Search result for

fuß

(160 entries)
(2.0411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuß-, *fuß*
Possible hiragana form:
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuse[N] ฟิวส์, See also: ลวดตะกั่วนิรภัย
fuse[VI] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
fuse[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
fuss[N] ความอึกทึก, See also: ความเอะอะ
fusee[N] แสงไฟสีส่องวาบเพื่อเตือนรถ
fusee[N] สายชนวน
fusil[N] ปืนชนิดหนึ่ง
fussy[ADJ] จุกจิกจู้จี้
fusty[ADJ] เหม็นชื้น, See also: เหม็นอับ
fusty[N] ความล้าสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fusainn. ถ่านละเอียดสำหรับวาดภาพ,ภาพที่วาดด้วยถ่านดังกล่าว
fuse(ฟิวซ) n. ลวดตะกั่วนิรภัย,ฟิวส์. -v. ทำให้ละลาย,ละลายร่วมกัน,หลอมรวม,ละลายรวม,ชนวนระเบิด,ชนวน,สายชนวน,ต่อสายชนวนเข้ากับวัตถุระเบิด, Syn. melt,weld,-A. separate
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuselage(ฟิวซะ'ลาจ) n. ลำตัวเครื่องบิน,เปลือกนอก
fusibility(ฟิวซบิล'ลิที) n. ความสามารถถูกหลอมเหลวได้,ลักษณะที่หลอมเหลวได้
fusible(ฟิว'ซะเบิล) adj. หลอมเหลวได้., See also: fusibleness n. fusibly adv.
fusiform(ฟิว'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกระสวย
fusil(ฟิว'เซิล) n. ปืนคาบศิลา,เม็ดยาวรูปกระสวย adj. เกิดจากหลอมหล่อ,ซึ่งสามารถหลอมเหลวได้,หลอมเหลว, Syn. musket
fusilade(ฟิว'ซะเลด,-ลาด) n. การระดมยิงพร้อมกัน,การปล่อยออกมาอย่างโหมระดม. vt. ระดมยิง,โหมระดม,โหมโจมตีติดต่อกัน
fusileer(ฟิว'ซะเลียร์) n. มือปืนคาบศิลา

English-Thai: Nontri Dictionary
fuse(n) ชนวน,ชนวนระเบิด,ฟิวส์
fuse(vt) หลอมรวมกัน,ทำให้ละลาย,ผสมกัน,เชื่อม
fusible(adj) สามารถหลอมได้,สามารถละลายได้
fusil(n) ปืนคาบศิลา
fusillade(n) การระดมยิง,การกระหน่ำยิง
fusillade(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ระดมโจมตี
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fusainฟิวเซน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fuscousสีน้ำตาลอมดำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fuseฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuse blockแผงฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuse boxกล่องฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fusedเชื่อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fused meltฟลักซ์หลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusible insertสลักหลอมได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusible linkสายฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fusible plugจุกอุดหลอมละลาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fusariaเชื้อราพวกฟูซาเรีย [การแพทย์]
Fusariumเชื้อราในกลุ่มฟิวซาเรียมฟูซาเรียม [การแพทย์]
Fuseการเชื่อม,ฟิวส์,รวม [การแพทย์]
fuseฟิวส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ที่ใช้ทั่วไปเป็นโลหะผสมของดีบุกกับตะกั่ว มีหลายขนาดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการควบคุม เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านมากเกินกำหนดจึงทำให้ฟิวส์หลอมละลายและตัดวงจรไฟฟ้า ป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากมีกระแสไฟฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fuse Contactsหน้าสัมผัสของฟิวส์ [การแพทย์]
Fuse Elementsลวดฟิวส์ [การแพทย์]
Fuse Linkหัวต่อฟิวส์ [การแพทย์]
Fusel oilน้ำมันฟูเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fusi-Formลักษณะเป็นรูปกระสวย [การแพทย์]
Fusible Metal Safety Plugeวาวล์นิรภัย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fusion (n ) รวมร่าง
fusion food (n ) อาหารรวมร่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้จุกจิก[ADJ] fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
ความอับ[N] fustiness, See also: mold, must, stalemate, airless, Example: ผมรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยความร้อนและความอับ, Thai definition: การที่ไม่มีอากาศเข้าออกจนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นสาบ
คึกคัก[V] bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
ฟิวส์[N] fuse, Example: ลองไปตรวจดูฟิวส์ก่อน ฟิวส์บ้านเราอาจจะขาดก็ได้, Count unit: เรียกตามลักษณะ เช่น เส้น, ม้วน, อัน, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นโลหะเจือที่มีขีดหลอมตัวต่ำ ใช้ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าที่มีขนาดเกินกำหนดเคลื่อนที่เข้าวงจรไฟฟ้าได้, Notes: (อังกฤษ)
การหลอม[N] melt, See also: fusion, smelting, Syn. การรวม, Thai definition: การทำให้ละลายด้วยความร้อน
ชนวน[N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้
หลอมตัว[V] fuse, Syn. ละลายรวมกัน, หลอมละลาย, Example: ตะกั่วหลอมตัวด้วยความร้อนเกินกว่าร้อยองศา
ความพิถีพิถัน[N] punctiliousness, See also: fussiness, Syn. ความละเอียดลออ, ความประณีต, Ant. ความหยาบ, Example: เครื่องจักสานเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความพิถีพิถันในการสาน
จุกจิก[V] fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

CMU English Pronouncing Dictionary
FUST    F AH1 S T
FUSS    F AH1 S
FUSE    F Y UW1 Z
FUSED    F Y UW1 Z D
FUSON    F UW1 S AH0 N
FUSCO    F UW1 S K OW0
FUSES    F Y UW1 Z AH0 Z
FUSSY    F AH1 S IY0
FUSSED    F AH1 S T
FUSTON    F AH1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuse    (v) (f y uu1 z)
fuss    (v) (f uh1 s)
fused    (v) (f y uu1 z d)
fuses    (v) (f y uu1 z i z)
fussy    (j) (f uh1 s ii)
fusty    (j) (f uh1 s t ii)
Fushun    (n) (f uu2 sh u1 n)
fusing    (v) (f y uu1 z i ng)
fusion    (n) (f y uu1 zh n)
fussed    (v) (f uh1 s t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夫妻[ふさい, fusai] (n) สามีภรรยา ใช้เรียกคู่สามีภรรยารวมกัน โดยนำไปต่อท้ายนามสกุล เช่น 鈴木夫妻(すずきふさい)
負債[ふさい, fusai] (n) การเป็นหนี้
不作[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่ล้มเหลว เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
不正[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง
不幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) ความซวย ความโชคร้าย , See also: S. しあわせでないこと, 不仕合わせ,
不思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ
不足[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不意[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด
ふう[ふう, fuu] สอง
封切り[ふうきり, fuukiri] (n ) [N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
封切り[ふうきり, fuukiri] (n ) [N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
風景[ふうけい, fuukei] (n ) (ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
封入[ふうにゅう, fuunyuu] การใส่ซองปิดผนึก
風量[ふうりょう, fuuryou] (n) อัตราการเป่าอากาศ (Airflow rate)
風鈴[ふうりん, fuurin] (n ) กระดิ่งลม
付加[ふか, fuka] การเพิ่มเติม
不可解[ふかかい, fukakai] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

German-Thai: Longdo Dictionary
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft
Tausendfuß(n) |der, pl. Tausendfüße| ตะขาบ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fußgänger {m}ฟุตบาท บาทวีถี ทางเท้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuß {m} | Füße {pl} | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
Fuß {n} (Längeneinheit: 30,48 cm)foot (ft.) [Add to Longdo]
Fußabdruck {m}footprint [Add to Longdo]
Fußabstreicher {m}door scraper [Add to Longdo]
Fußangel {f}; Falle {f}mantrap [Add to Longdo]
Fußbad {n} | Fußbäder {pl}footbath | footbathes [Add to Longdo]
Fußball {m} | Fußbälle {pl}football | footballs [Add to Longdo]
Fußball {m} [sport]soccer [Add to Longdo]
Fußballplatz {m} | Fußballplätze {pl}football ground | football grounds [Add to Longdo]
Fußballplatz {m}football pitch [Add to Longdo]
Fußballspiel {n} | Fußballspiele {pl}football match | football matches [Add to Longdo]
Fußballspieler {m}; Fußballspielerin {f}; Fußballer {m}; Fußballerin {f} | Fußballspieler {pl}; Fußballer {pl}footballer; kicker | footballers; kicker [Add to Longdo]
Fußballspieler {m}; Fußballspielerin {f} | Fußballspieler {pl}football player | football players [Add to Longdo]
Fußballstutzen {m}; Stutzen {m}football sock [Add to Longdo]
Fußbank {f}footstool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险丝[bǎo xiǎn sī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄙ, / ] fuse [Add to Longdo]
[luō, ㄌㄨㄛ, / ] fussy; talkative [Add to Longdo]
扶桑[Fú sāng, ㄈㄨˊ ㄙㄤ, ] Fusang [Add to Longdo]
抚顺[Fǔ shùn, ㄈㄨˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] Fushun prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; also Fushun county [Add to Longdo]
抚顺市[Fǔ shùn shì, ㄈㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] Fushun prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China [Add to Longdo]
抚顺县[Fǔ shùn xiàn, ㄈㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fushun county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning [Add to Longdo]
抚松[Fǔ sōng, ㄈㄨˇ ㄙㄨㄥ, / ] Fusong county in Baishan 白山, Jilin [Add to Longdo]
抚松县[Fǔ sōng xiàn, ㄈㄨˇ ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fusong county in Baishan 白山, Jilin [Add to Longdo]
核聚变[hé jù biàn, ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fusion; nuclear fusion [Add to Longdo]
熔解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, ] fusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset [Add to Longdo]
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection [Add to Longdo]
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle [Add to Longdo]
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不審[ふしん, fushin] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
不祥事[ふしょうじ, fushouji] -Skandal [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] unwuerdig, ich, meine_Wenigkeit [Add to Longdo]
不詳[ふしょう, fushou] unbekannt, nicht_identifiziert [Add to Longdo]
不足[ふそく, fusoku] Mangel [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] sich_verbeugen, sich_niederwerfen, sich_verstecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fuß [fuːs] (n) , s.(m )
     foot
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top