ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leckerli

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leckerli-, *leckerli*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leckerli มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leckerli*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about some cassava roots, wild berries and other goodies?Wie wäre es mit Maniok, Waldbeeren und anderen Leckerlis? The Long Hunt (1967)
Tender, meaty chunks of tantalizing nutrition...Zarte, fleischige, nahrhafte LeckerliThe Howling (1981)
Extra yummies! Aah!Extra Leckerlis! Poppy's by the Tree: Part 1 (1987)
How about a brand-new treat?"Wie wär's mit einem brandneuen Leckerli?" Jingle Hell (1988)
How about a brand-new treat?"Wie wär's mit einem brandneuen Leckerli?" Jingle Hell (1988)
And when he does, I'll be waiting with a doggy yummy.Und wenn er das tut, wird ein Leckerli auf ihn warten. Three Men and Another Baby (1990)
Hey, this is a liver snap.Hey, das ist ein Leber-LeckerliThe Volunteer (1991)
Okay, you can have another treat.Du bekommst noch ein LeckerliFive's a Crowd (1992)
Yes, my bitches, here's your sugar.Ja, meine Hündchen. Da ist euer LeckerliLautrec (1998)
Tootsie roll.Ihr LeckerliGirl on the Bridge (1999)
An Eggo?Ein LeckerliAustin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
Or see who's been stocking up on Hell-Hound Snausages.Nachsehen, wer Höllenhund-Leckerlis kauft. The Prom (1999)
First one to find the tasty treat wins, okay?Der erste, der zu finden das Leckerli gewinnt, okay? The One with Chandler's Work Laugh (1999)
Here, I'll get you some catnip!Da, ich geb dir Leckerlis. Cat Orgy (1999)
Hey, guys, want more Snausages? Huh?Wollt ihr noch Leckerlis, ihr Süßen? American Wedding (2003)
- You're like a dog dancing for Snausages.- Wie ein Hund, der Leckerli will. Potential (2003)
He... needs his own snacks.Er braucht seine eigenen LeckerliThe Bicycle Thief (2003)
So just hold still, or I won't give you a treat.Stillhalten oder es gibt kein Leckerli50 First Dates (2004)
Odie, want a treat, huh?Odie, willst du ein LeckerliGarfield (2004)
Do you want a treat?Willst du ein LeckerliGuilty (2004)
NAME A LITTER OF PUPPIES. OH.ln der Hosentasche waren ein paar Leckerlis. Damned Yanky (2004)
WELL, YOU KNOW, UH, I JUST MIGHT BE WILLINGOkay, dann kann's losgehen. Hier sind die Beutel für die Haufen und hier sind ihre Leckerlis. Multiple Plots (2004)
And the ice is being pelted with Kibbles 'n Bits.Und das Eis ist mit zig verschiedenen Leckerlis förmlich übersät! Son of the Mask (2005)
This way for your num-nums.Da geht's lang zu deinen Leckerlis. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Electronic collar? Got treats in your pocket?Mit Schockhalsband oder LeckerliDeception (2005)
Yeah, come here, Jimmy.Komm her, Jimmy. Ich hab dein LeckerliFree Jimmy (2006)
"Sweet spot".- LeckerliLabia Majora (2006)
I was being rude. When your boyfriend snuck in on Friday night... surprise... perhaps he got you some sexy little treats, huh?Als Dan sich bei dir reingeschlichen hat, hat er dir da sexy Leckerlis mitgebracht? Safe (2006)
Now you get your treat.Ein LeckerliShoot 'Em Up (2007)
You bring me my treats, or else this goes next level.Du bringst mir mein Leckerli, oder es geht in die nächste Runde. John Doe (2007)
Candy?LeckerliFamily (2007)
I need treats.- Ich brauche Leckerlis. - Ich hol welche. Pilot (2008)
-So are we out of treats?- Sind die Leckerlis alle? Pilot (2008)
Here's a treat. Here's a treat.Ich hab ein Leckerli für dich. Hachi: A Dog's Tale (2009)
Toss me a treat!Wirf mir ein Leckerli zu! Lisa the Drama Queen (2009)
-Soldier?LeckerliBlack Gold (2009)
Kyle, these are not treats.Kyle! Das sind keine Leckerlies, das sind Gäste. Despicable Me (2010)
Cakes, biscuits ...Leckerli, LeckerliThe Italian (2010)
Denying yourself all that sweet food, all those tasty treats...Sich selber das ganze leckere Essen zu verkneifen, all diese schmackhaften Leckerli... The Boost Job (2010)
Little birthday treat for myself.Ein kleines Geburtstagsleckerli für mich selbst. The Ecstasy and the Agony (2010)
- Treat?LeckerliSpy Kids 4-D: All the Time in the World (2011)
A bad-doggie treat.Ein böses Hundi LeckerliGood Cop Bad Dog (2011)
You give her a treat for doing something bad?Du gibst ihr ein Leckerli, weil sie etwas Schlechtes getan hat? Good Cop Bad Dog (2011)
Ah, a bad-doggie treat.Ein böses Hundi LeckerliGood Cop Bad Dog (2011)
When she is good, she gets the good-doggie treat.Wenn sie artig ist, bekommt sie ein gutes Hundi LeckerliGood Cop Bad Dog (2011)
What is the difference between a bad-doggie treat and the good-doggie treat?Was ist der Unterschied zwischen einem bösen Hundi Leckerli und einem guten Hundi LeckerliGood Cop Bad Dog (2011)
The bad-doggie treat is very bland.Das böses Hundi Leckerli ist sehr fade. Good Cop Bad Dog (2011)
Wait till you see the good-doggie treat.Warten Sie bis sie das gutes Hundi Leckerli sehen. Good Cop Bad Dog (2011)
Now a good-doggie treat.Und jetzt ein gutes Hundi LeckerliGood Cop Bad Dog (2011)
Okay, uh, she's still full from the bad-doggie treat.Ok, sie ist noch von dem böses Hundi Leckerli satt. Good Cop Bad Dog (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top