Search result for

haniel

(53 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haniel-, *haniel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haniel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haniel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- hey. - nathaniel, Did we speak last night?เฮ้ นาธานเนียล เมื่อคืนเราได้คุยกันหรือเปล่า Carrnal Knowledge (2009)
- nathaniel. - hey, what's going on?นายไม่ได้มัวคิดถึงแต่สาวคนนั้นใช่มั้ย? Carrnal Knowledge (2009)
Our grandson, Nathaniel,หลานเรา นาธาเนียล The Grandfather (2009)
Nathaniel.นาธาเนียล The Grandfather (2009)
Nathaniel, let's show your friendsนาธาเนียล ให้เพื่อนเธอดู... The Grandfather (2009)
So tell me, nathaniel, what are your plans next year?ไหนบอกปู่สินาธาเนียล\\\ เธอวางแผนปีหน้าไว้ว่ายังไง? The Grandfather (2009)
You're a part of this legacy, too, nathaniel.หลานเป็นส่วนหนึ่งของมรดกนี้ด้วย นาธาเนียล The Grandfather (2009)
- Nathaniel?-นาธาเนียล? The Grandfather (2009)
Nathaniel.นาธานเนียล Seder Anything (2009)
Is that what you want, nathaniel--The truth? Yes.นั่นหรอที่นายต้องการ นาทาเนี่ยล ความจริง ? Seder Anything (2009)
That's a lovely theory you've concocted, nathaniel.เป็นทฤษฎีที่ดีนี่ นายคิดเอาเองทั้งนั้น นาธาเนียล The Wrath of Con (2009)
THE ANSWER IS NO, NATHANIEL.คำตอบคือไม่ นาธานเนียล Valley Girls (2009)
Nathaniel, she's your girlfriend.นาเธเนียล เธอเป็นแฟนนายนะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
If you needed to mark your territory so badly, nathaniel,ถ้าต้องการประกาศอาณาเขตมากมายขนาดนั้นหล่ะก็ นาธานเนียล Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Yore a part of this legacy, too, Nathaniel.คุณเป็นส่วนหนึ่งของมรดก นาเธเนียล Reversals of Fortune (2009)
Being accepted for who you are is crucial, Nathaniel.การได้รับการยอมรับจากคนที่เราแคร์เป็นเรื่องใหญ่นะ นาธานเนี่ยล Reversals of Fortune (2009)
Nathaniel. So nice to see you.นาธานเนียล ดีใจที่ได้เจอ Reversals of Fortune (2009)
How many times must I tell you,Nathaniel?จะให้บอกสักกี่ครั้ง นาธานเนียล Reversals of Fortune (2009)
Most penthouses are, nathaniel.เป็นเพ็นเฮ้าที่ดีที่สุด นาเธเนียล The Grandfather: Part II (2009)
(Chuck) excuse me. He's right, nathaniel.ขอโทษนะ เขาพูดถูก นาธาเนียล The Grandfather: Part II (2009)
It's election day. At this point, nathaniel,มันคือวันเลือกตั้ง จุดนี้,นาธาเนียล, The Grandfather: Part II (2009)
I think nathaniel was brilliant tonight, don't you?ฉันคิดว่านาธานาเนียลช่างปราดเปรื่อง\คุณคิดว่ายังไง? The Grandfather: Part II (2009)
Escorted by Mr. Nathaniel Archibald.คู่ควงของเธอคือ นาย เนท อาร์ชิบอล They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
So, clearly Nathaniel Hawthorne is a complex writer.ก็เห็นได้ชัดว่า นาธานนีล ฮอว์ธอร์น เป็นนักเขียนที่ซับซ้อน Easy A (2010)
She never recovered from Nathaniel's death.เธอไม่เคยกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ตั้งเเต่นาธาเนียลเสียชีวิต Home (2010)
Hello, nathaniel.สวัสดีเนธาเนี่ยล The Unblairable Lightness of Being (2010)
I can feel your brain strain, nathaniel.ฉันรู้สึกได้ ถึงสมองนายที่มันกำลังหมุนติ้วๆ The Unblairable Lightness of Being (2010)
I'm not asking for forgiveness, Nathaniel.ฉันไม่ได้ขอร้องสำหรับการให้อภัย นาเธเนียล Dr. Estrangeloved (2010)
Be careful, nathaniel. You and serena are on thin ice.ระวังหน่อยนาธาเนียล ความสัมพันธ์ของนายกับเซรีน่าตอนนี้น่ะเหมือนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆ Last Tango, Then Paris (2010)
Nathaniel, thank you for getting here so fast.นาธาเนียล์ ขอบใจมากเลยที่เธอรีบมา Belles de Jour (2010)
Meredith. Hello, Nathaniel.เมเรดิธ ฮัลโหล นาธาเนียล์ Belles de Jour (2010)
Nathaniel. Just, uh, dropping off some papers for your mother.นาแตนเนียล ก็แค่ เิอาของมาส่งให้แม่เธอน่ะ Gaslit (2010)
Nathaniel, most people don't go from zero to monogamous so soon.นาธาเนียล คนส่วนใหญ่เค้าไม่ เริ่มจากศูนย์ไปสู่การรักเดียวใจเดียวหรอกนะ Touch of Eva (2010)
Nathaniel, I'm on my way out to the...เนธาเนียล ฉันอยู่ระหว่างทางไป.. Touch of Eva (2010)
Nathaniel, I may be nice, but I'm still me.นาธาเนียล ฉันอาจะเป็นใจดี แต่ฉันยังเป็นฉัน Touch of Eva (2010)
You know, even though things didn't work out with you and Nathaniel,เรื่องระหว่างเธอกับนาธาเนียลถึงแม้จะไม่ราบรื่น The Witches of Bushwick (2010)
The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne.เดอะ สการ์เล็ต เล็ตเตอร์ โดยนาธาเนียล ฮอว์ธอร์น Crazy, Stupid, Love. (2011)
- Nathaniel Hawthorne...- เธอโกรธเหรอ Crazy, Stupid, Love. (2011)
Me. I have faith in you, nathaniel.ฉัน ฉันศรัทธาในตัวคุณ เนเธเนียล While You Weren't Sleeping (2011)
I appreciate your efforts, nathaniel.ขอบใจที่พยายามช่วยนะ เนธาเนียล While You Weren't Sleeping (2011)
Nathaniel, I wish my problems were as simple as Blair's royal fling. Have you heard from Andrew?ฉันหวังว่าปัญหาของฉันจะธรรมดาเหมือนแบลร์จัง นี่คุณได้ยินอะไรบ้างจากแอนดรูไหม The Princesses and the Frog (2011)
Nathaniel.นาธาเนียล The Princesses and the Frog (2011)
Nathaniel, you're making a grave mistake.นาธาเนี่ยล นายกำลังทำผิดมหันต์ Shattered Bass (2011)
Nathaniel, I can't even think about raina until I know where Blair is.นาธาเนียล ฉันคิดเรื่องเรน่าไม่ได้ จนกว่าจะรู้ว่าแบลร์อยู่ที่ไหน The Wrong Goodbye (2011)
Nathaniel, if you still need to talk to me,นาธาเนี่ยล ถ้านายยังต้องพูดกับฉัน The Wrong Goodbye (2011)
Well, on that note, I think I'll head out, Nathaniel.อ้อ เรื่องนั้น ผมว่า ผมจะออกไปละ นาธาเนี่ยล The Wrong Goodbye (2011)
I'm commander Nathaniel Taylor.ผมเป็นผู้บัญชาการ เนธาเนียล เทย์เลอร์ Genesis: Part 1 (2011)
Well, Nathaniel Roland's inheritance is worth $40 million.มรดกของนาเธเนียล โรแลนด์ มีมูลค่าถึง $40 ล้าน Where There's a Will (2011)
Uh, you had inquired about Nathaniel Roland.เห็นคุณถามถึงนาเธเนียล โรแลนด์ Where There's a Will (2011)
Let me guess -- a generous donation from... Nathaniel Roland?ให้ทายนะ เป็นการบริจาค จากนาเธเนียล โรแลนด์ Where There's a Will (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
NATHANIEL    N AH0 TH AE1 N Y AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nathaniel    (n) (n @1 th a1 n i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳塔乃耳[Nà tǎ nǎi ěr, ㄋㄚˋ ㄊㄚˇ ㄋㄞˇ ㄦˇ, / ] Nathaniel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top