Search result for

kai

(132 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kai-, *kai*
Possible hiragana form: かい
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
KaiPug (n ) ไข่ของพี่พุก แฟนคุณไข่มุก

English-Thai: Longdo Dictionary
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kaiak[VI] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kayak
kaiak[VT] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kayak
kaiak[N] เรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kayak
Kaiser[N] จักรพรรดิซีซาร์, See also: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย, Syn. Caesar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kaiser(ไค'เซอะ) n. จักรพรรดิเยอรมัน,จักรพรรดิ. -Kaiserdom,kaiserism n.
cockaigne(โคเคน') n. แดนสุขาวดีในฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
Kaiser(n) พระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kainotophobiaอาการกลัวการเปลี่ยนแปลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kai's power toolsไคส์ พาวเวอร์ ทูลส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kailas (n) เขาไกรลาศ วิมาณของพระอิศวร หรือ พระศิวะ
kaitae[kai tay] (n aux. verb ) อวัยวะเพศของด.ช.พีรกิจหรือเตเต้ มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแต่สามารถใช้งานได้มากกว่าไข่พุก หรือ ไข่ม้า see 'KaiPug' for more information
See also: S. KaiPug, A. KaiBright, R. KaiYuay

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, that machine was a piece of kaiser-era junk.ฉันหมายถึง, เครื่องนั่นมันก็ทำงานผิดพลาดกันได้ Committed (2008)
My name is Kainan.ชั้นชี่อ ไคนัน Outlander (2008)
Kainan? .ไคนัน? Outlander (2008)
Kainan!ไคนัน Outlander (2008)
Kainan! Kainan!ไคนัน ไคนัน Outlander (2008)
Kainan needs some drinkไคนันอยากได้เครื่องดื่มซักหน่อย Outlander (2008)
Kainan!ไคนัน Outlander (2008)
Kainan! Kainan! Kainan!ไคนัน ไคนัน ไคนัน Outlander (2008)
Kainan! Kainan!ไคนัน ไคนัน Outlander (2008)
Kainan!ไคนัน Outlander (2008)
Kainan.ไคนัน Outlander (2008)
My name is Kainan.ชั้นชื่อไคนัน Outlander (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kaiMr Kaifu is used to making speeches in public.
kaiWhat's the word for kaisha in English?
kaiKaishuu made nothing of hardship.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอกไกโด[n. prop.] (Høkkaidō) EN: Hokkaidō   FR: Hokkaido
ไกเซอร์สเลาเทิร์น[n. prop.] (Kaisoēslaothoēn) EN: Kaiserslautern   FR: Kaiserslauten [m]
ผีเสื้อไกเซอร์ดำ[n. exp.] (phīseūa Kaisoē dam) EN: Black Kaiser   

CMU English Pronouncing Dictionary
KAI    K AY1
KAIN    K EY1 N
KAIM    K EY1 M
KAIL    K EY1 L
KAIFU    K AY1 F UW2
KAINE    K EY1 N
KAINZ    K EY1 N Z
KAISER    K AY1 Z ER0
KAIREY    K EH1 R IY0
KAINER    K EY1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kai    (n) (k ai1)
kail    (n) (k ei1 l)
Kaifu    (n) (k ai1 f uu)
Kaiser    (n) (k ai1 z @ r)
Kaisers    (n) (k ai1 z @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
買い上げ[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า
海外[かいがい, kaigai] (n) ต่างประเทศ
開発[かいはつ, kaihatsu] (n) พัฒนา
開票[かいひょう, kaihyou] (vt) เปิดหีบนับคะแนน
解決[かいけつ, kaiketsu] (vt) การแก้ปัญหา / การจัดการกับ ปัญหาหรือความลำบากหรือความยุ่งยาก ให้ดีขึ้นหรือหมดไป / ทางออกของปัญหา
飼い主[かいぬし, kainushi] (n) เจ้าของสัตว์เลี้ยง
会社[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
開店[かいてん, kaiten] (n) การเปิดร้าน (เช่นร้านขายของ)
回答[かいとう, kaitou] (n) คำตอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かい, kai, kai , kai] (n ) ชั้น
開園[かいえん, kaien] เปิดสวน(สัตว์), เปิดให้เข้าชมสวน(สัตว์)
改革[かいかく, kaikaku] (n vt) การปฏิรูป
改革[かいかく, kaikaku] (n vi) การปฏิรูป, ปฏิรูป
改革[かいかく, kaikaku] (n) ปฏิรูป
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] รางวัลคนที่มาไม่เคยขาด
皆勤率[かいきんりつ, kaikinritsu] (n ) อัตราเบี้ยขยัน
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n ) กฎอัยการศึก , See also: R. martial law
解雇[かいこ, kaiko] (n ) การเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก , See also: R. 解雇する

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad
海外[かいがい, kaigai] Thai: ข้ามประเทศ
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
海軍[かいぐん, kaigun] Thai: ทหารเรือ English: navy
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
回教[かいきょう, kaikyou] Thai: มุสลิม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kai {m}; Kaje {f}quay; quayside [Add to Longdo]
Kai {m}; Anlegeplatz {m} | Kaje {pl}; Anlegeplätze {pl}wharf | wharves; wharfs [Add to Longdo]
Kaianlage {f}wharfage [Add to Longdo]
Kaigebühr {f}dockage [Add to Longdo]
Kaiser {m}emperor [Add to Longdo]
Kaiserin {f} | Kaiserinnen {pl}empress | empresses [Add to Longdo]
Kaiserpfalz {f}imperial palace [Add to Longdo]
Kaiserreich {n}empire [Add to Longdo]
Kaiserzeit {f} [hist.]Imperial Era [Add to Longdo]
kaiserlich {adj}imperial [Add to Longdo]
kaiserlich {adv}imperially [Add to Longdo]
Kaiserschnitt {m} [med.] | durch Kaiserschnitt geborenCaesarean (section); Cesarean (section); Cesarian (section); C-section | to be born by Caesarean (Cesarian) [Add to Longdo]
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery [Add to Longdo]
Kaiseradler {m} [ornith.]Imperial Eagle (Aquila heliaca) [Add to Longdo]
Kaiserpinguin {m} [ornith.]Emperor Penguin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ) [Add to Longdo]
凯利[Kǎi lì, ㄎㄞˇ ㄌㄧˋ, / ] Kelly (person name) [Add to Longdo]
凯彻[Kǎi chè, ㄎㄞˇ ㄔㄜˋ, / ] variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor) [Add to Longdo]
凯撒肋雅[Kǎi sā lèi yǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚ ㄌㄟˋ ㄧㄚˇ, / ] Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa) [Add to Longdo]
凯文[Kǎi wén, ㄎㄞˇ ㄨㄣˊ, / ] Kevin (person name) [Add to Longdo]
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, / ] return triumphant [Add to Longdo]
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ, / ] triumphal arch [Add to Longdo]
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] triumphal hymn; victory song; paean [Add to Longdo]
凯尔特人[Kǎi ěr tè rén, ㄎㄞˇ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] Celt [Add to Longdo]
凯瑟琳[kǎi sè lín, ㄎㄞˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Catherine; Katherine; (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
介入[かいにゅう, kainyuu] Einmischung [Add to Longdo]
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
介抱[かいほう, kaihou] -Pflege, Wartung [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
会則[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
会員[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
会員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kai [kai] (n) , s.(m )
     embankment; quay; wharf
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top