth orbit)ลีโอ (วงโคจรระดับต่ำ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leodexลีโอเดค [การแพทย์]
Leonardo, da Vinci, 1452-1519ลีโอนาร์โด, ดา วินชี, ค.ศ. 1452-1519 [TU Subject Heading]
Leopold's Maneuversการคลำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Leoลีโอ Rice Rhapsody (2004)
Leoลีโอ Rice Rhapsody (2004)
Leon.ลีออน Shake and Fingerpop (2009)
LEONARD:LEONARD: The Zazzy Substitution (2010)
Leon.ลีออน The Drawing of the Dark (2012)
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
Leoc moria..... Excalibur (2008)
This is my father, Sir Leonard Plugge.นี่พ่อฉัน เซอร์ลีโอนาร์ด พลูก The Bank Job (2008)
There's a guy who does leopard style, I don't want...ที่พระเอกใช้เพลงหมัดเสือดาวอะ ผมอยากดู The Forbidden Kingdom (2008)
Leopard style, dragon style. Fight to the air, fight on water.หมัดเสือดาว หมัดมังกร เหอะเหินเอย สู้ในน้ำเอย The Forbidden Kingdom (2008)
A powdered wig, a sombrero, leotards.ทั้งวิกผมที่ลงแป้งไว้ หมวกปีกกว้าง ชุดรัดรูป Pineapple Express (2008)
What about Karl and Leon and Martin?ลีออน... มาร์ติน ล่ะครับ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leoHis eyes are those of leopard.
leoCan you take his place, Leo?
leoLeo started to roar when he was two years old.
leoWhat's the difference between lions and leopards?
leoThe leopard cannot change his spots.
leoJust make sure that credit is given : From The Herbs, by Leon Thomas, published by Herbal Life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิงห์[N] Leo, See also: lion, Syn. ราชสีห์, Count unit: ตัว
ราศีสิงห์[N] Leo, Syn. สิงห์, Example: บุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่เฉลียวฉลาด รอบรู้และกล้าแสดงออก, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปสิงห์ เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิงห์[N] Leo, See also: fifth sign of the zodiac, Syn. ราศีสิงห์, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปสิงห์ เรียกว่า ราศีสิงห์ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสือดาว[N] leopard, See also: Panthera pardus, Example: เราโชคร้ายมากที่ไม่ได้เห็นเสือดาว ซึ่งที่เขาใหญ่นี่เห็นเสือดาวได้ยากมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่งและทนร้อนได้ดีกว่า ตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีจุดดำทั่วตัว ว่องไวและดุ ขึ้นต้นไม้เก่ง กินเนื้อ
ดาว[N] leopard, Syn. เสือดาว, Example: เสือดาวมีจุดอยู่บนผิวหนัง, Thai definition: ชื่อเสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่งและทนร้อนได้ดีกว่า ตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีจุดดำทั่วตัว ว่องไวและดุ ขึ้นต้นไม้เก่ง กินเนื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
เบียร์ลีโอ[TM] (Bīa Līō) EN: Leo beer   FR: bière Leo [f]
กาลิเลโอ = กาลิเลโอ กาลิเลอี[n. prop.] (Kālilēō = Kālilēō Kālilēī) EN: Galileo ; Galileo Galilei   FR: Galilée ; Galileo Galilei
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard   FR: caméléon [m]
เลโอนาร์โด ดาวินชี = ลีโอนาร์โด ดาวินชิ[n. prop.] (Leōnādō Dāwinchī = Līōnādō Dāwinchi) EN: Leonardo Da Vinci   FR: Léonard de Vinci
เลโอนาร์โด ฟิโบนักชี[n. prop.] (Leōnādō Fibōnakchī) EN: Leonardo Fibonacci   FR: Leonardo Fibonacci
แมวดาว[n.] (maēodāo) EN: Leopard Cat   
นโปเลียน โบนาปาร์ต [n. prop.] (Napōlīen Bōnāpārt) EN: Napoléon Bonaparte   FR: Napoléon Bonaparte
นิวเคลีโอลัส[n.] (niukhlīōlas) EN: nucleolus   FR: nucléole [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEO    L IY1 OW0
LEOS    L IY1 OW0 Z
LEON    L IY1 AA0 N
LEONA    L IY1 OW0 N AH0
LEONI    L EH0 OW1 N IY0
LEONE    L IY0 OW1 N
LEOMA    L IH0 OW1 M AH0
LEOLA    L EH1 L AH0
LEODA    L EH1 D AH0
LEONG    L EH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Leo    (n) (l ii1 ou)
Leon    (n) (l ii1 @ n)
Leona    (n) (l ii ou1 n @)
Leonid    (n) (l i1 e n @ d)
Leonard    (n) (l e1 n @ d)
leonine    (j) (l i@1 n ai n)
leopard    (n) (l e1 p @ d)
Leonardo    (n) (l ii o n aa1 d ou)
leopards    (n) (l e1 p @ d z)
Leominster    (n) (l e1 m s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leopard {m} [zool.] | Leoparden {pl}leopard; libbard | leopards [Add to Longdo]
Leoparden-Schleimfisch {m}; Leoparden-Lippenzähner {m} (Exallias brevis) [zool.]sailfin blenny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark) [Add to Longdo]
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
オリゴヌクレオチド[, origonukureochido] (n) oligonucleotide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克拉夫丘克[Kè lā fū qiū kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994 [Add to Longdo]
加拉罕[Jiā lā hǎn, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, ] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge [Add to Longdo]
勃列日涅夫[Bó liè rì niè fū, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄝˋ ㄖˋ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] Leonid Brezhnev [Add to Longdo]
小狮座[xiǎo shī zuò, ㄒㄧㄠˇ ㄕ ㄗㄨㄛˋ, / ] Leo Minor (constellation) [Add to Longdo]
欧拉[Ōu lā, ㄡ ㄌㄚ, / ] Leonhard Euler (1707-1783), Swiss mathematician [Add to Longdo]
狸子[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, ] leopard cat [Add to Longdo]
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, ] leopard cat [Add to Longdo]
狮子座[Shī zi zuò, ㄕ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ, / ] Leo (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]
[tuī, ㄊㄨㄟ, ] Leonurus macranthus [Add to Longdo]
托洛茨基[Tuō luò cí jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˋ ㄘˊ ㄐㄧ, / ] Leon Davidovich Trotsky (1879-1940), early Bolshevik leader, exiled by Stalin in 1929 and murdered in 1940 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]
ガリレオ[がりれお, garireo] Galileo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sign \Sign\, n. [F. signe, L. signum; cf. AS. segen, segn, a
   sign, standard, banner, also fr. L. signum. Cf. {Ensign},
   {Resign}, {Seal} a stamp, {Signal}, {Signet}.]
   That by which anything is made known or represented; that
   which furnishes evidence; a mark; a token; an indication; a
   proof. Specifically:
   (a) A remarkable event, considered by the ancients as
     indicating the will of some deity; a prodigy; an omen.
   (b) An event considered by the Jews as indicating the divine
     will, or as manifesting an interposition of the divine
     power for some special end; a miracle; a wonder.
     [1913 Webster]
 
        Through mighty signs and wonders, by the power of
        the Spirit of God.          --Rom. xv. 19.
     [1913 Webster]
 
        It shall come to pass, if they will not believe
        thee, neither hearken to the voice of the first
        sign, that they will believe the voice of the
        latter sign.             --Ex. iv. 8.
     [1913 Webster]
   (c) Something serving to indicate the existence, or preserve
     the memory, of a thing; a token; a memorial; a monument.
     [1913 Webster]
 
        What time the fire devoured two hundred and fifty
        men, and they became a sign.     --Num. xxvi.
                          10.
     [1913 Webster]
   (d) Any symbol or emblem which prefigures, typifles, or
     represents, an idea; a type; hence, sometimes, a picture.
     [1913 Webster]
 
        The holy symbols, or signs, are not barely
        significative; but what they represent is as
        certainly delivered to us as the symbols
        themselves.             --Brerewood.
     [1913 Webster]
 
        Saint George of Merry England, the sign of victory.
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
   (e) A word or a character regarded as the outward
     manifestation of thought; as, words are the sign of
     ideas.
   (f) A motion, an action, or a gesture by which a thought is
     expressed, or a command or a wish made known.
     [1913 Webster]
 
        They made signs to his father, how he would have
        him called.             --Luke i. 62.
     [1913 Webster]
   (g) Hence, one of the gestures of pantomime, or of a language
     of a signs such as those used by the North American
     Indians, or those used by the deaf and dumb.
     [1913 Webster]
 
   Note: Educaters of the deaf distinguish between natural
      signs, which serve for communicating ideas, and
      methodical, or systematic, signs, adapted for the
      dictation, or the rendering, of written language, word
      by word; and thus the signs are to be distinguished
      from the manual alphabet, by which words are spelled on
      the fingers.
      [1913 Webster]
   (h) A military emblem carried on a banner or a standard.
     --Milton.
   (i) A lettered board, or other conspicuous notice, placed
     upon or before a building, room, shop, or office to
     advertise the business there transacted, or the name of
     the person or firm carrying it on; a publicly displayed
     token or notice.
     [1913 Webster]
 
        The shops were, therefore, distinguished by painted
        signs, which gave a gay and grotesque aspect to the
        streets.               --Macaulay.
     [1913 Webster]
   (j) (Astron.) The twelfth part of the ecliptic or zodiac.
     [1913 Webster]
 
   Note: The signs are reckoned from the point of intersection
      of the ecliptic and equator at the vernal equinox, and
      are named, respectively, {Aries} ([Aries]), {Taurus}
      ([Taurus]), {Gemini} (II), {Cancer} ([Cancer]), {Leo}
      ([Leo]), {Virgo} ([Virgo]), {Libra} ([Libra]),
      {Scorpio} ([Scorpio]), {Sagittarius} ([Sagittarius]),
      {Capricornus ([Capricorn]), {Aquarius} ([Aquarius]),
      {Pisces} ([Pisces]). These names were originally the
      names of the constellations occupying severally the
      divisions of the zodiac, by which they are still
      retained; but, in consequence of the procession of the
      equinoxes, the signs have, in process of time, become
      separated about 30 degrees from these constellations,
      and each of the latter now lies in the sign next in
      advance, or to the east of the one which bears its
      name, as the constellation Aries in the sign Taurus,
      etc.
      [1913 Webster]
   (k) (Alg.) A character indicating the relation of quantities,
     or an operation performed upon them; as, the sign +
     (plus); the sign -- (minus); the sign of division /, and
     the like.
   (l) (Med.) An objective evidence of disease; that is, one
     appreciable by some one other than the patient.
     [1913 Webster]
 
   Note: The terms symptom and and sign are often used
      synonymously; but they may be discriminated. A sign
      differs from a symptom in that the latter is perceived
      only by the patient himself. The term sign is often
      further restricted to the purely local evidences of
      disease afforded by direct examination of the organs
      involved, as distinguished from those evidence of
      general disturbance afforded by observation of the
      temperature, pulse, etc. In this sense it is often
      called physical sign.
      [1913 Webster]
   (m) (Mus.) Any character, as a flat, sharp, dot, etc.
   (n) (Theol.) That which, being external, stands for, or
     signifies, something internal or spiritual; -- a term
     used in the Church of England in speaking of an ordinance
     considered with reference to that which it represents.
     [1913 Webster]
 
        An outward and visible sign of an inward and
        spiritual grace.           --Bk. of
                          Common Prayer.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Table of {Arbitrary Signs}, p. 1924.
      [1913 Webster]
 
   {Sign manual}.
   (a) (Eng. Law) The royal signature superscribed at the top of
     bills of grants and letter patent, which are then sealed
     with the privy signet or great seal, as the case may be,
     to complete their validity.
   (b) The signature of one's name in one's own handwriting.
     --Craig. Tomlins. Wharton.
     [1913 Webster]
 
   Syn: Token; mark; note; symptom; indication; signal; symbol;
     type; omen; prognostic; presage; manifestation. See
     {Emblem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leo \Le"o\ (l[=e]"[=o]), n. [L. See {Lion}.] (Astron.)
   1. The Lion, the fifth sign of the zodiac, marked thus
    [[Leo]] in almanacs.
    [1913 Webster]
 
   2. A northern constellation east of Cancer, containing the
    bright star Regulus at the end of the handle of the
    Sickle.
    [1913 Webster]
 
   {Leo Minor}, a small constellation between Leo and the Great
    Bear.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Leo
   n 1: (astrology) a person who is born while the sun is in Leo
      [syn: {Leo}, {Lion}]
   2: a zodiacal constellation in northern hemisphere between
     Cancer and Virgo
   3: the fifth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about July 23 to August 22 [syn: {Leo}, {Leo the Lion},
     {Lion}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LEO
     LeitungsEndgeraet, Optisch Mil., Germany
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LEO
     Link Everything Online (WWW, TUM)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 leo
   lion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top