หรือคุณหมายถึง gräül?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gräuel

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gräuel-, *gräuel*
CMU English Pronouncing Dictionary
GRAUEL    G R AW1 AH0 L
GRAUEL    G R UW1 AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gräuel {m}; Greuel {m} [alt]horror [Add to Longdo]
Gräuelmärchen {n}; Greuelmärchen {n} [alt]atrocity story [Add to Longdo]
Gräueltat {f}; Greueltat {f} [alt]; Schreckenstat {f} | Gräueltaten {pl}; Greueltaten {pl} [alt]; Schreckenstaten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top