Search result for

kanal

(34 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kanal-, *kanal*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanal {m} | Kanäle {pl}canal; duct | canals; ducts [Add to Longdo]
Kanal {m} | Kanäle {pl}channel | channels [Add to Longdo]
Kanalanschluss {m}channel interface [Add to Longdo]
Kanalarbeiter {m}channel digger [Add to Longdo]
Kanaldichtigkeitsmessung {f}air-tightness measurement of the duct work [Add to Longdo]
Kanalfilter {m}duct filter [Add to Longdo]
Kanalisation {f}canalization [Add to Longdo]
Kanalisation {f}; Abwasserleitung {f} | Kanalisationen {pl}sewerage | sewerages [Add to Longdo]
Kanalisationsnetz {n}sewerage; sewerage system [Add to Longdo]
Kanalisationsrohr {n} | Kanalisationsrohre {pl}sewer (pipe) | sewers [Add to Longdo]
Kanalisationsschacht {m}manhole [Add to Longdo]
Kanalspeicher {m}channel buffer [Add to Longdo]
Kanalsteuerung {f}channel controller [Add to Longdo]
Kanalstutzen {m}duct connection [Add to Longdo]
Kanalsystem {n}canal system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
運河[うんが, unga] Kanal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 kanal
   canal; channel
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 kanal
   canal; channel
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 canal
 
 1. kanal
 2. su yolu
 3. (anat.) içinden damar, sinir veya su geçen kanal. Canal Zone Panama Kanalı mıntıkası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chamfer
 
 1. şev, oluk, kanal, yiv
 2. oluk açmak, pahını almak. chamfer bit havşa.chamfer plane pah rendesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 channel
 
 1. yatak (nehir), kanal, mecra
 2. bir su yolunun derin kısımları
 3. geniş boğaz
 4. U demiri, oluk demiri
 5. (den) palasartalar
 6. hat
 7. oluk. the English Channel Manş Denizi. Channel Islands Angloormand Adaları.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chute
 
 1. akıntı, çağlayan
 2. kanal, oluk
 3. şelale
 4. dar boğaz şeklinde ağıl
 5. paraşüt.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 conduit
 
 1. oluk, su yolu, kanal
 2. (elek) cereyan tellerini muhafaza eden boru.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 coulisse
 
 1. (tiyatro) . kulis
 2. oluk, kanal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dike ,dyke
 
 1. hendek, suyolu, mecra, kanal
 2. set, toprak duvar, bent: (jeol.) duvara benzer taş damar
 3. set yaparak muhafaza etmek, etrafına set çekmek
 4. hendek vasıtasıyla suyunu boşaltmak
 5. kazmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drain
 
 1. suyunu çekme veya akıtma
 2. hendek, lağım, kanalizasyon, kanal, mecra
 3. (tıb.) iltihaplı yerden cerahat çeken tüp veya fitil. drainboard yıkanmış bulaşıkların süzüldüğü oluklu kısım. drainpipe suyu dışarıya akıtan boru, oluk. go down the drain değerini kaybetmek, boşa gitmek. a drain on the resources bütçeye yük olan bir şey.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 duct
 
 1. (anat.) özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden kanal, bezlerin salgısını akıtan kanal
 2. tüp, mecra, kanal
 3. (bot.) damar. ductless mecrasız, kanalsız. ductless gland (tıb.) salgısını doğrudan kana veren iç salgı bezi .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 meatus
 
 1. (anat.) yol, kanal
 2. kanal ağzı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 via
 
 1. (edat) yolu ile, -dan geçerek
 2. yol
 3. (tıb.) mecra, yol, kanal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vaso-
 
 1. (önek), fizyol. damar, kanal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vessel
 
 1. kap, tas, tekne: tekne, gemi
 2. (anat.) damar, kanal
 3. alet. blood vessel kan damarı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 watercourse
 
 1. su yolu, kanal
 2. dere, su.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 kanal [kanaːl]
   channel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kanal [kanaːl] (n) , s.(m )
   canal; channel; duct
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top