Search result for

lear

(143 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lear-, *lear*
English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., S. clear-cut,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learn[VI] ทราบ, See also: รู้, ได้ยิน, รับรู้
learn[VT] ทราบ, See also: รู้, ได้ยิน, รับรู้
learn[VT] ท่องจำ, See also: ท่อง, ฝึกฝน, Syn. memorize
learn[VI] เรียน, See also: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด
learn[VT] เรียน, See also: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด
learned[ADJ] ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
learned[ADJ] ซึ่งคงแก่เรียน, See also: ซึ่งมีความรู้มาก, Syn. highly-educated
learner[N] ผู้ศึกษา, See also: ผู้เรียน, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ฝึกหัด, Syn. student, pupil
learn by[PHRV] เรียนรู้จาก, Syn. learn from
learn of[PHRV] เรียนรู้จาก, Syn. hear about, hear of, learn about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
learn(เลิร์น) {learnt/learned,learning,learns} v. เรียน,เรียนรู้,ศึกษา,หาความรู้,รู้มาว่า,ได้ข่าวมาว่า,สั่งสอน., See also: learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
learnt(เลิร์นทฺ) v. กริยาช่อง 3 ของ learn
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blear-eyed(เบลียร์'ไอดฺ) adj. ตามัว,สายตาสั้น, See also: blear-eyedness n. สายตาสั้น, Syn. short-sighted
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่

English-Thai: Nontri Dictionary
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Learner Class, Slowชั้นเรียนพิเศษ [การแพทย์]
Learners, Slowเด็กเรียนช้า [การแพทย์]
Learning การเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
Learningการเรียน [TU Subject Heading]
Learningการเรียนรู้ (จิตวิทยา), การเรียนรู้, เรียนรู้ [การแพทย์]
Learning abilityความสามารถในการเรียน [TU Subject Heading]
Learning Activitiesกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชนิด [การแพทย์]
Learning Behaviorพฤติกรรมการเรียนรู้ [การแพทย์]
Learning by Doingการเรียนรู้ด้วยการกระทำ, เรียนโดยการปฏิบัติ, เรียนรู้ด้านการกระทำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You never learn, do you? - Excuse me?เธอไม่เคยเรียนเลยสินะ // อะไรนะคะ? The Serena Also Rises (2008)
I guess she didn't learn her lesson last year.สงสัยเธอคงยังไม่ได้บทเรียนกับเรื่องเมื่อปีที่แล้วสินะ The Serena Also Rises (2008)
Then learn something new. Get out of your comfort zone.งั้นทำไมคุณไม่ลองหาอะไรใหม่ๆบ้างหละ ออกมาจากที่ๆปลอดภัยได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
I'd like to share a few of the things I've learned about fun in the sun.ฉันอยากจะแชร์ความสุขตอนหน้าร้อนมากเลย Never Been Marcused (2008)
And your father never learned that.และพ่อเธอก็ไม่เคยที่จะเรียนรู้มัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Remember, blair should learn to.จำไว้นะ, แบลร์ จงเรียนรู้ซะ The Magnificent Archibalds (2008)
If there's one thing I have learned about teenage girls,หากมีซักอย่างที่ฉันเรียนรู้จักสาวรุ่นล่ะก็ The Magnificent Archibalds (2008)
You should read books like this and learn somethingนายควรอ่านแล้วเรียนรู้บางอย่างจากหนังสือเล่มนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
If you learn anything, please tell me, alright?ถ้าคุณรู้อะไรละก็ ช่วยบอกผมด้วยนะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- You Gotta Learn To Laugh At Yourself. -Should He Even Be Here?เธอต้องหัดหัวเราะกับตัวเองนะ เด็กนั้นต้องอยู่นี้หรอ? The Manhattan Project (2008)
D.J.'S Been Learning English From Late Night Tv. Daniel, I've Been Gone For Almost A Month.ดี.เจ.หัดเรียนภาษาอังกฤษจากทีวี แดเนี่ยล ฉันหายไปเกือบเดือน The Manhattan Project (2008)
You Know, I'm Starting To Learn French.เธอก็รู้ ฉันเริ่มหัดเรียนภาษาฝรั่งเศส The Manhattan Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learYou have to learn to put up with this weather.
learHe has to burn his fingers to learn.
learHe could learn poem by heart at the age of five.
learWe learned why the French Revolution broke out.
learHe passes for a learned man in our comment.
learIt isn't as if a child learning to talk studies.
learDo they learn English?
learNowadays young men are apt to make light of learning.
learIt was not until yesterday that I learned the truth.
learPhilosophy is not a thing one can learn in six month.
learFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
learOn this point it is poles apart from when I set myself on learning English 20 years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียนรู้[N] learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
กระบวนการเรียนรู้[N] learning process, Example: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์, Count unit: กระบวนการ, Thai definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์
ศึกษา[V] study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษาเล่าเรียน[V] study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
การเรียนรู้[N] learning, See also: acquisition of knowledge, Syn. การศึกษา, การเรียน, การเล่าเรียน, Example: พฤติกรรมของสัตว์มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงได้โดยการเรียนรู้ภายหลัง, Thai definition: การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญ
ทันเกม[V] learn the other, Syn. รู้เท่าทัน, Example: ส.ส.เลือดใหม่ไม่ทันเกมการเมืองจึงทำให้ถูกโจมตีได้ง่าย, Thai definition: รู้เท่าทันคู่แข่ง
ได้ความ[V] learn the news, See also: get the information, know, Syn. ได้เรื่อง, ได้การ, รู้เรื่อง, Example: เธอได้ความมาอย่างไรบ้าง เล่าให้พวกเราฟังหน่อย, Thai definition: รู้เรื่องราวหรือข้อมูลของเหตุการณ์, รู้ข่าวคราวที่เป็นไป
ร่ำเรียน[V] study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, Example: แม้เขาจะไม่ได้ร่ำเรียนเหมือนฉัน แต่ความช่างคิดช่างค้นคว้าของเขารุดหน้ากว่าฉันมาก, Thai definition: เรียนให้ขึ้นใจ
เรียนหนังสือ[V] study, See also: learn, be in school, be educated, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังอย่างสูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนหนังสือให้เก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงเมื่อไม่สมความปรารถนา
เรียนรู้[V] study, See also: learn, read up, mug up, Syn. ศึกษา, ทำความเข้าใจ, Example: ผู้ซื้อควรเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำลังจะซื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit   
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clear up ; solve ; settle   
ชำระสะสาง[v.] (chamrasasāng) EN: clear work   
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct   FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly   FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAR    L IH1 R
LEARY    L IH1 R IY0
LEARD    L ER1 D
LEARN    L ER1 N
LEARNT    L ER1 N T
LEARNS    L ER1 N Z
LEAR'S    L IY1 R Z
LEARNED    L ER1 N AH0 D
LEARY'S    L IH1 R IY0 Z
LEARJET    L IH1 R JH EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
learn    (v) (l @@1 n)
learns    (v) (l @@1 n z)
learnt    (v) (l @@1 n t)
learned    (j) (l @@1 n i d)
learned    (v) (l @@1 n d)
learner    (n) (l @@1 n @ r)
learners    (n) (l @@1 n @ z)
learning    (v) (l @@1 n i ng)
learnedly    (a) (l @@1 n i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Learara {m} [ornith.]Indigo Macaw [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
learn (vt) เรียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
eラーニング[イーラーニング, i-ra-ningu] (n) e-learning [Add to Longdo]
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology, #508 [Add to Longdo]
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic, #2,989 [Add to Longdo]
学问[xué wèn, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, / ] learning; knowledge, #10,362 [Add to Longdo]
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, ] learning difficulties (handicap); retarded, #24,779 [Add to Longdo]
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] learned; erudite, #31,306 [Add to Longdo]
博雅[bó yǎ, ㄅㄛˊ ㄧㄚˇ, ] learned, #62,372 [Add to Longdo]
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] learned; erudite; scholarly, #134,908 [Add to Longdo]
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, / ] learned and erudite; knowledgeable and experienced, #632,033 [Add to Longdo]
有学问[yǒu xué wèn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, / ] learned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリア[くりあ, kuria] clear (vs) [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function [Add to Longdo]
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
学ぶ[まなぶ, manabu] to learn [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lear \Lear\, v. t.
   To learn. See {Lere}, to learn. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lear \Lear\, n.
   Lore; lesson. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lear \Lear\, a.
   See {Leer}, a. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lear \Lear\, n.
   An annealing oven. See {Leer}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lear
   n 1: British artist and writer of nonsense verse (1812-1888)
      [syn: {Lear}, {Edward Lear}]
   2: the hero of William Shakespeare's tragedy who was betrayed
     and mistreated by two of his scheming daughters [syn: {Lear},
     {King Lear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top