ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kelle

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kelle-, *kelle*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keller Procedureการผ่าตัดแก้หัวแม่เท้าเก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was the summer we went to Kellerman's.หน้าร้อนปีนั้น เราไปพักผ่อนกันที่ เคลเลอร์แมนรีสอร์ท Dirty Dancing (1987)
If they think you're with me, they'll be the happiest parents at Kellerman's.ถ้าท่านรู้ว่าคุณอยู่กับผม ท่านจะเป็น ผู้ปกครองที่มีความสุขที่สุดในรีสอร์ทเลย Dirty Dancing (1987)
That's right. It's Thursday night at Kellerman's.ใช่แล้ว คืนวันพฤหัส ที่เคลเลอร์แมน Dirty Dancing (1987)
I saw that old couple from Kellerman's and I thought that was it.ฉันเห็นสองตายาย จาก เคลเลอร์แมน ฉันว่าต้องใช่แน่ ๆ Dirty Dancing (1987)
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง Dirty Dancing (1987)
Don´t be fuckin´ around with no gun, white boy. Helen Keller, I´m talkin´ to you.บอดใบ้จ๋า ฉันพูดกับเธออยู่นะ Nothing to Lose (1997)
I have a 7:00 p.m. Interview with Mr. Keller.ฉันมี 7: 00 สัมภาษณ์กับนายเคลเลอร์ Wrong Turn (2003)
And Eric, if you want to do something, let's get this guy Keller.และสีแดงๆ ที่กระสุนนั้น เป็นลอยเลือดงั้นเหรอ Lost Son (2004)
I got a hit on Keller's known associates.-ฉันทำหมดแล้ว คอล์ลีห์ ไม่มีลอยนิ้วมือที่ปืน Lost Son (2004)
Someone like Pete Keller?มันไม่ค่อยชัด Lost Son (2004)
The pay-off envelope, it didn't come from Pete Keller.จำกัดที่จับให้เล็กเข้าไปทุกที Lost Son (2004)
It came from inside the dojo which means that Timmins and Keller are partners.ใช่ แต่ฉันก็ยังต้องทำมาหากินนะ เฮ้ ณาค คูโท ทำไมไม่เปิดแหอีกร่างนึงให้ดูล่ะ Lost Son (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kelleHelen Keller was blind, deaf and dumb.
kelleHelen Keller was deaf and blind.

CMU English Pronouncing Dictionary
KELLEY    K EH1 L IY0
KELLER    K EH1 L ER0
KELLEN    K EH1 L AH0 N
KELLEMS    K EH1 L EH0 M Z
KELLETT    K EH1 L EH0 T
KELLEY'S    K EH1 L IY0 Z
KELLENYI    K EH2 L EH1 N Y IY0
KELLER'S    K EH1 L ER0 Z
KELLEHER    K EH1 L AH0 HH ER0
KELLERMAN    K EH1 L ER0 M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Keller(n) |der, pl. Keller| ห้องใต้ดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kelle {f} | Kellen {pl}dipper | dippers [Add to Longdo]
Kelle {f} | Kellen {pl}trowel | trowels [Add to Longdo]
Kelle {f}; Spatel {m} | Kellen {pl}scoop | scoops [Add to Longdo]
Keller {m} | Keller {pl}cellar | cellars [Add to Longdo]
Kellerei {f}wine cellars [Add to Longdo]
Kellerfalte {f}inverted pleat [Add to Longdo]
Kellergeschoss {n}basement [Add to Longdo]
Kellergewölbe {n}basement vault [Add to Longdo]
Kellerlokal {n}cellar restaurant [Add to Longdo]
Kellermeister {m}cellarer [Add to Longdo]
Kellerspeicher {m}pushdown stack [Add to Longdo]
Kellerspeicher {m}stack register [Add to Longdo]
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.] [Add to Longdo]
Kellerwohnung {f} | Kellerwohnungen {pl}basement flat | basement flats [Add to Longdo]
Kellenschnabel {m} [ornith.]Black & Red Broadbill [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むろ, muro] Keller, Gewaechshaus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kelle /kɛlə/ 
   dipper; scoop; trowel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top