Search result for

gwynne

(19 entries)
(0.0908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gwynne-, *gwynne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gwynne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gwynne*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fred Gwynne...Fred Gwynne war da mit drin. Twilight Zone: The Movie (1983)
- Thanks for the Fred Gwynne.Ok. - Danke für Fred GwynneTwilight Zone: The Movie (1983)
My mother, she said she'd wished she'd been Nell Gwynne cos she'd liked to have serviced Charles II.- Meine Mutter. Sie wäre gern Nell Gwynne gewesen und hätte Karl II. gedient. Drowning by Numbers (1988)
They get an average of 18,000 applicants every year, and only 2,000 get in.- Oh, cool, Fred Gwynne. - Wer? Herman Munster. The Road Trip to Harvard (2001)
- Hello, Gwynneth.- Hallo Gwynneth. Kiss Them for Me (1957)
Gwynneth, may I present Lieutenant MacCann Hardy, Commander Crewson.Gwynneth, das sind Leutnants MacCann... Hardy und Commander Crewson. Kiss Them for Me (1957)
TURNBILL: Oh, Gwynneth.Oh Gwynneth. Kiss Them for Me (1957)
This is Gwynneth, dear.Hier ist Gwynneth. Kiss Them for Me (1957)
Gunner Thorgerson, Gwynneth Livingston.Gunner Thorgerson, Gwynneth Livingston. Kiss Them for Me (1957)
- Gwynneth Livingston, Al.- Gwynneth Livingston, Al. Kiss Them for Me (1957)
Here, Gwynneth.Hier, Gwynneth. Kiss Them for Me (1957)
Gwynneth.Gwynneth. Kiss Them for Me (1957)
I want to speak to a Miss Gwynneth Livingston.Ich möchte mit Miss Gwynneth Livingston sprechen. Kiss Them for Me (1957)
What do they think I'll tell Gwynneth, the disposition of our fleet?Glauben die, ich verrate Gwynneth die Aufstellung unserer Flotte? Kiss Them for Me (1957)
Operator, get me Miss Gwynneth Livingston.Miss Gwynneth Livingston, bitte. Kiss Them for Me (1957)
Please, Gwynneth, if you gonna cry, I'm gonna have to move up in the front.Bitte, Gwynneth, wenn Sie weinen, muss ich nach vorne wechseln. Kiss Them for Me (1957)
Did this P.N. Gwynne leave an address?Hat dieser P.N. Gwynne seine Anschrift hinterlassen? Batman: The Movie (1966)
To some chap named P.N. Gwynne.An einen Burschen namens P.N. GwynneBatman: The Movie (1966)
-P.N. Gwynne?- P.N. GwynneBatman: The Movie (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top