Search result for

kr

(160 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kr-, *kr*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรุ๊ปเลือด[krup luad] (n ) 血液型

English-Thai: Longdo Dictionary
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kris[N] กริช, See also: มีดสั้นที่มีสองคม, Syn. creese, crease
kraal[N] คอก, Syn. enclosure, pen
kraal[N] หมู่บ้าน (ของชาวแอฟริกัน)
Krabi[N] กระบี่
Krabi[N] จังหวัดกระบี่
krait[N] งูสามเหลี่ยม
kraut[SL] คนเยอรมัน
krill[N] ตัวเคย
krona[N] โครนา (หน่วยเงินตราของประเทศสวีเดนและเกาะไอซ์แลนด์)
krone[N] โครน (หน่วยเงินตราของประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
krait(ไครทฺ) n. งูสามเหลี่ยม
kremlin(เครม'ลิน) n. ที่ทำการของรัฐบาลรัสเซียในกรุงมอสโก,ราชวังเครมลิน,รัฐบาลรัสเซีย
krona(โคร'นะ) n. เหรียญทองแดงและหน่วยเงินตราของไอแลนด์ pl.kronur
krone(โคร'นะ) n. เหรียญอะลูมินัมและบรอนซ์ เป็นหน่วยเงินตราของเดนมาร์ก pl., See also: kroner ดูkrone
krypton(คริพ'ทอน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชา
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
backrestพนัก
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure

English-Thai: Nontri Dictionary
krait(n) งูสามเหลี่ยม
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
buckram(n) ผ้าเคมีใช้ทำปก
checkroom(n) ที่รับฝากของ
cockroach(n) แมลงสาบ
muskrat(n) หนูชนิดหนึ่ง
okra(n) ผักกระเจี๊ยบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kra, Isthmus of (Thailand)คอคอดกระ [TU Subject Heading]
Kraftกระบวนการคราฟท์ [การแพทย์]
Kraft paperกระดาษเหนียว [TU Subject Heading]
Kraft paper industryอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว [TU Subject Heading]
Krathingdang (Trademark)กระทิงแดง [TU Subject Heading]
Kraurosisเคราโรสีส [การแพทย์]
Kraus Process กระบวนการแบบเคราส์
วิธีการปรับปรุงกระบวนการเอเอส โดยนำของเหลวชั้นบนจากถังย่อยไร้อากาศ (anaerobic digester) มาเติมลงในถังเติมอากาศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ ตกตะกอนของสลัดจ์ และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในกรณีที่ขาดแคลน [สิ่งแวดล้อม]
Krause End Bulbsเคราซ์เอนบัลบ์ [การแพทย์]
Krebs Cycleวัฏจักรเครบส์, วงจรเครป, วัฎจักรเครบส์, วงจรเคร็บ [การแพทย์]
Krishna (Hindu deity)พระกฤษณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Krung Thai Bank (org ) ธนาคารกรุงไทย
Kryosphäre {f}น้ำแข็งทั้งหมดบนโลก
kryptonite[คลิปโตไนท์] (n) เพชรสีเขียว ที่มาจากดาวคริปโต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The nape of the neck is chuck's kryptonite.ตรงหลังคอเนี่ยเป็นจุดอ่อนของชัคเลย Pret-a-Poor-J (2008)
She's leading teams from the Kremlin all over the world.เธอเป็นผู้นำทีม จากเกรมลิน ไปทั่วโลก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Kristen..คริสเตน.. The Strangers (2008)
Kristen, what is itคริสเตน, มันอะไรกัน The Strangers (2008)
Kristen, nobody came in here...คริสเตน, ไม่มีใครเข้ามาที่นี่... The Strangers (2008)
Kristen, Go...คริสเตน, ไป... The Strangers (2008)
Kristen?คริสเตน The Strangers (2008)
Kristen, I shot him...คริสเตน ผมยิงเขา The Strangers (2008)
Kristen, It'll be ok, I promise, I'll be fine.คริสเตน ไม่เป็นไร ผมสัญญา ผมจะไม่เป็นอะไร The Strangers (2008)
(James) Kristen RUN!คริสเตน วิ่ง! The Strangers (2008)
She's like kryptonite to him.เธอเป็นเหมือนคริปตอนไนท์สำหรับเขา The Love Guru (2008)
And then you come along with your weird kryptonite death grip, and...แล้วคุณก็เข้ามากับความคิดแย่ๆของคุณ ความชั่วร้ายแล้วก็... The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
krNot everyone can be a KRS-ONE.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบี่[N] Krabi, Syn. จังหวัดกระบี่, Example: ฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทย ซึ่งมีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ฝนจะเริ่มตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กรุงเทพมหานคร[N] Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
คริปทอน[N] Krypton, Syn. ธาตุคริปทอน, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 36 สัญลักษณ์ Kr เป็นแก๊สเฉื่อย, Notes: (ทับศัพท์)
กรมพระยา[N] Krom Phraya, See also: Prince of the second class, Example: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีความเห็นว่าถิ่นฐานเดิมของไทยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน, Thai definition: ยศของเชื้อพระวงศ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง
กรมพระราชวัง[N] Krom Phrarajawang, See also: Prince of the palace, Example: กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า, Thai definition: ยศของเชื้อพระวงศ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง
กรมสมเด็จ[N] Krom Somdej, See also: Prince of the blood, Syn. กรมพระยา, Thai definition: ยศของเชื้อพระวงศ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง
กรมหมื่น[N] Krom Muen, See also: Prince of the first class, Thai definition: ยศของเชื้อพระวงศ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง
กรมหลวง[N] Krom Luang, See also: Prince of the third class, Example: ทางกองทัพเรือได้จัดสร้างเหรียญเสด็จเตี่ยหรือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, Thai definition: ยศของเชื้อพระวงศ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลล้มละลาย[n. exp.] (bukkhon lomlalāi) EN: bankrupt   
ฉลองสงกรานต์ [v. exp.] (chaløng Songkrān) FR: célébrer le Songkran
จักรี[n. prop.] (Jakkrī) EN: Chakri ; the House of Chakri   FR: Chakri
จังหวัดกระบี่[n. prop.] (Jangwat Krabī) EN: Krabi province   FR: province de Krabi [f]
การล้มละลาย[n.] (kān lomlalāi) EN: bankruptcy ; failure   FR: faillite [f]
คำภาษาบาลี และสันสกฤต [n. exp.] (kham phāsā Bālī lae Sansakrit) FR: mots palis et sanskrits [mpl]
คำภาษาสันสกฤต [n. exp.] (kham phāsā Sansakrit) FR: mot sanskrit [m]
คำสั่งให้ล้มละลาย[n. exp.] (khamsang hai lomlalāi) EN: order of adjudication ; adjudication of bankrupcy   
เขตลาดกระบัง[n. prop.] (Khet Lāt Krabang) EN: Lat Krabang district   
เขื่อนแก่งกระจาน[n. prop.] (Kheūoen Kaeng Krajān) EN: Kaeng Krachan Dam ; Kaeng Krajan Dam   

CMU English Pronouncing Dictionary
KRAT    K R AE1 T
KRAS    K R AE1 S
KREG    K R EH1 G
KRAM    K R AE1 M
KRAL    K R AE1 L
KREN    K R EH1 N
KRAY    K R EY1
KREY    K R EY1
KRAH    K R AA1
KREH    K R EH1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kraal    (n) (k r aa1 l)
krona    (n) (k r ou1 n @)
krone    (n) (k r ou1 n @)
Kravis    (n) (k r a1 v @ s)
Krakow    (n) (k r aa1 k o f)
kraals    (n) (k r aa1 l z)
kroner    (n) (k r ou1 n @ r)
kronor    (n) (k r ou1 n @ r)
Krefeld    (n) (k r ei1 f e l t)
Kremlin    (n) (k r e1 m l i n)

German-Thai: Longdo Dictionary
kraftlos(adj) ปราศจากแรงหรือพลังงาน, See also: A. kraftvoll,
kraftvoll(adj) มีแรงหรือพลังมาก, See also: A. kraftlos,
Kraftwerk(n) |das, pl. Kraftwerke| โรงไฟฟ้า, โรงกำเนิดไฟฟ้า
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)
Kraut(n) |das, pl. Kräuter| พืชสมุนไพร
Krebs(n) |der, pl. Krebse| มะเร็ง
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Kreuzfahrt(n) |die, pl. Kreuzfahrten| การล่องเรือเที่ยว, การเที่ยวโดยล่องเรือสำราญ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
krawatte (n ) เนคไท
Kreuzen {n} (n) ข้าม ผ่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krypton {n} [chem.]krypton [Add to Longdo]
Kresse {f} [bot.]cress [Add to Longdo]
Kriegsbemalung {f}raggery [Add to Longdo]
kritischer Augenblick | in diesem Augenblick; zu diesem Zeitpunktjuncture | at this juncture [Add to Longdo]
Kraftfahrer {m}; Kraftfahrerin {f}driver [Add to Longdo]
Krediteinlagen-Verhältnis {n}advances ratio [Add to Longdo]
Krabbe {f}shrimp [Add to Longdo]
Krabbe {f} (groß)prawn [Add to Longdo]
Krach {m}; Krachen {n}crash; bang [Add to Longdo]
Krach {m}; Lärm {m}; Streit {m}breeze [Add to Longdo]
Krach {m}; Lärm {m}; Krawall {m} | Krach machenracket | to make a racket [Add to Longdo]
Krach machen; lärmento make a noise [Add to Longdo]
Krach schlagento raise hell; to make trouble [Add to Longdo]
Krach schlagento raise the roof [Add to Longdo]
Krach {m}; Zank {m}; Streit {m} | Krach schlagenrow; quarrel | to make a row [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach [Add to Longdo]
アメリカネリ;アメリカねり[, amerikaneri ; amerika neri] (n) (See オクラ) okra [Add to Longdo]
ウクライナ[, ukuraina] (n) Ukraine; (P) [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
オレンジ革命[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005) [Add to Longdo]
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
ガンボ[, ganbo] (n) gumbo; okra [Add to Longdo]
クラーケン[, kura-ken] (n) kraken [Add to Longdo]
クライト[, kuraito] (n) krait [Add to Longdo]
クラフトパルプ[, kurafutoparupu] (n) kraft pulp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, ] krypton Kr, noble gas, atomic number 36, #34,872 [Add to Longdo]
克朗[kè lǎng, ㄎㄜˋ ㄌㄤˇ, ] Krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden), #44,762 [Add to Longdo]
克拉科夫[Kè lā kē fū, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄎㄜ ㄈㄨ, ] Krakow, #110,496 [Add to Longdo]
克拉斯诺达尔[kè lā sī nuò dá ěr, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄚˊ ㄦˇ, / ] Krasnodar (city in Russia), #149,838 [Add to Longdo]
克拉斯诺亚尔斯克[Kè lā sī nuò yà ěr sī kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Krasnoyarsk, #174,116 [Add to Longdo]
喀拉喀托火山[Kè lā kè tuō huǒ shān, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, ] Krakatoa (volcanic island in Indonesia), #424,825 [Add to Longdo]
克虏伯[Kè lǔ bó, ㄎㄜˋ ㄌㄨˇ ㄅㄛˊ, / ] Krupp [Add to Longdo]
克里丝蒂娃[Kè lǐ sī dì wá, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄨㄚˊ, / ] Kristeva (psychoanalyst) [Add to Longdo]
克里斯蒂安松[Kè lǐ sī dì ān sōng, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄢ ㄙㄨㄥ, ] Kristiansund (city in Norway) [Add to Longdo]
卡拉奇那[Kǎ lā jī na, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄋㄚ˙, ] Krajina (former Yugoslavia) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テクラム[てくらむ, tekuramu] Tekram [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] KREUZUNG, VERKEHR [Add to Longdo]
[こう, kou] Kreuzung, Verkehr [Add to Longdo]
交差点[こうさてん, kousaten] Kreuzung [Add to Longdo]
交戦[こうせん, kousen] Kriegfuehrung [Add to Longdo]
[えん, en] Kreis, -Yen [Add to Longdo]
円周[えんしゅう, enshuu] Kreisumfang [Add to Longdo]
円弧[えんこ, enko] Kreisbogen [Add to Longdo]
円形[えんけい, enkei] Kreisform, runde_Form [Add to Longdo]
刑事[けいじ, keiji] Kriminalsache, Detektiv [Add to Longdo]
刑事訴訟[けいじそしょう, keijisoshou] Kriminalprozess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kr \Kr\ prop. n. (Chem.)
   The chemical symbol for the element krypton, one of the six
   noble gases. [abbrev.]
 
   Syn: krypton.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kr
   n 1: a colorless element that is one of the six inert gasses;
      occurs in trace amounts in air [syn: {krypton}, {Kr},
      {atomic number 36}]
   2: a communist organization formed in Cambodia in 1970; became a
     terrorist organization in 1975 when it captured Phnom Penh
     and created a government that killed an estimated three
     million people; was defeated by Vietnamese troops but
     remained active until 1999 [syn: {Khmer Rouge}, {KR}, {Party
     of Democratic Kampuchea}, {Communist Party of Kampuchea}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 KR
     [brian] Kernighan & [dennis] Ritchie [c standard], "K&R"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 KR
     Knowledge Representation (AI)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top