Search result for

heines

(250 entries)
(0.1621 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heines-, *heines*, heine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา heines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *heines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heinous[ADJ] เลวร้าย, See also: ชั่วร้าย, Syn. atrocious, monstrous, wicked
xanthein[N] เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gegenschein(เก'กันไชน) n. แถวแสงรูปวงรีที่ปรากฎบนท้องฟ้าในกลางคืน, Syn. counterglow
heinie(ไฮ'นี) n. คนเยอรมัน
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
xanthein(e) (แซน'ธีอิน) n. ส่วนของสารสีในดอกไม้สีเหลือง เป็นสารสีที่ละลายน้ำได้

English-Thai: Nontri Dictionary
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Heine-Borel theoremทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not likely.Unwahrscheinlich. The Hand of God (1979)
- I guess.- Wahrscheinlich. Wayne's World (1992)
- Confused?Durcheinander? The Hudsucker Proxy (1994)
- Confused.- Durcheinander. Forever in a Day (1999)
Unlikely.Unwahrscheinlich. The Benefactor Factor (2011)
Most likely.Wahrscheinlich. Innocent Saturday (2011)
Oh.Anscheinend nicht. The Secrets of Emily Blair (2016)
You heinous bastard! She's a contestant!ย๊ากกกกก เจ้าพวกโรคจิตเอ๊ย Scandal Makers (2008)
I might end up teaching in Leipzig. Heinrich owes me a favor.ฉันอยากไปสอนที่ลูปิกจนจบเทอม เฮนริกติดหนี้ผมอยู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm a VP at Hein Dragg, it's a brokerage firm.ผมเป็นรองประธานที่เฮนแดรก เป็นบริษัทนายหน้า Passengers (2008)
They establish beyond any reasonable doubt the circumstances and the nature of these heinous crimes;พวกเขาตั้งหลักฐาน นอกเหนือจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล หลักฐานแวดล้อมของ อาชญากรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้ Changeling (2008)
Heinrich?ไฮน์ริช? The Ruins (2008)
Heinrich was supposed to be back by now, but he must be having a good time.จริงๆ ไฮน์ริช พี่ผมน่าจะกลับมาได้แล้ว แต่คงเพลินกับช่วงเวลาแสนหวานอยู่น่ะ The Ruins (2008)
He's making a copy of the map from the girl Heinrich met, for his friends.เค้ากำลังคัดสำเนาแผนที่ ของสาวที่พี่ชายผมไปด้วยให้เพื่อนเค้าน่ะ The Ruins (2008)
Heinrich!ไฮน์ริช! The Ruins (2008)
Heinrich!ไฮน์ริช! The Ruins (2008)
Heinrich!ไฮน์ริช! The Ruins (2008)
Heinrich? My God... Heinrich!ไฮน์ริช? ไฮน์ริช! The Ruins (2008)
- The one that Heinrich...เจอแต่ศพ.. ไฮน์ริช.. The Ruins (2008)
- Heinrich's. - Are you sure?ของ ไฮน์ริช พี่ผม แน่ใจเหรอ? The Ruins (2008)
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย The Lady of the Lake (2009)
Madam, you are being heinously bamboozled by these lickspittle toadies you surround yourselves with.มาดาม? ท่านกำลังถูกพวกที่ชอบ ประจบสอพลอรอบตัวนี่หลอกอยู่นะ Alice in Wonderland (2010)
You accuse me of these heinous things, But you never said why. Did you?คุณกล่าวหาผมด้วยเรื่องที่เลวร้ายพวกนี้ แต่ไม่เคยบอกผมเลยว่าทำไมจริงมั้ย You Don't Know Jack (2010)
It's Mr. Sheinbaum e-mailing me updates of his double bypass.ส่งเมล์เรื่องการผ่าตัดของเขามาให้ผม Leap Year (2010)
Law enforcement still has no leads, leaving everyone to wonder, which of the world's villains is responsible for this heinous crime?แต่ยังคงไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย ทุกคนต่างพากันสงสัย \ วายร้ายของโลก เป็นผู้รับผิดชอบต่ออาชญากรรมชั่วร้ายนี้หรือไม่ Despicable Me (2010)
Look, I do not deny that this was the heinous act of a madman.ฟังนะ, ฉันไม่ได้ปัดว่า นี่คือ การกระทำที่ชั่วร้ายของคนบ้า I Smell a Rat (2010)
This heinous act of pure evil is a blessing, actually, because it finally reveals the true nature of these beasts to us all.การกระทำที่โหดเหี้ยมด้วยเจตนาชั่วร้าย เป็นดั่งการให้พร, อันที่จริง, เพราะว่ามันช่วยเปิดเผย สันดานที่แท้จริง ของสัตว์พวกนี้ให้แก่เรา I Smell a Rat (2010)
That's heinous. Are you sure?มันชั่วร้ายมาก คุณแน่ใจเหรอ? Trouble (2010)
I will name three historical figures, you put them in order of the heinousness of their betrayal.ฉันจะบอกชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์ นายเรียบลำดับเขา ตามความร้ายกาจของการทรยศ The Large Hadron Collision (2010)
We're having a conversation about probing the heinies of superheroes.เรากำลังคุยกัเรื่องใช้อุปกรณ์แยงก้น ยอดมนุษย์อยู่นะ The Boyfriend Complexity (2010)
Ms. Boyle, as heinous as I find the accused's actions, you know the law as well as I do.คุณบลอย์ ฉันก็รู้ว่าการกระทำ ของผู้ต้องหาเลวร้ายแค่ไหน แต่คุณก็รู้ กฏหมายดี เหมือนฉัน Pilot (2010)
These women are victims of heinous crimes.ผู้หญิงพวกนี้เป็นเหยื่อในคดีที่โหดเหี้ยม Middle Man (2010)
With your permission, your heinie,ด้วยคำสั่ง ใต้เท้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
When I do reflect upon my heinous misdeeds.ที่ข้าสำนึกในสิ่งที่ข้าได้ทำผิดลงไป Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Murder, torture of the most heinous sort,ฆาตกรรม ทารุณกรรมอย่างชั่วช้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
No, Grandpa gave us something he'd call a Heineken.ถุงวิตามินซี ที่มีขายตามตลาดออนไลน์ Just Go with It (2011)
Just get this one dinner with me so I can save face with this horrible, heinous human being.บอกเขา ไปได้เลย --เอ่อ-- งั้นตกลงค่ะ Just Go with It (2011)
Pick out the hottest guy in the room, take him home, do unspeakable things to him, then kick him to the curb with a smile on his face and teeth marks on his heinie?เลือกผู้ชายที่เซ็๋กซี่ที่สุดในห้อง พากลับบ้าน ทำสิ่งต่างๆที่ไม่ควรพูดถึง เสร็จแล้วเตะเขากลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า The Toast Derivation (2011)
Let's go find me a heinie to bite.ไปหาเจ้าจำปีมางับกันหน่อยดีกว่า The Toast Derivation (2011)
I was too busy covering my heinie on Amy's stupid astronaut story!เรื่องนักบินอวกาศโง่ๆของเอมี่อยู่ The Wildebeest Implementation (2011)
I said some really heinous things about Toby.แถมพูดจาไม่ดีใส่เขาอีก Je Suis Une Amie (2011)
Well, see uh, I can only guess that the pervasive anti-vampire hatred that has persisted since the heinous crime perpetrated by Russell Edgington had something to do with it.ก็ เอ่อ... ผมคงได้แค่เดานะครับ ความเกลียดชังต่อแวมไพร์ ชนิดฝังรากลึกได้แผ่ขยาย Spellbound (2011)
Heinze... That can't be.ไฮนซ์ เป็นไปไม่ได้ Can't See the Fae-Rest (2011)
Who's Heinze?ใครคือไฮนซ์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Were you a client, Heinze?คุณเป็นลูกค้าหรือเปล่า ไฮนซ์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Evening, Heinze.สวัสดี ไฮนซ์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Out, Heinze.ไปเลย ไฮนส์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Gute nacht, Heinze.ราตรีสวัสดิ์ ไฮนส์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Heinze was trying to sell wooden things.ไฮนซ์พยายามมาขายของไม้ Can't See the Fae-Rest (2011)
We gotta get Heinze and the rest of her wood.เราเอาไฮนซ์กับไม้ที่เหลือคืนมา Can't See the Fae-Rest (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
แหม[interj.] (maē) EN: oh! ; ah!   FR: hein ! ; ça alors !
เหรอ[X] (roē) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?   FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIN    HH AY1 N
HEINS    HH AY1 N Z
RHEIN    R AY1 N
HEINY    HH AY1 N IY0
HEINE    HH AY1 N
HEINZ    HH AY1 N Z
HEINL    HH AY1 N AH0 L
HEINO    HH AY1 N OW0
HEINI    HH AY1 N IY0
DHEIN    D AY1 N
SHEIN    SH AY1 N
THEIN    TH AY1 N
HEINIG    HH AY1 N IH0 G
HEINLY    HH AY1 N L IY0
HEINKE    HH AY1 NG K
HEINLE    HH AY1 N AH0 L
HEINEY    HH AY1 N IY0
HEINES    HH AY1 N Z
SCHEIN    SH AY1 N
HEINZE    HH AY1 N Z
HEINDL    HH AY1 N D AH0 L
HEINTZ    HH AY1 N T S
HEINEN    HH AY1 N AH0 N
HEINER    HH AY1 N ER0
HEINTZE    HH AY1 N T S
HEINOUS    HH EY1 N AH0 S
HEINZEL    HH AY1 N Z AH0 L
HEINZEN    HH AY1 N Z AH0 N
HEINLEN    HH AY1 N AH0 L AH0 N
HEINOLD    HH AY1 N OW0 L D
AMRHEIN    AE1 M ER0 HH AY2 N
HEINKEL    HH AY1 NG K AH0 L
HEINDEL    HH AY1 N D AH0 L
HEINZ'S    HH AY1 N Z AH0 Z
HEINLEIN    HH AY1 N L AY2 N
HEINECKE    HH AY1 N IH0 K
HEINEMAN    HH AY1 N M AH0 N
HEINBACH    HH AY1 N B AA2 K
HEINZMAN    HH AY1 N Z M AH0 N
HEINEKEN    HH AY1 N AH0 K AH0 N
SCHEINER    SH AY1 N ER0
HEINICKE    HH AY1 N IH0 K
HEINONEN    HH AY1 N AH0 N AH0 N
HEINSOHN    HH AY1 N S AH0 N
HEINISCH    HH AY1 N IH0 SH
HEINRICH    HH AY1 N R IH0 K
HEINBAUGH    HH AY1 N B AW0
RHEINGOLD    R AY1 N G OW2 L D
HEINEMANN    HH AY1 N M AH0 N
HEINZMANN    HH AY1 N Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Heinz    (n) (h ai1 n z)
heinous    (j) (h ei1 n @ s)
Heinrich    (n) (h ai1 n r i k)
Heinemann    (n) (h ai1 n m @ n)
heinously    (a) (h ei1 n @ s l ii)
heinousness    (n) (h ei1 n @ s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinenส่องแสง | schien, geschienen |
scheinenดูเหมือนว่า | schien, geschienen |
Impfschein(n) |der, pl. Impfscheine| หนังสือบันทึกการรับวัคซีนป้องกันโรค
Wahrscheinlichkeit(n) |die, nur Sg.| ความน่าจะเป็น , ความเป็นไปได้ เช่น Die Wahrscheinlichkeit, daß er kommt, ist so gering. การที่เขาจะมามีความเป็นไปได้น้อยมาก
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ปรากฏกายหรือมา เช่น Warum bist du nicht zum Vortrag erschienen? ทำไมเธอถึงไม่มาเข้าสัมมนา , See also: S. auftauchen,
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ออกวางตลาด(หนังสือ) เช่น Das Magazin 'Spiegel' erscheint wöchentlich. นิตยสาร Spiegel ออกวางตลาดทุกอาทิตย์
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว , See also: S. vermutlich, scheinbar,
Geldschein(n) |der, pl. Geldscheiner| ธนบัตรเงิน, See also: S. Banknote, A. Münze,
Sonnenschein(n) |der, nur Sg.| แสงตะวัน, See also: Sonnenlicht,
scheinbar(adj) ที่เห็นได้, ที่ปรากฏชัดเจน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheintseems [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}heinousness [Add to Longdo]
Abteilung {f} (eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)subdivision [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Ankunft {f}; Eintreffen {n}; Ankömmling {m}; Erscheinen {n}arrival [Add to Longdo]
Anschein {m}seem [Add to Longdo]
Anschein {m}; Anflug {m} (von) | den Anschein von Ordnung wahrensemblance (of) | to maintain some semblance of order [Add to Longdo]
Anschein {m}; Oberfläche {f}face [Add to Longdo]
Anschein {m}; Erscheinung {f}; Erscheinungsbild {n}appearance [Add to Longdo]
Anteilschein {m} | Anteilscheine {pl}share certificate | share certificates [Add to Longdo]
Antwortschein {m}reply coupon [Add to Longdo]
Arbeitsbescheinigung {f} | Arbeitsbescheinigungen {pl}certificate of employment | certificates of employment [Add to Longdo]
Attest {n}; Bescheinigung {f} | Atteste {pl}; Bescheinigungen {pl} | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
Auftreten {n}; Vorkommen {n}; Erscheinen {n}occurrence [Add to Longdo]
Ausfuhrbescheinigung {f}; Exportbescheinigung {f}export certificate [Add to Longdo]
Auswuchs {m}; Nebenerscheinung {f}outgrowth [Add to Longdo]
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip [Add to Longdo]
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment [Add to Longdo]
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant [Add to Longdo]
Begleitpapier {n}; Warenbegleitschein {m}accompanying document [Add to Longdo]
Beobachtung {f} von Neuerscheinungencurrent awareness service [Add to Longdo]
Berechtigungsschein {m}qualification certificate [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}attestation [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}bill [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}; Beurkundung {f}; Schein {m} | Bescheinigungen {pl}certification; certificate | certifications [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}; Zeugnis {n}credentials [Add to Longdo]
Bestellschein {m}order form [Add to Longdo]
Bestellschein {m}call card; request form [Add to Longdo]
Blecheinlage {f}metal insert [Add to Longdo]
Bucheinband {m}book cover [Add to Longdo]
Buchhandelserscheinungen {pl}publications from publishing houses [Add to Longdo]
Chaos {n}; Durcheinander {n}chaos [Add to Longdo]
Dacheindeckung {f}roofing [Add to Longdo]
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant [Add to Longdo]
Dividendenschein {m}dividend coupon [Add to Longdo]
Dreheinrichtung {f}barring gear [Add to Longdo]
Durcheinander {n}muddle [Add to Longdo]
Durcheinander {n}jumble [Add to Longdo]
Durcheinander {n}; Kuddelmuddel {n}mess; medley; mix-up; hash [Add to Longdo]
Durchscheinen {n}show through [Add to Longdo]
Durchscheingemälde {n}diorama [Add to Longdo]
Einlieferungsschein {m} | Einlieferungsscheine {pl}receipt of posting | receipts of posting [Add to Longdo]
Einzahlungsschein {m}pay in slip [Add to Longdo]
Entlassungsschein {m}discharge [Add to Longdo]
Entzugserscheinung {f} | Entzugserscheinungen {pl}withdrawal symptom | withdrawal symptoms [Add to Longdo]
Erbschein {m}; Erbnachweis {m}certificate of inheritance [Add to Longdo]
Fadenscheinigkeit {f}flimsiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
兇悍[きょうかん, kyoukan] (n) heinousness; ferocity [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
凶悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime [Add to Longdo]
凶悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal [Add to Longdo]
極悪[ごくあく, gokuaku] (adj-na,n,adj-no) heinous [Add to Longdo]
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
紙幣の濫発[しへいのらんぱつ, shiheinoranpatsu] (n) excessive (reckless) issue of bank notes [Add to Longdo]
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness [Add to Longdo]
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
徴兵逃れ[ちょうへいのがれ, chouheinogare] (n) (See 兵役逃れ・へいえきのがれ) evading military service; draft dodging [Add to Longdo]
兵難[へいなん, heinan] (n) distress of war [Add to Longdo]
兵農[へいのう, heinou] (n) soldiers and farmers [Add to Longdo]
兵農分離[へいのうぶんり, heinoubunri] (n) separation of farmers and samurai (system in effect from the Azuchi-Momoyama period until the Edo period) [Add to Longdo]
平熱[へいねつ, heinetsu] (n) normal temperature [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P) [Add to Longdo]
平年作[へいねんさく, heinensaku] (n) normal crop [Add to Longdo]
平年並み[へいねんなみ, heinennami] (n,adj-no) average year; normal year; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海涅[Hǎi niè, ㄏㄞˇ ㄋㄧㄝˋ, ] Heinrich Heine (1797-1856), German lyric poet [Add to Longdo]
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, / ] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
乗車券[じょうしゃけん, joushaken] Fahrkarte, Fahrschein [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] Unordnung, Durcheinander [Add to Longdo]
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] Begleiterscheinung [Add to Longdo]
債券[さいけん, saiken] Schuldschein [Add to Longdo]
[ひかる, hikaru] scheinen [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] -Glanz, -Schein;, -Ruhm, Glorie [Add to Longdo]
免状[めんじょう, menjou] Diplom, Erlaubnisschein [Add to Longdo]
公算[こうさん, kousan] Wahrscheinlichkeit [Add to Longdo]
出廷[しゅってい, shuttei] vor_Gericht_erscheinen [Add to Longdo]
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] Erscheinen_und_Verschwinden [Add to Longdo]
出頭[しゅっとう, shuttou] Erscheinen, Abwesenheit [Add to Longdo]
[けん, ken] KARTE, SCHEIN [Add to Longdo]
千円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] Aussehen, Aeusseres, Anschein [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] Gestalt, Figur, Erscheinung, Aussehen [Add to Longdo]
平年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]
搭乗券[とうじょうけん, toujouken] Fahrkarte, Flugschein [Add to Longdo]
新刊[しんかん, shinkan] neue_Veroeffentlichung, Neuerscheinung [Add to Longdo]
日光[にっこう, nikkou] Sonnenlicht, Sonnenschein [Add to Longdo]
映える[はえる, haeru] glaenzen, scheinen [Add to Longdo]
模擬[もぎ, mogi] Nachahmung, Imitation, Schein- [Add to Longdo]
模擬試験[もぎしけん, mogishiken] Scheinpruefung [Add to Longdo]
歴任[れきにん, rekinin] verschiedene_Aemter_nacheinander, innehaben [Add to Longdo]
混乱[こんらん, konran] Unordnung, Verwirrung, Durcheinander [Add to Longdo]
照らす[てらす, terasu] (tr.) scheinen [Add to Longdo]
照る[てる, teru] (itr.) scheinen [Add to Longdo]
現れる[あらわれる, arawareru] erscheinen [Add to Longdo]
現象[げんしょう, genshou] Erscheinung, Phaenomen [Add to Longdo]
[そう, sou] ERSCHEINUNG, AUSSEHEN, PHASE [Add to Longdo]
[そう, sou] Erscheinung, Aussehen, Phase [Add to Longdo]
航空券[こうくうけん, koukuuken] Flugschein, Flugticket [Add to Longdo]
見栄え[みばえ, mibae] aeussere_Erscheinung [Add to Longdo]
証明[しょうめい, shoumei] Beweis, Zeugnis, Bescheinigung [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (geschrieben) stehen, erscheinen [Add to Longdo]
輝く[かがやく, kagayaku] scheinen, leuchten, strahlen [Add to Longdo]
輩出[はいしゅつ, haishutsu] (Talente) hervorbringen, erscheinen [Add to Longdo]
透ける[すける, sukeru] durchscheinen [Add to Longdo]
逐次[ちくじ, chikuji] eins_nach_dem_andern, nacheinander [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] 2 buddhistische_Hoellen, vollkommenes_Durcheinander [Add to Longdo]
陽光[ようこう, youkou] Sonnenschein, Sonnenstrahlen [Add to Longdo]
風体[ふうてい, fuutei] Aussehen, (aeussere) Erscheinung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top