ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hof

HH AA1 F   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hof-, *hof*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นมแมว[n.] (nommaēo) EN: nommaeo ; Rauwenhoffia siamensis Scheff.   FR: Rauwenhoffia siamensis Scheff.

CMU English Pronouncing Dictionary
HOF HH AA1 F
HOFI HH OW1 F IY0
HOFF HH AO1 F
HOFFA HH AO1 F AH0
HOFER HH OW1 F ER0
HOFLER HH AA1 F L ER0
HOFFER HH AA1 F ER0
HOFMAN HH AA1 F M AH0 N
HOFFA'S HH AO1 F AH0 Z
HOFFLER HH AO1 F AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hofei (n) hˌoufˈɛɪ (h ou2 f ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霍夫曼[Huò fū màn, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨ ㄇㄢˋ, ] Hofmann or Hoffman (name); August Wilhelm von Hofmann (1818-1892), German chemist; Dustin Hoffman (1937-), US film actor, #48,369 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hofmeister {m}bearleader [Add to Longdo]
Hof {m}; Hofraum {m}courtyard [Add to Longdo]
Hof {m}halo [Add to Longdo]
Hof {m} | Höfe {pl}yard | yards [Add to Longdo]
Hof {m}; Gericht {n}; Spielplatz {m} | Höfe {pl} | den Hof machencourt | courts | to court [Add to Longdo]
Hofdame {f} | Hofdamen {pl}court lady | court ladies [Add to Longdo]
Hoffnung {f} (auf) | Hoffnungen {pl} | eine schwache Hoffnung | eine Hoffnung zerstören | sich mit eitlen Hoffnungen tragen | sich Hoffnungen hingeben | unrealistische Hoffnunghope (for) | hopes | a slight hope | to dash a hope | to hug fond hopes | to cherish hopes | pie in the sky [fig.] [Add to Longdo]
Hoffnungslosigkeit {f}desperateness [Add to Longdo]
Hoffnungslosigkeit {f}hopelessness [Add to Longdo]
Hoffnungslosigkeit {f}irredeemability [Add to Longdo]
Hoffnungslosigkeiten {pl}irredeemableness [Add to Longdo]
hoffnungsvolles Gefühlhopefulness [Add to Longdo]
Hofstelle {f}farm-stead [Add to Longdo]
Hoftheater {n} [hist.]court theatre; royal theatre [Add to Longdo]
hoffnungslos {adv}unhopefully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along [Add to Longdo]
キルヒホッフ[, kiruhihoffu] (n) Kirchhoff; (P) [Add to Longdo]
キルヒホッフの法則[キルヒホッフのほうそく, kiruhihoffu nohousoku] (n) Kirchhoff's law [Add to Longdo]
ショーファー[, sho-fa-] (n) shofar [Add to Longdo]
トリトマ[, toritoma] (n) red-hot poker (Kniphofia uvaria) (lat [Add to Longdo]
フラウンホーファー線[フラウンホーファーせん, furaunho-fa-sen] (n) Fraunhofer lines [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[, bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
ホフマン方式[ホフマンほうしき, hofuman houshiki] (n) Hoffmann method [Add to Longdo]
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
形態機能的;形態・機能的[けいたいきのう, keitaikinou] (adj-na) morphofunctional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廷臣[ていしん, teishin] Hofmann, Hoefling [Add to Longdo]
望む[のぞむ, nozomu] hoffen, wuenschen, ueberblicken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Hof /hoːf/ 
   court; courtyard; halo; yard

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  hof /hɔf/
   1. court; yard; courtyard
   2. court
   3. garden

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top