Search result for

jet

(156 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jet-, *jet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet[N] ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว, Syn. stream, spout, gush
jet[N] เครื่องบินไอพ่น, Syn. jet plane
jet[VI] ท่องเที่ยวโดยเครื่องบินไอพ่น, See also: เดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. fly, soar
jet[VT] ไหลพุ่งออกมา, See also: พ่นออกมาเป็นสาย
jet[N] แร่สีดำมันเงาใช้ทำเครื่องเพชรพลอย
jetty[N] กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม, Syn. breakwater
jetty[N] ท่าเทียบเรือ, Syn. dock
jetsam[N] สิ่งของที่ถูกโยนทิ้งลงทะเลเพื่อลดน้ำหนักเรือ
jet lag[N] อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
jet set[N] กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. wealthy people

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jet(เจท) {jetted,jetting,jets} n. สิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำ,หัว,ท่อ,หัวท่อแก๊ส,เครื่องบินเจ๊ท,เครื่องยนต์เจ๊ท vt.,vi. พุ่งออกเป็นลำ,พ่นออก,เป็นลำ,ฉีดออกมา,ฉีดออกมา. adj. เกี่ยวกับjet,เกี่ยวกับหรือทำ,ด้วยถ่านหินดังกล่าว,ดำและมัน, See also: jettingly adv.
jet-black(เจท'แบลค) adj. ดำสนิท
jetsam(เจท'ซัม) n. สินค้าที่โยนทิ้งจากเรือสู่ทะเล เพื่อทำให้เรือทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน,สิ่งของที่ถูกโยน -S.jetsom
jettison(เจท'ทิเซิน) vt.,n. (การ,สิ่งที่) โยนลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาและ,ทรงตัวได้ดีขึ้น,โยนทิ้ง
jetty(เจท'ที) n. เขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเล (เพื่อต้านคลื่นหรือลมไม่ให้เข้าท่าเรือมาก,เกินไป)
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
laserjet(เลเซอร์เจ็ต) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพ็กการ์ด ใช้ได้กับเครื่องพีซี มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน

English-Thai: Nontri Dictionary
jet(adj) ทำด้วยนิล
jet(n) ลำน้ำที่พุ่งออกไป,หัวท่อ,นิล,พวย,นมหนู
jet(vi) ฉีด,พ่น,พุ่งเป็นลำ
jetty(adj) ดำเหมือนนิล
jetty(n) เขื่อน,สะพานท่าเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jetพวยลม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
jetนมหนู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jetเจ็ต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
jet lagอาการเมาเวลาเหตุการบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jetsamของที่โยนทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jettisonการโยนทิ้งทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jettison; jactusการโยนของทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jetjet, เจ๊ต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Jet Aeration การเติมอากาศแบบดูดพ่น
การเติมอากาศโดยอาศัยแรงดูดเนื่องจากความเร็ว ของกระแสลม ในท่อดูดอากาศทำให้ดูดอากาศลงไปผสมกับน้ำแล้วพ่นออก [สิ่งแวดล้อม]
jet engineเครื่องยนต์ไอพ่น, กลจักรที่ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้เกิดแก๊สร้อนผ่านกังหันหลายชุดเกิดแรงดันสูงพ่นออกมา ทำให้เครื่องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังเช่นที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jet Enginesเครื่องยนต์ไอพ่น [การแพทย์]
jet groutingjet grouting, การอัดฉีดโดยการพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Jet Irrigation Techniqueเทคนิคเจ็ทอิริเกชั่น [การแพทย์]
Jet planesเครื่องบินไอพ่น [TU Subject Heading]
Jet streamลมกรด หรือกระแสลมกรด [อุตุนิยมวิทยา]
Jet transportsเครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง [TU Subject Heading]
jettyjetty, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jetskiเจ็ตสกี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember how she always used to just jet offจำได้ไหม วิธีทีที่เธอใช้ก็แค่นั่งเครื่องบินเจท แล้วไปเลย Chuck in Real Life (2008)
Don't you remember your little journey up north in the LuthorCorp jet right before Lex disappeared?อย่าลืมการเดินทางเล็กไปขั้วโลกเหนือใน เครื่องลูเธอร์คอร์ป ก่อน เล็กซ์ หายตัวไป Odyssey (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)
Rail jet departing.รถรางกำลังเคลื่อนขบวน Destroy Malevolence (2008)
Welcome to rail jet substation 9-4.ยินดีต้อนรับสู่สถานีรถรางย่อย 9-4 Destroy Malevolence (2008)
He's on the rail jet.เขาอยู่บนรถราง Destroy Malevolence (2008)
All right, guys. Jet's all fueled. You should be home in no time.เอาล่ะ พวก เครื่องพร้อมแล้ว พวกนายจะถึงบ้านในไม่ช้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So, do you think you can come back with us to Toronto in the team jet?คุณจะนั่งเครื่องบินของทีม\ กลับโตรอนโต้กับเราได้ไหมคะ? The Love Guru (2008)
# Times Square, jetsetter Sequels pay betterไทม์สแควร์ ภาคต่อเงินดีกว่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'm talking jets, man. Jets.ฉันพูดถึงเครื่องบินไอพ่น, เครื่องบินไอพ่นนะเว้ย ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Weapons specialist, jet qualified.อันดับ 2 ในกองพัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ สอบผ่านเครื่องเจ๊ท G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- I'll send a jet.- เดี๋ยวส่งเครื่องเจ็ทไปรับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jetWe saw a jet plane fly across the sky.
jetThe jet plane reached Narita an hour late.
jetThe sound of jets taking off gets on my nerves.
jetJet planes fly much faster than propeller planes.
jetThe jet plane flew away in an instant.
jetPlease replace the empty ink jet cartridge in the printer.
jetTwo jet planes took off at the same time.
jetI don't know how she puts up with the noise of a jet plane.
jetHis jumbo jet ought to have arrived in Osaka now.
jetThe jets took off one after another.
jetThe jet roared during takeoff.
jetWith the development of supersonic jet planes, the world is becoming smaller and smaller.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องยนต์ไอพ่น[N] jet turbine, See also: jet turbine, jet propulsion, Syn. กังหันไอพ่น, Example: เครื่องบินไอพ่นคือเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังผลักดันให้เคลื่อนที่, Thai definition: เครื่องจักรกลที่หมุนอย่างกังหัน
พวย[V] spout, See also: jet, gush, Syn. พุ่ง, พวยพุ่ง, Example: เรามักจะนึกถึงภาพภูเขาไฟว่าเป็นภูเขารูปกรวยคว่ำขนาด ใหญ่ที่เปลวไฟ ก๊าซ และก้อนหินพวยปลิวขึ้นไปในท้องฟ้า, Thai definition: พุ่งไปโดยเร็ว
ลมกรด[N] jet stream, See also: strong wind in the high, Example: แนวกระแสลมกรดโดยมากพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก และเป็นแนวโค้งคดเคี้ยวคล้ายๆ กับแม่น้ำโค้ง, Thai definition: กระแสลมแรงจัดในบรรยากาศชั้นบนในระดับสูงตั้งแต่ 10,000 - 15,000 เมตร มีลักษณะเป็นลำคล้ายท่อรูปรีขนาดใหญ่
ไอพ่น[N] jet engine, Thai definition: ชื่อเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งซึ่งเผาเชื้อเพลิงให้เป็นแก๊สพุ่งออกมาตามท่อด้วยความดันสูงมาก ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนได้, เรียกเครื่องบินที่ใช้กำลังด้วยเครื่องยนต์เช่นนั้นว่า เครื่องบินไอพ่น
กังหันไอพ่น[N] jet turbine, Syn. เครื่องยนต์ไอพ่น, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องยนต์ซึ่งใช้กังหันขับเครื่องอัดอากาศ
เครื่องบินไอพ่น[N] jet, Example: เพราะน้ำมันก๊าดเผาไหม้สะอาดจึงถูกพัฒนานำไปใช ้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องบินไอพ่น
ดำปื๋อ[ADJ] jet-black, See also: coal-black, pitch-black, very black, Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋, Example: น้ำคลองมีสีดำปื๋อ
นมหนู[N] jet nipple, See also: nozzle, jet, Count unit: ตัว, Thai definition: ส่วนของเครื่องใช้เป็นปุ่มมีรูเพื่อให้ฉีดน้ำมันออกมา
สะพานปลา[N] jetty, Syn. ท่าเทียบเรือ, Thai definition: สะพานที่สร้างทอดยาวออกไปในน้ำ ใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนปลาเป็นต้นขึ้นจากเรือ
ดำปี๋[ADJ] jet-black, See also: pitch-black, coal-black, very black, Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, Ant. ขาว, Example: ยายเจียดยาหม้อเพื่อต้มยาน้ำดำปี๋ให้เด็กๆ ซดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
ไอพ่น[n.] (aiphon) EN: jet   
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อัลฟาเจต[TM] (Alfā Jēt) EN: Alpha Jet   FR: Alpha Jet [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
เบี้ย[n.] (bīa) EN: counter ; chip   FR: jeton [m]
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject   FR: rejeter

CMU English Pronouncing Dictionary
JET    JH EH1 T
JETS    JH EH1 T S
JETT    JH EH1 T
JETRO    JH EH1 T R OW0
JETTA    JH EH1 T AH0
JETTY    JH EH1 T IY0
JETS'    JH EH1 T S
JETTE    JH EH1 T
JETER    JH IY1 T ER0
JET'S    JH EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jet    (v) (jh e1 t)
jets    (v) (jh e1 t s)
jetty    (n) (jh e1 t ii)
jetsam    (n) (jh e1 t s @ m)
jetted    (v) (jh e1 t i d)
jetties    (n) (jh e1 t i z)
jetting    (v) (jh e1 t i ng)
jettison    (v) (jh e1 t i s n)
jet-black    (j) - (jh e1 t - b l a2 k)
jettisons    (v) (jh e1 t i s n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
jetzt(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Hast du jetzt etwas zu tun? ขณะนี้เธอมีอะไรทำอยู่หรือเปล่า, See also: S. in diesem Augenblick
Jetzt mach mal einen Punkt!อย่าล้อเล่นน่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsenantrieb {m} | mit Düsenantrieb; düsengetriebenjet propulsion | jet-propelled [Add to Longdo]
Düsenjäger {m}jet fighter [Add to Longdo]
Düsenpilot {m}jet pilot [Add to Longdo]
Düsentriebwerk {n}jet engine [Add to Longdo]
Jetgebläse {n}jet blower [Add to Longdo]
Jet-Lag {m}; Jetlag {m} | unter Jetlag leidenjet lag; jetlag | te be jetlagged; to suffer from jetlag [Add to Longdo]
Jetset {m}jet-set [Add to Longdo]
Jet-Vorwelle {f}jet forward wave [Add to Longdo]
Stahlung {f}jet engine; turbo jet engine [Add to Longdo]
Strahlantrieb {m}jet propulsion [Add to Longdo]
Strahlrohr {n}jet tube [Add to Longdo]
Strahltriebwerk {n}jet engine [Add to Longdo]
Wasserstrahl {m}jet of water [Add to Longdo]
jetten (nach)to jet (off to) [Add to Longdo]
jetzt {adv}currently [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
アキシアルジェット[, akishiarujietto] (n) axial jet [Add to Longdo]
インクジェット[, inkujietto] (n) ink jet [Add to Longdo]
インクジェットプリンター;インクジェットプリンタ[, inkujiettopurinta-; inkujiettopurinta] (n) {comp} ink-jet printer [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] (n) {comp} ink jet printer [Add to Longdo]
インクジェット方式[インクジェットほうしき, inkujietto houshiki] (n) {comp} ink-jet method [Add to Longdo]
ウオータージェット[, uo-ta-jietto] (n) waterjet [Add to Longdo]
オブジェ[, obujie] (n) objet d'art (fre [Add to Longdo]
サーフジェット[, sa-fujietto] (n) surf jet [Add to Longdo]
ジェット[, jietto] (n) jet; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷射[pēn shè, ㄆㄣ ㄕㄜˋ, / ] jet; spurt [Add to Longdo]
喷气式[pèn qì shì, ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] jet (engine) [Add to Longdo]
喷气式飞机[pēn qì shì fēi jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] jet aircraft [Add to Longdo]
喷气推进实验室[Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Jet Propulsion Laboratory [Add to Longdo]
喷气发动机[pēn qì fā dòng jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] jet engine [Add to Longdo]
喷漆推进[pēn qī tuī jìn, ㄆㄣ ㄑㄧ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, / ] jet propulsion [Add to Longdo]
射流[shè liú, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄡˊ, ] jet (math.) [Add to Longdo]
无针注射器[wú zhēn zhù shè qì, ˊ ㄓㄣ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] jet injector [Add to Longdo]
黑煤玉[hēi méi yù, ㄏㄟ ㄇㄟˊ ㄩˋ, ] jet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
ジェット[じえっと, jietto] JET [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いま, ima] jetzt [Add to Longdo]
現職[げんしょく, genshoku] jetziger_Arbeitsplatz, gegenwaertiger_Arbeitsplatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jet \Jet\, n.
   Same as 2d {Get}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jet \Jet\, n. [OF. jet, jayet, F. ja["i]et, jais, L. gagates,
   fr. Gr. ?; -- so called from ? or ?, a town and river in
   Lycia.] [written also {jeat}, {jayet}.] (Min.)
   A variety of lignite, of a very compact texture and velvet
   black color, susceptible of a good polish, and often wrought
   into mourning jewelry, toys, buttons, etc. Formerly called
   also {black amber}.
   [1913 Webster]
 
   {Jet ant} (Zool.), a blackish European ant ({Formica
    fuliginosa}), which builds its nest of a paperlike
    material in the trunks of trees.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jet \Jet\, n. [F. jet, OF. get, giet, L. jactus a throwing, a
   throw, fr. jacere to throw. Cf. {Abject}, {Ejaculate},
   {Gist}, {Jess}, {Jut}.]
   [1913 Webster]
   1. A shooting forth; a spouting; a spurt; a sudden rush or
    gush, as of water from a pipe, or of flame from an
    orifice; also, that which issues in a jet.
    [1913 Webster]
 
   2. Drift; scope; range, as of an argument. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. The sprue of a type, which is broken from it when the type
    is cold. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Jet propeller} (Naut.), a device for propelling vessels by
    means of a forcible jet of water ejected from the vessel,
    as by a centrifugal pump.
 
   {Jet pump}, a device in which a small jet of steam, air,
    water, or other fluid, in rapid motion, lifts or otherwise
    moves, by its impulse, a larger quantity of the fluid with
    which it mingles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jet \Jet\, v. i. [imp. & p. p. {Jetted}; p. pr. & vb. n.
   {Jetting}.] [F. jeter, L. jactare, freq. fr. jacere to throw.
   See 3d {Jet}, and cf. {Jut}.]
   [1913 Webster]
   1. To strut; to walk with a lofty or haughty gait; to be
    insolent; to obtrude. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       he jets under his advanced plumes!  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To jet upon a prince's right.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To jerk; to jolt; to be shaken. [Obs.] --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   3. To shoot forward or out; to project; to jut out.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jet \Jet\, v. t.
   To spout; to emit in a stream or jet.
   [1913 Webster]
 
      A dozen angry models jetted steam.    --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jet
   adj 1: of the blackest black; similar to the color of jet or
       coal [syn: {coal-black}, {jet}, {jet-black}, {pitchy},
       {sooty}]
   n 1: an airplane powered by one or more jet engines [syn: {jet},
      {jet plane}, {jet-propelled plane}]
   2: the occurrence of a sudden discharge (as of liquid) [syn:
     {jet}, {squirt}, {spurt}, {spirt}]
   3: a hard black form of lignite that takes a brilliant polish
     and is used in jewelry or ornamentation
   4: atmospheric discharges (lasting 10 msec) bursting from the
     tops of giant storm clouds in blue cones that widen as they
     flash upward [syn: {jet}, {blue jet}, {reverse lightning}]
   5: street names for ketamine [syn: {K}, {jet}, {super acid},
     {special K}, {honey oil}, {green}, {cat valium}, {super C}]
   6: an artificially produced flow of water [syn: {fountain},
     {jet}]
   v 1: issue in a jet; come out in a jet; stream or spring forth;
      "Water jetted forth"; "flames were jetting out of the
      building" [syn: {jet}, {gush}]
   2: fly a jet plane

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 JET
     Joint Engineering Team
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 JET
     Java Emitter Templates (Java, EMF)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 jet [jɛt]
   jet plane
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top