Search result for

hps

(352 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hps-, *hps*, hp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hps*)
English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OHP[ABBR] คำย่อของ overhead projector
jodhpurs[N] กางเกงขี่ม้าที่รัดแน่นจากหัวเข่าถึงข้อเท้า, Syn. breech
linchpin[N] เดือยบังคับล้อ
southpaw[N] คนถนัดมือซ้าย (คำไม่เป็นทางการ)
cashpoint[N] เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร, Syn. ATM, cash dispenser, cash machine
mothproof[ADJ] ซึ่งต่อต้านการทำลายด้วยแมลง
mouthpart[N] บริเวณปาก, See also: เกี่ยวกับปาก
sketchpad[N] สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง, Syn. sketchbook
toothpick[N] ไม้จิ้มฟัน
birthplace[N] สถานที่เกิด, See also: บ้านเกิด
catchpenny[ADJ] ที่มีราคาถูกทำให้ขายได้ง่าย, Syn. cheap and flashy
flashpoint[N] สถานการณ์ที่ความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นและควบคุมไม่ได้
hotchpotch[N] การผสม, See also: การนำของหลายอย่างมาผสมกัน
hotchpotch[N] จับฉ่าย, See also: น้ำซุปหรือเนื้อต้มกับผัก
mouthpiece[N] (เครื่องดนตรี, กล้องยาสูบ) ส่วนที่ใช้ปากเป่าหรือคาบ, See also: ส่วนปากท่อต่างๆ
mouthpiece[N] ผู้เป็นกระบอกเสียงแทน, See also: โฆษก, นักหนังสือพิมพ์, คนที่เป็นปากเสียงแทน, Syn. spokesperson
pinchpenny[VT] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. miser
throughput[N] ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่ง
toothpaste[N] ยาสีฟัน
catchphrase[N] วลีที่พูดหรือใช้กันแพร่หลาย, Syn. catch phrase, catchword
thoroughpaced[ADJ] ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahpabbr. antihemophilic factor
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot
hpabbr. hemiplegia
hpiabbr. history of present illness
hplabbr. human palcenta lactogen
hpnabbr. home parenteral nutrition
hpoabbr. hypertrophic pulmonary osteoarthrpathy
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราวหมายถึง เรจิสเตอร์เอนกประสงค์ชุดหนึ่งหรือตำแหน่งซึ่งใช้เป็นที่เก็บคำสั่ง (instruction) หรือผลลัพธ์ที่เกิดในขณะนั้นจากการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์หรือตรรกะ ข้อมูลในหน่วยความจำชุดนี้จะเข้าถึง (access) ได้เร็วกว่าในหน่วยความจำหลักมากมีความหมายเหมือน cache memoryดู register ประกอบ
southpaw(เซาธฺ'พอ) n. บุคคลผู้ถนัดมือซ้าย adj. มือซ้าย,ถนัดซ้าย
thoroughpaced(เธอ'โรเพสทฺ) adj. ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ,ถ้วนทั่ว,โดยตลอด,สม-บูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว, Syn. thoroughgoing
toothpick(ทูธ'พิค) n. ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SAE gross brake horsepower (SAE gross bhp)แรงม้าเพลารวบยอดเอสเออี (บีเอชพีรวบยอดเอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE net brake horsepower (SAE net bhp)แรงม้าเพลาสุทธิเอสเออี (บีเอชพีสุทธิเอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
brake horsepower (bhp)แรงม้าเพลา (บีเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bhp (brake horsepower)บีเอชพี (แรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
branchpointจุดแยก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DIN brake horsepower (DIN bhp)แรงม้าเพลาดีน (บีเอชพีดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashpotแดชพอต [มีความหมายเหมือนกับ throttle-return check] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
friction horsepower (fhp)แรงม้าเสียดทาน (เอฟเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ihp (indicated horsepower)ไอเอชพี (แรงม้าบ่งชี้) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicated horsepower (ihp)แรงม้าบ่งชี้ (ไอเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
throughputปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
horsepower (hp)แรงม้า (เอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hp (horsepower)เอชพี (แรงม้า) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PHP (Computer program language)พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Toothpicksไม้จิ้มฟัน [TU Subject Heading]
Flashpointจุดติดไฟ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hp (n) โทรศัพท์มือถือ
See also: S. cell phone,
lynchpin (n slang ) เข็มหรือแกนที่ยึดไว้ไม่ให้หลุด ไพ่ใบสุดท้าย หรือ สิ่งสำคัญที่ทำให้หลักคงอยู่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, I'm old. Old enough to remember the MCP when it was a chess program.Ja, so alt, dass ich noch mitkriegte, wie MCP als Schachprogramm anfing. TRON (1982)
In one of these barns a kid came to us with a kind of shoe cleaning box.In einer dieser Scheunen kam ein Kind zu uns mit so einer Schuhputzkiste. First Blood (1982)
Check the TV guide.Schau ins Fernsehprogramm. The Verdict (1982)
Wanna see him?Willst du es nachprüfen? The King of Comedy (1982)
Post your guard.Stell dich auf Wachposten. Recipe for Heavy Bread (1983)
No kippers, no English herringbone tweeds, no meat pies... no Rolls-Royce petrol caps... no original pressings of Hey Jude.Keine Bücklinge, kein englisches Fischgräten-Tweed, keine Fleischpasteten, keine Tankverschlüsse für Rolls Royce, keine Originalpressungen von Hey Jude. Diamonds 'n Dust (1983)
Just wait, I'll draw a picture of it from another angle.Wenn Sie es nachprüfen wollen, im Querschnitt wird es ungefähr so aussehen. Génius v hladomorne (1983)
Good morning Madame, I see you're about to choose your detergentGuten Morgen meine Dame! Ich sehe, daß sie Waschpulver gekauft haben! Dracula of Exarcheia (1983)
What we do is run random checks of agro-vehicles.Wir führen Stichprobentests an Landwirtschaftsfahrzeugen durch. Labor Pains (1983)
Any sentry could spot him almost a mile and a half away.Ein Wachposten könnte ihn zwei Kilometer weit sichten. Mexican Slayride (1983)
But they'd rather have their little furry friends back.Aber die kleinen Flauschpelze sind ihnen lieber. Gorky Park (1983)
But Lynch keeps throwing balls down their alley... and now he's mushroomed this whole thing... into what's considered to be a highly embarrassing series of situations.Doch Lynch hilft ihnen versehentlich immer wieder und nun hat er das Ganze so weit getrieben, dass daraus eine Reihe hochpeinlicher Situationen entstanden sind. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
- What about a watchman?- Was ist mit Wachpersonal? Water, Water Everywhere (1983)
THE AFRICANDER BUSCHPILOT L'Africain (1983)
Soldier, philanthropist, archaeologist, C.P.A., retired.Soldat, Philanthrop, Archäologe, Buchprüfer, im Ruhestand. Steele's Gold (1983)
Slide downKleine Rutschpartie. Project A (1983)
Yes John, that is your dead zone.Das ist die tote Zone, der Drehpunkt. The Dead Zone (1983)
Six cans of sardine, three packs of washing powder and 17 Gauloises.6 Dosen Sardinen, 3,5 Pakete Waschpulver, und 17 Gauloise. - 17 Päckchen? L'Africain (1983)
I want to check it out. No point.(Mann) Ich würde es trotzdem gern mal nachprüfen. The ComDads (1983)
What you just saw in a way Was a life--sized video game.Fernsehprogramme wollen, wie alle anderen, an lhr Geld kommen. The Osterman Weekend (1983)
Who do I talk to about Mr. Fowler?Wer ist die Ansprechpartnerin für Mr. Fowler? The Man Who Loved Women (1983)
Finally, here are some gratuitous pictures of penises to annoy the censors and hopefully spark controversy, which is the only way to get the jaded video-sated public off their asses and back in the cinema.Zum Schluss noch ein paar unerlaubte Penisse, um die Zensur zu ärgern... und hoffentlich eine Debatte zu entfachen, denn nur auf diese Weise... lockt man das abgestumpfte Fernsehpublikum wieder ins Kino. The Meaning of Life (1983)
I want to check something out.Ich will etwas nachprüfen, vielleicht finde ich ein Buch darüber. Local Hero (1983)
Catch. Your mother can use it for polishing.Deine Mutter kann daraus Lappen zum Schuhputzen machen! One Deadly Summer (1983)
I look like a guardian Eskimo.Ich sehe aus wie ein Eskimowachposten. The Survivors (1983)
OK, pork belly prices have been dropping all morning.OK, die Schweinebauchpreise sinken schon den ganzen Morgen. Trading Places (1983)
Watching TV will help patch them back into the world's mixing board.Fernsehen hilft ihnen, sich wieder in das Mischpult der Welt einzufügen. Videodrome (1983)
And I guess you encourage Father's derelicts to make home movies? The world's mixing board?Ich vermute, Sie ermutigen die Wracks Ihres Vaters Heimvideos zu machen für das Mischpult der Welt. Videodrome (1983)
I don't care where you blow him up.Mir egal, wo wir ihn hochpusten. Scarface (1983)
Standing room only, guys. How are we doing?Nur noch Stehplätze, Jungs Wie steht's? Staying Alive (1983)
On the Army exchange program. No kiddin'.Bei einem Armee-Austauschprogramm. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Gather up a search party. We're going to look for it.Trommeln Sie eine Suchpartie zusammen. In Plane Sight (1984)
-How's guard duty?- Wie ist der Wachposten? Part Three (1984)
No kippers, no English herringbone tweeds, no meat pies... no Rolls-Royce petrol caps... no original pressings of Hey Jude.Keine Bücklinge, kein englisches Fischgräten-Tweed, keine Fleischpasteten, keine Tankverschlüsse für Rolls Royce, keine Originalpressungen von Hey Jude. Curtain Call (1984)
How's the smoke back there, ladies? Great?Wie ist der Rauchpegel dort hinten? Say It with Bullets (1984)
Which is very difficult for us to confirm on short notice... seeing that Amy's in Djakarta right now.Das können wir auf die Schnelle nicht nachprüfen, da Amy gerade in Jakarta ist. The Battle of Bel Air (1984)
Oh, thanks.- Kannst du was für mich nachprüfen? Heart of Darkness (1984)
He's the Army exchange pilot.Nein. Er ist Austauschpilot. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
You're not here as an exchange pilot, are you?Du bist nicht als Austauschpilot da. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Working with you as an exchange pilot.Mit euch arbeiten, als Austauschpilot. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
So you've got to cover this front and don't let anybody get inside. [ Clem ] I'm a-goin'too.Und die Waffen, die wir haben, werden da von vorn bis hinten durchpusten. Glades (1984)
A view from behind the desk, so to speak.Aus der Schreibtischperspektive, um es mal so zu sagen. The Mole (1984)
Chess partners in the African jungle.Schachpartner in Afrika. Puzzled Steele (1984)
For the past months, an electronic listening post somewhere has been picking up classified information from embassies all over Europe and transmitting it to the other side of the lron Curtain.Seit ein paar Monaten fängt ein elektronischer Horchposten irgendwo geheime Informationen von Botschaften in ganz Europa ab und überträgt sie auf die andere Seite des eisernen Vorhangs. Die haben uns erwischt. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
Uncovering that listening post and plugging those leaks is top priority.Oberste Priorität ist das Aufspüren des Horchpostens und der undichten Stellen. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
You mean, Mrs. Farnsworth was looking for the listening post then, right?Dann hat Mrs. Farnsworth also nach dem Horchposten gesucht? The Legend of Das Geisterschloss (1984)
A tourist who just happens, in the last month to have visited every city in Europe where we have a listening post.Eine Touristin, die im letzten Monat rein zufällig jede Stadt in Europa besucht hat, in der wir einen Horchposten haben. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
One's a neurosurgeon. One's a television executive. One's even got a seat on the stock exchange.Eine ist Hirnchirurgin, eine andere Fernsehproduzentin, eine hat sogar einen Sitz an der Börse. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
An admirable intent, but standing guard over me isn't the way to accomplish that.Wohl gemeint, aber als Wachposten erreichen Sie das nicht. Steele Eligible (1984)
The interest has already gone up like a skyrocket. You didn't have to take my husband's tools.Der Typ kriegt nicht mal Strafzettel fürs Falschparken. One Eyed Jack (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hpDo you know his birthplace?
hpEvery student was asked his or her name and birthplace.
hpHe said under oath that his birthplace is Italy.
hpHe squeezed the toothpaste out of a tube.
hpHe told me his age, his birthplace, his family, and so on.
hpPhppt! That's what you get for laughing at a girl!
hpShe covered the mouthpiece of the phone with her hand.
hpThe club room returned to quiet. All that could be heard was the sound of pencil on sketchpad.
hpWhere can I find toothpaste?
hpWhere's the toothpaste?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบอกโทรศัพท์[N] mouthpiece
ยาสีฟัน[N] toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
แหล่งกำเนิด[N] birthplace, Syn. ต้นกำเนิด, Example: วงศ์ผีเสื้อสีน้ำตาลวงศ์นี้เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน
ปิตุภูมิ[N] motherland, See also: fatherland, birthplace, Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ, Example: ขออวยพรทหารทุกคนให้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิโดยสวัดดิภาพ
ปากเสียง[N] quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ
ที่เกิด[N] birthplace, Syn. บ้านเกิด, แหล่งที่มา, ที่มา, แหล่งเกิด, พื้นเพ, Example: สุพรรณบุรีเป็นที่เกิดของศิลปินหลายท่าน, Count unit: ที่, แห่ง
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
รกราก[N] birthplace, See also: origin, homeland, hometown, Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม, Example: เขามีรกรากอยู่ที่เชียงใหม่
ไม้จิ้มฟัน[N] toothpick, Example: เศษอาหารติดอยู่ลึกมากแม้ใช้ไม้จิ้มฟันก็แคะไม่ออก, Count unit: อัน
ชาติภูมิ[N] hometown, See also: place of birth, birthplace, motherland, fatherland, Syn. ถิ่นที่เกิด, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักพระเทพประสิทธิมนต์มีชาติภูมิเป็นชาวอุบลราชธานี
กระบอกเสียง[N] mouthpiece, See also: spokesperson, announcer, Syn. ปากเสียง, Example: หนังสือพิมพ์เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กระบอกเสียง[n. exp.] (krabøk sīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer   FR: porte-parole [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace   FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
หลอด[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
ไม้จิ้มฟัน[n.] (māi jim fan) EN: toothpick   FR: cure-dent [m]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: motherland ; mother country ; fatherland ; birthplace   FR: patrie [f] ; mère patrie [f]
ทนายความในคดีอาญา[n. exp.] (thanāikhwām nai khadī āyā) EN: mouthpiece (inf.)   FR: avocat au criminel [m]
ถนัดมือซ้าย[adj.] (thanat meū sāi) EN: left-handed ; southpaw   FR: gaucher
ถนัดซ้าย[adj.] (thanatsāi) EN: left-handed ; southpaw   FR: gaucher
ที่เกิด[n. exp.] (thī koēt) EN: birthplace   FR: lieu de naissance [m]
ถิ่นกำเนิด[n. exp.] (thin kamnoēt) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land   FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
อู่[n.] (ū) EN: cradle ; home ; birthplace   FR: berceau [m] ; lieu de naissance [m]
ยาสีฟัน[n.] (yāsīfan) EN: toothpaste ; dentrifice   FR: dentifrice [m] ; pâte dentifrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BETHPAGE    B EH2 TH P EY1 JH
LINCHPIN    L IH1 N CH P IH2 N
TOOTHPICK    T UW1 TH P IH2 K
MOUTHPART    M AW1 TH P AA2 R T
SOUTHPORT    S AW1 TH P AO2 R T
TOOTHPASTE    T UW1 TH P EY2 S T
THROUGHPUT    TH R UW1 P UH2 T
MOUTHPIECE    M AW1 TH P IY2 S
MOUTHPARTS    M AW1 TH P AA2 R T S
FLASHPOINT    F L AE1 SH P OY2 N T
BIRTHPLACE    B ER1 TH P L EY2 S
TOOTHPICKS    T UW1 TH P IH2 K S
MOUTHPIECES    M AW1 TH P IY2 S AH0 Z
FLASHPOINTS    F L AE1 SH P OY2 N T S
TOOTHPASTES    T UW1 TH P EY2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HP    (n) (ei2 ch p ii1)
jodhpurs    (n) (jh o1 d p @ z)
linchpin    (n) (l i1 n ch p i n)
lynchpin    (n) (l i1 n ch p i n)
southpaw    (n) (s au1 th p oo)
Southport    (n) (s au1 th p oo t)
Welshpool    (n) (w e1 l sh p uu l)
fishpaste    (n) (f i1 sh p ei s t)
fishplate    (n) (f i1 sh p l ei t)
fleshpots    (n) (f l e1 sh p o t s)
linchpins    (n) (l i1 n ch p i n z)
lynchpins    (n) (l i1 n ch p i n z)
mothproof    (v) (m o1 th p r uu f)
southpaws    (n) (s au1 th p oo z)
toothpick    (n) (t uu1 th p i k)
birthplace    (n) (b @@1 th p l ei s)
catchpenny    (j) (k a1 ch p e n ii)
fishpastes    (n) (f i1 sh p ei s t s)
fishplates    (n) (f i1 sh p l ei t s)
flashpoint    (n) (f l a1 sh p oi n t)
hotchpotch    (n) (h o1 ch p o ch)
mothproofs    (v) (m o1 th p r uu f s)
mouthpiece    (n) (m au1 th p ii s)
throughput    (n) (th r uu1 p u t)
toothpaste    (n) (t uu1 th p ei s t)
toothpicks    (n) (t uu1 th p i k s)
birthplaces    (n) (b @@1 th p l ei s i z)
flashpoints    (n) (f l a1 sh p oi n t s)
mothproofed    (v) (m o1 th p r uu f t)
mouthpieces    (n) (m au1 th p ii s i z)
throughputs    (n) (th r uu1 p u t s)
toothpastes    (n) (t uu1 th p ei s t s)
toothpowder    (n) (t uu1 th p au d @ r)
hotchpotches    (n) (h o1 ch p o ch i z)
mothproofing    (v) (m o1 th p r uu f i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abziehpresse {f}proff press; proofing press [Add to Longdo]
Abgleichpunkt {m}balance point [Add to Longdo]
Achse {f}; Drehpunkt {m}pivot [Add to Longdo]
Achsnagel {m}; Achsennagel {m}linchpin [Add to Longdo]
Ankerblechpaket {n} [electr.]armature core [Add to Longdo]
Aschenkasten {m}ashpan [Add to Longdo]
Ansprechpartner {m}contact; contact person [Add to Longdo]
Ansprechpartner {m}counterpart [Add to Longdo]
Ansprechpartner {m}person in charge; reference person [Add to Longdo]
Bildmischer {m}; Bildmischpult {n}vision mixer [Add to Longdo]
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples [Add to Longdo]
Austauschprogramm {n}exchange program; exchange programme [Br.] [Add to Longdo]
Ausweichplan {m}contingency plan [Add to Longdo]
Blechpaket {n} [techn.]stack of sheets; bundle of laminations [Add to Longdo]
Blechplatte {f}sheet [Add to Longdo]
Bleicherei {f}; Bleichplatz {m}bleachery [Add to Longdo]
Drehpunkt {m} | Drehpunkte {pl}centre of rotation | centres of rotation [Add to Longdo]
Dachpappe {f}; Teerpappe {f}tar paper [Am.] [Add to Longdo]
Dachpappe {f}roofing felt [Add to Longdo]
Dachpfanne {f}pantile [Add to Longdo]
Dachpfette {f}; Pfette {f}purlin [Add to Longdo]
Dachpfettenstoß {m}purling joint [Add to Longdo]
Datendurchsatz {m}data throughput [Add to Longdo]
Buchprüfer {m}; Rechnungsprüfer {m}auditors [Add to Longdo]
Buchprüfer {m}certified general accountant (CGA) [Add to Longdo]
Drehpunkt {m}fulcrum [Add to Longdo]
Durchsatz {m}; Ausstoß {m}throughput; process throughput [Add to Longdo]
Drehpendel {n}rotating pendulum [Add to Longdo]
Fischpass {m}fish passage [Add to Longdo]
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel [Add to Longdo]
Fachpresse {f}specialist publications [Add to Longdo]
Fehlersuchprogramm {n}debug program [Add to Longdo]
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum {m} [math.]sample space [Add to Longdo]
Fernsehprogramm {n}TV program; televison programme [Br.] [Add to Longdo]
Fernsehprogramm {n} (Zeitung)TV guide [Add to Longdo]
Fischpaste {f}fish paste [Add to Longdo]
Froschperspektive {f}worm's-eye view [Add to Longdo]
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten {pl}meat pie | meat pies [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
Fleischpreise {pl}meat prices [Add to Longdo]
Flächenstichprobe {f}area sample [Add to Longdo]
Flächenstichprobenverfahren {n}area sampling [Add to Longdo]
Fritteporzellan {n}; Weichporzellan {n}soft paste china [Add to Longdo]
Froschperspektive {f}worms eye [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m}noise level [Add to Longdo]
Geburtsort {m}birthplace [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m}; Tonstärke {f}level of sound [Add to Longdo]
Kletterpflanze {f}; Kriechpflanze {f}; Schlingpflanze {f}; Rankengewächs {n} [bot.]creeper [Add to Longdo]
Hochparterre {n}; Halbgeschoss {n}; Zwischengeschoss {n}mezzanine [Add to Longdo]
Knoblauchpresse {f}garlic press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[, eichipi-efuesu] (n) {comp} HPFS [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[, eichipi-yu-ekkusu] (n) {comp} HP-UX [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
キャッチフレーズ[, kyacchifure-zu] (n) catchphrase; (P) [Add to Longdo]
サウスポー[, sausupo-] (n) southpaw (eng [Add to Longdo]
シンセポップ[, shinsepoppu] (n) synthpop [Add to Longdo]
ジョッパーズ[, joppa-zu] (n) jodhpurs; riding breeches [Add to Longdo]
ジョドパーズ[, jodopa-zu] (n) jodhpurs [Add to Longdo]
スクラッチパッド[, sukuracchipaddo] (n) {comp} scratchpad [Add to Longdo]
スループット[, suru-putto] (n) throughput [Add to Longdo]
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) {comp} throughput Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
タッチパッド[, tacchipaddo] (n) {comp} touchpad [Add to Longdo]
ハイパスフィルタ[, haipasufiruta] (n) {comp} high pass filter; HPF [Add to Longdo]
ハイパフォーマンスフォートラン[, haipafo-mansufo-toran] (n) {comp} High Performance Fortran; HPF [Add to Longdo]
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste [Add to Longdo]
ハンドヘルドPC[ハンドヘルドピーシー, handoherudopi-shi-] (n) {comp} handheld Personal Computer; HPC [Add to Longdo]
パピローマウイルス[, papiro-mauirusu] (n) papilloma virus; papillomavirus; HPV [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP [Add to Longdo]
ヒト乳頭腫ウイルス;人乳頭腫ウイルス[ヒトにゅうとうしゅウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス);ひとにゅうとうしゅウイルス(人乳頭腫ウイルス), hito nyuutoushu uirusu ( hito nyuutou shu uirusu ); hitonyuutoushu uirusu ( nin nyu] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[, hyu-rettopakka-do] (n) {comp} HP; Hewlett Packard [Add to Longdo]
ホースパワー[, ho-supawa-] (n) horsepower; HP; PS [Add to Longdo]
マウスピース[, mausupi-su] (n) mouthpiece [Add to Longdo]
メモ帳[メモちょう, memo chou] (n) memo book; memo pad; notebook; notepad; scratchpad; scratch pad; writing pad; jotter; (P) [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput [Add to Longdo]
駅前留学[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase) [Add to Longdo]
押しピン[おしピン, oshi pin] (n) drawing pin; thumbtack; pushpin [Add to Longdo]
歌口[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
軽自動車[けいじどうしゃ, keijidousha] (n) (See 軽カー) light motor vehicle (up to 660cc and 64bhp); (P) [Add to Longdo]
故郷(P);古里(P);旧里;故里[ふるさと(P);こきょう(故郷)(P);きゅうり(旧里), furusato (P); kokyou ( kokyou )(P); kyuuri ( kyuu sato )] (n) home town; birthplace; old village; historic village; native place; one's old home; (P) [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
口器[こうき, kouki] (n) trophi (mouthparts of an insect, etc.) [Add to Longdo]
口金[くちがね, kuchigane] (n) (1) (metal) cap; (2) clasp; (3) mouthpiece; (4) socket (for light, etc.) [Add to Longdo]
口付き;口つき[くちつき;くちづき(口付き), kuchitsuki ; kuchiduki ( kuchi tsuki )] (n) (1) (in the shape of a) mouth; (2) mouthpiece (of a cigarette); (3) manner of speech [Add to Longdo]
口付き煙草[くちづきたばこ, kuchidukitabako] (n) cigarette with a mouthpiece [Add to Longdo]
高域通過フィルタ[こういきつうかフィルタ, kouikitsuuka firuta] (n) {comp} high pass filter; HPF [Add to Longdo]
高楊子;高楊枝[たかようじ, takayouji] (n) leisurely, post-meal use of a toothpick [Add to Longdo]
黒文字[くろもじ, kuromoji] (n) (1) spicebush; Lindera umbrellata; (2) toothpick; (3) natural wooden chopsticks (tea ceremony) [Add to Longdo]
産土神[うぶすながみ, ubusunagami] (n) guardian deity of one's birthplace [Add to Longdo]
歯磨き(P);歯磨[はみがき, hamigaki] (n,vs) (1) dental brushing; brushing one's teeth; (2) dentifrice; toothpaste; tooth powder; (P) [Add to Longdo]
歯磨き粉[はみがきこ, hamigakiko] (n) tooth powder; toothpaste [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] (n) {comp} effective throughput [Add to Longdo]
車轄[しゃかつ, shakatsu] (n) linchpin [Add to Longdo]
主辞駆動句構造文法[しゅじくどうくこうぞうぶんぽう, shujikudoukukouzoubunpou] (n) {ling} head-driven phrase structure grammar; HPSG [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece [Add to Longdo]
出生地[chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ, ] birthplace [Add to Longdo]
原籍[yuán jí, ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, ] ancestral home (town); birthplace [Add to Longdo]
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase [Add to Longdo]
口头禅[kǒu tóu chán, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ ㄔㄢˊ, / ] lit. Zen saying repeated as cant; fig. popular saying; catchphrase; cliché [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system [Add to Longdo]
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, ] mouthpiece; spokesperson [Add to Longdo]
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, / ] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul [Add to Longdo]
必和必拓[Bì huó Bì tuò, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] BHP Billiton (Anglo-Australian mining corporation) [Add to Longdo]
惠普公司[Huì Pǔ Gōng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Hewlett-Packard; HP [Add to Longdo]
按键[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a button or key (on keyboard, touchpad, piano etc); a keystroke; to press (a button) [Add to Longdo]
摩揭陀[Mó jiē tuó, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄛˊ, ] Magadha, ancient India kingdom reported to be the birthplace of Buddhism [Add to Longdo]
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, / ] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument) [Add to Longdo]
流量[liú liàng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ, ] flow rate; rate; throughput [Add to Longdo]
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, / ] toothpick [Add to Longdo]
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, / ] toothpick [Add to Longdo]
牙膏[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, ] toothpaste [Add to Longdo]
发射场[fā shè chǎng, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, / ] launchpad; launching site [Add to Longdo]
发源地[fā yuán dì, ㄈㄚ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] place of origin; birthplace; source [Add to Longdo]
发祥地[fā xiáng dì, ㄈㄚ ㄒㄧㄤˊ ㄉㄧˋ, / ] the birthplace (of sth good); the cradle (e.g. of art) [Add to Longdo]
百帕[bǎi pà, ㄅㄞˇ ㄆㄚˋ, ] hecto-Pascal (hpa), unit of atmospheric pressure [Add to Longdo]
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
籍贯[jí guàn, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] one's native place; place of ancestry; registered birthplace [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] variant of 轄|辖, to govern; to control; having jurisdiction over; linchpin of a wheel (archaic); noise of a barrow [Add to Longdo]
处理能力[chǔ lǐ néng lì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] processing capability; throughput [Add to Longdo]
视空间系统[shì kōng jiān xì tǒng, ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] visuo-spatial sketchpad [Add to Longdo]
触控板[chù kòng bǎn, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄅㄢˇ, / ] touchpad [Add to Longdo]
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / 調] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] to govern; to control; having jurisdiction over; linchpin of a wheel (archaic); noise of a barrow [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] birthplace of Confucius in Shandong [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] variant of 轄|辖, to govern; to control; having jurisdiction over; linchpin of a wheel (archaic); noise of a barrow [Add to Longdo]
杂拌儿[zá bàn r, ㄗㄚˊ ㄅㄢˋ ㄖ˙, / ] mixed dried fruits; fig. a hotchpotch [Add to Longdo]
养鱼池[yǎng yú chí, ㄧㄤˇ ㄩˊ ㄔˊ, / ] fishpond [Add to Longdo]
鱼尾板[yú wěi bǎn, ㄩˊ ㄨㄟˇ ㄅㄢˇ, / ] fishplate (in railway engineering) [Add to Longdo]
鱼池[yú chí, ㄩˊ ㄔˊ, / ] fishpond [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[えいちぴーゆーえっくす, eichipi-yu-ekkusu] HP-UX [Add to Longdo]
エイチピー[えいちぴー, eichipi-] HP [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[えいちぴーえふえす, eichipi-efuesu] HPFS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吸い取り紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
[すう, suu] DREHPUNKT, ACHSE, GELENK [Add to Longdo]
棋譜[きふ, kifu] Aufzeichnung_einer_Schachpartie [Add to Longdo]
粉ミルク[こなみるく, konamiruku] Milchpulver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HPS
     Hardware Product Services
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HPS
     High Performance Switch (IBM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top