Search result for

ki

(241 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ki-, *ki*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Kim Taeyeon (n name ) ศิลปินเกาหลี หัวหน้าวงเกิลกรุ๊ปชื่อดัง Girls' Generation หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า So nyeo Shi Dae ทั้ง 2 ชื่อแปลว่า ยุคของหญิงสาว มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน มีผลงานเพลงออกมาหลายอัลบั้ม คิม แทยอน เป็นนักร้องที่เสียงทรงพลังมากที่สุดในวง มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเป็นอย่างมาก ด้วยน้ำเสียงที่หาคนเทียบได้ยาก ได้ร้องเพลงประกอบละคร ไว้หลายเรื่อง เช่น Hong Gill Dong / Beethoven Virus / Hana sang / Atena เป็นต้น และมีรางวัลการันตีในความสามารถด้านการร้องเพลงมากมาย มีผลงานดูเอ๊ทกับศิลปินหลายๆคน รวมถึง อาจารย์ที่สอน คิม แทยอนร้องเพลง หรือที่รู้จักในนามของ The one คิม แทยอน เป็นหัวหน้าวงที่นำวงจนสามารถรับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัล แผ่นเสียงทองคำ (Golden Disk Daesang) ทำให้ คิม แทยอน เป็นที่ยอมรับในวงการเพลงเกาหลี เป็นคนที่มากด้วยความสามารถ

English-Thai: Longdo Dictionary
killer(adj slang ) ดีมาก, ยอดเยี่ยม
killer(adj slang ) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก
killer bee(n) ผึ้งมรณะ
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kid[ADJ] ซึ่งทำด้วยหนังแพะ
kid[N] เด็ก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. child, youth
kid[N] หนังลูกแพะ, Syn. antelope
kid[VT] พูดเล่น, See also: แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ
kid[VI] พูดเล่น, See also: แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ
kin[N] ญาติ (คำเก่า), See also: เครือญาติ, Syn. relative, kindred
kip[N] การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sleep, nap
kip[N] เตียง (คำสแลง), Syn. bed
kip[VI] หลับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sleep
kip[SL] หลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
kibble(คิบ'เบิล) n. บดเป็นเม็ดหยาบ n. เม็ดหยาบ ๆ
kibbutz(คิบูทซฺ') n. นิคมอิสราเอล,คอมมิวน์อิสราเอล, Syn. community pl. kibbutzim
kibbutznik(คิบูทซฺ'นิค) n. สมาชิกของนิคมอิสราเอล
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
kickback(คิค'แบค) n. เงินทุจริตจากผลกำไรที่แบ่งให้, Syn. rebound
kicker(คิค'เคอะ) n. ผู้เตะ,ข้อได้เปรียบ,สภาพหรือสถานการณ์ที่ได้เปรียบ,การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประหลาดใจ,เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือใบ
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off
kickshaw(คิค'ชอ) n. สิ่งที่เอร็ดอร่อย,ของที่สวยหรูแต่ไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
kibe(n) รอยแตกที่ส้นเท้า
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
kick(vt) เตะ,ถีบ,เป่า,คัดค้าน,ขัดขืน,เด้ง,ตีกลับ
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
kid(n) ลูกแพะ,ลูกแหง่,เด็ก,คนหนุ่มสาว
kidnap(vt) พาหนี,ลักพาตัว
kidney(n) ไต
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Kibbutz (Heb.)ชุมชนกิบบุตซ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kick-downคิกดาวน์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
kick; arrival; break; first arrivalแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
kickback๑. เงินส่วนคืนค่าสินค้า๒. การชักค่าจ้างไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kidnap and ransom insuranceการประกันภัยการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
kidnappingการลักพาตัว [ดู abduction] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kidnappingการลักพาตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kidney, floating; kidney, hypermobile; ren mobilisไตลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kidney, horseshoe; ren unguliformisไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kidney, hypermobile; kidney, floating; ren mobilisไตลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kickปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะ, ปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะเนื่องจากการเสียสภาพสมดุลย์ความดันที่ก้นหลุมเจาะ เนื่องจาก Hydrostatic pressure ของน้ำโคลนในหลุมเจาะมีค่าความดันน้อยกว่าความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure)
การเรียกชื่อ kick สามารถเรียกได้ตามลักษณะของไหลที่ไหลเข้าหลุม เช่น เป็นก๊าซ ก็เรียกว่า gas kick เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Kickboxingมวยเตะ [TU Subject Heading]
Kickerคิกเกอร์ คือ สารกระตุ้นหรือสารตัวเร่งการเกิดเป็นฟอง ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการสลายตัวของสารที่ทำให้เกิดฟอง ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดฟองได้เร็วขึ้น มักใช้คู่กับสารทำให้เกิดฟอง ตัวอย่างของคิกเกอร์ ได้แก่ ซิงก์ออกไซด์ เกลือของซิงก์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]
Kidnappingการจับกุมตัวเรียกค่าไถ่ [TU Subject Heading]
Kidneyไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kidneyไต [TU Subject Heading]
kidneyไต, อวัยวะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่ภายในช่องท้องใกล้กับกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่กรองของเสียจากขบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อขจัดออกนอกร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kidneyไต [การแพทย์]
Kidney Artificialไตเทียม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kick outการยก
kidly[คิด'ลี] (adj ) เหมือนเด็ก
kidney dialysis (n ) ล้างไต, ฟอกไต
kidth[คิดธฺ] (n ) ความเป็นเด็ก
killer bee (n name) ผึ้งเพชรฆาต
Kim taeyeon[คิม แทยอน] (n name ) หัวหน้าวง และนักร้องหลักของ Girls' Generation หรือ So Nyeo Shi dae ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องหญิงจากประเทศเกาหลีที่มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก จาก Mini 2nd Album : Tell me your wish (Genie) แทยอนน่ารักและรับประกันในความรั่วค่ะ อิอิ
Image:
kim taeyeon[คิม แทยอน] (name ) หัวหน้าวง Girls' Generation ศิลปินกลุ่มหญิงจากประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน โดยนอกจากทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงแล้ว แทยอนยังทำหน้าที่นักร้องเสียงหลักของวงอีกด้วย
See also: S. Taeyeon,
Image:
kinda (slang) นิดหน่อย, เล็กน้อย
See also: S. kind of, R. kind of
kinesiologist (n ) นักจลนสรีรศาสตร์
kitten heel (n ) รองเท้าส้นแหลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, yeah, yeah. He thinks he killed his mother.อ่า ครับๆ เขาคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่ตัวเอง The Serena Also Rises (2008)
Is this something you want your kids to know?รวมถึงอันนี้ด้วยรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
Sometimes I swear he thinks I killed her.บางครั้ง... ฉันสาบานได้เลยว่าเขาคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าแม่ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Oh, no. My dad-- my dad's gonna kill me.โอ้ ไม่นะ พ่อฉัน ต้องฆ่าฉันแน่ๆ The Serena Also Rises (2008)
Wh--what did you do with them? Are you trying to kill me?นี่เธอทำอะไรกับพวกนางแบบ เธอจะฆ่าฉันรึไง? The Serena Also Rises (2008)
Were you-- were you a happy kid?นาย - - นายเป็นเด็กที่มีความสุขรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
What kind of trouble are you in?มีปัญหาอะไรอีกหละ? The Serena Also Rises (2008)
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
Brooklyn kid sees a live hooker for the first time, loses his shoes.เจ้าหนูบลุ๊คลินเพิ่งจะพบเจอโสเภณีครั้งแรก ทำรองเท้าหาย The Serena Also Rises (2008)
Well, kirsten Dunst?KirsteN Dunst หรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
The kids are living their own lives, and my life...พวกเด็กๆ ก็ใช้ชีวิตของเขา The Ex-Files (2008)
Kinky. I'll think about it. I hope you're not leaving.มาคิดดูแล้วหวังว่า นายคงยังไม่กลับนะ The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kiAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
kiAbout one hundred people were killed in this accident.
kiAbove all, be kind to old people.
kiAbove all, try to be kind to the old.
kiAbridge the king's power.
kiAccidents of this kind often occur.
kiA cold often leads to all kinds of disease.
kiA custom developed in which they would kiss each other.
kiA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
kiA dolphin is a kind of mammal.
kiA fanatic threw a bomb at the king's coach.
kiAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูตบดี[N] Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ฆ่า[N] killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
ล้อเล่น[V] tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
เตาเผา[N] kiln, Thai definition: เตาขนาดใหญ่ที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา
คนใจบุญ[N] philanthropist, See also: kind-hearted person, Syn. คนใจบุญสุนทาน, Ant. คนใจบาป, Example: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ
ฆ่าปิดปาก[V] kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
ใจพระ[ADJ] kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
ตัวเล็ก[N] little kid, See also: kiddy, kiddie, little child, Syn. เจ้าตัวเล็ก, ลูกเล็ก, Example: แม่ไม่ค่อยอยากไปไหนไกลๆ เพราะเป็นห่วงเจ้าตัวเล็กที่บ้าน, Thai definition: เป็นคำที่เรียกลูกเล็กๆ อย่างเอ็นดู
ทำประตู[V] kick a ball into the goal, See also: shoot the ball into the goal, score, Syn. ทำแต้ม, Example: นักฟุตบอลทำประตูให้ทีมจนนำไป 1-0, Thai definition: (ฟุตบอล) ยิงลูกเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม
กก.[CLAS] kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
ไอคิโด[n.] (aikhidō) EN: aikido   FR:kido [m]
ไอ้น้อง[n.] (ainøng) EN: kid ; boy   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   

CMU English Pronouncing Dictionary
KI    K IY1
KID    K IH1 D
KIP    K IH1 P
KIM    K IH1 M
KIS    K IH1 S
KIN    K IH1 N
KIT    K IH1 T
KIA    K IY1 ER0
KIEF    K IY1 F
KIDA    K IY1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kia    (n) (k ii1 @)
kid    (v) (k i1 d)
kin    (n) (k i1 n)
kip    (v) (k i1 p)
kit    (v) (k i1 t)
Kiev    (n) (k ii1 e f)
kick    (v) (k i1 k)
kids    (v) (k i1 d z)
kill    (v) (k i1 l)
kiln    (n) (k i1 l n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
キー[きー, ki-] (n) กุญแจ
起案[きあん, kian] (n) การร่าง (เพื่อนำเสนอ)
気圧[きあつ, kiatsu] (n) ความกดอากาศ
基盤[きばん, kiban] (n) พี้นฐาน
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
紀元前[きげんぜん, kigenzen] (n) ก่อนคริสตกาล, See also: B.C.
企業[きぎょう, kigyou] (n) ธุรกิจ,กิจการ,บริษัท
気泡[きほう, kihou] (n) ฟองอากาศ
黄色[きいろ, kiiro] (adj) สีเหลือง
機械[きかい, kikai] (n) เครื่องจักร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
黄色い[きいろい, kiiroi] (adj) สีเหลือง
消え去る[きえさる, kiesaru] เลือนหาย,ไม่มี,ถูกลบไป
記憶[きおく, kioku] (n) ความทรงจำ
気温[きおん, kion] (n) อุณหภูมิ
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n ) วิศวกรรมเครื่องกล
気管支炎[きかんしえん, kikanshien] (n ) โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
聞き捨てならない[ききずてならない, kikizutenaranai] (phrase ) ทนทำเป็นหูทวนลมไม่ได้, ไม่สามารถทนนิ่งเงียบอยู่เฉยๆ ได้ , See also: R. 聞き捨てる
聞きます[ききます, kikimasu, kikimasu , kikimasu] (vt ) ฟัง
貴金属[ききんぞく, kikinzoku] (n) (n) เครื่องประดับทำด้วยโลหะ (เช่น สร้อย แหวน กำไล)
訊く[きく, kiku] (vt) ถาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: รากฐาน
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
聞く[きく, kiku] Thai: ได้ยินเสียง English: to hear
聞く[きく, kiku] Thai: ถามคำถาม English: to ask
聞く[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
聞こえる[きこえる, kikoeru] Thai: ได้ยิน English: to be heard
聞こえる[きこえる, kikoeru] English: to be audible

German-Thai: Longdo Dictionary
kiffen(vt) |kiffte, hat gekifft| สูบยาเสพติด(ที่เป็นควัน), ดูดกัญชาหรือปุ๊น เช่น Du nimmst einiges in Kauf, um kiffen zu können. Für deine Gesundheit bist du aber selbst verantwortlich.
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Kind(n) |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก
Kind(n) |das, pl. Kinder| เด็ก
Kinder(n) |pl.| , See also: das Kind
Kindergarten(n) |der, pl. Kindergärten| โรงเรียนอนุบาล
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Kino(n) |das, pl. Kinos| โรงหนัง
kippen(vt) |kippte, hat gekippt| เท(น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เช่น Ich habe Cola über mein Laptop gekippt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderzimmer {n}children's room [Add to Longdo]
Kichererbse {f} [bot.] [cook.]chickpea [Add to Longdo]
Kichererbsen {pl}channa dhal [Add to Longdo]
Kickboxen {n} [sport]kick boxing [Add to Longdo]
Kickstarter {m}; Tretanlasser {m}kickstarter; kick-start [Add to Longdo]
Kidneybohne {f}; rote Bohne [cook.] | Kidneybohnen {pl}; rote Bohnenkidney bean | kidney beans [Add to Longdo]
Kiebitz {m}; Kibitz {m} [ornith.]lapwing; peewit; plover [Add to Longdo]
Kiebitz {m}; Kibitz {m} (Zuschauer, insb. beim Kartenspiel) | Kiebitze {pl}kibitzer; nosy parker | kibitzers [Add to Longdo]
Kiefer {m}; Kieferknochen {m} [anat.]jaw; jawbone [Add to Longdo]
Kiefer {f} [bot.] | Kiefern {pl}pine | pines [Add to Longdo]
Kieferhöhle {f} [anat.]maxillary sinus [Add to Longdo]
Kieferknochen {m}jaw bone [Add to Longdo]
Kiefernadel {f}pine needle [Add to Longdo]
Kiefernwald {m} | Kiefernwälder {pl}pinewood | pinewoods [Add to Longdo]
Kiel {m}keel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
kilo(n) |m, pl. Kilos| กิโลกรัม
faire du skiเล่นสกี
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚瑟王[Yà sè wáng, ㄧㄚˋ ㄙㄜˋ ㄨㄤˊ, / ] King Arthur [Add to Longdo]
亭阁[tíng gé, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] kiosk [Add to Longdo]
佳木斯[Jiā mù sī, ㄐㄧㄚ ㄇㄨˋ ㄙ, ] Kiamusze or Jiamusi, city and prefecture in Heilongjiang [Add to Longdo]
佳木斯市[Jiā mù sī shì, ㄐㄧㄚ ㄇㄨˋ ㄙ ㄕˋ, ] Kiamusze or Jiamusi prefecture level city in Heilongjiang [Add to Longdo]
克孜勒苏河[Kè zī lè sū hé, ㄎㄜˋ ㄗ ㄌㄜˋ ㄙㄨ ㄏㄜˊ, / ] Kirzlesu river in Xinjiang [Add to Longdo]
公斤[gōng jīn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] kilogram [Add to Longdo]
公秉[gōng bǐng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˇ, ] kiloliter [Add to Longdo]
公里[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, ] kilometer [Add to Longdo]
公里时[gōng lǐ shí, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄕˊ, / ] kilometer per hour [Add to Longdo]
动能[dòng néng, ㄉㄨㄥˋ ㄋㄥˊ, / ] kinetic energy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乳母車[うばぐるま, ubaguruma] Kinderwagen [Add to Longdo]
企図[きと, kito] Vorsatz, Absicht, -Plan [Add to Longdo]
企画[きかく, kikaku] -Plan, Entwurf [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
[きず, kizu] Wunde, Verletzung [Add to Longdo]
傷跡[きずあと, kizuato] -Narbe [Add to Longdo]
兆し[きざし, kizashi] Vorzeichen, Anzeichen [Add to Longdo]
兆す[きざす, kizasu] Anzeichen_aufweisen, Symtome_aufweisen, spriessen [Add to Longdo]
八重桜[やえざくら, yaezakura] Kirschbluete_mit_mehr_als_5, Bluetenblaetter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ki \Ki\ prop. n.
   The Sumerian goddess personifying earth; the counterpart of
   Akkadian Aruru.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ki
   n 1: the circulating life energy that in Chinese philosophy is
      thought to be inherent in all things; in traditional
      Chinese medicine the balance of negative and positive forms
      in the body is believed to be essential for good health
      [syn: {qi}, {chi}, {ch'i}, {ki}]
   2: goddess personifying earth; counterpart of Akkadian Aruru

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 KI
     Kuenstliche Intelligenz
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 but
 
 1. (edat.), (bağlaç.), -den gayri, -den hariç
 2. (bağlaç.) fakat, ama, lakin, ancak, halbuki, ki
 3. sadece, yalnız. No if or buts! itiraz yok! all but -den gayri az kalsın. but for saye sinde, olmasaydı. but what ki, gene de, rağmen. There was never a new plan but what someone objected to it Yeni hiç bir plan yoktur ki birisi itiraz etmesin.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 absolute
 
 1. kâmil, tam
 2. halis, sade, saf
 3. mutlak, sonsuz, nihayetsiz, kayıtsız şartsız
 4. (gram.) soyut, mücerret
 5. ki, sisel değer ölçülerine bağlı olmayan absolute ceiling (hav.) azami yükseliş haddi absolute pitch (müz.) bir notanın frekansı
 6. bir sesin perdesini ezberden tayin etme kabiliyeti. absolute scale mutlak ölçü. absolute temperature mutlak ısı derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek) absolute zero ısıda mutlak sıfır noktası. absolutely tamamen, kesin olarak, kati surette. absoluteness mutlakiyet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top