ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hana

HH AE1 N AH0   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hana-, *hana*
Possible hiragana form: はな
Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
하다딤[HananYm] (n ) พระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
ghana(กา'นะ) n. ประเทศกานา -Ghanaian,ghanian n.,adj.
gymkhana(จิมคา'นะ) n. วันแสดงการขี่ม้า,วันแสดงการกรีฑา,สถานที่มีการแสดงดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
orphanage(n) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า,โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of Hanamura's boys, A shit named Kenji.คนของแก๊งฮานามูระ.. ไอ้ระยำเคนจิ Blues Harp (1998)
So you're the shit of the Hanamura gang called Kenji?นายคือไอ้ระยำเคนจิจากแก๊งฮานามูระใช่มั้ย? Blues Harp (1998)
This Yukichi Hanamura is your boss, right?ยูคิชิ ฮานามูระคนนี้ คือเจ้านายคุณใช่มั้ย? Blues Harp (1998)
Hanamura's wife ... will change his will for the forged one.เมียของฮานามูระ... จะเปลี่ยนพินัยกรรมของเขา กับฉบับของปลอม Blues Harp (1998)
Then you'II kill Hanamura and blame it on us.จากนั้นนายก็กำจัดฮานามูระแล้วป้ายความผิดให้พวกเรา Blues Harp (1998)
A sniper will take care of him and Hanamura.มือสังหารจะจัดการมันเอง พร้อมกับฮานามูระ Blues Harp (1998)
Hanamura visits his woman at the same time every week in her apartment.ฮานามูระไปหาแฟนมันเวลาเดิม ทุกอาทิตย์ที่อพาร์ตเมนต์ของหล่อน Blues Harp (1998)
KAN Hanaeคาน ฮานาเอะ Nobody Knows (2004)
Domyoji Tsukasa ** Matsumoto Jun Hanazawa Rui ** Oguri Shunฉันคิดยังไง ถึงได้ไปเป็นศัตรูกับคนแบบนี้ The Worst First Kiss! (2005)
Wait a minute, why is Hanazawa-san and that girl together? It's been said already, that girl...เฮ้, อย่ามาล้อฉันเล่นนะ The Worst First Kiss! (2005)
Hanazawa Rui.โทโด ชิซุกะ , ทายาทของบริษัทใหญ่โทโด The Worst First Kiss! (2005)
Things wouldn't be good if Hanazawa-san had not turned up.สึกิจัง สึกินี่ The Worst First Kiss! (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hanaWe asked Hanako to play the piano.
hanaHanako walked through the hallway making a clicking sound.
hanaHanako is set on going to Paris.
hanaHanako came all the way from Hokkaido in order to see her father.
hanaHanako made the final payment on her car, and felt very satisfied.
hanaHowever men, after the contents of that safe, kidnap Hana. And those men were really detectives.
hanaHanako likes cake very much.
hana"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."
hanaWhen I met Hanako last Sunday, she said she had returned three days before.
hanaAkiko has an aunt whose name is Hana.
hanaHanako turned out to be a surprisingly nice person.
hanaHanako has forgotten her umbrella again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนาภา[n. prop.] (Chanāphā) EN: Chanapa   FR: Chanapa
จังหวัดกาญจนบุรี[n. prop.] (Jangwat Kānjānaburī) EN: Kanchanaburi province   FR: province de Kanchanaburi [f]
กาญจนบุรี[n. prop.] (Kānjanaburī) EN: Kanchanaburi (Central)   FR: Kanchanaburi (Centre)
คณะราษฎร [org.] (Khana Rātsadøn) EN: Khana Ratsadon ; People's Party   FR: Khana Ratsadon
เขตทวีวัฒนา[n. prop.] (Khēt Thawī Watthanā) EN: Thawi Watthana district   
เขตวัฒนา[n. prop.] (Khēt Watthana) EN: Vadhana distyrict ; Watthana district   
เครื่องจักสานพนัสนิคม[n. exp.] (khreūang jaksān Phanat Nikhom) FR: vannerie de Phanat Nikhom [f]
แล่ง[n.] (laeng) EN: [ancient Thai measure of capacity = 1/2 thanan]   FR: [ancienne mesure thaïe de capacité = 1/2 thanan]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Mahānakhøn) EN: Mahanakorn University of Technology (UMT)   FR: université de technologie Mahanakorn (MUT) [f]
ประเทศกานา[n. prop.] (Prathēt Kānā) EN: Ghana   FR: Ghana [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANA    HH AE1 N AH0
HANAS    HH AE1 N AH0 Z
HANAN    HH EY1 N AH0 N
HANAK    HH AA1 N AH0 K
HANAHAN    HH AE1 N AH0 HH AE0 N
HANAGAN    HH AA0 N AA1 G AA0 N
HANAFIN    HH AE1 N AH0 F IH2 N
HANAUER    HH AE1 N AW0 ER0
HANAWAY    HH AE1 N AH0 W EY0
HANAWALT    HH AE1 N AH0 W AO2 L T

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はな, hana] (n) ดอกไม้
[はな, hana] (n) จมูก
花火[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
鼻血[はなぢ, hanadi] (n) เลือดกำเดา
花形[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ
花見[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน
話す[はなす, hanasu] (n vi vt adj adv s) บอก,พูด,เล่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] สินบน, เงินใต้โต๊ะ
花弁[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ปล่อย English: to release
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ปล่อยให้เป็นอิสระ English: to free
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ยิง English: to fire
話せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
離す[はなす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate
話合い[はなしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
話しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk
話し合う[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
お話;お話し;御話[おはなし, ohanashi] (n) story; tale [Add to Longdo]
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
じゃないか(P);ではないか(P)[, janaika (P); dehanaika (P)] (exp) (1) (See か,だ・1) questioning (something); (2) let's do (something); (P) [Add to Longdo]
じゃ無さそう;では無さそう[じゃなさそう(じゃ無さそう);ではなさそう(では無さそう), janasasou ( ja nasa sou ); dehanasasou ( deha nasa sou )] (exp,aux) does not seem (to be) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
社内[しゃない, shanai] in-house (a-no) [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
離す[はなす, hanasu] to release [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放す[はなす, hanasu] loslassen, freilassen [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] loslassen, freilassen, abfeuern, ausstrahlen [Add to Longdo]
放れる[はなれる, hanareru] sich_befreien [Add to Longdo]
甚だ[はなはだ, hanahada] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
甚だしい[はなはだしい, hanahadashii] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
[はな, hana] Blume, Bluete [Add to Longdo]
花婿[はなむこ, hanamuko] Braeutigam [Add to Longdo]
花嫁[はなよめ, hanayome] -Braut [Add to Longdo]
花屋[はなや, hanaya] Blumenladen [Add to Longdo]
花暦[はなごよみ, hanagoyomi] Blumenkalender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top