หรือคุณหมายถึง kußes?
Search result for

kusses

(387 entries)
(5.5387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kusses-, *kusses*, kusse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kusses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kusses*)
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
大きくする[おおきくする、ookikusuru] (vt ) enlarge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tokus[SL] ก้น, See also: สะโพก
kushty[SL] ดี
ruckus[SL] การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BNF (Backus-Naur form)บีเอ็นเอฟ (รูปแบบแบกคัส-เนาร์) [มีความหมายเหมือนกับ BNF (Backus normal form)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BNF (Backus normal form)บีเอ็นเอฟ (รูปแบบบรรทัดฐานแบกคัส) [มีความหมายเหมือนกับ BNF (Backus-Naur form)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Backus normal form (BNF)รูปแบบบรรทัดฐานแบกคัส (บีเอ็นเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ Backus-Naur form (BNF)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Backus-Naur form (BNF)รูปแบบแบกคัส-เนาร์ (บีเอ็นเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ Backus normal form (BNF)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markushคำที่อธิบายถึงชุดของสารประกอบทางเคมีที่ปรากฏในส่วนข้อถือสิทธิ, คำที่อธิบายถึงชุดของสารประกอบทางเคมีที่ปรากฏในส่วนข้อถือสิทธิ
โดยแสดงโครงสร้างสารประกอบเคมีแบบเบื้องต้นพร้อมด้วยรายชื่อตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจเข้าแทนที่ได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Pinus merkusiiสนสองใบ [TU Subject Heading]
Breathing, Kussmaulอาการหอบลึก,หายใจเร็วและลึก,การหายใจหอบลึก,หอบมาก [การแพทย์]
Breathing, Kussmaul'sการหายใจเร็วและลึก,หายใจลึกและเร็ว [การแพทย์]
Kussmaulการหายใจสม่ำเสมอแต่ลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merikus?MerikusBread and Circuses (1968)
A kiss.Ein Kuss. Otello (1986)
Focus.FokusLife Cycles (2010)
Markus.MarkusCombat Girls (2011)
Bye.Kuss. Dame de carreau (2012)
Circuses?Zirkusse? The Ol' Mexican Spinach (2014)
Since I've already been kicked out of the house for making a ruckus?ตั้งแต่ฉันทิ้งทางบ้าน ทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง Beethoven Virus (2008)
That's Alabama Kush.นั่นมันอลาบาม่า คูช Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is like if that Blue Oyster shit met that Afghan Kush I had... and they had a baby.นี่มันเหมือนบลูออยสเตอร์ อึ๊บกับแอฟริกันคุชที่ฉันเคยพี้ แล้วคลอดลูกออกมา Pineapple Express (2008)
OG Kush?รึว่าโอจี คุช Pineapple Express (2008)
OG Kush.โอจี คุช Pineapple Express (2008)
Too much ruckus going on in my area, because I'm the boss here.ถ้าฉันอยู่นี่ แกห้ามพูดสอด Gomorrah (2008)
Well, in high school there was Markus.สมัยเรียนมัธยมปลาย ฉันคบกับมาร์คัส 500 Days of Summer (2009)
Department of Alien Affairs. My name is Wikus Van De Merwe.แผนกการงานมนุษย์ต่างดาว ผมชื่อ Wikus Van De Merwe District 9 (2009)
Wikus Van De Merwe.วิกัส แวน เดอ เมอเว District 9 (2009)
Everybody always said that Wikus was not a very smart boy, but he was a wonderful son.ทุกคนมักพูดเสมอว่า Wikus ไม่ใช่คนที่เก่งนัก District 9 (2009)
That was my Wikus, just...แต่อย่างไรก็ตามเค้าก็น่าทึ่งเลยทีเดียว District 9 (2009)
I had to put aside the fact that my daughter was married to Wikus.ผมต้องรับความจริงที่ว่า ลูกสาวได้แต่งงานกับ Wikus District 9 (2009)
Wikus was always making me things.Wikus มักจะทำหลายๆสิ่งให้ฉัน District 9 (2009)
Okay, you're gonna go to P7. - Wikus! -How is it going, man?โอเค คุณกำลังจะไป p7 ใช่มั้ย wikus เป็นไงมั้ง District 9 (2009)
This is Wikus Van De Merwe from MNU.นี่คือเจ้าหน้าที่วิสกัส วาน เดอ มอล จาก MNU District 9 (2009)
Control, this is Wikus Van De Merwe.เรียกศูนย์ นี่คือ วิกัส วาน เดอ มอร District 9 (2009)
This is Wikus, requesting First Battalion escort, please.นี่วิกัส ขอกองพลคุ้มกัน หนึ่งหน่วย รับทราบ District 9 (2009)
Wikus, are you all right?Wikus, คุณเป็นยังไงบ้าง? District 9 (2009)
Wikus Van De Merwe, requesting First Reaction Battalion.ต้องการหน่วยปฏิบัติการคุ้มกันหนึ่งหน่วย District 9 (2009)
Wikus!WikusDistrict 9 (2009)
Wikus, you burned your arm, you need to...วิกัส แขนคุณบาดเจ็บน่ะ คุณต้อง ... District 9 (2009)
- Wikus! - Trent, turn it off!วิกัส เทร็น บ้าชิบ ปิดมัน ! District 9 (2009)
- Wikus, what happened?- วิกัส เกิดอะไรขึ้น? District 9 (2009)
Wikus! Baby are you okay?วิกัส ที่รัก คุณโอเคมั้ย ? District 9 (2009)
Wikus! Wikus!วิกัส วิกัส! District 9 (2009)
You know Wikus. He never was very strong.ลูกก็รู้ วิกัส เขาไม่ค่อยแข็งแรงซักเท่าไหร่ District 9 (2009)
...Wikus Van De Merwe.วิกัส วานเดอเมอร์ District 9 (2009)
- Hey baby. - Wikus, is that you?เฮ้ นั้นคุณหรือวิกัส ? District 9 (2009)
Wikus Van De Merwe was recently apprehended after prolonged sexual activity with aliens in District 9.วิกัส วานเดอเมอร์ เป็นอันตราย หลังจากได้ติดโรคจากเอเลี่ยน District 9 (2009)
If you have any information regarding the whereabouts of Mr Van De Merwe, contact us immediately on 0800-stop-wikus.หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใดๆ คุณวิกัสได้ติดต่อเราด่วนเบอร์ 0800 เฮยหยุดก่อน District 9 (2009)
Hi, this is Tania. -And Wikus.หวัดดี นี่เทียน่ากับวิกัส District 9 (2009)
Wikus, listen to me. -Okay.วิกัส ฟังฉัน District 9 (2009)
- Wikus? - Tania! Baby...วิกัสหรือ เทียน่าโอ๋ที่รัก District 9 (2009)
I believe you, Wikus. I just want you back.ฉันเชื่อคุณ Wikus \ฉันแค่อยากให้คุณกลับมา District 9 (2009)
Hey, you're hiding Wikus down there, my boy?เฮ้ ไอ้หนู แกซ่อนไอ้ วิคัส ไว้ที่ไหน? District 9 (2009)
Uncle Wikus is flying.ลุง Wikus จะบินแล้ว District 9 (2009)
Wikus Van De Merwe, a fugitive that has been on the run from MNU for the past 3 days.Wikus Van De Merwe, ผู้หลบหนี จาก MNU เมื่อ 3 วันก่อน District 9 (2009)
Hey, Dickus!เฮย ดิคัส District 9 (2009)
Do you hear me, now? -Run, Wikus!คุณได้ยิงผมไหมเนี่ย วิ่ง! District 9 (2009)
This is the last known footage of Wikus Van De Merwe.นี่เป็นสิ่งสุดท้ายจากวีดีโอของ วิกัส วานเดอเมอร์ District 9 (2009)
Wikus, sadly, is gone but I'm the one who stays behind with all the questions.วิกัสเศร้า มันแย่ที่จะอยู่ข้างหลังนั้น District 9 (2009)
Wikus Van Der Merwe is a name that will become very widely known because of this pivotal role that he played in this whole event.Wikus Van Der Merwe คือชื่อที่จะกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพราะบทบาทนี้เป็นจุดสำคัญที่เขาเล่นในกรณีนี้ District 9 (2009)
- Don't hog all the kush.อย่าเล่นของดีจนหมดล่ะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kusI have never been to Kushiro.
kusThere are many foreign tourists in Asakusa.
kusI visited Kushiro for the first time.
kusStarting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.
kusTadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.
kusHow long have you been in Kushiro?
kusYou go to the Chikushi river.
kusThat red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.
kusSuch poets as Toson and Hakushu are rare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลกรรมบถ[N] ten principles of an honest man, See also: Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions, Ant. อกุศลกรรมบถ, Example: การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถซึ่งเป็นแบบของการทำฝ่ายดีอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ, Thai definition: ธรรมหมวดหนึ่ง มี 10 อย่าง คือ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลเวอร์คูเซ่น[TM] (Lēwoēkhūsēn) EN: Leverkusen   FR: Bayern Leverkusen [m] ; Leverkusen

CMU English Pronouncing Dictionary
KUS    K AH1 S
KUSA    K UW1 S AH0
KUSE    K Y UW1 Z
KUSH    K UH1 SH
KUSS    K AH1 S
KUSA    K UW1 Z AH0
KUSEL    K UW1 S AH0 L
KUSEK    K UW1 S EH0 K
KUSCH    K AH1 SH
KUSKE    K AH1 S K
MIKUS    M AY1 K AH0 S
PIKUS    P AY1 K AH0 S
NORKUS    N AO1 R K AH0 S
YAKUSA    Y AH0 K UW1 Z AH0
KUSTER    K AH1 S T ER0
KUSTRA    K AH1 S T R AH0
WIRKUS    W ER1 K AH0 S
RUCKUS    R AH1 K AH0 S
RIMKUS    R IH1 M K AH0 S
PINKUS    P IH1 NG K AH0 S
MARKUS    M AA1 R K AH0 S
PICKUS    P IH1 K AH0 S
PETKUS    P EH1 T K AH0 S
MICKUS    M IH1 K AH0 S
KUSLER    K AH1 S AH0 L ER0
KUSIAK    K AH1 S IY0 AE0 K
BARKUS    B AA1 R K AH0 S
BOCKUS    B AA1 K AH0 S
BUPKUS    B AH1 P K AH0 S
BURKUS    B ER1 K AH0 S
BUTKUS    B AH1 T K AH0 S
FIRKUS    F ER1 K AH0 S
BACKUS    B AE1 K AH0 S
WAITKUS    W EY1 T K AH0 S
STANKUS    S T AE1 NG K AH0 S
SHIMKUS    SH IH1 M K AH0 S
BARTKUS    B AA1 R T K AH0 S
KUSSMAN    K AH1 S M AH0 N
KUSHNIR    K AH1 SH N ER0
KUSHNER    K AH1 SH N ER0
KUSCHEL    K AH1 SH AH0 L
KOKUSAI    K AA1 K Y UW0 S AY2
ADAMKUS    AE1 D AH0 M K AH0 S
KUSSEROW    K AH1 S ER0 OW0
MARKUSON    M AA1 R K AH0 S AH0 N
MARCINKUS    M AA2 R S IH1 NG K AH0 S
FUKUSHIMA    F UW0 K UW0 SH IY1 M AH0
TAKUSHOKU    T AA2 K AH0 SH OW1 K UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruckus    (n) (r uh1 k @ s)
ruckuses    (n) (r uh1 k @ s i z)
Leverkusen    (n) (l ei1 v @ k uu z n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
学者[がくしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
複数[ふくすう, fukusuu] (n) มากกว่าหนึ่ง
牧師[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา
国籍[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ
白菜[はくさい, hakusai] (n) ผักกาดขาว
リナックス[りなっくす, rinakkusu] (n) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
惑星[わくせい, wakusei] (n) ดาวเคราะห์
[くさ, kusa] (n) หญ้า
復習[ふくしゅう, fukushuu] (n) การทบทวน
擽ったい[くすぐったい, kusuguttai] (adj) จักจี้
お玉杓子[おたまじゃくし, otamajakushi] (n) ลูกอ๊อด
福島[ふくしま, fukushima] (n name) จังหวัดฟุคุชิมะ (福島県) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
拍手[はくしゅ, hakushu] (n) การปรบมือ
直線[ちょくせん, chokusen] (n) เส้นตรง
曲線[きょくせん, kyokusen] (n) เส้นโค้ง
[くさり, kusari] (n) โซ่ตรวน
婚約者[こんやくしゃ, konyakusha] (n) คู่หมั้น
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, See also: S. 生徒,
弦楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) วงดนตรีที่มีเครื่องสายสี่ชนิดด้วยกัน โดยมักจะประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง และ เชลโล 1 เครื่อง
悪妻[あくさい, akusai] (n) ภรรยาที่เลว
研修大学生[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน
国際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学生[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
タクシー[たくしい, takushii, takushii , takushii] (n ) รถแท็กซี่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: ปรนนิบัติรับใช้(คนอื่น เช่น สามี) English: to serve (a person)
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: บริการหรือให้ความช่วยเหลือ English: to render
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
作成[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
作成[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
作成[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to
訳す[やくす, yakusu] Thai: แปล English: to translate
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
個人タクシー[こじんたくしー, kojintakushi-] Thai: แทกซี่ส่วนบุคคล English: privately owned taxi
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] Thai: นักเรียนชั้นมัธยมต้น English: junior high school student
国際[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
隠す[かくす, kakusu] Thai: ซ่อน English: to hide (vt)
隠す[かくす, kakusu] Thai: ปิดบัง English: to conceal
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers
腐る[くさる, kusaru] Thai: เน่า English: to rot
腐る[くさる, kusaru] Thai: ชั่วร้าย English: to go bad

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Küste(n) |die, pl. Küsten| พื้นที่ริมทะเล, ริมชายฝั่งทะเล
küssen(vt) |küßte, hat geküßt| จูบ, หอม เช่น die Hand küssen จูบมือ
Kuß(n) |der, pl. Küsse| การจูบ, จูบ, การหอม เช่น jmdm. einen Kuß auf die Wange geben จูบใครบางคนที่แก้มหรือหอมแก้ม, See also: Related: küssen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kussการจูบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
KussK : kiss [Add to Longdo]
Abschiedskuss {m}parting kiss [Add to Longdo]
Akkusativ {m}; vierter Fall [gramm.]accusative [Add to Longdo]
Akkusativobjekt {n} [gramm.]direct object [Add to Longdo]
Akustik {f}acoustic [Add to Longdo]
Akustik {f}acoustics [Add to Longdo]
Akustikkoppler {m}acoustic coupler [Add to Longdo]
Bauakustik {f}architectural acoustics [Add to Longdo]
Besprechung {f}; Diskussion {f}; Erörterung {f}discussion [Add to Longdo]
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling [Add to Longdo]
Cousin {m}; Kusin {m}; Vetter {m} | Cousins {pl}; Kusins {pl}; Vettern {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]
Cousine {f}; Kusine {f}; Base {f} | Cousinen {pl}; Kusinen {pl}; Basen {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Diskus {m}; Wurfscheibe {f} [sport] | Diskusse {pl}; Wurfscheiben {pl}discus | discuses [Add to Longdo]
Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} (über) | Diskussionen {pl} | tiefgehende Diskussion {f}discussion (about; on) | discussions | serious discussion [Add to Longdo]
Diskussion {f}; Beweis {m}; Argument {n}argument [Add to Longdo]
zur Diskussion stehento be under consideration [Add to Longdo]
Diskussionsanlage {f}discussion equipment [Add to Longdo]
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion [Add to Longdo]
Diskussionsgrundlage {f}basis for discussion [Add to Longdo]
Diskussionsleiter {m}moderator [Add to Longdo]
Diskussionsteilnehmer {m}panelist [Add to Longdo]
Diskussionsveranstaltung {f} | Diskussionsveranstaltungen {pl}discussion meeting | discussion meetings [Add to Longdo]
Diskuswerfer {m}; Diskuswerferin {f} [sport]discus thrower [Add to Longdo]
Diskuswerfer {m} (antike Statue)discobolus [Add to Longdo]
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Fiskus {m}; Staatskasse {f}; Kasse {f}exchequer [Add to Longdo]
Fokus {m}focus [Add to Longdo]
Gremium {n}; Forum {n}; Diskussionsrunde {f} | Sachverständigengremium {n}panel | panel of experts [Add to Longdo]
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles [Add to Longdo]
Gruppendiskussion {f}group discussion [Add to Longdo]
Gutenachtkuss {m}goodnight kiss [Add to Longdo]
Handkuss {m}kiss on the hand [Add to Longdo]
Hibiskus {m}; Roseneibisch {m} [bot.]hibiscus; rose mallow [Add to Longdo]
Hokuspokus {m}hanky panky [Add to Longdo]
Krokus {m} [bot.] | Krokusse {pl}crocus | crocuses [Add to Longdo]
Künstler {m} (Zirkus)artiste [Add to Longdo]
Kuss {m}; Kuß {m} [alt] | jdm. eine Kusshand zuwerfen | flüchtig einen Kuss geben | flüchtiger Kusskiss | to blow someone a kiss | to flutter a kiss | peck [Add to Longdo]
Medikus {m}medico [Add to Longdo]
Meniskus {m} [anat.]meniscus [Add to Longdo]
Pfiffikus {m}smart fellow [Add to Longdo]
Podiumsdiskussion {f}; Podiumsgespräch {n}panel discussion [Add to Longdo]
Punkt {m}; Stelle {f} | Punkte {pl}; Stellen {pl} | bis zu einem gewissen Punkt | kontroverser Punkt, an dem keine Einigung möglich ist (Diskussion)point | points | up to a certain point | sticking point [Add to Longdo]
Rechenbrett {m}; Abakus {m}abacus [Add to Longdo]
Rückkopplung {f}; Rückkoppelung {f} [electr.] | akustische Rückkopplungfeedback | acoustic feedback [Add to Longdo]
Rückmeldung {f} | akustische Rückmeldungfeedback | audible feedback [Add to Longdo]
Seil {n}; Drahtseil {n} (Zirkus) | Seile {pl}tightrope | tightropes [Add to Longdo]
Signal {n} | Signale {pl} | abgetastetes Signal | akustisches Signalsignal | signals | sampled signal | audible signal [Add to Longdo]
Skizirkus {m}ski circus [Add to Longdo]
Streptokokkus {m} | Streptokokken {m}streptococcus; strep | streptococci; streps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
VXガス[ブイエックスガス, buiekkusugasu] (n) VX gas [Add to Longdo]
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas [Add to Longdo]
X光線[エックスこうせん, ekkusu kousen] (n) (obsc) (See X線) X-ray [Add to Longdo]
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating [Add to Longdo]
X染色体[エックスせんしょくたい, ekkusu senshokutai] (n) X chromosome [Add to Longdo]
X線(P);エックス線(P)[エックスせん, ekkusu sen] (n) X-ray; (P) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
くさび形;楔形[くさびがた, kusabigata] (adj-na,n) (uk) wedge-shape [Add to Longdo]
くさび石;楔石[くさびいし, kusabiishi] (n) (1) (See 要石) keystone; (2) (See チタン石) sphene [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
くし形;櫛形[くしがた, kushigata] (adj-no) comb-shaped [Add to Longdo]
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle [Add to Longdo]
くすくす笑う;クスクス笑う[くすくすわらう(くすくす笑う);クスクスわらう(クスクス笑う), kusukusuwarau ( kusukusu warau ); kusukusu warau ( kusukusu warau )] (exp,v5u) to giggle [Add to Longdo]
くすねる[, kusuneru] (v1,vt) to pilfer; to filch; to swipe [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
けち臭い;吝嗇臭い[けちくさい, kechikusai] (adj-i) mean; stingy [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福岛县[fú dǎo xiàn, ㄈㄨˊ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fukushima prefecture in north Japan [Add to Longdo]
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan) [Add to Longdo]
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, / ] Hindu Kush mountain range in Afghanistan [Add to Longdo]
兴都库仕[xīng dū kù shì, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˋ, / ] the Hindu Kush (mountain range) [Add to Longdo]
鼓山区[Gǔ shān qū, ㄍㄨˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] (N) Kushan (area in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
伏線[ふくせん, fukusen] Vorbereitung, Andeutung, Ahnung [Add to Longdo]
伯爵[はくしゃく, hakushaku] -Graf [Add to Longdo]
余裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]
作戦[さくせん, sakusen] militaerische_Operation, Taktik, Manoever [Add to Longdo]
促成[そくせい, sokusei] (Wachstum) kuenstlich_beschleunigen [Add to Longdo]
促進[そくしん, sokushin] foerdern, beschleunigen [Add to Longdo]
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] niedriger_Geschmack, schlechter_Geschmack;, Ungeschliffenheit [Add to Longdo]
儒学者[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
入学試験[にゅうがくしけん, nyuugakushiken] Aufnahmepruefung, Eintrittsexamen [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] runde_Scheibe, Diskus [Add to Longdo]
副作用[ふくさよう, fukusayou] Nebenwirkung [Add to Longdo]
副産物[ふくさんぶつ, fukusanbutsu] Nebenprodukt [Add to Longdo]
副社長[ふくしゃちょう, fukushachou] stellvertretender_Direktor [Add to Longdo]
副葬品[ふくそうひん, fukusouhin] Grabbeigaben [Add to Longdo]
勅使[ちょくし, chokushi] Abgesandter_des_Kaisers, Bote_des_Kaisers [Add to Longdo]
協力者[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]
博士[はくし, hakushi] Doktor, Doktorgrad [Add to Longdo]
博士[はくし, hakushi] Doktor, Doktorgrad [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] unvorbereitet, improvisiert [Add to Longdo]
口付け[くちづけ, kuchiduke] Kuss [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
各種[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]
告訴[こくそ, kokuso] Anklage, Klage, Anzeige [Add to Longdo]
哲学者[てつがくしゃ, tetsugakusha] Philosoph [Add to Longdo]
唐草模様[からくさもよう, karakusamoyou] Arabeske [Add to Longdo]
国債[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
国勢[こくせい, kokusei] Zustand_eines_Landes, Macht_eines_Landes [Add to Longdo]
国庫[こっこ, kokko] Staatskasse, Fiskus [Add to Longdo]
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (japanische) Volksherberge [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] Staatsangehoerigkeit, Nationalitaet [Add to Longdo]
国際[こくさい, kokusai] international, Welt- [Add to Longdo]
報復措置[ほうふくそち, houfukusochi] Vergeltungsmassnahmen [Add to Longdo]
塾生[じゅくせい, jukusei] Schueler_einer_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
墨守[ぼくしゅ, bokushu] Festhalten (an der Tradition) [Add to Longdo]
奥さん[おくさん, okusan] Ehefrau, Frau [Add to Longdo]
奨学生[しょうがくせい, shougakusei] Stipendiat [Add to Longdo]
嫡出子[ちゃくしゅつし, chakushutsushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡嗣[ちゃくし, chakushi] legitimer_Erbe [Add to Longdo]
嫡子[ちゃくし, chakushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]
学士[がくし, gakushi] Akademiker, Universitaetsabsolvent [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] Student, Schueler [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] Studentenwohnheim [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] das_Lernen, das_Studium [Add to Longdo]
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] private_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
学者[がくしゃ, gakusha] Gelehrter, Wissenschaftler [Add to Longdo]
学識[がくしき, gakushiki] Gelehrsamkeit [Add to Longdo]
安楽死[あんらくし, anrakushi] Euthanasie, Sterbehilfe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top