Search result for

funde

(31 entries)
(0.2175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funde-, *funde*
Possible hiragana form: ふんで
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
funded debtหนี้ระยะยาว [ดู long-term debt] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
funded pension planแผนเตรียมเงินบำนาญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fundedได้รับทุนสนับสนุน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Lily and bart bass have funded the construction of clinicsลิลลี่ และ บาสก์ แบส ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคลินิก There Might be Blood (2008)
Zip it, Hello Kitty. OK? I know your operation's funded through drugs.ปิดปากซะ เหมียวคิดตี้ ฉันรู้ว่า กองทุนดำเนินการของพวกแกมาจากยา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
A privately funded think tank with offices in D. C,โดยมีกองทุนที่หนุนหลังอยู่ใน ดีซี Eagles and Angels (2008)
After all, it was essentially his money that funded Mr. Tillman's escape.ก็น่าอยู่นะ.. เพราะมันเป็นเงินที่ช่วย ทิลแมน Nแหกคุก Gamer (2009)
Welcome, Rosalinda, to the operational heart of the Princess Protection Program, a top- secret agency funded by the world's royal families.ยินดีต้อนรับ โรซาลินดา, สู่หัวใจการดำเนินงาน ของ โปรแกรมปกป้องเจ้าหญิง หน่วยความลับสุดยอด โดยครอบครัวของชาวโลก Princess Protection Program (2009)
"and I'm writing to request autobiographical information on the man who funded the exhumation of Anok's tomb. ""และผมได้เขียนมา เพื่อขอทำข้อมูลชีวประวัติ ของชายที่เราพบร่างเขา จากการถูกขุดขึ้นมา จากหลุมฝังศพเอน็อค" A Night at the Bones Museum (2009)
You know this place is funded by a special grant from the House of Unamerican Activities Committee.นายรู้มั้ยว่า ที่นี่ ได้รับทุนสนับสนุนพิเศษ จากรัฐบาลอเมริกัน Shutter Island (2010)
They were being funded and managed by people working inside the Russian government.พวกเขาเป็นคนให้ทุนและจัดการ โดยคนที่ทำงานในรัฐบาลรัสเซีย Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
They were being funded and managed by people working inside the Russian government.พวกเขาถูกจ้าง และบงการโดยคน ที่ทำงานในรัฐบาลรัสเซีย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
- I have a digital video recording indicating that the IRK terrorists who killed Hassan were being funded and run by Russian operatives.ชี้ว่าพวกก่อการร้าย IRK ที่ฆ่าฮาสซาน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Plus, these guys are highly funded.อีกอย่างพวกให้มีเงินสนับสนุน Ilsa Pucci (2010)
It all points to a single black-budget organization funded and sanctioned from within our government.มันชี้ลงไปที่ เงิน ขององค์กรนั้น รับเงินและการอนุมัติในรัฐบาลของเรา Dark Matter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fundeHis project was funded by grants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้ระยะยาว[N] funded debt, See also: long-term debt, Ant. หนี้ระยะสั้น, Example: มูดี้ส์ออกประกาศว่าจะพิจารณาทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาวของไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนี้ระยะยาว[n. exp.] (nī raya yāo) EN: funded debt   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNDED    F AH1 N D AH0 D
FUNDER    F AH1 N D ER0
FUNDERS    F AH1 N D ER0 Z
FUNDERBURG    F AH1 N D ER0 B ER0 G
FUNDERBURK    F AH1 N D ER0 B ER0 K
FUNDERBURKE    F AH1 N D ER0 B ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funded    (v) (f uh1 n d i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
gefunden, See also: finden

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステートアマ[, sute-toama] (n) (abbr) (See ステートアマチュア) state amateur (government-funded sportsperson in training); (P) [Add to Longdo]
ステートアマチュア[, sute-toamachua] (n) state amateur (government-funded sportsperson in training) (wasei [Add to Longdo]
ラティフンディウム[, rateifundeiumu] (n) latifundium [Add to Longdo]
無担保借入金[むたんぽかりいれきん, mutanpokariirekin] (n) unfunded debt; unsecured loan; unsecured debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Funde [fundə] (n) , pl.
     findings
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top