Search result for

gb

(47 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gb-, *gb*
English-Thai: Longdo Dictionary
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gb(จีบี) ย่อมาจากคำว่า gigabyte (อ่านว่า กิกะไบต์) เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 GB เท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ (หรือ 230) หรือ หนึ่งพันล้านตัวอักขระ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ จานบันทึก หรือ ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ฯ
bugbane(บัก'เบน) n. พืชจำพวก Cimicifuga
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
dingbats(ดิงแบตส์) เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจาก Zapf Dingbats ในแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร)
gangboardn. แผ่นกระดานกระโดด,แผ่นกระดานหรือสะพาน ขึ้นหรือลงเรือ
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
herringbone(เฮอ'ริงโบน) n. รูปแฉกแนวตั้งที่ประกอบด้วยรูป "U" หรือ "V"
hgbabbr. hemoglobin
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง
hummingbird(ฮัม'มิงเบิร์ด) n. นกที่เล็กที่สุดของโลก,นกผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bugbear(n) ผี
springboard(n) กระดานกระโดดน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"deliver GBS tomorrow." what does that mean?"ส่ง จีบีเอส พรุ่งนี้" หมายความว่างัย? We Are Family (2013)
"deliver GBS.""กล่าว สพอ" We Are Family (2013)
And of course, because he's in town tonight, the letters will be in his safe in his London office while he's out to dinner with the Marketing Group of GB from seven till ten.และแน่นอนเพราะเขาจะเข้าเมืองวันนี้ จดหมายจะต้องถูกเก็บอยู่ในเซฟที่ออฟฟิศในลอนดอนแน่ ขณะที่เขาไปดินเนอร์กับกลุ่มการค้าของอังกฤษตั้งแต่ทุ่มนึงถึงสี่ทุ่ม His Last Vow (2014)
They're a drone en route carrying six GBU/43-B bombs, enough fire power to level the city.มีหุ่นโดรนวิ่งอยู่ในเส้นทาง บรรทุกระเบิด GBU43-B 6ลูก มันมีแรงระเบิดพอที่จะทำลายทั้งเมือง Streets of Fire (2014)
She died of a rare form of brain cancer known as Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอตายด้วยโรคมะเร็งสมองที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)
She died of a rare form of brain cancer known as Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอตายด้วยโรคมะเร็งสมองที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)
She had a rare form of cancer called Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอเป็นมะเร็งชนิดที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)
She had a rare form of cancer called Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอเป็นมะเร็งชนิดที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่องนิรภัย[n. exp.] (klǿng niraphai) EN: strongbox   
กระดูกต้นขา[n.] (kradūk ton khā) EN: femur ; thigbone   FR: fémur [m]
หนองบัวลำภู[n. prop.] (Nøng Būa Lamphū) EN: Nongbua Lamphu (Northeast)   FR: Nongbua Lamphu ( Nord-Est)
รักบี้[n.] (rakbī) EN: rugby   FR: rugby [m]
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge   FR: remorqueur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GB    (n) (jh ii2 b ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Flugblatt(n) |das, pl.Flugblätter| ใบปลิว เช่น Hier finden Sie verschiedene Flugblatt- und Faxentwürfe, die Sie für streikunterstützende Aktionen verwenden können., See also: S. der Flyer
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
GB : GroßbritannienGB : Great Britain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
アールジービー[, a-ruji-bi-] (n) {comp} RGB [Add to Longdo]
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue) [Add to Longdo]
アメラグ[, ameragu] (n) (abbr) American rugby [Add to Longdo]
インゴール[, ingo-ru] (n) in-goal area (rugby) [Add to Longdo]
ウイングバック[, uingubakku] (n) wingback [Add to Longdo]
オープンサイド[, o-punsaido] (n) open side (rugby) [Add to Longdo]
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard [Add to Longdo]
アールジービー[あーるじーびー, a-ruji-bi-] RGB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GB
   n 1: a highly toxic chemical nerve agent that inhibits the
      activity of cholinesterase [syn: {sarin}, {GB}]
   2: a unit of magnetomotive force equal to 0.7958 ampere-turns
     [syn: {gilbert}, {Gb}, {Gi}]
   3: a unit of information equal to 1000 megabits or 10^9
     (1,000,000,000) bits [syn: {gigabit}, {Gbit}, {Gb}]
   4: a unit of information equal to 1000 megabytes or 10^9
     (1,000,000,000) bytes [syn: {gigabyte}, {G}, {GB}]
   5: a unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30
     (1,073,741,824) bytes [syn: {gigabyte}, {gibibyte}, {G},
     {GB}, {GiB}]
   6: an island comprising England and Scotland and Wales [syn:
     {Great Britain}, {GB}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GB
     GigaByte
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GB
     GuoBao [codepage]
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top