Search result for

finte

(54 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finte-, *finte*
Possible hiragana form: ふぃんて
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm defintely taking Yuuta-chan to the onsen!โจรขโมยชุดชั้นในเหรอ? ! Shimokita Glory Days (2006)
Thats called Trick Maneuver.Das nennt sich FinteThe Incredible Kung Fu Master (1979)
Is that what they call trick maneuver?Ist es das, was du Finte nennst? The Incredible Kung Fu Master (1979)
It was said that FOX had finally trapped him in a technical hypocrisy.Es hieß, FOX habe ihn mit einer technischen Finte überlistet. The Falls (1980)
If the prisoner in question is not released by noon tomorrow, a Minotaur bomb is going to be detonated somewhere in the heart of the city.Devon, wenn der Drohanruf anonym erfolgte, könnte es auch eine Finte sein. Brother's Keeper (1983)
It can destroy a city block.Es ist keine FinteBrother's Keeper (1983)
_Eine AdvokatenfinteDanton (1983)
And since you fired at Mr. Overton here... the paraffin test won't clear you, I'm afraid.Da Sie auf Mr. Overton geschossen haben, wird Ihnen ein Paraffintest nicht helfen. Springtime for Steele (1985)
So you gentlemen have any sales prospects?Und, gibt es bereits Kaufinteressenten? The People Next Door (1987)
You were set up to take those pictures.- Die Fotos waren eine FinteWho Framed Roger Rabbit (1988)
- A scam is like a hustle.- Das ist so was wie 'ne FinteRocky V (1990)
- Well, a hustle's related to...- Na ja, 'ne Finte ist so ähnlich wie... Rocky V (1990)
- Anyway, a hustle's related to a con.- Also, 'ne Finte ist so was wie Verarsche. Rocky V (1990)
Everybody's got a hustle.Überall lauern Finten. Rocky V (1990)
The San Carlos army raids were a hoax.Die Razzien sind eine FinteDelta Force 2: The Colombian Connection (1990)
So, you know, I throw him a dummy, fooled him completely.Und dann, weißt du, habe ich eine Finte gemacht, habe ihn total reingelegt. Dead Alive (1992)
I'm gonna show you a few moves that'II leave Miss GayIe wondering what month it is.Ich zeige dir ein paar gute Finten nach dem Abendessen. Danach wird sich Mrs. Arthur Gayle nicht mehr an seinen Namen erinnern, klar? This Boy's Life (1993)
Think of it as a quarterback sneak.Eine Art Quarterback-FinteSuper Bowl Fever (1995)
This tip about Lucky Leon is either a wild-goose chase...Dieser Tipp zu Lucky Leon ist entweder eine Finte... Lucky Leon (1995)
I vote goose chase.Ich tippe auf FinteLucky Leon (1995)
The punto reverso!Die doppelte FinteRomeo + Juliet (1996)
Because I think that the fiery crash that killed this man was a ruse,... _.and that this man lying here is still at large.Weil ich denke, dass das Feuer, das diesen tötete, eine Finte war... ..und dass dieser Mann hier immer noch frei herumläuft. Leonard Betts (1997)
Minister, the attack we saw could not have been faked.Minister, der Angriff war keine FinteAnd All My Dreams, Torn Asunder (1998)
Daniel, it's a ploy.Daniel, das ist eine FinteIn the Line of Duty (1998)
Switching to internal power and life support.Stellen aufinterne Stromversorgung und Life-Support um. Message in a Bottle (1998)
Other buyers, right.Neue Kaufinteressenten. Ja. Common Wealth (2000)
How do I know you won't trick me?Woher weiß ich, dass es keine Finte ist? Memorial (2000)
Look at this place. lt's all staged.Sehen Sie sich um. Es ist alles eine FinteSein und Zeit (2000)
Wait. Are you saying that Connor's place was a decoy?Soll das heißen, dass bei Connor war eine FinteSlouching Toward Bethlehem (2002)
Or were you just...? Was that just part of the whole thing with them?Oder war das bloß ein Teil dieser ganzen FinteOcean's Twelve (2004)
Just a little red herring, to keep you on your toes.Nur eine kleine Finte, um Sie auf Zack zu halten. Death on the Nile (2004)
- It's a setup.- Es ist eine FinteThe Girl in Question (2004)
Monsieur Entwhistle informs me that interest in buying this house has been expressed by a convent school, run by les religieuses.Monsieur Entwhistle hat erzählt, dass ein Kaufinteressent für dieses Haus eine Klosterschule ist, die von les religieuses geführt wird? After the Funeral (2005)
What I learned is that it was a hoax.Es war eine FinteAnother Mister Sloane (2005)
Dad, we're being set up.Das ist eine FinteSearch and Rescue (2005)
"indicating 'home' to prospective buyers.""gibt es Kaufinteressenten ein heimeliges Gefühl?" A House Is Not a Home (2005)
He threw the first punch.Er hat 'ne Finte vorgetäuscht. My Lucky Charm (2005)
Just wanted confirmation from you that he was legitimately interested.Ich möchte nur von Ihnen wissen, ob sein Kaufinteresse ehrlich war. Off the Tracks (2005)
Get the dossiers on buyers whether individuals or corporations.Besorgen Sie die Dossiers über die anderen Kaufinteressenten, ganz gleich, ob es Einzelpersonen oder Unternehmen sind. Running Wild (2006)
She doesn't do background checkson prospective buyers, and neither do I.Sie überprüft Kaufinteressenten nicht und ich auch nicht. Dare Devil (2007)
I would suggest using a little stealth and cunning to take them off-guard,Ich schlage eine Tarnung und eine Finte vor, um sie unvorbereitet zu treffen. Family Ties (2007)
This ruse, it bought us nothing.Diese Finte, sie brachte uns gar nichts. Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2007)
I'll take that over yourVulcan mind tricks any day.Das ist mir immer noch lieber als deine mentalen Vulkanier-Finten. American Pie Presents: Beta House (2007)
But remember this... do not let your men attack the city of Khang.Aber bei allem dürft ihr nicht vergessen, der Angriff ist nur eine Finte und dient lediglich der Täuschung des Gegners. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
Prince Naresuan is not returning to Ayutthaya. That's just a ploy.Der Rückzug ist lediglich eine Finte, um uns über seine Absichten zu täuschen. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
You've already fallen into Naresuan's trap.Und ihr seid bereits auf diese Finte hereingefallen. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
I'm reduced to the difficult and dangerous task of sight-reading for traps.Ich begnüge mich noch mit der schwierigen Aufgabe, ihre Finten zu entziffern. L'homme au ventre de plomb (2008)
That'd be a good cover.Das wäre eine gute FinteRed John's Footsteps (2009)
You faked the warrant?Das war alles eine Finte, die ihr... Red John's Footsteps (2009)
The SARV red herring was just to buy them time.Die SARV Finte diente nur dazu ihnen Zeit zu verschaffen. Episode #8.1 (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finte {f} | Finten {pl}feint | feints [Add to Longdo]
Kniff {m}; List {f}; Finte {f} | Kniffe {pl}; Listen {pl}; Finten {pl}ruse | ruses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Finte [fintə] (n) , s.(f )
     feint
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top