Search result for

ig

   
187 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ig-, *ig*
English-Thai: Longdo Dictionary
high sea(n) ทะเลหลวง
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
fire fighting(n) การดับเพลิง
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, S. design, arrange, set up
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
igloo[N] บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม, See also: โดมน้ำแข็งของชาวเอสกิโม
ignite[VT] ก่อไฟ, See also: จุด, จุดไฟ, Syn. enkindle, kindle
ignite[VI] ก่อไฟ, See also: จุด, จุดไฟ, Syn. enkindle, kindle
ignore[VI] ทำเพิกเฉย, See also: ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ, Syn. disregard, overlook
iguana[N] อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)
igneous[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร้อนจัด, See also: ซึ่งร้อนมากจนหลอมละลาย, Syn. fiery, molten, volcanic
igneous[ADJ] ซึ่งมีลักษณะของไฟ (คำทางการ), See also: เกี่ยวกับลักษณะของไฟ, ร้อนเป็นไฟ, Syn. pyrogenous
ignoble[ADJ] ชั่วช้า, See also: ต่ำทราม, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, อัปรีย์, Syn. disgraceful, dishonorable, mean, Ant. honorable, noble
ignition[N] การจุดไฟ, See also: กระบวนการเผาไหม้, Syn. combustion
ignition[N] การจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
igabbr. immunoglobulin
igloo(อิก'ลู) n. กระท่อมน้ำแข็งหลังคากลมของชาวเอสกิโม
iglu(อิก'ลู) n. กระท่อมน้ำแข็งหลังคากลมของชาวเอสกิโม
igneous(อิก'เนียส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของไฟ
ignite(อิก'ไนทฺ) vt. ทำให้ลุกไหม้,ทำให้ติดไฟ,ย่าง. vi. ติดไฟ,ลุกไหม้., See also: ignitable,ignitible adj. ignitability,ingitibility n., Syn. light,fire,burn,kindle
ignition(อิกนิช'เชิน) n. การติดไฟ,ภาวะที่ติดไฟ,กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
ignoramus(อิกนะเร'มัส) n. คนโง่,ผู้เบาปัญญา,คนที่ไม่รู้, Syn. numskull -pl. ignoramuses

English-Thai: Nontri Dictionary
igloo(n) กระท่อมของชาวเอสกิโม
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
ignition(n) การจุดไฟ,ขบวนการเผาไหม้
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
ignobly(adv) อย่างต่ำช้า,อย่างเลวทราม,อย่างไพร่
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา
ignorant(adj) เขลา,โง่,ไม่รู้
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
igneous rockหินอัคนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
igneous rock classificationการจำแนกประเภทหินอัคนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ignimbriteหินอิกนิมไบรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
igniterตัวจุดไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ignition๑. การจุดระเบิด๒. การจุดไฟ, การติดไฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ignition๑. การจุดระเบิด๒. การติดไป, การจุดไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignition advance mechanism; advance mechanism; spark advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignition advance; spark advanceการเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignition coilคอยล์จุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IgA deficiencyภาวะพร่องแอนติบอดี ชนิดเอ [TU Subject Heading]
Igneous Rock หินอัคนี
หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือก โลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลก หรือพุพ้นเปลือกโลก ออกมาแข็งตัวอยู่บนผิวโลกก็ตาม พวกแรกเรียกว่า หินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rock) พวกหลังเรียกว่า หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)หินอัคนีแทรกซอนนั้น [สิ่งแวดล้อม]
igneous rockigneous rock, หินอัคนี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
igneous rockหินอัคนี, หินที่เกิดจากหินหนืดใต้เปลือกโลกซึ่งจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลกหรือพุ่งพ้นเปลือกโลกออกมาบนผิวโลกแล้วเย็นตัวลง  หินอัคนีมีหลายชนิดแล้วแต่ลักษณะการเย็นตัวและส่วนผสมของซิลิกา เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินพัมมิช เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ignitการจุดประกายไฟ [การแพทย์]
Ignitability ความสามารถจุดไฟได้
สมบัติของสารที่สามารถทำให้เกิดความร้อนถึงจุด ลุกไหม้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Ignitable Waste ของเสียจุดไฟได้
ของเสียจุดไฟได้ [สิ่งแวดล้อม]
Ignitionการจุดระเบิด [TU Subject Heading]
Ignitionการจุด, การจุดระเบิด การจุดไฟ การติดไฟ [พลังงาน]
Ignitionการเผา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
IGN (slang ) ชื่อตัวละครที่ใช้ในเกมส์ (In Game Name) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
ignitionสตาร์ทรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ig you don't play ball,i will leave you in sona to rot.ถ้าไม่เล่นตามเกมส์ Bang and Burn (2007)
We giving IG shots to everyone who came in contact with your patient.พวกเราฉีดยาให้ทุกคน ที่อาจจะได้รับเชื้อจากคนไข้ Birthmarks (2008)
'Cause you're gonna need one when you report to the IG first thing in the morning.เพราะคุณต้องใช้ทนายสุ้คดี ตอนที่ผมแจ้งสิ่งที่คุณทำลงไป กับหน่วยงานเป็นสิ่งแรกในเช้าพรุ่งนี้ Pilot (2011)
Anything happened, this case would have been handed over to my IG for a 2B investigation.เป็นการสืบสวนรหัส 2บี Nature of the Beast (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
igAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
igAsked to do her a favor, he completely ignored it.
igBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
igBesides being ignorant, he is too proud.
igCount as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.
igCrimes sometimes result from ignorance of the law.
igDammit, she completely ignored me.
igDon't ignore her feelings.
igDon't ignore your subordinates.
igEspecially it is not ignored how the divorce will affect children's mind.
igFailures often spring from ignorance.
igFear always springs from ignorance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สน[V] be not interested in, See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect, Syn. ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, สนใจไยดี, Example: แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์
ละเลย[V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
วางธุระ[V] neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
เพิกเฉย[V] ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
ความเสื่อมเสีย[N] disgrace, See also: ignominy, dishonour, discredit, Syn. ความเสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัยก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม
คอยล์[N] coil, See also: ignition coil, Example: ช่างคนที่สองจัดการเช็ดสายไฟ ลองสายไฟพักหนึ่ง เขาก็บอกว่าคอยล์ไม่มีไฟเลย ดังนั้นเขาจึงจัดการเปลี่ยนคอยล์, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าที่เขี้ยวหัวเทียน, Notes: (อังกฤษ)
เมิน[V] ignore, See also: pay no attention to, overlook, turn a blind eye to, pass over, disregard, Example: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นไทยเมินเพลงไทยไปนิยมเพลงฝรั่งแทน, Thai definition: ไม่สนใจ
วิมุข[V] ignore, See also: abandon, forsake, Syn. เพิกเฉย, ละทิ้ง, ละเลย, Thai definition: ไม่สนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อันธการ[N] ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)
อัปยศ[ADV] disgracefully, See also: ignominiously, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: คลินตันจะไม่มีวันต้องลาออกจากตำแหน่งไปอย่างอัปยศ เพื่อหนีกระบวนการอิมพีชเมนต์, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IGE AY1 JH
IGO IY1 G OW0
IGOR IY1 G AO2 R
IGOR IH2 G AO1 R
IGOE IY1 G OW0
IGER AY1 G ER0
IGOU IH2 G UW1
IGEL IH1 G AH0 L
IGON AY1 G AH0 N
IGMAN IH1 G M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
igloo (n) ˈɪgluː (i1 g l uu)
igloos (n) ˈɪgluːz (i1 g l uu z)
ignite (v) ˈɪgnˈaɪt (i1 g n ai1 t)
ignore (v) ˈɪgnˈɔːr (i1 g n oo1 r)
iguana (n) ˈɪgwˈaːnə (i1 g w aa1 n @)
igneous (j) ˈɪgnɪəʳs (i1 g n i@ s)
ignited (v) ˈɪgnˈaɪtɪd (i1 g n ai1 t i d)
ignites (v) ˈɪgnˈaɪts (i1 g n ai1 t s)
ignoble (j) ˈɪgnˈoubl (i1 g n ou1 b l)
ignobly (a) ˈɪgnˈoubliː (i1 g n ou1 b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无视[wú shì, ㄨˊ ㄕˋ, / ] ignore; disregard, #8,819 [Add to Longdo]
无知[wú zhī, ㄨˊ ㄓ, / ] ignorance, #9,660 [Add to Longdo]
茫然[máng rán, ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ, ] ignorant; to have no knowledge of sth, #11,388 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] ignorant, #19,433 [Add to Longdo]
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated, #21,819 [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded, #50,477 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] ignorant; blank-minded, #66,376 [Add to Longdo]
燃点[rán diǎn, ㄖㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] ignition point (temperature); combustion point, #68,797 [Add to Longdo]
着火点[zháo huǒ diǎn, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] ignition point (temperature); combustion point, #76,836 [Add to Longdo]
伊戈尔[Yī gē ěr, ㄧ ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Igor, #87,879 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
以外[いがい, igai] (adj) ไม่รวม..., ยกเว้น...
医学[いがく, igaku] (n) แพทยศาสตร์
威厳[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
eigen(Adj.) ของตนเอง เช่น sein eigenes Haus บ้านของเขาเอง (ที่มีเขาเป็นเจ้าของ ไม่ได้เช่า)
eigenen(Adj.) , See also: eigen
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
einigeสองถึงสาม (บ่งจำนวน) เช่น einige Tage ไม่กี่วัน หรือ สองถึงสามวัน
einigen, See also: einige
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
häufig(adv) บ่อย (เป็นคำที่ไพเราะกว่า oft) , See also: S. oft, oftmals

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Igelrad {n}sprocket wheel [Add to Longdo]
Igelstellung {f}hedgehog position [Add to Longdo]
Iglu {n}; Schneehütte {f} | Iglus {pl}igloo | igloos [Add to Longdo]
Ignorant {m} | Ignoranten {pl}ignoramus | ignoramuses [Add to Longdo]
ignorierenddisregardful [Add to Longdo]
Igeldrossling {m} [ornith.]Spiny Babbler [Add to Longdo]
Igel {m} [zool.] | Igel {pl}hedgehog | hedgehogs [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
feuille de vigne(n) |f| ใบองุ่น
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
以外[いがい, igai] ausser, ausgenommen [Add to Longdo]
以後[いご, igo] von_nun_an, seitdem, danach [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
医学[いがく, igaku] Medizin [Add to Longdo]
医学用語[いがくようご, igakuyougo] medizinischer_Fachausdruck [Add to Longdo]
医学部[いがくぶ, igakubu] medizinische_Fakultaet [Add to Longdo]
囲碁[いご, igo] Go-Spiel [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] Wuerde [Add to Longdo]
意外[いがい, igai] unerwartet, unvorhergesehen [Add to Longdo]
異議[いぎ, igi] Einwand, Einspruch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ig
   n 1: a class of proteins produced in lymph tissue in vertebrates
      and that function as antibodies in the immune response
      [syn: {immunoglobulin}, {Ig}, {immune serum globulin},
      {immune gamma globulin}, {immune globulin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top