ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

god

G AA1 D   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -god-, *god*, go
English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
god[N] พระเจ้า, See also: พระผู้เป็นเจ้า, พระเป็นเจ้า, เทวดา, Syn. deity
godly[ADJ] ซึ่งศรัทธาในศาสนา, See also: โดยเลื่อมใสศาสนา, Syn. divine, sacred, Ant. defiled
goddam[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddam[ADV] ประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
godown[ADV] มีความกล้าหาญมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. courageously
godown[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ, Syn. warehouse
godson[N] เด็กชายของพ่อแม่อุปถัมภ์
godwit[N] นกตระกูล Limosa ซึ่งมีปากและขายาว
goddamn[INT] คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ), See also: คำสบถ, คำสาป
goddamn[VT] ด่า, See also: ประณาม, สาปแช่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
god(กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน, Syn. divinity,deity
god forbid!ไม่ได้อย่างแน่นอน,พระเจ้าไม่ยอม
god's acreป่าช้าหรือสุสาน
god's countryดินแดนที่พระเจ้าชอบ
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
goddamned(กอด'แดมดฺ) adj. ยุ่งยาก,ซับซ้อนมาก,ยาก. adv. ดูdamned., Syn. goddamn,goddam
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
goddess(กอด'ดิส) n.เทพเจ้าหญิง,สตรีที่สวยงาม., See also: goddesshood n.

English-Thai: Nontri Dictionary
God(n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ
godchild(n) เด็กของพ่อทูนหัว
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร
godfather(n) พ่อทูนหัว,พ่ออุปถัมภ์
Godhead(n) พระเป็นเจ้า,พระเจ้า
godless(adj) ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า,ซึ่งไม่นับถือพระเจ้า,ซึ่งไม่มีพระเจ้า
godlike(adj) เหมือนพระเจ้า,คล้ายพระเจ้า,มาจากสวรรค์
godliness(n) ความเลื่อมใสในศาสนา,ความเคร่งศาสนา
godly(adj) มีศาสนา,เลื่อมใส,เคร่งศาสนา,เคร่งศีลธรรม
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Godพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godเทพเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godhead๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godhood๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godmotherมารดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godness๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Godพระเจ้า [TU Subject Heading]
Goddessesเทพเจ้าสตรี [TU Subject Heading]
Gods, Buddhistเทพเจ้าพุทธ [TU Subject Heading]
Gods, Chineseเทพเจ้าจีน [TU Subject Heading]
Gods, Egyptianเทพเจ้าอียิปต์ [TU Subject Heading]
Gods, Greekเทพเจ้ากรีก [TU Subject Heading]
Gods, Hinduเทพเจ้าฮินดู [TU Subject Heading]
Gods, Japaneseเทพเจ้าญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Gods, Romanเทพเจ้าโรมัน [TU Subject Heading]
Gods, Taoistเทพเจ้าเต๋า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Goddism (n ) ศาสนาที่รักเทิดทูน,ศาสนาเเห่งความรักของพระเจ้ากับมนุษยชาติ,ลัทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God!Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
God.พระเจ้า Distant Past (2007)
God!พระเจ้า Paranormal Activity (2007)
- God?บาป Cassandra's Dream (2007)
No! God.หยุด 2012 (2009)
MY GOD.- ได้ครับ House on Fire (2009)
Goddamn.โถ่เว้ย Keep This Party Going (2009)
Oh, my God!โอ้มายก้อด! Would I Think of Suicide? (2009)
God.พระเจ้า The Haunting in Connecticut (2009)
Oh, God.โอ้ตายแล้ว You Must Meet My Wife (2010)
My god.ตายแล้ว... Episode #1.6 (2010)
God.พระเจ้า! The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
godGod created this world in six days.
godHe prayed God to bless me.
godPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
godI'm not lying. I swear to God!
godGod knows where he has gone.
godMay God show us a better life!
godGod, hear me!
godWe Germans fear God, but nothing else in the world.
godThere is no way out of the siege except to take the bull by the horns and let God judge the outcome.
godGod made the country and man made the town.
godHe stated his belief that God created us.
godHe was the God in the beginning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพ[N] god, See also: deity, goddess, Syn. เทวดา, Example: ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมีเทพประจำธาตุต่างๆ ประจำสิ่งต่างๆ เช่น ฝนก็มีเทวดาของฝน
เทพบุตร[N] god, See also: male deity, angel, divinity, Syn. เทพยดา, เทวดา, Ant. เทพธิดา, Example: เมื่อปู่เจ้าลาวตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้ชาย, Notes: (สันสกฤต)
เทพเจ้า[N] god, See also: divinity, deity, supernatural being, Syn. เทวดา, Example: ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสมเด็จพระจักรพรรดิของเขาสืบสายมาจากเทพเจ้าโดยตรง, Count unit: ตน, องค์, Thai definition: เทวดาผู้เป็นใหญ่
คลังเก็บของ[N] warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
แม่[N] goddess, Example: ถ้ากินข้าวไม่หมดจะเป็นบาปต่อแม่โพสพ, Thai definition: คำยกย่องเทวดาผู้หญิงบางพวก
คุณพระช่วย[INT] god help me!, See also: Oh!, my god!, Example: ข้าพเจ้าก้าวเข้าไปดู คุณพระช่วย! เป็นนิ้วหัวแม่มือของคนงานอยู่บนเศษผ้า
พระเจ้า[N] God, See also: Saviour, Syn. พระผู้เป็นเจ้า, Example: ศาสนาบางศาสนาเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์, Count unit: พระองค์, องค์
พระเป็นเจ้า[N] god, Syn. พระเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า, Example: ชาวฮินดูมีพระเป็นเจ้าอวตารมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อช่วยดับทุกข์เข็ญ ทำให้มนุษย์อุ่นใจ, Count unit: พระองค์, Thai definition: เทวดาผู้เป็นใหญ่
พระผู้เป็นเจ้า[N] god, Syn. พระเจ้า, พระเป็นเจ้า, Example: การรำโนรา สืบเนื่องมาจากการเลียนแบบรำถวายพระผู้เป็นเจ้าของชาวอินเดียในชมพูทวีป, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้เป็นใหญ่
พาณี[N] sarassah; goddess of speech, See also: goddess of rhetories, Syn. พระสรัสวดี, Thai definition: เจ้าแม่แห่งวาจา คือ พระสรัสวดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
ฝักเพกา[n.] (fakphēkā) EN: nine tops pagoda   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เจ้า[n.] (jao = jāo) EN: god ; godness   FR: dieu [m] ; divinité [f]
เจ้าพ่อ[n.] (jaophø) EN: mogul ; godfather   FR: nabab [m] ; parrain [m]
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: chedi ; pagoda ; stupa ; tumulus ; mausoleum ; chatiya   FR: pagode [f] ; stupa [m] ; mausolée [m] ; tumulus [m]
กามเทพ[n. prop.] (Kāmmathēp) EN: Cupid ; God of love   FR: Cupidon
กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา[n. exp.] (keung-manut keung-thēwadā) EN: half-man half-god   
คอระฆัง[n.] (khørakhang) EN: neck of pagoda   
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOD    G AA1 D
GODA    G OW1 D AH0
GODS    G AA1 D Z
GODLY    G AA1 D L IY0
GODBY    G AA1 D B IY0
GODIN    G OW1 D IH2 N
GODOY    G AA1 D OY0
GODOT    G OW1 D AH0 T
GODAR    G AH0 D AA1 R
GODEK    G OW1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
God    (n) gˈɒd (g o1 d)
god    (n) gˈɒd (g o1 d)
gods    (n) gˈɒdz (g o1 d z)
godly    (j) gˈɒdliː (g o1 d l ii)
goddam    (j) gˈɒdæm (g o1 d a m)
godown    (n) gˈoudaun (g ou1 d au n)
godson    (n) gˈɒdsʌn (g o1 d s uh n)
Godfrey    (n) gˈɒdfriː (g o1 d f r ii)
goddess    (n) gˈɒdɪs (g o1 d i s)
godhead    (n) gˈɒdhɛd (g o1 d h e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
上帝[Shàng dì, ㄕㄤˋ ㄉㄧˋ, ] God, #4,567 [Add to Longdo]
女神[nǚ shén, ㄋㄩˇ ㄕㄣˊ, ] goddess; nymph, #6,617 [Add to Longdo]
老天[lǎo tiān, ㄌㄠˇ ㄊㄧㄢ, ] God; Heavens, #11,918 [Add to Longdo]
老天爷[Lǎo tiān yé, ㄌㄠˇ ㄊㄧㄢ ㄧㄝˊ, / ] God; Heavens, #19,711 [Add to Longdo]
教父[jiào fù, ㄐㄧㄠˋ ㄈㄨˋ, ] godfather, #25,155 [Add to Longdo]
寿星[shòu xīng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ, 寿 / ] god of longevity, #25,337 [Add to Longdo]
干妈[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, / ] godmother, #25,433 [Add to Longdo]
鬼神[guǐ shén, ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ, ] Gods and demons, #29,414 [Add to Longdo]
神女[shén nǚ, ㄕㄣˊ ㄋㄩˇ, ] goddess, #35,341 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
ergodisch(adj adv) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gott {m} | Götter {pl} | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
Gott behüte!; Gott bewahre!God forbid!; Heaven forbid! [Add to Longdo]
Gott schütze die Königin!God save the Queen! [Add to Longdo]
Godavarirennvogel {m} [ornith.]Jerdon's Courser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
がかる[, gakaru] (suf) (See 時代がかる,赤がかる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic [Add to Longdo]
誤動作[ごどうさ, godousa] malfunction (vs) [Add to Longdo]
相互動作管理[そうごどうさかんり, sougodousakanri] interaction management [Add to Longdo]
相互動作性[そうごどうさせい, sougodousasei] interoperability [Add to Longdo]
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study [Add to Longdo]
片方向相互動作[かたほうこうそうごどうさ, katahoukousougodousa] one-way interaction [Add to Longdo]
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction [Add to Longdo]
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五大州[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 God \God\, v. t.
   To treat as a god; to idolize. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 God \God\, a. & n.
   Good. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 God \God\ (g[o^]d), n. [AS. god; akin to OS. & D. god, OHG. got,
   G. gott, Icel. gu[eth], go[eth], Sw. & Dan. gud, Goth. gup,
   prob. orig. a p. p. from a root appearing in Skr. h[=u], p.
   p. h[=u]ta, to call upon, invoke, implore. [root]30. Cf.
   {Goodbye}, {Gospel}, {Gossip}.]
   1. A being conceived of as possessing supernatural power, and
    to be propitiated by sacrifice, worship, etc.; a divinity;
    a deity; an object of worship; an idol.
    [1913 Webster]
 
       He maketh a god, and worshipeth it.  --Is. xliv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       The race of Israel . . . bowing lowly down
       To bestial gods.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The Supreme Being; the eternal and infinite Spirit, the
    Creator, and the Sovereign of the universe; Jehovah.
    [1913 Webster]
 
       God is a Spirit; and they that worship him must
       worship him in spirit and in truth.  --John iv. 24.
    [1913 Webster]
 
   3. A person or thing deified and honored as the chief good;
    an object of supreme regard.
    [1913 Webster]
 
       Whose god is their belly.       --Phil. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively applied to one who wields great or despotic
    power. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Act of God}. (Law) See under {Act}.
 
   {Gallery gods}, the occupants of the highest and cheapest
    gallery of a theater. [Colloq.]
 
   {God's acre}, {God's field}, a burial place; a churchyard.
    See under {Acre}.
 
   {God's house}.
    (a) An almshouse. [Obs.]
    (b) A church.
 
   {God's penny}, earnest penny. [Obs.] --Beau. & Fl.
 
   {God's Sunday}, Easter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 God
   n 1: the supernatural being conceived as the perfect and
      omnipotent and omniscient originator and ruler of the
      universe; the object of worship in monotheistic religions
      [syn: {God}, {Supreme Being}]
   2: any supernatural being worshipped as controlling some part of
     the world or some aspect of life or who is the
     personification of a force [syn: {deity}, {divinity}, {god},
     {immortal}]
   3: a man of such superior qualities that he seems like a deity
     to other people; "he was a god among men"
   4: a material effigy that is worshipped; "thou shalt not make
     unto thee any graven image"; "money was his god" [syn:
     {idol}, {graven image}, {god}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GOD
     Global OutDial
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GOD
     Grundsaetze ordnungsmaessiger Datenverarbeitung, "GoD"
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 god
  good; nice; okay

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 god /xɔt/
  god

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 God /xɔt/
  God

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 god
  good; nice; okay

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top