ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hubert

HH Y UW1 B ER0 T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hubert-, *hubert*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hubert, you will escort dr. Bishop to his labฮิวเบิร์ท คุณตามไปที่แล็บของเขา What Lies Below (2010)
Bill hubert, cdc. Hi.บิล ฮิวเบิร์ท หน่วยควบคุมเชื้อโรค สวัสดี What Lies Below (2010)
And the rest can go with agent hubert.ส่วนที่เหลือ ไปกับ จนท. ฮิวเบิร์ท What Lies Below (2010)
You know, William, that's what one Hubert Humphrey said back in 1968 at the start of the Democratic National Convention.นายรู้อะไรไหม วิลล์ ฮูเบิร์ท ฮัมฟรีย์กล่าวว่า... ย้อนไปปี 1968 ที่งานประชุมแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย Britney/Brittany (2010)
James Hubert Blake.เจมส์ เฮอร์เบอร์ต เบลค Lost & Found (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUBERT    HH Y UW1 B ER0 T
HUBERTA    HH UW0 B EH1 R T AH0
HUBERTO    HH UW0 B EH1 R T OW0
HUBERTY    HH AH1 B ER0 T IY0
HUBERT'S    HH Y UW1 B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hubert    (n) hjˈuːbət (h y uu1 b @ t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シューベルト[, shu-beruto] (n) Schubert; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top