Search result for

lende

(53 entries)
(0.415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lende-, *lende*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lender lender

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lenderผู้ให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lendeThat man is a person who borrows money from many lenders.
lendeMoney lenders are enjoying a profitable period.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blende(เบลนด) n. Sulphideของสังกะสี
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม
calender(แคล'เลนเดอะ) n. เครื่องบดให้เรียบและเงาโดยผ่านลูกกลิ้ง. vt. บดหรือกดให้เรียบและเงา, See also: calenderer n.
cullender(คัล'ลันเดอะ) n. ที่กรอง., See also: colander n.
hebrew calenderดูJewish calendar
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
resplendence(ริสเพลน'เดินซฺ) n. ความรุ่งโรจน์,ความโชติช่วง,ความสุกปลั่ง,ความสุกสกาว,ความงามอร่าม,, Syn. resplendency
resplendency(ริสเพลน'เดินซี) n. =resplendence (ดู)
resplendent(รีสเพลน'เดินทฺ) adj. รุ่งโรจน์,โชติช่วง,สุกปลั่ง,สุกสกาว,งามอร่าม, Syn. gleaming
slender(สเลน'เดอะ) adj. ยาวเรียว,อรชร,อ้อนแอ้น,สะโอดสะอง,เล็กน้อย,เล็ก,มีค่าน้อย., See also: slenderly adv. slenderness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lender(n) ผู้ให้ยืม,ผู้ให้กู้
calender(n) เครื่องรีดกระดาษ,เครื่องรีดผ้า
calender(vt) รีดให้เรียบ,กดให้เรียบ
resplendence(n) ความช่วงโชติ,แสงสกาว,ความรุ่งโรจน์
resplendent(adj) ช่วงโชติ,สุกสกาว,รุ่งโรจน์,สุกปลั่ง
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte
เอวบางร่างน้อย[adj.] (ēo bāng rāng nøi) EN: slender   
อีแร้งสีน้ำตาล[n. exp.] (īraēng sī nāmtān) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture   FR: Vautour à long bec [m] ; Vautour à bec élancé [m] ; Vautour des Indes [m]
จั๋งจีน [n. exp.] (jang Jīn) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm   
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
กระรอกหางม้าเล็ก[n. exp.] (krarøk hāng mā lek) EN: Slender Squirrel   
นกขมิ้นปากเรียว[n. exp.] (nok khamin pāk rīo) EN: Slender-billed Oriole   FR: Loriot à bec effilé [m] ; Loriot à bec étroit [m] ; Loriot à bec fin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LENDER    L EH1 N D ER0
LENDERS    L EH1 N D ER0 Z
LENDER'S    L EH1 N D ER0 Z
LENDERS'    L EH1 N D ER0 Z
LENDERMAN    L EH1 N D ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lender    (n) (l e1 n d @ r)
lenders    (n) (l e1 n d @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lende {f}haunch [Add to Longdo]
Lende {f}loin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
どん尻[どんじり, donjiri] (n) tail end; tailender [Add to Longdo]
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[, karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil) [Add to Longdo]
ケツァール[, ketsua-ru] (n) resplendent quetzal (Pharomachrus mocinno) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
腰布[こしぬの, koshinuno] Lendenschurz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Lende [lɛndə] (n) , s.(f )
     haunch; loin
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  lende [lɛndə]
     loin
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top