ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lacher

L AE1 K ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacher-, *lacher*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind   FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce   FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way   FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop   FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ถอยหนี[v. exp.] (thøi nī) EN: flee ; run away ; retreat   FR: céder ; flancher ; fuir ; lâcher pied ; reculer ; se replier
ตด[v.] (tot) EN: fart ; break wind   FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag   FR: relâcher ; détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
LACHER    L AE1 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lacher {m}laugher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lacher /laxr/ 
   laugher

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top