Search result for

ficker

(63 entries)
(0.0622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ficker-, *ficker*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ficker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ficker*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trafficker[N] ผู้ค้าขาย, See also: คนทำธุรกิจ, Syn. dealer

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two weeks ago is about the same time the traffickers left Kalun.สองสัปดาห์ก่อน มันก็เป็นเวลาเดียวกันกับ พวกค้ามนุษย์ มาจากเกาลูน Snakehead (2009)
All right, look, we need to find these human trafficker...เอาล่ะฟังน่ะ เราต้องตามหา ไอ้พวกลักลอบฆ่ามนุษย์นี้... Pilot (2010)
Some of the drug traffickers, they're afraid.บ้างก็เป็นพวกค้ายา พวกเขากลัว Rite of Passage (2010)
Her body is mutilated in exactly the way that Omar morales, the drug trafficker, said he would mutilate a body.ร่างของเธอถูกตัดในอย่างที่ โอมาร์ โมราเลส คนส่งยา บอกว่าเขาจะทำ Rite of Passage (2010)
The sheriff's body was mutilated exactly the way the drug trafficker said he would do it.ศพของนายอำเภอถูกตัด แบบเดียวกับที่ คนส่งยา บอกว่าเขาจะทำ Rite of Passage (2010)
You were sold to sex traffickers.เธอถูกขายให้พวกค้าผู้หญิง Resistance (2010)
You were sold to sex traffickers.เธอถูกขายให้กับพวกค้าประเวณี ฉันหนีออกมา Alexandra (2011)
Rossi: I thought traffickers concentrated in port cities.ผมคิดว่าค้ากระจุกตัวอยู่ในเมืองพอร์ต Supply and Demand (2011)
Unfortunately, domestic traffickers abduct all over the country.โชคไม่ดี,ที่องค์การค้ามนุษย์จะลงมือไปทั่วประเทศ. Supply and Demand (2011)
He's a black-market arms trafficker.เขาเป็นนักค้าอาวุธในตลาดมืด Countdown (2011)
The killing was blamed on fighting between drug traffickers and leftist rebels, a terrible tragedy that just so happened to remove all opposition to Volker's project.การเข่นฆ่ากล่าวโทษ ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่าง พวกค้ายากับพวกกบฏซ้าย If It Bleeds, It Leads (2012)
I'll have to convince two other branches of the government to execute animal traffickers.ฉันจะเกลี่ยกล่อมให้หน่วยงานลับของรัฐบาล สังหารพวกค้าสัตว์ The Tiger in the Tale (2012)
She's put away some of the city's worst violent offenders, rapists, murderers, drug traffickers.เธอจัดการกับผู้กระทำผิดร้ายแรงหลายคน นักข่มขืน,ฆาตกร พ่อค้ายาเสพติด Reasonable Doubt (2013)
I have many enemies... traffickers, cartels.ฉันมีศัตรูเยอะ พวกกลุ่มค้ามนุษย์ The Freelancer (No. 145) (2013)
You have a cozy relationship with a known drug trafficker.คุณมีไมตรีสัมพันธ์กับนักค้ายาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี Brokedown Palace (1999)
I am a trafficker of information. I know everything I can.ผมมันนักหาข่าวสาร ผมรู้ทุกอย่างที่อยากรู้ The Matrix Reloaded (2003)
Details are eyes-only, but I can tell you that Davian's a black-market trafficker.มีข้อมูลแค่รูปนี้เท่านั้น รู้แค่ว่า เดเวียน คุมธุรกิจตลาดมืด Mission: Impossible III (2006)
He's a black market trafficker, high end.ตามความเห็นของ ncic The Dreamscape (2008)
- Somebody who wants to get laid.Für einen der besten Ficker der Stadt. House on the Edge of the Park (1980)
Wait till my father gets out of prison, he's goin' to wipe you out, motherfucker.- Reg dich ab! Wenn mein Vater aus dem Gefängnis kommt, macht er dich fertig, du ArschfickerOut of the Blue (1980)
-Hey, filthy assfuckers!- Widerliche ArschfickerSpetters (1980)
A fucker?FickerLady Chatterley's Lover (1981)
- And almost anyone would do for that.Brauchen tust du mich doch nur für die Fickerei. - Das kann fast jeder zustandebringen. Lady Chatterley's Lover (1981)
Irritating little cocksucker, isn't he?Ein widerlicher kleiner Arschficker ist das. Blue Thunder (1983)
You're one of those necrophiliacs, a corpse fucker!Du bist einer von diesen Nekrophilen. Ein LeichenfickerBody Double (1984)
Fuckin' old poofter!Verdammter ArschfickerThis Is Spinal Tap (1984)
You fucker's fucker!Du OberfickerBlue Velvet (1986)
You fucker!Du FickerBlue Velvet (1986)
-You are a dumb fucker!- Sie dummer ArschfickerJumpin' Jack Flash (1986)
That fucker did, every day, every hour every day whenever they had a spare minuteDieser Ficker hat es in der Hand, jeden Tag kann er nach mir schreien. Ich muss jede Minute, die er frei hat, antanzen. Mona Lisa (1986)
Back up, pig fucker!Hau ab, SchweinefickerThe Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
Hog fucker!SchweinefickerThe Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
Hog fucker!SchweinefickerThe Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
Was it you, you little fuck?Warst du es, MinifickerFull Metal Jacket (1987)
Then quit, you slimy, fucking, walrus-looking piece of shit!Dann tu es, schleimiger WalrossfickerFull Metal Jacket (1987)
What's your game... motherfucker?Was glaubst du, worum es hier geht, ZiegenfickerAmsterdamned (1988)
So... You don't wanna talk, motherfucker?Du willst also nicht reden, ZiegenfickerAmsterdamned (1988)
Jesus, the fuckers!Diese ArschfickerLife Is a Long Quiet River (1988)
If somebody gets in your face and calls you a cocksucker, I want you to be nice.Wenn wer kommt und Sie Arschficker nennt, will ich, dass Sie nett sind. Road House (1989)
Being called a cocksucker isn't personal?"Arschficker" ist nicht persönlich? Road House (1989)
Oh, goddam worthless leg-humping, piece-of-shit dog!Ah, du elender Hosenbeinficker, du alter Dreckshund! Dark Angel (1990)
You tell him I don't talk to nigger loversSag ihm, ich rede nicht mit Niggerfickern. King of New York (1990)
I hate little motherfuckers like you.Ich hasse alle kleinen Ficker wie dich. Boyz n the Hood (1991)
Look like one of them Crenshaw Mafia motherfuckers.Ich wette, zu diesen Crenshaw-Bande-Mistfickern. Boyz n the Hood (1991)
Those two motherfuckers.Diese beiden ScheißfickerBoyz n the Hood (1991)
Stupid motherfucker!Verdammter ScheißfickerBoyz n the Hood (1991)
Come on at me, motherfucker!Kommt ruhig her, ihr ScheißfickerBoyz n the Hood (1991)
Niggas was getting their bail on. I was smoking every motherfucker that came in.Und ich hab jeden Ficker kalt gemacht, der reinkam. Boyz n the Hood (1991)
Where these motherfuckers at, man?Verdammt, wo sind die Ficker bloß? Boyz n the Hood (1991)
This motherfucker's crazy!Der Ficker ist verrückt! Boyz n the Hood (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fickerThe warehouse was a front for drug traffickers.

CMU English Pronouncing Dictionary
FICKER    F IH1 K ER0
TRAFFICKER    T R AE1 F IH0 K ER0
TRAFFICKERS    T R AE1 F IH0 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trafficker    (n) (t r a1 f i k @ r)
traffickers    (n) (t r a1 f i k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ficken {n}; Fickerei {f} [slang]fucking; fuck [slang] [Add to Longdo]
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贩子[fàn zi, ㄈㄢˋ ㄗ˙, / ] trafficker; dealer; monger; peddler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top