Search result for

hy

(181 entries)
(0.1086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hy-, *hy*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง
Hypersomnolence (n ) การนอนหลับมากเกินไป
hypertrophic scar (n ) แผลเป็นนูน
hypocalcemia (n ) ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5 - 10.5 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, R. polyglot, multilingual
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
geography(n) ภูมิศาสตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hydropathy (n ) การบำบัดร่างกายด้วยน้ำ
See also: S. Hydrotherapy, R. spa
hydrophone (n ) ไมโครโฟนใต้น้ำ
hydrosphere (n ) อุทกภาค
hyperactivity (n ) ลักษณะอยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่สุข ซุกซนผิดปกติ
hyperbolic chamber (n ) ห้องปรับความดัน
hyperlipidemia (n ) ไขมันในเลือดสูง
hyperope (n) คนที่มีภาวะสายตายาว
hyperopia (n) สายตายาว เกิดจากจุดรวมแสงของตาอยู่หลังจอประสาทตา แก้ไขโดยใช้เลนส์นูน
hypnotic (adj ) มีอำนาจในการสะกดจิต
hypocritical (adj ) หน้าซื่อใจคด (มาจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hymn    [N] กลอนสวด, See also: เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ
hype    [N] การเผยแพร่เกินจริง, See also: การโฆษณาเกินจริง, การหลอกลวง
hype    [VT] โฆษณาชวนเชื่อ, See also: โฆษณา
hype    [VI] ทำให้ตื่นเต้น, See also: กระตุ้น
hype    [N] เข็มฉีดยา (แสลง)
hype    [N] ผู้ติดยาเสพย์ติด (แสลง)
hypo    [PRF] ใต้
hydra    [N] ตัวไฮดรา, See also: สัตว์ประหลาดตัวเป็นงูมีหลายหัว
hyena    [N] หมาใน
hymen    [N] เยื่อพรหมจารี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hyaline-ใสคล้ายแก้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyalineใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hyaline cartilageกระดูกอ่อนโปร่งแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyalitis; hyaloiditisวุ้นตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyaloiditis; hyalitisวุ้นตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyaloplasmไฮยาโลพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hyaloplasm; cytosol; sap, cellน้ำในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyalosisวุ้นตาเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hybridลูกผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hybridลูกผสม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyaluronic acidกรดไฮยาลูโรนิก [TU Subject Heading]
Hybridไฮบริด
ลักษณะผสมระหว่าง 2 วัสดุ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ร่วมกัน แบบผสมผสาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid cornข้าวโพดพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid electri carรถยนต์ไฮบริด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid electric carsรถยนต์ไฮบริด [TU Subject Heading]
Hybrid riceข้าวพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid riceข้าวพันธุ์ผสม [TU Subject Heading]
Hybridizationพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybridomasไฮบริโดมา [TU Subject Heading]
hydathodeไฮดาโทด, รูเปิดเล็ก ๆ ที่ปลายใบหรือขอบใบ เป็นทางคายน้ำของพืชออกมารวมตัวเป็นหยดน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hyRight, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.
hy"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
hyThe hydrangea blooms in June.
hyMay we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?
hyA hybrid from a bison and cow.
hyTo borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.
hyThis substance is mostly composed of hydrogen and oxygen.
hyTheir hypothesis is that these strategies may come into conflict with Emmet's theory.
hyThis data supports the hypothesis.
hyThese facts bear out my hypothesis.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hybrid(ไฮ'บริด) n.,adj. ลูกผสม,พันธุ์ผสม,พันทาง,ครึ่งชาติ,ลูกเลือดผสม,คำผสม., See also: hybridism n.
hybrid computerคอมพิวเตอร์ลูกผสมหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะของอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) ผสมกัน คือ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถแปลงข้อมูลทั้งสองประเภทนั้นได้ดู analog computer, และ digital computer ประกอบ
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ,หัวก๊อกน้ำดับเพลิง,ก๊อกน้ำ
hydrate(ไฮ'เดรท) n. สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย. vt.,vi.รวมกับน้ำ., See also: hydration,hydrator n.
hydraulic(ไฮดรดล'ลิค) adj. ซึ่งใช้น้ำในการขับเคลื่อน,ซึ่งใช้น้ำภายใต้ความกดดัน,เกี่ยวกับhydraulics,แข็งตัวเมื่อผสมกับน้ำ (เช่น ซีเมนต์)
hydraulics(ไฮดรอ'ลิคช) n. ธาราศาสตร์,วิชาที่เกี่ยวกับกฎของของเหลวว่าด้วยกำลัง และการเคลื่อนไหว
hydro(ไฮ'โดร) adj. เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ. -n. พลังไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ,เครื่องกำเนิดพลังงานดังกล่าว
hydrocortisoneดูที่ adrenal gland
hydrofoil(ไฮ'โดรฟอย) n. เรือปีกน้ำ,ปีกที่ติดกับข้างเรือให้แฉลบน้ำ
hydrogen(ไฮ'ดระเจน) n. ธาตุแก๊สไฮโดรเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
hyacinth(n) ดอกผักตบชวา
hybrid(adj) ที่มีพันธุ์ผสม,พันทาง,เป็นลูกผสม
hybrid(n) พันธุ์ผสม,พันทาง,ลูกผสม,คำผสม
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม
hybridize(vt) ผสมพันธุ์,ผสม,ทำให้เกิดลูกผสม
hydrant(n) ก๊อกน้ำ
hydrate(n) สารประกอบด้วยน้ำ
hydraulic(adj) ซึ่งใช้กำลังน้ำ
hydrochloric(adj) ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคลอรีน
hydroelectric(adj) เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยานอนหลับ    [N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ยติภังค์    [N] hyphen, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ -
สมมติฐาน    [N] hypothesis, Syn. ข้อสมมติ
สมมุติฐาน    [N] hypothesis, Syn. สมมติฐาน
สุขลักษณะ    [N] hygienic condition, Syn. ความถูกอนามัย
พืชน้ำ    [N] aquatic plant, See also: hydrophyte, Ant. พืชบก, Example: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ, Thai definition: พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ
สุขอนามัย    [N] sanitation, See also: hygiene, Syn. สุขลักษณะ, Example: เราควรดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ, Thai definition: การปราศจากเชื้อโรค, ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
สมมุติฐาน    [N] hypothesis, Example: อาการทางประสาทส่วนใหญ่มีสมมุติฐานเนื่องมาจากความวิตกกังวลใจ และความรู้สึกสำนึกผิดที่เกิดจากความขัดแย้งในใจ, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
เพลงสวด [N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
สมมติฐาน    [N] hypothesis, Syn. สมมุติฐาน, Example: ผลจากการสังเกต เขาจะนำมาสร้างสมมติฐานขึ้น, Count unit: ข้อ, เรื่อง, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อักขระสมัย[n. exp.] (akkhara samai) EN: orthography rule   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
อภิ-[X] (aphi-) FR: sur-; sus-; super-; hyper-

CMU English Pronouncing Dictionary
HY    HH AY1
HYE    HH AY0
HYMN    HH IH1 M
HYER    HH AY1 ER0
HYBL    HH IH1 B AH0 L
HYRE    HH AY1 R
HYDE    HH AY1 D
HYPE    HH AY1 P
HYND    HH IH1 N D
HYPO    HH AY1 P OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hyde    (n) (h ai1 d)
hymn    (v) (h i1 m)
hypo    (n) (h ai1 p ou)
Hyman    (n) (h ai1 m @ n)
Hythe    (n) (h ai1 dh)
hydra    (n) (h ai1 d r @)
hyena    (n) (h ai1 ii1 n @)
hying    (v) (h ai1 i ng)
hymen    (n) (h ai1 m @ n)
hymns    (v) (h i1 m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひゃく, hyaku] (n) หนึ่งร้อย
表面処理[ひょうめん処理, hyoumen shori] (n) งานชุบผิวโลหะ ( งาน surface treatment )
秤量機[ひょうりょうき, hyouryouki] (n) เครื่องชั่งน้ำหนัก (สำหรับชั่งสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เป็นต้น)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
評価[ひょうか, hyouka] Thai: การประเมิน English: valuation
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว
Physiologie(n) |die, nur Sg.| กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
Physiologie(n) |die, nur Sg.| ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
physiologisch(adj adv) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiologisch(adj adv) เกี่ยวกับสรีรศาสตร์, เกี่ยวกับสรีรวิทยา

French-Thai: Longdo Dictionary
physique(n) |f| สาขาฟิสิกส์, วิชาฟิสิกส์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] hypocrisy; pretended righteousness [Add to Longdo]
假意[jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, ] hypocrisy; insincerity [Add to Longdo]
假正经[jiǎ zhèng jīng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] hypocrite [Add to Longdo]
假说[jiǎ shuō, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, / ] hypothesis [Add to Longdo]
伪君子[wěi jūn zǐ, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, / ] hypocrite [Add to Longdo]
伪善[wěi shàn, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ, / ] hypocritical [Add to Longdo]
伪善者[wěi shàn zhě, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] hypocrite [Add to Longdo]
催眠[cuī mián, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ, ] hypnosis [Add to Longdo]
催眠状态[cuī mián zhuàng tài, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] hypnosis [Add to Longdo]
催眠术[cuī mián shù, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] hypnotize; hypnotism; mesmerism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation [Add to Longdo]
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
仮説[かせつ, kasetsu] Hypothese, Annahme [Add to Longdo]
催眠[さいみん, saimin] Hypnose [Add to Longdo]
兵糧[ひょうろう, hyourou] Proviant [Add to Longdo]
拍子[ひょうし, hyoushi] -Takt, -Tempo, passende_Gelegenheit [Add to Longdo]
拍子木[ひょうしぎ, hyoushigi] Paar_von_Schlaghoelzern [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] ZEICHEN, MARKIERUNG [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] Exemplar, Muster, Typus [Add to Longdo]
標札[ひょうさつ, hyousatsu] Namenschild [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hy \Hy\, a.
     High. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top