ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

konvention

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konvention-, *konvention*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konvention {f} | Konventionen {f} | sich über die Konventionen hinwegsetzenconvention | conventions | to break with conventions [Add to Longdo]
Konventionalstrafe {f}penalty (for non-performance) [Add to Longdo]
konventionell {adj}conventional [Add to Longdo]
konventionell {adv}conventionally [Add to Longdo]
konventionell; bürgerlich; spießbürgerlich {adj}straight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Konvention /kɔnvɛntsiːoːn/ 
   convention

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top