Search result for

jacke

(89 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacke-, *jacke*
English-Thai: Longdo Dictionary
flak jacket(n) เสื้อเกราะกันกระสุน, S. flak vest, bulletproof vest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jacket[N] กระดาษหุ้มหนังสือ, See also: กระดาษห่อหนังสือ, Syn. dust cover, wrapper
jacket[N] เปลือก (มันฝรั่งอบ), Syn. potato skin
jacket[N] เสื้อชั้นนอก, See also: แจ็คเก็ต, Syn. short coat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackeroon. ผู้เริ่มหัดในฟาร์มหรือไร่ปศุสัตว์
jacket(แจค'คิท) n. เสื้อแจ๊คเก็ต,เสื้อชั้นนอก,สิ่งปกคลุม,เปลือกหุ้ม,ปกหนังสือ vt. ใส่ปลอกหุ้ม,หุ้มห่อ, Syn. case
air jacketn. เสื้อชูชีพ
book jacketn. ปกหุ้มหนังสือ
dinner jacketn. ชุดราตรีสโมสรหางสั้น
life jacketn. เสื้อชูชีพ
luejacket(บลู'แจคคิท) n. กะลาสีเรือ,ทหาร
shell jacketn. เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
yellowjacket(เยล'โลแจคคิท) n. ตัวต่อ มีร่างสำดำลายเหลือง, Syn. wasp

English-Thai: Nontri Dictionary
jacket(n) เสื้อแจ็กเกต,เปลือก,ปกหนังสือ,ปลอก,ซองเอกสาร
hijacker(n) สลัดอากาศ,โจรจี้เครื่องบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacket crown; jacketครอบฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacket; jacket crownครอบฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacketingการหล่อด้วยของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jacketแจ็กเกต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Jacketใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jacket (n slang ) ประวัติการติดคุก
jacket (n ) 1. เสื้อคลุม, เสื้อแจ็กเก็ต 2. ปกหนังสือ, แฟ้มเอกสาร, ซองสำหรับใส่แผ่นเสียง 3. เปลือก (ของมันฝรั่ง) 4. เสื้อชูชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
- The one he found. - Nice jacket.แบบที่เขาพบงั้นเหรอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We can lay down your jacket.- เรานอนบนเจ็กเก็ตของคุณก็ได้\ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Pull back his jacket.โอ้ พระเจ้า ดึงเค้าขึ้นมา Wanted (2008)
That's why we disguise ourselves as Black Jackets.-ปืน เราก็ต้องปลอมเป็นพวกชุดดำไง \ ไปกันเถอะ Inkheart (2008)
What is with that jacket?ทำไม ต้องใส่แจ็คเก็ตมา? Episode #1.8 (2008)
Now, please, let go of the jacket. Thank you.เอาล่ะปล่อยเสื้อผมได้แล้ว ขอบคุณ Body of Lies (2008)
You'd still be putting on your jacket if it wasn't for me.คุณคงยังจะใส่แจ๊คเก็ตของคุณอยู่ ถ้าไม่ใช่เพราะฉัน New York, I Love You (2008)
Look what you did to my jacket.ดูสิว่านายทำอะไรกับแจ๊คเก็ทฉัน The Love Guru (2008)
And I like the way my skin feels when I'm wearing my rainbow jacket!และผมชอบความรู้สึก เวลาใส่แจ็คเก็ทสีรุ้งของผม The Love Guru (2008)
-Your friend's jacked up on something. -I'II take care of it. It's all right.เพื่อนคุณอาจจะเป็นปัญหานะ ผมจะจัดการเองไม่มีอะไรหรอก 24: Redemption (2008)
See that man in the red jacket?เห็นผู้ชายที่ใส่แจ๊คเก็ตสีแดงนั่นไหม? Bangkok Dangerous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jackeBefore deciding to buy it, I tried on the jacket to see if it would fit.
jackeCan I try on this jacket?
jackeDo you have this jacket in different colors?
jackeHang your jacket on the hook by the door.
jackeHe had a blue jacket on.
jackeHe hung his jacket on a hook.
jackeHe noticed a hole in his jacket, but he tried to ignore it.
jackeHe put on the red jacket.
jackeHe took out the wallet from his inside jacket pocket.
jackeHe zipped up his jacket.
jackeHis new white hat corresponds with his white jacket.
jackeI brought a jacket because it was quite cool this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ็คเก็ต[N] jacket, Syn. เสื้อนอก, Example: เขาสวมแจ็คเก็ตที่กันฝนกันหนาวแล้วจึงออกไปข้างนอก, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อนอกผ่าตลอดอกมักมีซิปรูด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๊คเก็ต[n.] (jaekket) EN: jacket   FR: veste [f]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
นักจี้[n.] (nak jī) EN: hijacker ; hold-up man   
สลัดอากาศ[n. exp.] (salat ākāt) EN: hijacker   FR: pirate de l'air [m]
เสื้อชูชีพ [n. exp.] (seūa chūchīp) EN: life jacket ; life vest   FR: gilet de sauvetage [m]
เสื้อแจ็คเก็ต [n.] (seūa jaēkkēt) EN: jacket   FR: veste [f] ; veston [m] ; jaquette [f]
เสื้อกันหนาว[n. exp.] (seūa kan nāo) EN: overcoat ; coat ; topcoat ; winter jacket   FR: pardessus [m] ; manteau [m] ; vêtement d'hiver [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat   FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อนอก [n.] (seūanøk) EN: coat ; suitcoat ; jacket   FR: veste [f] ; veston [m]
เสื้อนวม[n. exp.] (seūa nūam) EN: coton-padded jacket ; quilt jacket   

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKED    JH AE1 K T
JACKEL    JH AE1 K AH0 L
JACKET    JH AE1 K AH0 T
JACKETS    JH AE1 K AH0 T S
JACKETT    JH AE1 K AH0 T
JACKELYN    JH AE1 K AH0 L IH2 N
JACKETED    JH AE1 K AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jacked    (v) (jh a1 k t)
jacket    (n) (jh a1 k i t)
jackets    (n) (jh a1 k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, ] jacket; upper outer garment, #10,024 [Add to Longdo]
夹克[jiā kè, ㄐㄧㄚ ㄎㄜˋ, / ] jacket (loan word), #18,640 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] jacket; short coat, #94,397 [Add to Longdo]
茄克衫[jiā kè shān, ㄐㄧㄚ ㄎㄜˋ ㄕㄢ, ] jacket, #109,548 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Jacke(n) |die, pl. Jacken| เสื้อแจ็คเก็ต, เสื้อชั้นนอก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jacke {f} | Jacken {pl}jacket | jackets [Add to Longdo]
Jacke {f}jerkin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんちゃんこ[, chanchanko] (n) padded sleeveless kimono jacket; Japanese vest [Add to Longdo]
ウインドブレーカー;ウィンドブレーカー[, uindobure-ka-; uindobure-ka-] (n) windbreaker; jacket [Add to Longdo]
ウインドヤッケ[, uindoyakke] (n) windjacket (ger [Add to Longdo]
ウォータージャケット[, uo-ta-jaketto] (n) water jacket [Add to Longdo]
カッタウエイ;カッタウェー[, kattauei ; kattaue-] (n) cutaway (coat, jacket, etc.) [Add to Longdo]
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket [Add to Longdo]
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) [Add to Longdo]
サファリジャケット[, safarijaketto] (n) safari jacket [Add to Longdo]
ジージャン[, ji-jan] (n) (abbr) denim jacket (wasei [Add to Longdo]
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Jacke /jakə/ 
   jacket; jerkin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top