Search result for

jp

(31 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jp-, *jp*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
they got technology out there you know like a bear with a JPS inside c'mon that's enough don't let them freaking you out man what else now nobody mess up with us not even the samurai not unless you want to get roastedพวกนั้นมีเทคโนโลยี แบบเหมือนกับมีที่มีจีพีเอส มาเถอะ พอได้แล้ว อย่าให้พวกนั้นปั่นหัวนายนะ คราวนี้อะไร ไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องกับพวกเราแน่ Step Up 3D (2010)
They still think it's in a secure locker at JPL.พวกเขายังคิดว่ามัน อยู่ในห้องรักษาความปลอดภัยใน ห้องทดลองกลางอากาศ The Robotic Manipulation (2010)
How about you send me some JPEGs, so I can monitor your progress?ส่งรูปมาให้หน่อยนะ จะได้ติดตามความคืบหน้า Bad Teacher (2011)
We contract for DARPA, NASA, JPL, you name it.JPL ซึ่งคุณก็ต้องรู้จัก Transformers: Dark of the Moon (2011)
I've had this jpeg so long, it's like my family.ฉันมีภาพนี้นานแล้ว มันก็เหมือนครอบครัวฉัน Pilot (2011)
And her granddaughter works at a little place called JPL.และหลานสาวของเธอ ทำงานในสถานที่เล็กๆ เรียกว่า JPL. The Dig (2011)
We could always take him to JPAC.เราส่งเขาไปที่เจแพคได้ Mea Makamae (2011)
Did you know that JPAC is the largest forensic lab in the world, and that it specializes exclusively in postmortem identification?รู้ไหมว่าเจแพค เป็นศูนย์นิติเวชที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ Mea Makamae (2011)
Max, welcome to JPAC.แม็กซ์ ขอต้อนรับสู่เจแพค Mea Makamae (2011)
The jpegs will be opening in sequence.ภาพjpg จะเปิดขึ้นมาตามลำดับ Pulling Strings (2012)
And I'll e-mail you the JPEGs.และฉันจะส่งเมลล์ไปให้คุณนะ ไฟล์ JPEG What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
JPMorgan Chase. JPMorgan Chase.เจพีโมเกนเชส เจพีโมเกนเชส The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jpFree estimate for Spanish translations (Jp to S and S to Jp).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชประสงค์[n. prop.] (Rātchaprasong) EN: Ratchaprasong ; Rajprasong   FR: Ratchaprasong
ถนนราชปรารภ = ถ.ราชปรารภ[n. prop.] (Thanon Rātchaprārop) EN: Ratchaprarop Rd. ; Ratchaprarop ; Rajprarop   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
JP    (n) (jh ei2 p ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensrichter {m}JP : Justice of the Peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC [Add to Longdo]
ジェイピーニック[, jieipi-nikku] (n) {comp} JPNIC [Add to Longdo]
ジェイペグ[, jieipegu] (n) {comp} JPEG [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
モーションJPEG[モーションジェーペッグ, mo-shonjie-peggu] (n) {comp} motion JPEG [Add to Longdo]
ラージプート[, ra-jipu-to] (n) (See せっていり) Rajput (hin [Add to Longdo]
属性型JPドメイン名[ぞくせいがたジェーピードメインめい, zokuseigata jie-pi-domein mei] (n) {comp} organizational type JP domain names [Add to Longdo]
地域型JPドメイン名[ちいきかたジェーピードメインめい, chiikikata jie-pi-domein mei] (n) {comp} geographical type JP domain names [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジェイピーニック[じえいぴーにっく, jieipi-nikku] JPNIC [Add to Longdo]
ジェイペグ[じえいぺぐ, jieipegu] JPEG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top