ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heine

HH AY1 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heine-, *heine*
Possible hiragana form: へいね
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Heine-Borel theoremทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll give you Heineken, and I won't charge you extra.ผมให้ไฮเนเก้นคุณเลย และไม่คิดเงินเพิ่มด้วย Hotel Rwanda (2004)
No, Grandpa gave us something he'd call a Heineken.ถุงวิตามินซี ที่มีขายตามตลาดออนไลน์ Just Go with It (2011)
DEX: Two Heinekens, please.ไฮเนเก้นสองครับ Something Borrowed (2011)
Can I get a Heineken?ฉันขอไฮเนเก้นค่ะ Heathridge Manor (2012)
Three is Corona. Four is Heineken.สามคือมาลา สี่คือไฮเนเก้น Lone Survivor (2013)
Spartan O-1. Here's Heineken.สปาร์ตัน O-1 นี่คือไฮเนเก้น Lone Survivor (2013)
Good copy. Spartan O-1 passes Heineken.สปาร์ตัน O-1 ผ่านไฮเนเก้น Lone Survivor (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEINE    HH AY1 N
HEINEN    HH AY1 N AH0 N
HEINER    HH AY1 N ER0
HEINES    HH AY1 N Z
HEINEY    HH AY1 N IY0
HEINECKE    HH AY1 N IH0 K
HEINEKEN    HH AY1 N AH0 K AH0 N
HEINEMAN    HH AY1 N M AH0 N
HEINEMANN    HH AY1 N M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Heinemann    (n) hˈaɪnmən (h ai1 n m @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinenส่องแสง | schien, geschienen |
scheinenดูเหมือนว่า | schien, geschienen |
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ปรากฏกายหรือมา เช่น Warum bist du nicht zum Vortrag erschienen? ทำไมเธอถึงไม่มาเข้าสัมมนา , See also: S. auftauchen,
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ออกวางตลาด(หนังสือ) เช่น Das Magazin 'Spiegel' erscheint wöchentlich. นิตยสาร Spiegel ออกวางตลาดทุกอาทิตย์
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว , See also: S. vermutlich, scheinbar,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heinetangare {f} [ornith.]Black-capped Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平熱[へいねつ, heinetsu] (n) normal temperature [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P) [Add to Longdo]
平年作[へいねんさく, heinensaku] (n) normal crop [Add to Longdo]
平年並み[へいねんなみ, heinennami] (n,adj-no) average year; normal year; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top