Search result for

hut

(100 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hut-, *hut*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hut    [N] กระท่อม, See also: กระต๊อบ
hut    [VT] เข้าพักในกระท่อม, See also: เข้าอาศัยในกระท่อม
hut    [N] ที่พักทหาร
hutch    [N] กรง, See also: ลัง, คอก
hutch    [N] กระท่อมเล็กๆ
hutch    [N] สิ่งที่ใช้เก็บของ เช่น ตู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hutchinson's incisorฟันตัดฮัตชินสัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hutThat hut is crawling with lizards and insects.
hutTheir hut is situated in the valley.
hutThis hut is in danger of falling down.
hutThe hut was set on fire.
hutThe hut kept the rain and dew out after a fashion.
hutThere used to be a hut about here.
hutThe hermit lived in a wooden hut.
hutThere is a hut at the back of our house.
hutThe hut on the desk is Chama's.
hutThere is a hut below the bridge.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bhutan(บูแทน') n. ประเทศภูฎาน
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
chutzpa(ชูท'สพะ) n. ความทะลึ่ง
chutzpah(ชูท'สพะ) n. ความทะลึ่ง
cockshutn. การสิ้นสุดของวัน
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
parachute(แพ'ระซูท) n. ร่มชูชีพ vi. ทิ้งลงด้วยร่มชูชีพ
shut(ชัท) vt.,vt.,n. (การ) ปิด,งับ,ปิดประตู,งับ,พับ,หุบ,หนีบ,เก็บ,หลับตา,หยุด,หยุดเปิด,ล้อมไว้,ใส่กลอน adj. ปิด ปิดไว้.
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
shut-eye(ชัท'อาย) n. การนอนหลับ, Syn. sleep

English-Thai: Nontri Dictionary
hut(n) กระท่อม,กระต๊อบ,กุฏิ
hutch(n) เล้ากระต่าย,กระท่อม,กรง,รังสัตว์,ลัง
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล
parachute(n) ร่มชูชีพ
shutdown(n) การปิดโรงงาน
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
shuttle(n) ยานพาหนะ,กระสวย
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน,ลูกขนไก่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าง    [N] hut, See also: cabin, shed, shack, Example: ชายพิการรีบเขยกขาลงจากห้าง ลุยน้ำไปขึ้นโคกสะเดาที่ควายสองตัวยืนเบียดกันอยู่, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรือที่พักเล็กๆ ชั่วคราว
ตูบ    [N] hut, See also: shed, shanty, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, กระตูบ, Example: เจ้าสุนัขตัวนี้หูตูบข้างหนึ่ง หูตั้งข้างหนึ่ง, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ขนาดเล็ก
ทับแพ    [N] hut on the raft, Example: เราไปพักผ่อนกันที่ทับแพของเพื่อน, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมบนแพ
ทับ    [N] cottage, See also: hut, shack, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ทับแพ เรือนแถว, เรือนแพ, เพิง, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำอยู่ชั่วคราว
กระต๊อบ    [N] hut, See also: shack, shanty, shed, hovel, cottage, Syn. กระท่อม, ตูบ, Example: คนสวนของเขาอาศัยอยู่ที่กระต๊อบท้ายสวน, Count unit: หลัง
กระตูบ    [N] hut, See also: shack, shanty, shed, hovel, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ตูบ, Example: กระตูบหลังนั้นมีคนแก่อาศัยอยู่เพียงคนเดียว
กระท่อม    [N] hut, See also: shed, hovel, shack, shanty, cottage, Syn. กระต๊อบ, Example: มีชายแก่อาศัยอยู่ในกระท่อมข้างคันนา, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนเล็กๆ ทำพออยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down   FR: chuter
ดิ่งพสุธา[n.] (dingphasuthā) EN: parachute   FR: parachute [m]
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; gather   FR: fermer ; clore
หุบปาก[v. exp.] (hup pāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; keep quit   
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain   FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUT    HH AH1 T
HUTU    HH UW1 T UW2
HUTT    HH AH1 T
HUTS    HH AH1 T S
HUTO    HH UW1 T OW2
HUTH    HH UW1 TH
HUTA    HH UW1 T AH0
HUTCH    HH AH1 CH
HUTUS    HH UW1 T UW2 Z
HUTTO    HH UW1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hut    (n) (h uh1 t)
huts    (n) (h uh1 t s)
hutch    (n) (h uh1 ch)
hutted    (j) (h uh1 t i d)
hutches    (n) (h uh1 ch i z)
hutment    (n) (h uh1 t m @ n t)
hutments    (n) (h uh1 t m @ n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
schütteln(vt) |schüttelte, hat geschüttelt| เขย่า เช่น Bitte vor dem Öffnen schütteln. กรุณาเขย่าก่อนเปิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hut {m} | Hüte {pl}hat | hats [Add to Longdo]
Hütte {f} | Hütten {pl}hut | huts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ちゅっと[, chutto] (adv,vs) (col) (See ちゅう) kissing [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
アナログ出力[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アメリカ輸出入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] hut [Add to Longdo]
[ān, , ] hut; Buddhist convent; small Buddhist temple [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] hut [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs) [Add to Longdo]
データ取得[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hut \Hut\, n. [OE. hotte; akin to D. hut, G. h["u]tte, OHG.
   hutta, Dan. hytte, Sw. hydda; and F. hutte, of G. origin; all
   akin to E. hide to conceal. See {Hude} to conceal.]
   A small house, hivel, or cabin; a mean lodge or dwelling; a
   slightly built or temporary structure.
   [1913 Webster]
 
      Death comes on with equal footsteps
      To the hall and hut.           --Bp. Coxe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hep \hep\ (h[e^]p), interj.
   A call used by drill instructors to count cadence during
   marching; used identically to {hut} and {hup}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hut
   n 1: temporary military shelter [syn: {hut}, {army hut}, {field
      hut}]
   2: small crude shelter used as a dwelling [syn: {hovel}, {hut},
     {hutch}, {shack}, {shanty}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hut [hɵt]
   cottage
   cabin; hut; shack
   cabin
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hut [huːt] (n) , s.(m )
   hat
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top