หรือคุณหมายถึง haür?
Search result for

hauer

(5 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hauer-, *hauer*
CMU English Pronouncing Dictionary
HAUER    HH AW1 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zuschauer(n) |der, pl. Zuschauer| ผู้ชม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauer {m} | Hauer {pl}tusk | tusks [Add to Longdo]
Hauer {m} (Bergbau)faceworker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hauer [haur] (n) , pl.
     tusk; tusks
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top