Search result for

had

(135 entries)
(0.3719 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -had-, *had*, ha
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
had    [AUX] กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
Hades    [N] นรก, See also: พญายม
hadji    [N] มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ, Syn. haji, hajji
haddock    [N] ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง
had better    [AUX] น่าจะ, See also: ควรจะ
had best do    [IDM] ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
had better do    [IDM] ควรจะทำบางสิ่ง
had rather do    [IDM] ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
had sooner do    [IDM] ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
had as soon do    [IDM] พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง, See also: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hadeมุมกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hadromeแฮโดรม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hadal Zone เขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล
ส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล และเป็นส่วนที่ลึกมากๆ เกินกว่า 6,000 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Hadithฮะดิษ [TU Subject Heading]
Hadith (Shiites)ฮะดิษ (ชิอิทส์) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
had(แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have
haddock(แฮด'ดัค) n. ปลาคอดชนิดหนึ่ง
hade(เฮด) n. มุมระหว่างแนวราบตรงกับแนวเลื่อมมุมยื่น vt. ทำให้ลาดลงจากแนวตรง
hades(เฮ'เดซ) n. นรก,พญายม,พลูโต (pluto) . -Hadean adj., Syn. underworld
hadhramautn. บริเวณชายฝั่งทางใต้ของเยเมน,โบราณวัตถุที่ยังไม่ได้ขุด
hadn't(แฮด'เดินทฺ) abbr. had not
hadst(แฮดซฺทฺ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 2 และอดีตกาลของ have
eye shadowเครื่องสำอางค์สำหรับทาหนังตา
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode

English-Thai: Nontri Dictionary
had(vt) pt และ pp ของ have
haddock(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
overshadow(vt) บดบังรัศมี,สำคัญกว่า,ป้องกัน,ทอดเงาเหนือ
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
shade(vt) ทำให้เกิดร่มเงา,บังแสง,บังแดด,ทำให้สลัว
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ
shading(n) การแรเงา,การบังแสง,ความกลมกลืน
shadow(n) ผี,เงา,ร่มเงา,ที่หลบภัย,ความมืด,ข้อคิดเห็น,ภาพสะท้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For what it's worth, Humphrey, you had my back.มันเป็นอะไรที่คุ้มค่า ฮัมฟรีย์ นายมีฉันคอยช่วย The Serena Also Rises (2008)
So was that really the best you had last night?แล้วเมื่อคืนคุณมีเรื่องประทับใจอะไร The Serena Also Rises (2008)
I had to call in a favor with a friend at Sotheby's to get his name.ฉันต้องโทรในนามเพื่อนของฉันที่ Sotheby เพื่อให้ได้ชื่อเค้ามา The Serena Also Rises (2008)
So I think you've had plenty of practice letting people down.ฉันคิดว่าน่าจะมีบทเรียนแล้วนะ The Serena Also Rises (2008)
When I ran into headmistress Queller, she told me Jenny Humphrey hadn't been to school in ten days due to a bad case of mono.ตอนที่หนูไปหาครูใหญ่ เธอบอกว่าเจนนี่ไม่ได้มาโรงเรียนเลย 10 วันได้แล้วมั้งคะ The Serena Also Rises (2008)
Jenny had the inspired idea putting Serena and Poppy Lifton and their friends in the front row.เจนนี่มีแรงบันดาลใจที่จะให้เซรีน่า กับ Poppy และพวกเพื่อนๆของเธอนั่งแถวหน้าสุด The Serena Also Rises (2008)
Mom and I had a girls' movie night.ฉันกับแม่มีนัดดูหนังกัน The Ex-Files (2008)
I had margaurite make you up a little something.ชั้นมีมาการิต้ามาให้เธอ The Ex-Files (2008)
So you were part of it, and then you had second thoughts?- งั้นเธอก็มีส่วนด้วย แล้วตอนนี้ เปลี่ยนใจแล้วหรอ The Ex-Files (2008)
I had the M.O.M.A. event with, uh, Poppy.หนูมีปาร์ตี้ M.O.M.A เมื่อคืนกับ Popy ค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
I had to create a monster if I was going to dethrone a queen.ฉันต้องสร้างปีศาจขึ้นมา เพื่อยึดบัลลังก์ราชินี The Ex-Files (2008)
I had to. I didn't know what to do.ฉันจำเป็น ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไง The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hadA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
hadActually, we had prepared ourselves for defeat.
hadA few years ago our room had little furniture in it.
hadA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
hadA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
hadAfter all, Stella was the only person who had the ham.
hadAfter all we had done, he was still ungrateful.
hadAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
hadAfter he had done his homework, he watched TV.
hadAfter he had finished his homework he went out for a walk.
hadAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
hadAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าจะ    [AUX] had better, See also: should be, Syn. ควรจะ, ควร, จำต้อง, Example: นพน่าจะเห็นด้วยกับความคิดของพวกเรา, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่าชอบควรที่จะทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures   
ชกลม[v. exp.] (chok lom) EN: perform shadow-boxing   
กะบัง[n.] (kabang) EN: peak ; visor ; brim ; shade   FR: visière [f]
คมชัดลึก[TM] (Khom Chat Leuk) EN: Kom Chad Luek   FR: Kom Chad Luek [m]
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: shady ; shadowy   FR: ombragé
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
กระต่ายขาเดียว[n. exp.] (kratāi khā dīo) EN: Kratai Khadeaw game   
มะเขือเหลือง [n. exp.] (makheūa leūang) EN: Soda-appla Nightshade   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAD    HH AE1 D
HADA    HH AA1 D AH0
HADE    HH EY1 D
HADD    HH AE1 D
HADEN    HH EY1 D AH0 N
HADER    HH EY1 D ER0
HADES    HH EY1 D Z
HADID    HH AA0 D IY1 D
HADAD    HH AE1 D AH0 D
HADES    HH EY1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
had    (v) (h a d)
Hades    (n) (h ei1 d ii z)
Hadji    (n) (h a1 jh ii)
Hadjis    (n) (h a1 jh i z)
hadn't    (v) (h a1 d n t)
haddock    (n) (h a1 d @ k)
Haddington    (n) (h a1 d i ng t @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: S. zu gut, zu wertvoll,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hadernpapier {n}rag paper [Add to Longdo]
Hadrianswall {m} [hist.]Hadrian's wall [Add to Longdo]
freigehabthad a holiday [Add to Longdo]
geplauderthad a chat [Add to Longdo]
vorgeahnthad a presentiment [Add to Longdo]
vorgeschwebthad in mind [Add to Longdo]
weggemussthad to go [Add to Longdo]
Hadeschmätzer {m} [ornith.]Sooty Chat [Add to Longdo]
Hadesschilffink {m} [ornith.]Black Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
それはどうも[, sorehadoumo] (exp) why yes, thank you [Add to Longdo]
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, ] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca) [Add to Longdo]
强子[qiáng zǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄗˇ, / ] hadron (heavy particle in physics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]
シャドーイング[しゃどーいんぐ, shado-ingu] shadowing [Add to Longdo]
チャド[ちゃど, chado] chad [Add to Longdo]
陰影[いんえい, in'ei] hatch(ing), shading [Add to Longdo]
陰付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
[はだか, hadaka] bare [Add to Longdo]
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] interception [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はだ, hada] -Haut, Neigung, Temperament [Add to Longdo]
肌寒い[はださむい, hadasamui] unangenehm_kalt, -kalt [Add to Longdo]
肌着[はだぎ, hadagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
肌色[はだいろ, hadairo] fleischfarben, hautfarben [Add to Longdo]
肌触り[はだざわり, hadazawari] sich_anfuehlen, sich_weich_anfuehlen, sich_rauh_anfuehlen, sich_angenehm_anfuehlen [Add to Longdo]
[はだか, hadaka] -nackt [Add to Longdo]
裸一貫[はだかいっかん, hadakaikkan] vollkommen_mittellos [Add to Longdo]
裸馬[はだかうま, hadakauma] ungesatteltes_Pferd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Had \Had\ (h[a^]d), imp. & p. p. of {Have}. [OE. had, hafde,
   hefde, AS. h[ae]fde.]
   See {Have}.
   [1913 Webster]
 
   {Had as lief}, {Had rather}, {Had better}, {Had as soon},
    etc., with a nominative and followed by the infinitive
    without to, are well established idiomatic forms. The
    original construction was that of the dative with forms of
    be, followed by the infinitive. See {Had better}, under
    {Better}.
    [1913 Webster]
 
       And lever me is be pore and trewe.
       [And more agreeable to me it is to be poor and
       true.]                --C. Mundi
                          (Trans.).
    [1913 Webster]
 
       Him had been lever to be syke.
       [To him it had been preferable to be sick.]
                          --Fabian.
    [1913 Webster]
 
       For him was lever have at his bed's head
       Twenty bookes, clad in black or red, . . .
       Than robes rich, or fithel, or gay sawtrie.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Gradually the nominative was substituted for the
      dative, and had for the forms of be. During the process
      of transition, the nominative with was or were, and the
      dative with had, are found.
      [1913 Webster]
 
         Poor lady, she were better love a dream. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         You were best hang yourself.    --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
         Me rather had my heart might feel your love
         Than my unpleased eye see your courtesy. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I hadde levere than my scherte,
         That ye hadde rad his legende, as have I.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         I had as lief not be as live to be
         In awe of such a thing as I myself. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I had rather be a dog and bay the moon,
         Than such a Roman.         --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I had rather be a doorkeeper in the house of my
         God, than to dwell in the tents of wickedness.
                          --Ps. lxxxiv.
                          10.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Have \Have\ (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr.
   & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he
   {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben
   (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D.
   hebben, OFries. hebba, OHG. hab[=e]n, G. haben, Icel. hafa,
   Sw. hafva, Dan. have, Goth. haban, and prob. to L. habere,
   whence F. avoir. Cf. {Able}, {Avoirdupois}, {Binnacle},
   {Habit}.]
   1. To hold in possession or control; to own; as, he has a
    farm.
    [1913 Webster]
 
   2. To possess, as something which appertains to, is connected
    with, or affects, one.
    [1913 Webster]
 
       The earth hath bubbles, as the water has. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He had a fever late.         --Keats.
    [1913 Webster]
 
   3. To accept possession of; to take or accept.
    [1913 Webster]
 
       Break thy mind to me in broken English; wilt thou
       have me?               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to obtain; to get. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire;
    to require.
    [1913 Webster]
 
       I had the church accurately described to me. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou have me turn traitor also? --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]
 
   6. To bear, as young; as, she has just had a child.
    [1913 Webster]
 
   7. To hold, regard, or esteem.
    [1913 Webster]
 
       Of them shall I be had in honor.   --2 Sam. vi.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause or force to go; to take. "The stars have us to
    bed." --Herbert. "Have out all men from me." --2 Sam.
    xiii. 9.
    [1913 Webster]
 
   9. To take or hold (one's self); to proceed promptly; -- used
    reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to
    have after one; to have at one or at a thing, i. e., to
    aim at one or at a thing; to attack; to have with a
    companion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To be under necessity or obligation; to be compelled;
     followed by an infinitive.
     [1913 Webster]
 
        Science has, and will long have, to be a divider
        and a separatist.          --M. Arnold.
     [1913 Webster]
 
        The laws of philology have to be established by
        external comparison and induction.  --Earle.
     [1913 Webster]
 
   11. To understand.
     [1913 Webster]
 
        You have me, have you not?      --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To put in an awkward position; to have the advantage of;
     as, that is where he had him. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   Note: Have, as an auxiliary verb, is used with the past
      participle to form preterit tenses; as, I have loved; I
      shall have eaten. Originally it was used only with the
      participle of transitive verbs, and denoted the
      possession of the object in the state indicated by the
      participle; as, I have conquered him, I have or hold
      him in a conquered state; but it has long since lost
      this independent significance, and is used with the
      participles both of transitive and intransitive verbs
      as a device for expressing past time. Had is used,
      especially in poetry, for would have or should have.
      [1913 Webster]
 
         Myself for such a face had boldly died.
                          --Tennyson.
      [1913 Webster]
 
   {To have a care}, to take care; to be on one's guard.
 
   {To have (a man) out}, to engage (one) in a duel.
 
   {To have done} (with). See under {Do}, v. i.
 
   {To have it out}, to speak freely; to bring an affair to a
    conclusion.
 
   {To have on}, to wear.
 
   {To have to do with}. See under Do, v. t.
 
   Syn: To possess; to own. See {Possess}.
     [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 had
   hate
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 extent
 
 1. boy, uzunluk, mesafe, saha, büyüklük
 2. kapsam, şümul
 3. derece, mertebe, had
 4. (huk.) musadere emirnamesi, müsadere
 5. (mat.) uzanma. to a great extent büyük çapta. to the full extent of his power elinden geldiği kadar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 have
 
 1. (had, having) kural dışı çekimleri: simdiki zaman 1, you, we, they have (eski thou hast)
 2. he, she, it has (eski hath) geçmi zaman had (eski thou hadst) malik olmak, sahip olmak
 3. olmak
 4. saymak
 5. tutmak
 6. almak
 7. elinde tutmak, hâkim olmak
 8. fikir taşımak
 9. elde etmek, ele geçirmek
 10. ettirmek
 11. (k.dili.) aldatmak
 12. (k.dili.) cinsel ilişkide bulunmak. Yardımcı fiil olarak geçmiş zamanı gösterir. (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have gone. Gittim.) have to meli, malı (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have to go Gitmeliyim.) have a hand in bir işle ilgisi olmak
 13. bir işin içinde parmağı olmak. have a mind to niyeti olmak have and hold kanunen sahip olmak. have at işe koyulmak. (I.)'ve been had. Üç kağıda geldim. have done with bitirmek, işi tamamlamak. have had it (argo) bıkmak (msl.) (I.)'ve had it: (I.) am go ing to divorce my husband .Artık bıktım
 14. kocamdan boşanacağım.)
 15. artık yetmek (msl.), He' been cheating me for years, but now he' had it. Senelerdir beni aldatıyordu, ama artık yeter.) have in mind hatırında tutmak, aklında olmak. have it coming hak etmek. have it in for (bir kimseye) kin beslemek, kinci olmak. have it in one kabiliyeti olmak. have it out bir davayı kavga veya münakaşa ederek sonuç landırmak. Have it your own way. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. have none of izin vermemek, fırsat vermemek, kabul etmemek. have no use for nefret etmek, ^tiksinmek. have on giyinmek. have one's eyes on gözu kalmak. have one's hands full çok meşgul olmak. have something on someone elinde suçlayıcı delil bulunmak. have to do with ilgisi olmak, alakası olmak. have to go (k.dili.) sıkısmak. as Plato has it Eflatun'un deyişiyle. He will have it that iddia ediyor ki. (I.) had better go. Gitsem iyi olur. (I.) had him there. O noktada onu (mat.) ettim . (I.) had rather go. Gitmeyi tercih ederdim. (I.)'ll have his head veya hide .(slang) Elime geçirsem derisini yüzeceğim. (I.) was angry at him, so (I.) let him have it. Ona kızdım, onun için yüzüne bir yumruk indirdim veya onun için saldırdım. Let him have it. O alsın. (argo) Hakkından gelelim. Rumor has it that the government will fall. Söylentiye göre hükümet düşecek. The ayes have it. Lehte oy kullananlar kazandı .The boys had themselves a time. Çocuklar eğlendiler. We had news. Haber aldık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 limit
 
 1. nihayet, had, uç
 2. (çoğ.) hudut, sınır
 3. bir niceliğin hiçbir zaman erişemeden aralıksız olarak yaklaştığı başka nicelikı age limit yaş haddi. off limits askerlere yasak bölge. That' the limit ! (argo.) Ancak o kadar olur. çekilir şey değil!
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 measure
 
 1. ölçü, miktar
 2. ölçek
 3. her hangi bir ölçü sistemi
 4. ölçüm, ölçme
 5. derece, mertebe, hudut, had
 6. şiir vezni
 7. tedbir, yol
 8. kanun
 9. (müz.) ölçü. angular measure açı ölçüsü. beyond measure hadden aşırı, son derece. full measure tam ölçü. for good measure fazladan, ek olarak. in some measure bir dereceye kadar, (kıs.)men. liquid measure sıvı oylum ölçüsü. made to measure ısmarlama yapılmış (elbise) short measure eksik ölçü. take one' measure birinin kabiliyetini sınamak, (fig.) birinin ölçüsünü almak. take measures tedbir almak, hazırlıklı bulunmak. tape measure mezura, mezur, metre şeridi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stint
 
 1. kayıt koymak, bağlamak, şarta bağlamak
 2. dar tutmak, masrafı kısmak
 3. belirli bir iş yaptırmak
 4. cimrilik etmek
 5. had, sınır
 6. iş, görev. stintedly sınırlı olarak, mahdut surette. stintingly sınırlayarak, tahdit ederek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 verge
 
 1. sınır, hudut, had, kenar
 2. eşik
 3. halka daire
 4. değnek, asa
 5. yönelmek
 6. "on" ile yaklaşmak, -e doğru gitmek
 7. meyletmek
 8. sınırlamak. on the verge of eşiğinde, üzere.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top