Search result for

fords

(310 entries)
(0.0925 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fords-, *fords*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fords มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fords*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ford focus[ฟอร์ด โฟกัส] (n uniq) รถรุ่นคอมแพกต์ของบริษัทฟอร์ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ford    [N] บริเวณน้ำตื้น
ford    [VT] ลุยแม่น้ำหรือลำธารที่ตื้น
afford    [VT] สามารถหาได้, See also: หาเลี้ยงได้, สามารถซื้อได้, สามารถทำได้, สามารถมีได้
afford    [VT] ให้, Syn. provide, give, furnish
oxford    [N] รองเท้าหนังแบบที่มีเชือกผูกด้านหน้า
Oxford [N] เมืองอ็อกฟอร์ด (อยู่ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ), See also: อ็อกฟอร์ด
Oxford blue    [N] สีน้ำเงินเข้ม
Oxfordshire    [N] เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ
unaffordable    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถจ่ายได้
Oxford accent    [N] สำเนียงภาษาอังกฤษแบบอ็อกซ์ฟอร์ดในประเทศอังกฤษ, See also: (เป็นสำเนียงมาตรฐาน)
Oxford English    [N] ภาษาพูดแบบผู้จบการศึกษาจาก Oxford University

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bedford limestoneหินปูนเบดฟอร์ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recumbent Fords ชั้นหินคดโค้งนอนทับ
ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนอยู่ในแนวนอน [สิ่งแวดล้อม]
Bradford Frameกรอบผ้าใบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขึงตึงมีช่องสำหรับน [การแพทย์]
Mumford-Gurd Procedureการผ่าตัดซ่อมข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fordI can afford one, but not both.
fordI can't afford to waste a single yen.
fordWe can ill afford to lose a minute.
fordWell, my family's away and I can't afford to do much.
fordHow long are you going to stay in Oxford?
fordThe Oxford crew appeared secure of victory.
fordWhen did you graduate from Oxford?
fordNo one is so poor that he cannot afford to be neat.
fordCan you afford to take a holiday this summer?
fordI'll be able to afford a week's vacation this summer.
fordYou can't afford to be careless in this experiment.
fordI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
fordThis book is too expensive. I can't afford to buy it.
fordIs this the bus to Oxford?
fordI can't afford to eat in such an expensive restaurant.
fordJack can't afford to buy a new bicycle.
fordJohn is professor of French literature at Oxford and his wife is French.
fordStratford-on-Avon, where Shakespeare was born, is visited by many tourists every year.
fordWe may not be able to afford it.
fordIt was a purchase which he could not possibly afford.
fordCan you afford the time for it?
fordAre you able to afford the time for it?
fordI cannot afford to buy such a thing.
fordI can't afford to buy such an expensive car.
fordI cannot afford to pay so much.
fordDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
fordHe can afford the time to play the guitar though.
fordI want a television set, but I can't afford to buy one.
fordHow can you afford another suit?
fordAt last we can afford a house.
fordIt was at Oxford University that Tom studied history.
fordI can't afford to pay so much.
fordI can afford no further delay.
fordI am a student at Oxford University.
fordFor one thing, I couldn't afford to do that.
fordBeing only a student, I can't afford to get married.
fordI can't afford $40 for one book!
fordMusic affords us much pleasure.
fordSince neither one of us could afford take the other to the movies, we went Dutch.
fordThe ocean affords various kinds of resources.
fordBeing only a student, I can't afford to get married.
fordYou can't afford to neglect your health.
fordWe must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.
fordI'd like to do with you but I can't afford the plane fare.
fordI can't afford to buy it.
fordI can't afford to buy that.
fordI am a bit hard up now and I can't afford such an expensive meal.
fordI can't afford to go to the onsen this weekend; I'm broke.
fordNowadays few people can afford to employ a maid.
fordI can't afford a new car this year.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afford(อะฟอร์ด') vt. มี, ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้, สามารถมีได้, Syn. provide)
ford(ฟอร์ด) n. ที่ตื้นของแม่น้ำลุยข้ามได้. vi. ลุยน้ำข้าม, See also: fordable adj.
herefordn. วัวแดงพันธุ์หนึ่ง
oxford(ออคซฺ'เฟิร์ด) n. ชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
ford(n) การลุยน้ำ,การข้ามฟาก
ford(vt) ลุยน้ำ,ข้ามฟาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนวย    [V] give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
ฟูมน้ำ    [V] wade, See also: ford, Syn. ลุยน้ำ, Example: เขาฟูมน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างเร่งรีบ, Thai definition: เดินลุยไปบนน้ำหรือโคลน
ลุย    [V] wade, See also: go through, ford, Syn. บุกไป, เหยียบไป, ฝ่าไป, Example: ฉันลุยลงไปเก็บสังกะสีหลังคาครัวที่ปลิวจมหายลงไปในน้ำ, Thai definition: เดินเรื่อยไปในที่ที่ยากลำบาก
ตามมี    [ADV] according to one's possession, See also: as one can afford, Syn. เท่าที่มี, Example: เธอสอนลูกให้ใช้จ่ายเงินแบบตามมี ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป, Thai definition: สมควรแก่ที่มีอยู่
ตะพัก    [N] ledge, See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter, Syn. กระพัก, Example: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได
ท่อง    [V] ford, See also: wade, Syn. ลุย, Example: ไกรทองท่องไปกลางน้ำเพื่อไปฆ่าชาละวัน, Thai definition: เดินก้าวไปในน้ำ
สร้างชื่อเสียง    [V] make fame, See also: make reputation, mark special recognition afford, Syn. สร้างชื่อ, Example: นักศึกษา มทส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
ฟอร์ด[n. prop.] (Føt) EN: Ford   FR: Ford
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade trough   FR: patauger ; marcher dans l'eau
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด[org.] (Mahāwitthayālai nānāchāt Sátaēmføt) EN: Stamford International University   FR: université internationale de Stamford [f]
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
งูปล้องฉนวนอินเดีย [n. exp.] (ngū plǿngchanūan Indīa) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[n. exp.] (ngū plǿngchanūan pā tam) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับจาก [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap jāk) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับคา [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap khā) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
นกกระจ้อยสีไพล[n. exp.] (nok krajøi sī phlai) EN: Pale-footed Bush Warbler   FR: Bouscarle à pattes claires [f] ; Bouscarle à pattes pâles [f] ; Bouscarle de Blanford [f]
นกปรอดสวน[n. exp.] (nok parøt sūan) EN: Streak-eared Bulbul   FR: Bulbul de Blanford [m]
รัทเทอร์ฟอร์เดียม[n.] (ratthoēfødīem) EN: rutherfordium   FR: rutherfordium [m]
สามารถมีได้[v. exp.] (sāmāt mī dāi) EN: provide ; afford   
ซื้อได้[v. exp.] (seū dāi) EN: afford ; able to pay   FR: pouvoir acheter ; avoir les moyens d'acheter qqch.
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: ford ; wade ; walk   FR: traverser
วัตฟอร์ด[TM] (Watføt) EN: Watford   FR: Watford

CMU English Pronouncing Dictionary
FORD    F AO1 R D
FORDE    F AO1 R D
FORDS    F AO1 R D Z
ORFORD    AO1 R F ER0 D
BUFORD    B Y UW1 F ER0 D
OFFORD    AA1 F ER0 D
OXFORD    AA1 K S F ER0 D
RUFORD    R UW1 F ER0 D
LIFORD    L IH1 F ER0 D
BYFORD    B IH1 F ER0 D
LYFORD    L IH1 F ER0 D
ELFORD    EH1 L F ER0 D
AFFORD    AH0 F AO1 R D
DUFORD    D AH1 F ER0 D
FORD'S    F AO1 R D Z
ALFORD    AE1 L F ER0 D
DEFORD    D EH1 F ER0 D
AXFORD    AE0 K S F AO1 R D
REXFORD    R EH1 K S F ER0 D
HAFFORD    HH AE1 F ER0 D
HANFORD    HH AE1 N F ER0 D
RELFORD    R EH1 L F ER0 D
RUMFORD    R AH1 M F ER0 D
GILFORD    G IH1 L F ER0 D
HALFORD    HH AE1 F ER0 D
SAFFORD    S AE1 F ER0 D
GALFORD    G AE1 L F ER0 D
GIFFORD    G IH1 F ER0 D
SAMFORD    S AE1 M F ER0 D
RUFFORD    R AH1 F ER0 D
FORDHAM    F AO1 R D AH0 M
FORDICE    F AO1 R D IH2 S
FORDICE    F AO1 R D AY0 S
FORDYCE    F AO1 R D AY2 S
FULFORD    F UH1 L F ER0 D
GAFFORD    G AE1 F ER0 D
HARFORD    HH AA1 R F ER0 D
REDFORD    R EH1 D F ER0 D
RAYFORD    R EY1 F ER0 D
LEDFORD    L EH1 D F ER0 D
LIPFORD    L IH1 P F ER0 D
MUGFORD    M AH1 G F ER0 D
MUNFORD    M AH1 N F ER0 D
MUMFORD    M AH1 M F ER0 D
LYNFORD    L IH1 N F ER0 D
MANFORD    M AE1 N F ER0 D
MEDFORD    M EH1 D F ER0 D
MEFFORD    M EH1 F ER0 D
MILFORD    M IH1 L F ER0 D
MOFFORD    M AO1 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ford    (v) (f oo1 d)
fords    (v) (f oo1 d z)
Oxford    (n) (o1 k s f @ d)
afford    (v) (@1 f oo1 d)
forded    (v) (f oo1 d i d)
Ashford    (n) (a1 sh f @ d)
Bedford    (n) (b e1 d f @ d)
Milford    (n) (m i1 l f @ d)
Retford    (n) (r e1 t f @ d)
Salford    (n) (s o1 l f @ d)
Seaford    (n) (s ii1 f @ d)
Telford    (n) (t e1 l f @ d)
Watford    (n) (w o1 t f @ d)
Wexford    (n) (w e1 k s f @ d)
affords    (v) (@1 f oo1 d z)
fording    (v) (f oo1 d i ng)
Bideford    (n) (b i1 d i f @ d)
Bradford    (n) (b r a1 d f @ d)
Clifford    (n) (k l i1 f @ d)
Dartford    (n) (d aa1 t f @ d)
Hereford    (n) (h e1 r i f @ d)
Hertford    (n) (h aa1 t f @ d)
Rainford    (n) (r ei1 n f @ d)
Shelford    (n) (sh e1 l f @ d)
Sleaford    (n) (s l ii1 f @ d)
Stafford    (n) (s t a1 f @ d)
Stamford    (n) (s t a1 m f @ d)
Stanford    (n) (s t a1 n f @ d)
Thetford    (n) (th e1 t f @ d)
Wickford    (n) (w i1 k f @ d)
Winsford    (n) (w i1 n z f @ d)
afforded    (v) (@1 f oo1 d i d)
fordable    (j) (f oo1 d @ b l)
Ammanford    (n) (a1 m @ n f @ d)
Aylesford    (n) (ei1 l z f @ d)
Guildford    (n) (g i1 l f @ d)
Knutsford    (n) (n uh1 t s f @ d)
Stakeford    (n) (s t ei1 k f @ d)
Stretford    (n) (s t r e1 t f @ d)
Waterford    (n) (w oo1 t @ f @ d)
affording    (v) (@1 f oo1 d i ng)
Rutherford    (n) (r uh1 th @ f oo d)
Castleford    (n) (k aa1 s l f @ d)
Chelmsford    (n) (ch e1 l m z f @ d)
Cinderford    (n) (s i1 n d @ f @ d)
Oxfordshire    (n) (o1 k s f @ d sh @ r)
Wallingford    (n) (w o1 l i ng f @ d)
Bedfordshire    (n) (b e1 d f @ d sh @ r)
East Retford    (n) - (ii2 s t - r e1 t f @ d)
Haverfordwest    (n) (h a2 v @ f @ d w e1 s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: S. notwendig, nötig,
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend,
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: R. Erfordernis, Frage, Bedarf
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: R. fordern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Kennungsanforderung {f}; Namensgeberanforderung {f}answer code request [Add to Longdo]
Kundenanforderung {f} | Kundenanforderungen {pl}customer requirement | customer requirements [Add to Longdo]
Lohnforderung {f} | Lohnforderungen {pl}wage claim | wage claims [Add to Longdo]
Materialanforderungsschein {m}assembly order [Add to Longdo]
Mitarbeiteranforderung {f}staffing requirements [Add to Longdo]
Nachforderung {f}additional demand; additional charge [Add to Longdo]
Planungsanforderungen {pl}design requirements [Add to Longdo]
Qualifizierungsanforderung {f}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualitätsanforderung {f} | Qualitätsanforderungen {pl}demand on quality | demands on quality; requirements for quality [Add to Longdo]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.] [Add to Longdo]
Rechtsforderung {f}requirement of law [Add to Longdo]
Revanche fordernto challenge someone to a return game (match) [Add to Longdo]
Rückforderung {f}reclamation [Add to Longdo]
Schadensersatzforderung {f}; Schadenersatzforderung {f}claim for damages [Add to Longdo]
Schicksal {n}; Geschick {n} | Schicksale {pl} | Schicksal spielen | sein Schicksal herausfordern | sein Schicksal meistern | jdn. seinem Schicksal überlassen | Laune des Schicksals | durch eine Laune des Schicksalsfate | fates | to play at fate | to tempt fate | to cope with one's fate | to leave sb. to his fate; to abandon sb. to his fate | twist of fate | by a strange quirk of fate [Add to Longdo]
Schnittstellenanforderung {f} | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements [Add to Longdo]
Schuld {f}; Verpflichtung {f} | Schulden {pl} | uneinbringliche Forderung; uneinbringliche Schuld | Schulden haben; verschuldet sein | in jds. Schuld stehen | in Schulden geraten; sich verschulden | Schulden machen | aus den Schulden herauskommendebt | debts | bad debt | to be in debt | to be in sb.'s debt | to get into debt; to run into debt | to incur debts | to get out of debt [Add to Longdo]
Schulungsanforderung {f}training demands [Add to Longdo]
Systemanforderungen {pl}; Systemvoraussetzungen {pl} | minimale Systemanforderungensystem requirements | minimum system requirements [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} (insb. in Cambridge oder Oxford)don [Br.] [Add to Longdo]
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts [Add to Longdo]
Wiederholungsaufforderung {f}request for repeat [Add to Longdo]
Zahlungsaufforderung {f}request for payment [Add to Longdo]
Zurückforderung {f} | Zurückforderungen {pl}reclamation | reclamations [Add to Longdo]
abfragen; anfordern; ersuchento request [Add to Longdo]
abrufen; abfordern | abrufend; abfordernd | abgerufen; abgefordertto demand; to request | demanding; requesting | demanded; requested [Add to Longdo]
anfordern | angefordertto requisition | requisited [Add to Longdo]
anfordern; zurückfordernto call in [Add to Longdo]
auffordern; vorladento summon [Add to Longdo]
ausstehende Forderung {f}active debt [Add to Longdo]
beanspruchen; fordern | beanspruchend; fordernd | beanspruchte; forderteto claim | claiming | claimed [Add to Longdo]
bedeuten; nötig machen; erfordernto involve [Add to Longdo]
berechnen; belasten; verlangen; fordernto charge [Add to Longdo]
bitten (um); fragen (nach); erfragen; fordern | bittend | gebeten | er/sie bittet | ich/er/sie bat | er/sie hat/hatte gebeten | ich/er/sie bäteto ask (for) | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | I/he/she would ask [Add to Longdo]
durchqueren; durchwaten | durchquerend; durchwatend | durchquert; durchwatetto ford | fording | forded [Add to Longdo]
einladen; auffordern | einladend | eingeladen | lud einto invite | inviting | invited | invited [Add to Longdo]
den Anforderungen entsprechento be up to the mark [Add to Longdo]
erforderlichrequires [Add to Longdo]
erforderlich {adv}requisitely [Add to Longdo]
erforderlichdemandable [Add to Longdo]
erforderlich; notwendig {adj}requisite [Add to Longdo]
erforderlichneeded [Add to Longdo]
erforderlichrequired [Add to Longdo]
erforderliche Eingabesolicited input [Add to Longdo]
erfordern | erfordernd | erfordert | erfordert | erforderteto necessitate | necessitating | necessitated | necessitates | necessitated [Add to Longdo]
erfordernrequisiting [Add to Longdo]
erfordern; benötigen | erfordert | erfordert | erforderteto require | required | requires | required [Add to Longdo]
erfordertrequested [Add to Longdo]
erschwinglichaffordable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフォーダンス[, afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]
オクスフォード[, okusufo-do] (n) Oxford [Add to Longdo]
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
オックスフォード[, okkusufo-do] (n) Oxford; (P) [Add to Longdo]
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
スタンフォード[, sutanfo-do] (n) Stanford; (P) [Add to Longdo]
フォード[, fo-do] (n) (1) ford; (2) Ford (car); (P) [Add to Longdo]
ベンフォードの法則[ベンフォードのほうそく, benfo-do nohousoku] (n) Benford's law [Add to Longdo]
ラザホージウム[, razaho-jiumu] (n) rutherfordium (Rf) [Add to Longdo]
レインフォーズバタフライフィッシュ[, reinfo-zubatafuraifisshu] (n) Rainford's butterflyfish (Chaetodon rainfordi) [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P) [Add to Longdo]
渡渉[としょう, toshou] (n,vs) fording; wading (across) [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P) [Add to Longdo]
輪宝貝[りんぼうがい;リンボウガイ, rinbougai ; rinbougai] (n) (uk) triumphant star turban (species of turban shell, Guildfordia triumphans) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯德雷恩图书馆[bó dé léi ēn tú shū guǎn, ㄅㄛˊ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄣ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Bodleian Library (Oxford) [Add to Longdo]
杰佛兹[jié fó zī, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄛˊ ㄗ, / ] (James) Jeffords (US Senator from Vermont) [Add to Longdo]
克劳福德[Kè láo fú dé, ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ ㄈㄨˊ ㄉㄜˊ, / ] Crawford (town in Texas) [Add to Longdo]
克里普斯[Kè lǐ pǔ sī, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Cripps (name); Sir Stafford Cripps (1889-1952), UK socialist politician [Add to Longdo]
剑牛[jiàn niú, ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˊ, / ] Oxbridge; Cambridge 劍橋|剑桥 and Oxford 牛津 (universities) [Add to Longdo]
力足以做[lì zú yǐ zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, ] afford; able to [Add to Longdo]
可支付性[kě zhī fù xìng, ㄎㄜˇ ㄓ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] affordability [Add to Longdo]
史丹福大学[Shǐ dān fú dà xué, ㄕˇ ㄉㄢ ㄈㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Stanford University [Add to Longdo]
哈特福德[Hā tè fú dé, ㄏㄚ ㄊㄜˋ ㄈㄨˊ ㄉㄜˊ, ] Hartford [Add to Longdo]
支付不起[zhī fù bù qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ, ] to be unable to pay; unaffordable [Add to Longdo]
支付得起[zhī fù dé qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ, ] to be able to pay; affordable [Add to Longdo]
斯坦福[sī tǎn fú, ㄙ ㄊㄢˇ ㄈㄨˊ, ] Stanford (university) [Add to Longdo]
斯坦福大学[sī tǎn fú dà xué, ㄙ ㄊㄢˇ ㄈㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Stanford University [Add to Longdo]
乐施会[lè shī huì, ㄌㄜˋ ㄕ ㄏㄨㄟˋ, / ] Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] saliva; sweat; a ferry crossing; a ford (river crossing); abbr. for Tianjin 天津 [Add to Longdo]
涉渡[shè dù, ㄕㄜˋ ㄉㄨˋ, ] to ford (a stream); to wade across [Add to Longdo]
涉过[shè guò, ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] ford (a stream, river) [Add to Longdo]
牛桥[niú qiáo, ㄋㄧㄡˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Oxbridge; Cambridge and Oxford [Add to Longdo]
牛津[Niú jīn, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ, ] Oxford (city in England) [Add to Longdo]
牛津大学[Niú jīn Dà xué, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Oxford [Add to Longdo]
牛津群[niú jīn qún, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄩㄣˊ, ] Oxfordshire (English county) [Add to Longdo]
卢瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand) [Add to Longdo]
福特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, ] Ford (name); Ford, US motor manufacturer [Add to Longdo]
经不起[jīng bù qǐ, ㄐㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ, / ] unable to bear; cannot resist; can ill afford [Add to Longdo]
蔚为[wèi wéi, ㄨㄟˋ ㄨㄟˊ, / ] to afford (a view of sth) [Add to Longdo]
负担不起[fù dān bu qǐ, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] cannot afford; cannot bear the burden [Add to Longdo]
高德纳[Gāo Dé nà, ㄍㄠ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Donald Knuth (1938-) famous American computer scientist at Stanford University [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
催促[さいそく, saisoku] Mahnung, Aufforderung [Add to Longdo]
[ちょう, chou] SAMMELN, (AUF)FORDERN, (VOR-AN)ZEICHEN [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
挑戦[ちょうせん, chousen] Herausforderung [Add to Longdo]
挑戦者[ちょうせんしゃ, chousensha] Herausforderer [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] fordern, bitten, suchen [Add to Longdo]
督促[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]
要求[ようきゅう, youkyuu] Erfordernis, Anforderung, Forderung, Anspruch [Add to Longdo]
要請[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]
請求[せいきゅう, seikyuu] Forderung, Anspruch [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] schinden, ueberfordern, ausbeuten [Add to Longdo]
[じゅ, ju] ANFORDERN, BENOETIGEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top