Search result for

ht

(93 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ht-, *ht*
English-Thai: Longdo Dictionary
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
fire fighting(n) การดับเพลิง
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,
taillight(n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
htabbr. hypertension
htmlคำย่อ hepertext make-up protocol หมายถึงภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ (home page) และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บ (world wide web) ในอินเตอร์เน็ตดู hypertext ประกอบ
httpคำย่อ hypertext transfer protocol โปรโตคอลหลังฉากที่ส่งข้อมูลโดยทาง WWW (World Wide Web) โปรโตคอลนี้ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรแกรมลูกค้าเข้าสู่ URL หรือเข้าหาไฮเพอเทกซ์
5-htabbr. 5-hydroxytryptamine (serotonin)
5-htpabbr. 5-hydroxytryptophen
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
air rightสิทธิเหนือพื้นดินของบุคคล
airtight(-ไททฺ) adj. ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
alight(vi) ลงจากพาหนะ
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า
aright(adv) อย่างถูกต้อง
aught(n) ส่วนใด,สิ่งหนึ่งสิ่งใด,สิ่งใดๆ
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HTML (HyperText Markup Language(ภาษา)เอชทีเอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HTML (HyperText Markup Language)(ภาษา)เอชทีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HTML (Document markup language)เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ah, ht n easy.- คงไม่ง่ายนักน่ะสิ The Monster at the End of This Book (2009)
Ht.เธอพูดถูก บางคนก็ชอบผู้หญิงสูง ผมบลอนด์ และเซ็กซี่ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
The HTeam's AnonymHouseThe HTeam's AnonymHouse House Divided (2009)
The HT would've known he'd taken a police officer hostage.คนร้ายไม่รู้ว่า เขาจับตำรวจเป็นตัวประกัน Hostile Takeover (2009)
The HT has a weapon secured to one of the hostages.คนร้ายใช้อาวุธจี้ตัวประกันอยู่ Hostile Takeover (2009)
SWAT team,stand down. That is not the HT. It is Jesse.หน่วย S.W.A.T. ลงมา นั่นไม่ใช่คนร้าย เขาคือเจสส์ Hostile Takeover (2009)
"because I didn't want to ht you.เพราะพ่อไม่อยากต้องลูกเจ็บปวด Chuck Versus the First Fight (2010)
He said you came to see ht to us, that you're trying to be a better person.เขาบอกว่าคุณมาดูแลเฮนรี่ให้เรา นั่นล่ะที่บ่งบอกว่าคุณพยายามจะทำตัวให้ดีขึ้น The Cricket Game (2013)
That's what I'm, like, going in for rig ht now.นั่นคือสิ่งที่ฉันจะเริ่มทำในตอนนี้ After Porn Ends 2 (2017)
I was a happy teenager except when I was at home, all rig ht.ผมเป็นวัยรุ่นที่มีความสุข ยกเว้นตอนที่ผมอยู่ที่บ้าน After Porn Ends 2 (2017)
Now, come the day of the shoot, rig ht, and the Mitchell Brothers had a whole other thing set up.(เวทีหนึ่ง) ทีนี้ ถึงวันถ่ายทำ และพี่น้องมิตเชลล์ มีอย่างอื่นจัดฉากไว้ After Porn Ends 2 (2017)
"I'm gonna have my African necklace on, rig ht,ผมจะใส่สร้อยคอแบบแอฟริกา After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
htWe have explained how that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.
htOur Web site, http://www.jpgarden.com will tell you all you need to know.
htYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
htReproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; power   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !

German-Thai: Longdo Dictionary
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Gericht(n) |das| ศาล
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
Nacht(n) |die, pl. Nächte| กลางคืน, คืน
Recht(n) |das, pl. Rechte| ขวา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
ウェイト[うえいと, ueito] weight [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light [Add to Longdo]
ドーターカード[どーたーかーど, do-ta-ka-do] daughter card [Add to Longdo]
ドータカード[どーたかーど, do-taka-do] daughter card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HT
     Hyper-Threading (Intel, Pentium, SMT, CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HT
     Horizontal Tab
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top