Search result for

glut

(139 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glut-, *glut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glut[N] ปริมาณมากเกินต้องการ, See also: จำนวนเหลือเฟือ, Syn. overabundance, overflow, Ant. deficiency, lack
glut[VT] ป้อนให้เกินความต้องการ, See also: ยัดเข้าไป, ให้อาหารมากเกินไป, ใส่จนพอ, ให้จนเหลือเฟือ, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
gluten[N] โปรตีนจากข้าว, See also: กลูเตน
glutton[N] คนตะกละ, See also: คนโลภ, Syn. gourmand, epicure
gluttony[N] นิสัยตะกละ, See also: ความตะกละ, Syn. excesses, immoderation
glut with[PHRV] กินหรือดื่มจนล้นด้วย, See also: เติมหรือใส่มากเกินไปด้วย, Syn. saturate with
glutamate[N] ผงชูรส
glutinous[ADJ] เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. mucus, vicid
gluttonous[ADJ] ตะกละ, See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ, Syn. greedy, hungry
glutinous rice[N] ข้าวเหนียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glut(กลัท) vt.,vi.,n. (การ) (ให) ้กินจนอิ่มเกินไป,ใส่จนล้น,จำนวนที่มากเกินไป, See also: gluttingly adv., Syn. cloy,fill
gluteal(กลู'ที่อัล) adj. เกี่ยวกับตะโพกหรือก้น
glutinous(กลู'ทะนัส) adj. เกี่ยวกับการ,คล้ายกาว,เหนียว., See also: glutinousness,glutinosity n., Syn. sticky
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
glut(vt) บรรจุเต็ม,สวาปาม,กินจนอิ่มแปล้,เขมือบ,ยัด
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glutชิ้นเสริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gluteal-แก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gluteal foldรอยทบใต้ก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gluteal regionส่วนก้นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glutenกลูเทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glutinous; viscidเหนียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glutamateกลูตาเมต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutamate dehydrogenaseกลูตะเมตดีฮัยโดรจีเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutamate Dehydrogenaseกลูตะเมต ดีฮัยโดรจีเนส; [การแพทย์]
Glutamatesกลูตาเมต, สาร; [การแพทย์]
Glutamic Acidกรดกลูตามิค, [การแพทย์]
Glutamic Oxalacetic Transaminaseสารทำย่อยในน้ำเหลืองขึ้นสูงในโรคตับอักเสบ [การแพทย์]
Glutamic Pyruvic Transaminaseสารทำย่อยในน้ำเหลืองขึ้นสูงในโรคตับอักเสบ [การแพทย์]
Glutaminaseกลูตะมิเนส; [การแพทย์]
Glutamineกลูตามีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutamineกลูตะมีน; [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I notice no one's eating the gluten-free wheatgrass cake. Come on.กลั้นหายใจแล้วกินๆเข้าเถอะ Bedtime Stories (2008)
It's a gluten-free neruda cranberry walnut bread.มันคือแป้งเปียกกลูเทิล\เนรูดาร์ขนมปังวอลนัทแครนเบอร์รี่.. Pilot (2009)
You're not even some kind of glutton.อยากตายรึไง Episode #1.17 (2009)
I'm a glutton for punishment.ฉันมันพวกชอบการลงโทษ Darkness (2009)
You're allergic to what gluten.ลูกแพ้โปรตีนข้าวสาลี Swap Meat (2010)
Gluten.โปรตีนข้าว Swap Meat (2010)
How about the organic pumpkin tarts with gluten-free crust?ทาร์ตฟักทองออแกนิก แบบไร้กลูเทน? Gaslit (2010)
The company car and three kilos gluten-free biscotti.รถบริษัท และบิสกิตสามกิโล ...ไร้กลูเตน Chuck Versus the Suitcase (2010)
Even though I only apply samples, my skin seems like glutinous ricecake without blemishes.ขนาดฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ผิวฉันใส ไร้สิว One (2010)
- These aren't gluten free. - Will you do that?- เหล่านี้ไม่ได้ตังฟรี คุณจะทำแบบนั้นเหรอ? We Bought a Zoo (2011)
I'm allergic to wheat, gluten, dairy and cats.ผมแพ้ข้าวสาลี โปรตีนจากข้าว นมเนย และแมว Mother's Day II (2011)
I got you turkey, no cheese, gluten-free bread.นี่แซนด์วิช ไก่งวง ไม่มีชีส ขนมปังไม่มีกลูเตน Friends with Benefits (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glutShe is a glutton for punishment.
glutThe market is glutted with cheap imports.
glutThere was a glut of cotton goods due to cheap imports.
glutCheap imports will glut the market.
glutWe glutted ourselves with lobsters and other seafood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวนึ่ง[N] sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
ข้าวเหนียว[N] sticky rice, See also: glutinous rice, Ant. ข้าวเจ้า, Example: คนเหนือกับคนอีสานกินข้าวเหนียวแทนข้าวเจ้า, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งมีเนื้อเมล็ดขุ่นกว่าข้าวเจ้า รสมันกว่าและย่อยยากกว่าข้าวเจ้า
ข้าวหลามตัด[N] glutinous rice with coconut milk, Example: ยายทำขนมข้าวหลามตัดได้อร่อยมาก, Thai definition: ข้าวเหนียวนึ่ง อัดใส่ถาด โรยถั่ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ข้าวหลาม[N] glutinous rice roasted in bamboo joints, Example: นวลจันทร์ซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนมาฝากเพื่อน, Count unit: กระบอก, Thai definition: ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
เขยอะขยะ[ADJ] sticky, See also: glutinous, Syn. เหนอะหนะ, Example: เธอก้าวเท้าลงไปในโคลนที่แสนเขยอะขยะอย่างเสียไม่ได้, Thai definition: ที่เหนียวติดอย่างรุงรังหรือแกะไม่ออก
ตัง[N] birdlime, See also: gluten, glue, Example: พรานทาตังบนต้นไม้เพื่อดักนก, Thai definition: ยางไม้ที่ประสมกับสิ่งอื่นแล้วทำให้เหนียวสำหรับดักนกเป็นต้น
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
เหนียวหนืด[ADJ] very sticky, See also: glutinous, viscous, Syn. ข้นเหนียว, เหนียว, หนืด, ข้น, Example: พ่อครัวเทส่วนผสมที่เหนียวหนืดได้ที่ลงในจานเปล, Thai definition: ที่ข้นเหนียวมาก
เหนียวเหนอะ[ADJ] viscous, See also: glutinous, sticky, Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ, เหนียวเหนอะหนะ, Example: เขาย่ำเท้าลงไปบนโคลนเหนียวเหนอะอย่างไม่รังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
ขนมแป้งจี่[n. exp.] (khanom paēngjī) EN: kind of sweetmeat made of glutinous rice   
ข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (khāo jao khāo = khāo jāo khāo) EN: white non-glutinous rice   
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวหมาก[n. exp.] (khāo māk) EN: sweet fermented rice ; fermented rice ; fermented glutinous rice   FR: riz glutineux fermenté [m]
ข้าวนึ่ง[n. exp.] (khāo neung) EN: sticky rice ; glutinous rice   FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียว[n. exp.] (khao nīo) EN: sticky rice ; glutinous rice   FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียวมูล[xp] (khao nīo mūn) EN: glutinous rice stteped in coconut milk   
ข้าวเปลือกเจ้า[n. exp.] (khāo pleūak jao) EN: non-glutinous rice in the husk   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUT    G L AH1 T
GLUTS    G L AH1 T S
GLUTH    G L UW1 TH
GLUTEN    G L UW1 T AH0 N
GLUTTED    G L AH1 T AH0 D
GLUTARIC    G L UW0 T AE1 R IH0 K
GLUTAMIC    G L UW0 T AE1 M IH0 K
GLUTTONS    G L AH1 T AH0 N Z
GLUTTONY    G L AH1 T AH0 N IY0
GLUTAMATE    G L UW1 T AH0 M EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glut    (v) (g l uh1 t)
gluts    (v) (g l uh1 t s)
gluten    (n) (g l uu1 t @ n)
glutted    (v) (g l uh1 t i d)
glutton    (n) (g l uh1 t n)
glutting    (v) (g l uh1 t i ng)
gluttons    (n) (g l uh1 t n z)
gluttony    (n) (g l uh1 t n ii)
glutinous    (j) (g l uu1 t i n @ s)
gluttonous    (j) (g l uh1 t @ n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Glut (n ) (Die) ถ่านที่คุอยู่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glut {f}; glühende Kohle {f}; glimmende Asche {f}embers; ember [Add to Longdo]
Glut {f}fervency [Add to Longdo]
Glut {f}fervor [Am.]; fervour [Br.] [Add to Longdo]
Glutamin {n} [biochem.]Glutamine [Add to Longdo]
Glutaminsäure {f} [biochem.]Glutamic Acid [Add to Longdo]
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat [Add to Longdo]
Glutbett {n}firebed [Add to Longdo]
Schwemme {f}; Überangebot {n} (an)glut (of) [Add to Longdo]
glutenfrei {adj}glutenfree [Add to Longdo]
glutvoll {adj}sultry [Add to Longdo]
Glutkehlkolibri {m} [ornith.]Glow-throated Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut [Add to Longdo]
もち米;糯米;餅米[もちごめ, mochigome] (n) glutinous rice [Add to Longdo]
グルタチオン[, gurutachion] (n) glutathione [Add to Longdo]
グルタミン[, gurutamin] (n) glutamine [Add to Longdo]
グルタミン酸[グルタミンさん, gurutamin san] (n) glutamic acid [Add to Longdo]
グルタミン酸ソーダ[グルタミンさんソーダ, gurutamin san so-da] (n) monosodium glutamate; MSG [Add to Longdo]
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate [Add to Longdo]
グルテリン[, guruterin] (n) glutelin [Add to Longdo]
グルテン[, guruten] (n) gluten [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]
谷氨酸[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] glutamic acid (Glu), an amino acid [Add to Longdo]
老饕[lǎo tāo, ㄌㄠˇ ㄊㄠ, ] glutton [Add to Longdo]
谷氨酰胺[gǔ ān xiān àn, ㄍㄨˇ ㄢ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, ] glutamine (Gln), an amino acid [Add to Longdo]
贪吃[tān chī, ㄊㄢ ㄔ, / ] gluttony [Add to Longdo]
贪吃者[tān chī zhě, ㄊㄢ ㄔ ㄓㄜˇ, / ] glutton [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif [Add to Longdo]
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glut \Glut\ (gl[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Glutted}; p. pr. &
   vb. n. {Glutting}.] [OE. glotten, fr. OF. glotir, gloutir, L.
   glutire, gluttire; cf. Gr. ? to eat, Skr. gar. Cf.
   {Gluttion}, {Englut}.]
   1. To swallow, or to swallow greedlly; to gorge.
    [1913 Webster]
 
       Though every drop of water swear against it,
       And gape at widest to glut him.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill to satiety; to satisfy fully the desire or craving
    of; to satiate; to sate; to cloy.
    [1913 Webster]
 
       His faithful heart, a bloody sacrifice,
       Torn from his breast, to glut the tyrant's eyes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The realms of nature and of art were ransacked to
       glut the wonder, lust, and ferocity of a degraded
       populace.               --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   {To glut the market}, to furnish an oversupply of any article
    of trade, so that there is no sale for it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glut \Glut\, v. i.
   To eat gluttonously or to satiety.
   [1913 Webster]
 
      Like three horses that have broken fence,
      And glutted all night long breast-deep in corn.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glut \Glut\, n.
   1. That which is swallowed. --Milton
    [1913 Webster]
 
   2. Plenty, to satiety or repletion; a full supply; hence,
    often, a supply beyond sufficiency or to loathing; over
    abundance; as, a glut of the market.
    [1913 Webster]
 
       A glut of those talents which raise men to eminence.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Something that fills up an opening; a clog.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) A wooden wedge used in splitting blocks. [Prov. Eng.]
    (b) (Mining) A piece of wood used to fill up behind
      cribbing or tubbing. --Raymond.
    (c) (Bricklaying) A bat, or small piece of brick, used to
      fill out a course. --Knight.
    (d) (Arch.) An arched opening to the ashpit of a kiln.
    (e) A block used for a fulcrum.
      [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The broad-nosed eel ({Anguilla latirostris}),
    found in Europe, Asia, the West Indies, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glut
   n 1: the quality of being so overabundant that prices fall [syn:
      {glut}, {oversupply}, {surfeit}]
   v 1: overeat or eat immodestly; make a pig of oneself; "She
      stuffed herself at the dinner"; "The kids binged on ice
      cream" [syn: {gorge}, {ingurgitate}, {overindulge}, {glut},
      {englut}, {stuff}, {engorge}, {overgorge}, {overeat},
      {gormandize}, {gormandise}, {gourmandize}, {binge}, {pig
      out}, {satiate}, {scarf out}]
   2: supply with an excess of; "flood the market with tennis
     shoes"; "Glut the country with cheap imports from the Orient"
     [syn: {flood}, {oversupply}, {glut}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GLUT
     openGL Utility library Toolkit (OpenGL, GLU)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Glut [gluːt] (n) , s.(f )
   blaze; fervency; fervor; fervour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top