Search result for

ga

(221 entries)
(0.7492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ga-, *ga*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[gǎn, ㄍㄢˇ] รีบ

English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร
ganesha(n) พระพิฆเณศ
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
lollygag(vi) เอ้อระเหย, อ้อยอิ่ง เช่น We know you might lollygag on your lunch hour., S. idly pass time,
gewgaw(n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., S. geegaw
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gaba rice[กาบ้า ไรส์] (n ) ข้าวกล้องงอก
gabrielite (n) สมาชิกคณะเซนต์คาเบรียล
galavantเจ้าชู้
See also: S. flirt,
gamadeva[Ga-Ma-De-Va] (n ) กามเทพ ในความเชื่อของชาวฮินดู
gamer (n ) ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ, คนคลั่งเกม , ผูู้ที่พร้อมจะอุทิศและถวายเวลาให้แก่การเล่นเกมในจอคอมพิวเตอร์
Ganesha (n name uniq ) พระพิฆเนศวร
Gangbang (slang ) การรุมโทรม หรือการร่วมเพศหมู่
See also: S. gang-rape,rape,
Gangbang (slang ) การรุมโทรม หรือการร่วมเพศหมู่ ( * w *m iiiita)
See also: S. gang-rape,rape,
Ganja (n ) กัญชา่ ต้นกัญชา
garden house (n ) ศาลาพักผ่อนในสวน, ศาลาในสวน อ้างอิง: http://www.dictionaryofconstruction.com/definition/garden-house.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gab    [VI] พูดเรื่องไร้สาระ, See also: พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. chat, twaddle, Ant. keep silent
gab    [N] การพูดเรื่องไร้สาระ, See also: การพร่ำไม่หยุด, การพูดเรื่อยเจื้อย
gad    [N] การเที่ยวเตร็ดเตร่ไปวันๆ, Syn. wander
gad    [N] คนเร่ร่อน, See also: คนหลักลอย, คนพเนจร, Syn. wanderer
gad    [VI] เที่ยวเตร็ดเตร่, See also: พเนจร, ร่อนเร่ไปทั่ว, Syn. rove, wander
gad    [VI] ร่อนเร่ไปไม่มีจุดหมาย, Syn. roam, wander, dirft
gag    [N] สิ่งปิดปากไม่ให้มีเสียงลอดออกมา, See also: ผ้าปิดปาก, สิ่งที่ใช้อุดปาก, การจำกัดการพูด
gag    [N] มุขตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มุข, การเล่าเรื่องตลก, Syn. prank
gag    [VT] อุดปาก, See also: ปิดปาก
gag    [VI] คลื่นเหียน, See also: สำรอก, คลื่นไส้อาเจียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gabbroหินแกบโบร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gabbroic layerชั้นแกบโบร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gabelleอากรสรรพสามิต (ก. เก่าฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gableหน้าจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gable roofหลังคาทรงจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gag๑. เครื่องถ่างปาก๒. ขย้อน [มีความหมายเหมือนกับ retch] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gag reflex; reflex, pharyngealรีเฟล็กซ์ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gage๑. จำนำ๒. การจำนำ๓. ของจำนำ [ดู pledge และดู pawn ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gabaกาบา [การแพทย์]
gabiongabion, กล่องลวดถักบรรจุหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gaggingการขย้อน [การแพทย์]
Gainได้รับ [การแพทย์]
Gain, Primaryประโยชน์ขั้นปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gain, Secondaryประโยชน์ขั้นทุติยภูมิ, ผลกำไรทุติยภูมิ [การแพทย์]
Gainsกำไร [การบัญชี]
Gaitท่าเดิน [TU Subject Heading]
Gaitการเดิน, ท่าเดิน, ท่ายืน, ลักษณะการเดิน [การแพทย์]
Gait Abnormalityการเดินผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaThe trees in my garden are putting out leaves.
gaI gave her my word I would be back my nine.
gaI gave the bag back to Ken.
gaI watched the game from beginning to end.
gaI gave the poor boy what little money I had with me.
gaIt gave me quite a shock.
gaMary gave me the ax last night.
gaI gave up smoking a year ago.
gaI am speculating that he may win the game.
gaI gave him what little money I had with me.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabaabbr. gamma aminobutyric acid
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
gaby(เก'บี) n. คนเซ่อซ่า,คนทึ่ม,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
gabble(n) การพูดเร็ว,การพูดฉอด,การพูดพร่ำ
gabble(vi) พูดเร็ว,พูดฉอดๆ,พูดพร่ำ,พูดน้ำไหลไฟดับ
gable(n) จั่วเรือน,หน้าจั่ว
gad(vi) ขยับตัวไปมา,ทำยุกยิก,เดินไปเดินมา,ร่อนเร่
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
gadfly(n) ตัวต่อ,ตัวเหลือบ
gaff(n) ฉมวก,หลาวแทงปลา,ตะขอเกี่ยวปลา
gag(n) การอุดปาก,การปิดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด
gag(vt) อุดปาก,ปิดปาก,สวมบังเหียนปาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจ้อง    [V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
นักพนัน    [N] gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
มาตรวัด    [N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
ระยะห่าง    [N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
รับประโยชน์    [V] gain an advantage, Syn. ได้ประโยชน์, Ant. ให้ประโยชน์, Example: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น
เกย์ควีน    [N] Gay Queen, Example: ลักษณะของเขาจะกระเดียดไปในทางเกย์ควีน, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้หญิง
เกย์คิง    [N] Gay King, Example: ดูภายนอกเหมือนเขาเป็นชายแท้ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นเกย์คิง, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชาย
ตั้งวง    [V] gather into a group, See also: form into a group, group, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย, Thai definition: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
ตุ๊ด    [N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
เครื่องเล่นเกม    [N] game player, Example: ซอฟต์แวร์เกมที่เป็นที่นิยม เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ ของผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre

CMU English Pronouncing Dictionary
GA    G AA1
GA    JH IY1 EY1
GA    JH AO1 R JH AH0
GAB    G AE1 B
GAD    G AE1 D
GAE    G AY1
GAF    G AE1 F
GAG    G AE1 G
GAL    G AE1 L
GAN    G AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gab    (n) (g a1 b)
gad    (v) (g a1 d)
gag    (v) (g a1 g)
gal    (n) (g a1 l)
gap    (n) (g a1 p)
gas    (v) (g a1 s)
gay    (n) (g ei1)
GATT    (n) (g a1 t)
Gael    (n) (g ei1 l)
Gary    (n) (g a1 r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
外相[がいしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ
[がけ, gake] (n) หน้าผา
学期[がっき, gakki] (n) เทอม,ภาคเรียน
学校[がっこう, gakkou] (n) โรงเรียน
学部[がくぶ, gakubu] (n) คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย)
学長[がくちょう, gakuchou] (n) อธิการบดี(ของมหาวิทยาลัย)
学費[がくひ, gakuhi] (n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, See also: S. 生徒,
学者[がくしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外廓[がいかく, gaikaku] กำแพงด้านนอก ผนังด้านนอก
外観[がいかん, gaikan] (n) ลักษณะภายนอก
外出[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก
該当[がいとう, gaitou] (n vt) ความเกี่ยวข้อง, เกี่ยวข้อง
概念[がいねん, gainen] แนวคิดทั่วๆไป
外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
画家[がか, gaka] (n) จิตรกร , นักวาด
学士[がくし, gakushi] (n) ผู้จบการศึกษาปริญญษตรี
学生[がくせい, gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
画像[がぞう, gazou] Thai: ภาพ
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: พยายามอย่างเต็มที่ English: to try one's best
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: แน่วแน่ไม่ย่อท้อ English: to stand firm
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to persist
頑張る[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to insist on
頑張る[がんばる, ganbaru] Thai: พยายาม English: to persist
合体[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Gabel(n) |die, pl. Gabeln| ส้อม
gähnen(vi) |gähnte, hat gegähnt| หาว
Gans(n) |die, pl. Gänse| ห่าน
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
ganzen(adj) , See also: ganz
gar(adj) สุก(อาหาร)
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
gar nicht übel(phrase) ไม่เลวเลยนี่, ใช้ได้นี่

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ganzzahl {f} | Ganzzahlen {pl}จำนวนเต็ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
GeneralvertreterGA : general agent [Add to Longdo]
na los, mach schonGA : go ahead [Add to Longdo]
Generalversammlung {f}GA : General Assembly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
gant(n) |m| ถุงมือ
gare,-s(n) |f| สถานีรถไฟ
gâteau(n) |m, pl. gâteaux| ขนมเค้ก
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, See also: A. droite,
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ganodermaเห้ดหลิงจือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一群[yī qún, ㄧ ㄑㄩㄣˊ, ] gang; regiment [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, ] beg for alms; beggar [Add to Longdo]
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, / ] beggars' union; a group of beggars [Add to Longdo]
丙种射线[bǐng zhǒng shè xiàn, ㄅㄧㄥˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma ray [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what? [Add to Longdo]
干嚎[gān háo, ㄍㄢ ㄏㄠˊ, / ] to cry out loud without tears [Add to Longdo]
干妈[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, / ] godmother [Add to Longdo]
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry [Add to Longdo]
干杯[gān bēi, ㄍㄢ ㄅㄟ, / ] to drink a toast; Cheers! (proposing a toast); Here's to you!; Bottoms up!; lit. dry cup [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
丸薬[がにゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]
元年[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
元日[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
元金[がんきん, gankin] Kapital [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] ganz, vollstaendig [Add to Longdo]
[がい, gai] (EIN VERBRECHEN) UNTERSUCHEN, ANKLAGE ERHEBEN [Add to Longdo]
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
合唱[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zastrugi \Zas*tru"gi\, n. pl.; sing. {-ga}. [Russ. zastruga
   furrow made on the shore by water.]
   Grooves or furrows formed in snow by the action of the wind,
   and running parallel with the direction of the wind. This
   formation results from the erosion of transverse waves
   previously formed.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GA
   n 1: the first known nerve agent, synthesized by German chemists
      in 1936; a highly toxic combustible liquid that is soluble
      in organic solvents and is used as a nerve gas in chemical
      warfare [syn: {tabun}, {GA}]
   2: a rare silvery (usually trivalent) metallic element; brittle
     at low temperatures but liquid above room temperature; occurs
     in trace amounts in bauxite and zinc ores [syn: {gallium},
     {Ga}, {atomic number 31}]
   3: a state in southeastern United States; one of the Confederate
     states during the American Civil War [syn: {Georgia}, {Empire
     State of the South}, {Peach State}, {GA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GA
     General Availability (OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GA
     Genetic Algorithm(s)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ga [xa]
   spouse
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top