Search result for

frost

(109 entries)
(0.2462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frost-, *frost*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frost (n) แม่คะนิ้ง (ภาษาถิ่นทางภาคเหนือ)
frostily[ฟรอสทิลี] (adv ) อย่างอบอุ่น, อย่างกระตือรือร้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frost    [N] น้ำค้างแข็ง
frost    [N] ความเย็นชา, See also: การไร้ความรู้สึก, Syn. chilliness, coldness, unfriendliness
frost    [VI] ถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frost    [VT] ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frosty    [ADJ] ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง), Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid
frosty    [ADJ] ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: เย็นชา
frost up    [PHRV] ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost over
frosting    [N] น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว, Syn. icing
frostbite    [N] เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด
frost over    [IDM] ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frostน้ำค้างแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frost action; freeze-thaw actionการผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
frost backเกล็ดน้ำแข็งเกาะท่อดูด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbiteเนื้อเสียเหตุเย็นจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbite; pagoplexia; perfrigerationโรคความเย็นกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frostน้ำค้างแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frostน้ำค้างแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
frostน้ำค้างแข็ง (ภาคเหนือเรียกว่าเหมยขาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า แม่คะนิ้ง ) [อุตุนิยมวิทยา]
Frost - point hygrometerไฮกรอมิเตอร์จุด เยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Frost Day วันเยือกแข็ง
วันที่มีค่าอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส. (ในประเทศ อาจจะเท่ากับ หรือน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส. ก็ได้) หรือวันที่มี การเยือกแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Frost Point จุด-ขีดน้ำค้างแข็ง
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้เนื่องจากการที่น้ำค้าง แข็งตัว ซึ่งเกิดขึ้นจากความชื้น หรือไอน้ำในอากาศเกิดการแข็งตัวเกาะจับอยู่บนผิวพื้นที่เย็นจัดและราบเรียบ [สิ่งแวดล้อม]
Frost-Freezing การเยือกแข็ง
การที่อุณหภูมิของอากาศลดลงจนกระทั่งถึง อุณหภูมิหนึ่งซึ่งเท่ากับ หรือน้อยกว่าค่าจุดเยือกแข็งของน้ำ (0 องศาเซสเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frostThe plants were damaged by the frost.
frostThe plants were damaged by the late frost.
frostThe frost rendered the orange crop worthless.
frostThe apple-blossom was touched by the frost.
frostFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
frostThere was a keen frost this morning.
frostWe had a heavy frost this morning.
frostThe ground was covered with frost this morning.
frostThe crop suffered serious damage as a consequence of the early frost.
frostMy ears are frostbitten.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frostbite n.v. (ทำให้) เนื้อเยื่อตายหรือได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด.
frostbittenadj. ซึ่งได้รับอันตรายจากความเย็นจัด. -v. กริยาช่อง 3 ของ frostbite
frosted(ฟรอส'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,มีน้ำแข็งเกิดขึ้น,ขาวโพลนคล้ายคราบน้ำแข็ง, Syn. frostbitten
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frostworkn. ลายดอกผลึกน้ำแข็ง
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้างแข็ง    [N] frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
กระจกฝ้า    [N] ground glass, See also: frosted glass, Example: ภาพลายเส้นแสดงรายละเอียดในเรื่องวิถีชีวิตไทยถูกพิมพ์ลงบนกระจกฝ้าบานใหญ่, Count unit: บาน, Thai definition: เป็นกระจกโปร่งแสง คือแสงลอดผ่านได้บ้าง แต่ตาไม่สามารถมองทะลุผ่านไปเห็นวัตถุอีกข้างหนึ่งได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[adj.] (fā) EN: frosted   
กระจกฝ้า[n. exp.] (krajok fā) EN: frosted glass ; ground glass   
น้ำค้างแข็ง[n.] (nāmkhāngkhaeng) EN: frost   FR: givre [m] ; gelée blanche [f]
โรเบิร์ต ฟร็อสต์[n. prop.] (Rōboēt Frǿst) EN: Robert Lee Frost   FR: Robert Lee Frost
เย็นฉ่ำ[adj.] (yencham) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious   
เย็นเจี๊ยบ[adj.] (yen jīap) EN: ice-cold ; very cold ; icy; frosty   

CMU English Pronouncing Dictionary
FROST    F R AO1 S T
FROSTS    F R AO1 S T S
FROSTY    F R AO1 S T IY0
FROSTED    F R AO1 S T AH0 D
FROSTBAN    F R AO1 S T B AE2 N
FROSTING    F R AO1 S T IH0 NG
FROSTBITE    F R AO1 S T B AY2 T
FROSTINGS    F R AO1 S T IH0 NG Z
FROSTBITTEN    F R AO1 S T B IH2 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frost    (v) (f r o1 s t)
frosts    (v) (f r o1 s t s)
frosty    (j) (f r o1 s t ii)
frosted    (v) (f r o1 s t i d)
frostier    (j) (f r o1 s t i@ r)
frostily    (a) (f r o1 s t i l ii)
frosting    (v) (f r o1 s t i ng)
frostbite    (n) (f r o1 s t b ai t)
frostiest    (j) (f r o1 s t i i s t)
frostiness    (n) (f r o1 s t i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: S. eisig, kalt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frosttiefe {f}frost line [Add to Longdo]
Frostschutz {m}frost protection [Add to Longdo]
Frostschaden {m}frost damage [Add to Longdo]
Frost {m} | Fröste {pl}frost | frosts [Add to Longdo]
Eisblume {f} | Eisblumen {pl}frost work; frost pattern | frost work; frost patterns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
デフロスター[, defurosuta-] (n) defroster [Add to Longdo]
ノーフロスト[, no-furosuto] (n) no frost [Add to Longdo]
フロスト[, furosuto] (n) frost; (P) [Add to Longdo]
永久凍土[えいきゅうとうど, eikyuutoudo] (n) permafrost [Add to Longdo]
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown [Add to Longdo]
艶消しガラス;つや消しガラス;艶消し硝子[つやけしガラス, tsuyakeshi garasu] (n) frosted glass [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]
結氷期[けっぴょうき, keppyouki] (n) freezing or frost season [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冻穿[dòng chuān, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] frostbite; chilblain [Add to Longdo]
无霜期[wú shuāng qī, ˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧ, / ] frost-free period [Add to Longdo]
磨砂[mó shā, ㄇㄛˊ ㄕㄚ, ] frosted (e.g. glass) [Add to Longdo]
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, ] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] frost [Add to Longdo]
霜冻[shuāng dòng, ㄕㄨㄤ ㄉㄨㄥˋ, / ] frost; frost damage (to crop) [Add to Longdo]
霜害[shuāng hài, ㄕㄨㄤ ㄏㄞˋ, ] frostbite; frost damage (to crop) [Add to Longdo]
霜晨[shuāng chén, ㄕㄨㄤ ㄔㄣˊ, ] frosty morning [Add to Longdo]
霜灾[shuāng zāi, ㄕㄨㄤ ㄗㄞ, / ] frost damage (to crop) [Add to Longdo]
霜白[shuāng bái, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˊ, ] frosty [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凍傷[とうしょう, toushou] Frostbeule [Add to Longdo]
[しも, shimo] Frost, Rauhreif [Add to Longdo]
霜害[そうがい, sougai] Frostschaeden [Add to Longdo]
霜焼け[しもやけ, shimoyake] Frostbeule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frost \Frost\, v. t. [imp. & p. p. {Frosted}; p. pr. & vb. n.
   {Frosting}.]
   1. To injure by frost; to freeze, as plants.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with hoarfrost; to produce a surface resembling
    frost upon, as upon cake, metals, or glass; as, glass may
    be frosted by exposure to hydrofluoric acid.
    [1913 Webster]
 
       While with a hoary light she frosts the ground.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To roughen or sharpen, as the nail heads or calks of
    horseshoes, so as to fit them for frosty weather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frost \Frost\ (fr[o^]st; 115), n. [OE. frost, forst, AS. forst,
   frost. fr. fre['o]san to freeze; akin to D. varst, G., OHG.,
   Icel., Dan., & Sw. frost. [root]18. See {Freeze}, v. i.]
   1. The act of freezing; -- applied chiefly to the congelation
    of water; congelation of fluids.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or temperature of the air which occasions
    congelation, or the freezing of water; severe cold or
    freezing weather.
    [1913 Webster]
 
       The third bay comes a frost, a killing frost.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Frozen dew; -- called also {hoarfrost} or {white frost}.
    [1913 Webster]
 
       He scattereth the hoarfrost like ashes. --Ps.
                          cxlvii. 16.
    [1913 Webster]
 
   4. Coldness or insensibility; severity or rigidity of
    character. [R.]
    [1913 Webster]
 
       It was of those moments of intense feeling when the
       frost of the Scottish people melts like a snow
       wreath.                --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Black frost}, cold so intense as to freeze vegetation and
    cause it to turn black, without the formation of
    hoarfrost.
 
   {Frost bearer} (Physics), a philosophical instrument
    illustrating the freezing of water in a vacuum; a
    cryophorus.
 
   {Frost grape} (Bot.), an American grape, with very small,
    acid berries.
 
   {Frost lamp}, a lamp placed below the oil tube of an Argand
    lamp to keep the oil limpid on cold nights; -- used
    especially in lighthouses. --Knight.
 
   {Frost nail}, a nail with a sharp head driven into a horse's
    shoe to keep him from slipping.
 
   {Frost smoke}, an appearance resembling smoke, caused by
    congelation of vapor in the atmosphere in time of severe
    cold.
    [1913 Webster]
 
       The brig and the ice round her are covered by a
       strange black
       obscurity: it is the frost smoke of arctic winters.
                          --Kane.
 
   {Frost valve}, a valve to drain the portion of a pipe,
    hydrant, pump, etc., where water would be liable to
    freeze.
 
   {Jack Frost}, a popular personification of frost.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frost
   n 1: ice crystals forming a white deposit (especially on objects
      outside) [syn: {frost}, {hoar}, {hoarfrost}, {rime}]
   2: weather cold enough to cause freezing [syn: {freeze},
     {frost}]
   3: the formation of frost or ice on a surface [syn: {frost},
     {icing}]
   4: United States poet famous for his lyrical poems on country
     life in New England (1874-1963) [syn: {Frost}, {Robert
     Frost}, {Robert Lee Frost}]
   v 1: decorate with frosting; "frost a cake" [syn: {frost},
      {ice}]
   2: provide with a rough or speckled surface or appearance;
     "frost the glass"; "she frosts her hair"
   3: cover with frost; "ice crystals frosted the glass"
   4: damage by frost; "The icy precipitation frosted the flowers
     and they turned brown"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 frost
   freezingcold; frost
   frost
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 frost
   freezing cold; frost
   frost
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Frost [frɔst] (n) , s.(m )
   frost
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top