ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instruktion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instruktion-, *instruktion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-German: JDDICT Dictionary
訓令[くんれい, kunrei] Instruktion, Anordnung [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repeat. Waiting your instructions.Ich wiederhole, erwarte weitere Instruktionen. The Crawling Eye (1958)
I'll go along as far as Camden Road and give you instructions.Ich begleite euch zur Camden Road und gebe euch weitere Instruktionen. 101 Dalmatians (1961)
What were those instructions?Was waren das für Instruktionen? Le combat dans l'île (1962)
Good. Now, these are your instructions.Hier sind Ihre Instruktionen. From Russia with Love (1963)
Dr. Taylor will stay on this phone in case you need instructions.Also Süße, Dr. Taylor steht dir hier zur Verfügung, falls du noch Instruktionen brauchst. The Thrill of It All (1963)
The Wakefield Tower.Letzte Instruktion: Das Verrätertor (1964)
I know the Tsarina came here this morning... and immediately on her return gave instructions that I was to be dismissed.Ich weiß, dass die Zarin heute bei Euch war. Und unmittelbar nach ihrer Rückkehr hat sie Instruktionen zu meiner Entlassung gegeben. Rasputin: The Mad Monk (1966)
Here's the setup.Die Instruktionen: Will the Real Adolf Please Stand Up? (1966)
Here are your instructions.Hier sind ihre Instruktionen. Thunderbirds Are GO (1966)
As soon as he got up he went to the river following his instructions from the day before.Sobald er auf war, ging er zum Fluß, wie es die Instruktionen vom Vortag vorsahen. Trans-Europ-Express (1966)
And with what instructions?Mit welchen Instruktionen? Dagger of the Mind (1966)
Remember my instructions.Denken Sie an meine Instruktionen. The Man Trap (1966)
And unless you have specific instructions, we can't lawfully keep these people here any longer.Solange Sie keine ausdrücklichen Instruktionen haben, können wir sie hier nicht festhalten. The Elephant Raid: Part 2 (1967)
Hold him until you receive further instructions.Behalten Sie ihn hier, bis Sie weitere Instruktionen erhalten. The Traitor (1967)
Well, I believe it's safe safe to assume that they would receive the necessary instructions.Nun, ich denke, man kann sicher sicher annehmen, dass sie die nötigen Instruktionen erhalten würden. The Apple (1967)
- Follow your instructions, Nomad.- Befolge deine Instruktionen, Nomad. The Changeling (1967)
The creator instructs.Der Schöpfer gibt Instruktionen. The Changeling (1967)
We are instructed.Wir haben Instruktionen. The Changeling (1967)
You're to stay with Ms Peggy until I tell you otherwise, do you understand?Sie bleiben bei Miss Peggy, bis ich Ihnen andere Instruktionen erteile, verstanden? The Devil Rides Out (1968)
Cruchot, your instructions.Cruchot! Ihre schriftlichen Instruktionen. The Troops get Married (1968)
Of course.Die Anführer haben präzise Instruktionen. The Elixir (1968)
In the trunk, as per your instructions.lm Kofferraum, gemäß lhren Instruktionen. The Wrecking Crew (1969)
Stand by for my instructions on Monday morning.Warten Sie auf meine Instruktionen am Montagmorgen. The Wrecking Crew (1969)
Instructions from Jason Webb.Instruktionen von Jason Webb. Journey to the Far Side of the Sun (1969)
I'm supposed to report to him for instructions.Ich muss mich bei Lom melden wegen neuer Instruktionen. Illusion (1969)
Only I want the instructions recorded on this.Aber... ich will die Instruktionen hierauf aufgenommen haben. Illusion (1969)
What is this, Emil? You asked me to get his instructions, did you not?Du sagtest, ich sollte mir seine Instruktionen holen. Illusion (1969)
Ja, ja, instructions. Where are they?Ja, ja, die Instruktionen. Illusion (1969)
Do you get your instructions from Division 7?Bekommen Sie Ihre Instruktionen über Division 7? Nicole (1969)
Yes, I know. Here are my orders.Hier sind meine Instruktionen. The Bunker: Part 1 (1969)
You'll receive further instructions then.Sie kriegen dann weitere Instruktionen. The Bunker: Part 2 (1969)
You will wait there for further instructions.Dort warten Sie auf Instruktionen. The Mind of Stefan Miklos (1969)
I saw a copy of the document.- Ich bekam Instruktionsmaterial. The Mind of Stefan Miklos (1969)
You'll get instructions later.Sie bekommen dann Instruktionen. The Mind of Stefan Miklos (1969)
They followed instructions and are now safe.Sie folgten den Instruktionen und sind sicher. All Our Yesterdays (1969)
I'm awaiting instructions to set course.Erwarte Instruktionen für den nächsten Kurs. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
No doubt I should have altered its instructions to allow for unauthorized but predictable actions on your part.Ich hätte die Instruktionen Ihren möglichen Handlungen anpassen sollen. Requiem for Methuselah (1969)
Instructions clear.Instruktionen klar. The Cloud Minders (1969)
Standing by for instructions.Halte mich für Instruktionen bereit. The Cloud Minders (1969)
Go to the telephone box at the edge of the square now for your instructions.In der Telefonzelle sind Instruktionen. Decoy (1970)
You will be contacted with further instructions at the appropriate time.Zu gegebener Zeit erhalten Sie weitere Instruktionen. Decoy (1970)
- We're waiting instructions.- Wir erwarten Instruktionen. Rio Lobo (1970)
- Waiting instructions.- Erwarten Instruktionen. Rio Lobo (1970)
- Further instructions, sir.- Weitere Instruktionen, Sir. Rio Lobo (1970)
- It's me. I've got more instructions.- Ich bin's. Ich habe Instruktionen. Pilot (1975)
I went through all the instructions in this forestry manual.Ich befolgte alle Instruktionen in diesem Handbuch. The Estrangement (1975)
But the instructions say...Aber die Instruktionen lauten... Shinkansen daibakuha (1975)
- It's like they're getting instructions.Als hätten sie Instruktionen. All the President's Men (1976)
I'm leaving a tape of our demands in the phone booth across the street.Sie finden Instruktionen in der Telefonzelle gegenüber lhrem Gebäude. The Enforcer (1976)
Now you must follow my instructions.Hören Sie auf meine Instruktionen! The Seven-Per-Cent Solution (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisung {f}; Anordnung {f}; Instruktion {f}instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  instruktion
   directions; instruction

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top