Search result for

fell

(140 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fell-, *fell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fell[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ fall
fell[VT] โค่น, See also: ทำให้ล้มลง, ทำให้ร่วงลงมา, Syn. chop down, cut down
fell[ADJ] ดุร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดร้าย, Syn. barbarous, vicious
fell[N] ที่หลบซ่อนของสัตว์
fell[N] หนังสัตว์
fella[N] คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชายอย่างไม่เป็นทางการ
felly[N] ขอบล้อ, See also: ขอบด้านนอกของล้อ, Syn. felloe
fellah[N] ชาวนาอาหรับ, See also: กรรมกรอาหรับ
felloe[N] ขอบล้อ, See also: ขอบวงล้อด้านนอก, Syn. felly
fellow[N] คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fell(เฟล) {felled,felling,fells} vt. อดีตกาลของfall,ทำให้ล้มลง,ชกล้ม,ตีล้ม,ยิงตก,ทำให้ตาย,ตัด,โค่น -n. จำนวนไม้โค่นลงในฤดูหนึ่ง., See also: fellness adj., Syn. level
fella(เฟล' ละ) n. ดูfellow
fellatio(ฟะเล' ชิโอ) n. การอมหรือเลียลึงค์
feller(เฟล'เลอะ) n. คนโค่นต้นไม้,คนตัดไม้,เครื่องตัดต้นไม้,ช่างเย็บตะเข็บ
fellmongern. คนขายหนังสัตว์
felloe(เฟล'โล) n. ขอบล้อ,ขอบวงล้อรูปพัด.
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค

English-Thai: Nontri Dictionary
fell(vi) pt ของ fall
fell(vt) โค่นลง,ตัดลง,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตาย,ล้ม(ควาย,ช้าง)
felloe(n) ขอบวงล้อ,ขอบล้อ
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
befell(vt) pt ของ befall
playfellow(n) เพื่อนเล่น
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellatioเฟลลาซิโอ,การดูดดมอวัยวะเพศผู้ [การแพทย์]
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fell out withล้มไปตาม เช่น Thai Rak Thai party fell out with party leader Thaksin Shinawatra.
fellowship (n vi vt slang abb) academic professional

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I fell deeply in love with aและฉันได้ตกหลุมรักกับ Bonfire of the Vanity (2008)
He fell in love with her.เค้าตกหลุมรักเธอ Bonfire of the Vanity (2008)
But I Guess I Fell Asleep.แต่พ่อคงเผลอหลับไปก่อน The Manhattan Project (2008)
Finally fell into place.- ก็ถูกเติมเต็มแล้ว There's No 'I' in Team (2008)
He'd better not. The damn ceiling fell last weekอย่าให้มีอีกแล้วกัน อาทิตย์ที่แล้วเพดานเพิ่งถล่ม Brave New World (2008)
Fell in the water, smacked his head and got stuck in the C. T. Machine.ลื้นน้ำล้ม หัวกระแทก แล้วก็ติดอยู่ในเครื่อง CT Here Comes the Flood (2008)
The winner will be allowed to pick a fellow resident to scrub in with them.ผู้ชนะจะสามารถเลือกเรซิเดนซ์เข้าผ่าตัดร่วมได้ All by Myself (2008)
I need to select one of my fellow residents for that slot.ฉันต้องเลือกคนๆนึงจากเรซิเดนซ์รุ่นเดียวกันมาเติมในช่องนี้ All by Myself (2008)
Peter just fell asleep. I don't want to wake him.ปีเตอร์เพิ่งหลับไปน่ะสิ ฉันไม่อยากปลุกเขา There's Always a Woman (2008)
Oh, thank you. But I did wanna ask--m.J. Said that he fell on purpose,ขอบตุณฮ่ะ แต่ผมอยากถามอะไรคุณบางอย่าง เอ็ม เจบอกว่าเขาตั้งใจล้ม Back in Business (2008)
Fell off a table. Don't want to talk about it.ฉันตกจากโต๊ะ ไม่อยากพูดถึงมัน A Vision's Just a Vision (2008)
He fell while chasing a flying squirrel.เขาตกลงมาตอนที่เขาจะจับกระรอกบิน The Two in Tracksuits (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellI fell asleep with my contacts out in.
fellWhen he first heard her lovely voice over the phone, he fell head over heels for her.
fellI had no sooner arrived in Kyoto than I fell ill.
fellShe made an effort at joking but it fell quite flat.
fellEver since she fell in the kitchen, she hasn't been all there.
fellThe baby fell asleep in the cradle.
fellHis face fell when he heard the news.
fellI slipped and fell down the stairs.
fellI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
fellHow can you tolerate that rude fellow?
fellHe fell asleep at the wheel and had an accident.
fellMy grades fell greatly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนมนุษย์[N] fellowman, See also: fellow creature, fellowmen, Example: กิจการของวัดสวนแก้วล้วนแล้วแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์ที่เกิดร่วมโลกกัน
สมาชิก[N] member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ร่วมงาน[N] colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
พี่น้องร่วมชาติ[N] fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count unit: คน, Thai definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนเดินทาง[N] fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน
เพื่อนร่วมชาติ[N] compatriot, See also: fellow-countryman, countryman, Example: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก, Thai definition: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
โก่น[V] fell, See also: bulldoze, clear, Syn. ขุด, โค่น
เพื่อนร่วมทาง[N] fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
ล้ม[V] cut down, See also: fell, hew, lop, Syn. ตัดโค่น, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow   FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
การทำออรัล[n. exp.] (kān tham øran) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)   FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
โค่นต้นไม้[v. exp.] (khōn tonmāi) EN: fell trees ; lumber   FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow   FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
อมนกเขา[v. exp.] (om nok khao) EN: give oral sex ; perform fellatio   FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
ภาคีสมาชิก[n.] (phākhīsamāchik) EN: associate member ; associate fellow   FR: membre associé [m]
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company   FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FELL    F EH1 L
FELLA    F EH1 L AH0
FELLS    F EH1 L Z
FELLER    F EH1 L ER0
FELLOW    F EH1 L OW0
FELLED    F EH1 L D
FELLAS    F EH1 L AH0 S
FELLIN    F EH1 L IH2 N
FELLENZ    F EH1 L IH2 N S
FELLAND    F EH1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fell    (v) (f e1 l)
fells    (v) (f e1 l z)
fellah    (n) (f e1 l @)
felled    (v) (f e1 l d)
fellow    (n) (f e1 l ou)
felling    (v) (f e1 l i ng)
fellows    (n) (f e1 l ou z)
fellahin    (n) (f e2 l @ h ii1 n)
fellaheen    (n) (f e2 l @ h ii1 n)
fellowship    (n) (f e1 l ou sh i p)

German-Thai: Longdo Dictionary
zweifellos(adv) เป็นที่แน่นอนปราศจากความสงสัย, See also: S. ohne Zweifel,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fällgriff {m}fell handle [Add to Longdo]
Fell {n}; Pelz {m}coat [Add to Longdo]
Fell {n}; Pelz {m} (ungegerbt) | Felle {pl}pelt | pelts [Add to Longdo]
Fell {n} (gegerbt)fur [Add to Longdo]
Fell {n}; Haut {f} | Felle {pl}; Häute {pl} | ein dickes Fell haben [übtr.]skin | skins | to have a thick skin [Add to Longdo]
Fell abziehento skin [Add to Longdo]
Fellatio {f}fellatio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
がさっ;ガサッ[, gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
フェラ[, fera] (n) (abbr) (See フェラチオ) fellatio [Add to Longdo]
フェラチオ[, ferachio] (n) fellatio; blow job; (P) [Add to Longdo]
フェローシップ[, fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] fellow workers [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company [Add to Longdo]
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, ] fellow citizen or countryman [Add to Longdo]
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, ] fellow-traveler; like-minded person [Add to Longdo]
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, / ] fellow countryman (from the same village); the folks back home [Add to Longdo]
采伐[cǎi fá, ㄘㄞˇ ㄈㄚˊ, / ] fell; cut [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fell trees; raft; to hew [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown [Add to Longdo]
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, / ] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fall \Fall\ (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p.
   {Fallen} (f[add]l"'n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS.
   feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen,
   Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere
   to deceive, Gr. sfa`llein to cause to fall, Skr. sphal,
   sphul, to tremble. Cf. {Fail}, {Fell}, v. t., to cause to
   fall.]
   1. To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to
    descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the
    apple falls; the tide falls; the mercury falls in the
    barometer.
    [1913 Webster]
 
       I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke
                          x. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to be erect; to take suddenly a recumbent
    posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters
    and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees.
    [1913 Webster]
 
       I fell at his feet to worship him.  --Rev. xix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To find a final outlet; to discharge its waters; to empty;
    -- with into; as, the river Rhone falls into the
    Mediterranean.
    [1913 Webster]
 
   4. To become prostrate and dead; to die; especially, to die
    by violence, as in battle.
    [1913 Webster]
 
       A thousand shall fall at thy side.  --Ps. xci. 7.
    [1913 Webster]
 
       He rushed into the field, and, foremost fighting,
       fell.                 --Byron.
    [1913 Webster]
 
   5. To cease to be active or strong; to die away; to lose
    strength; to subside; to become less intense; as, the wind
    falls.
    [1913 Webster]
 
   6. To issue forth into life; to be brought forth; -- said of
    the young of certain animals. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To decline in power, glory, wealth, or importance; to
    become insignificant; to lose rank or position; to decline
    in weight, value, price etc.; to become less; as, the
    price falls; stocks fell two points.
    [1913 Webster]
 
       I am a poor fallen man, unworthy now
       To be thy lord and master.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The greatness of these Irish lords suddenly fell and
       vanished.               --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   8. To be overthrown or captured; to be destroyed.
    [1913 Webster]
 
       Heaven and earth will witness,
       If Rome must fall, that we are innocent. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To descend in character or reputation; to become degraded;
    to sink into vice, error, or sin; to depart from the
    faith; to apostatize; to sin.
    [1913 Webster]
 
       Let us labor therefore to enter into that rest, lest
       any man fall after the same example of unbelief.
                          --Heb. iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   10. To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be
     worse off than before; as, to fall into error; to fall
     into difficulties.
     [1913 Webster]
 
   11. To assume a look of shame or disappointment; to become or
     appear dejected; -- said of the countenance.
     [1913 Webster]
 
        Cain was very wroth, and his countenance fell.
                          --Gen. iv. 5.
     [1913 Webster]
 
        I have observed of late thy looks are fallen.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   12. To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our
     spirits rise and fall with our fortunes.
     [1913 Webster]
 
   13. To pass somewhat suddenly, and passively, into a new
     state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to
     fall into a passion; to fall in love; to fall into
     temptation.
     [1913 Webster]
 
   14. To happen; to to come to pass; to light; to befall; to
     issue; to terminate.
     [1913 Webster]
 
        The Romans fell on this model by chance. --Swift.
     [1913 Webster]
 
        Sit still, my daughter, until thou know how the
        matter will fall.          --Ruth. iii.
                          18.
     [1913 Webster]
 
        They do not make laws, they fall into customs. --H.
                          Spencer.
     [1913 Webster]
 
   15. To come; to occur; to arrive.
     [1913 Webster]
 
        The vernal equinox, which at the Nicene Council
        fell on the 21st of March, falls now [1694] about
        ten days sooner.           --Holder.
     [1913 Webster]
 
   16. To begin with haste, ardor, or vehemence; to rush or
     hurry; as, they fell to blows.
     [1913 Webster]
 
        They now no longer doubted, but fell to work heart
        and soul.              --Jowett
                          (Thucyd. ).
     [1913 Webster]
 
   17. To pass or be transferred by chance, lot, distribution,
     inheritance, or otherwise; as, the estate fell to his
     brother; the kingdom fell into the hands of his rivals.
     [1913 Webster]
 
   18. To belong or appertain.
     [1913 Webster]
 
        If to her share some female errors fall,
        Look on her face, and you'll forget them all.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
   19. To be dropped or uttered carelessly; as, an unguarded
     expression fell from his lips; not a murmur fell from
     him.
     [1913 Webster]
 
   {To fall abroad of} (Naut.), to strike against; -- applied to
    one vessel coming into collision with another.
 
   {To fall among}, to come among accidentally or unexpectedly.
    
 
   {To fall astern} (Naut.), to move or be driven backward; to
    be left behind; as, a ship falls astern by the force of a
    current, or when outsailed by another.
 
   {To fall away}.
     (a) To lose flesh; to become lean or emaciated; to pine.
     (b) To renounce or desert allegiance; to revolt or rebel.
     (c) To renounce or desert the faith; to apostatize.
       "These . . . for a while believe, and in time of
       temptation fall away." --Luke viii. 13.
     (d) To perish; to vanish; to be lost. "How . . . can the
       soul . . . fall away into nothing?" --Addison.
     (e) To decline gradually; to fade; to languish, or become
       faint. "One color falls away by just degrees, and
       another rises insensibly." --Addison.
 
   {To fall back}.
     (a) To recede or retreat; to give way.
     (b) To fail of performing a promise or purpose; not to
       fulfill.
 
   {To fall back upon} or {To fall back on}.
     (a) (Mil.) To retreat for safety to (a stronger position
       in the rear, as to a fort or a supporting body of
       troops).
     (b) To have recourse to (a reserved fund, a more reliable
       alternative, or some other available expedient or
       support).
 
   {To fall calm}, to cease to blow; to become calm.
 
   {To fall down}.
     (a) To prostrate one's self in worship. "All kings shall
       fall down before him." --Ps. lxxii. 11.
     (b) To sink; to come to the ground. "Down fell the
       beauteous youth." --Dryden.
     (c) To bend or bow, as a suppliant.
     (d) (Naut.) To sail or drift toward the mouth of a river
       or other outlet.
 
   {To fall flat}, to produce no response or result; to fail of
    the intended effect; as, his speech fell flat.
 
   {To fall foul of}.
     (a) (Naut.) To have a collision with; to become entangled
       with
     (b) To attack; to make an assault upon.
 
   {To fall from}, to recede or depart from; not to adhere to;
    as, to fall from an agreement or engagement; to fall from
    allegiance or duty.
 
   {To fall from grace} (M. E. Ch.), to sin; to withdraw from
    the faith.
 
   {To fall home} (Ship Carp.), to curve inward; -- said of the
    timbers or upper parts of a ship's side which are much
    within a perpendicular.
 
   {To fall in}.
     (a) To sink inwards; as, the roof fell in.
     (b) (Mil.) To take one's proper or assigned place in
       line; as, to fall in on the right.
     (c) To come to an end; to terminate; to lapse; as, on the
       death of Mr. B., the annuuity, which he had so long
       received, fell in.
     (d) To become operative. "The reversion, to which he had
       been nominated twenty years before, fell in."
       --Macaulay.
 
   {To fall into one's hands}, to pass, often suddenly or
    unexpectedly, into one's ownership or control; as, to
    spike cannon when they are likely to fall into the hands
    of the enemy.
 
   {To fall in with}.
     (a) To meet with accidentally; as, to fall in with a
       friend.
     (b) (Naut.) To meet, as a ship; also, to discover or come
       near, as land.
     (c) To concur with; to agree with; as, the measure falls
       in with popular opinion.
     (d) To comply; to yield to. "You will find it difficult
       to persuade learned men to fall in with your
       projects." --Addison.
 
   {To fall off}.
     (a) To drop; as, fruits fall off when ripe.
     (b) To withdraw; to separate; to become detached; as,
       friends fall off in adversity. "Love cools,
       friendship falls off, brothers divide." --Shak.
     (c) To perish; to die away; as, words fall off by disuse.
     (d) To apostatize; to forsake; to withdraw from the
       faith, or from allegiance or duty.
       [1913 Webster]
 
          Those captive tribes . . . fell off
          From God to worship calves.   --Milton.
     (e) To forsake; to abandon; as, his customers fell off.
     (f) To depreciate; to change for the worse; to
       deteriorate; to become less valuable, abundant, or
       interesting; as, a falling off in the wheat crop; the
       magazine or the review falls off. "O Hamlet, what a
       falling off was there!" --Shak.
     (g) (Naut.) To deviate or trend to the leeward of the
       point to which the head of the ship was before
       directed; to fall to leeward.
 
   {To fall on}.
     (a) To meet with; to light upon; as, we have fallen on
       evil days.
     (b) To begin suddenly and eagerly. "Fall on, and try the
       appetite to eat." --Dryden.
     (c) To begin an attack; to assault; to assail. "Fall on,
       fall on, and hear him not." --Dryden.
     (d) To drop on; to descend on.
 
   {To fall out}.
     (a) To quarrel; to begin to contend.
       [1913 Webster]
 
          A soul exasperated in ills falls out
          With everything, its friend, itself. --Addison.
     (b) To happen; to befall; to chance. "There fell out a
       bloody quarrel betwixt the frogs and the mice."
       --L'Estrange.
     (c) (Mil.) To leave the ranks, as a soldier.
 
   {To fall over}.
     (a) To revolt; to desert from one side to another.
     (b) To fall beyond. --Shak.
 
   {To fall short}, to be deficient; as, the corn falls short;
    they all fall short in duty.
 
   {To fall through}, to come to nothing; to fail; as, the
    engageent has fallen through.
 
   {To fall to}, to begin. "Fall to, with eager joy, on homely
    food." --Dryden.
 
   {To fall under}.
     (a) To come under, or within the limits of; to be
       subjected to; as, they fell under the jurisdiction of
       the emperor.
     (b) To come under; to become the subject of; as, this
       point did not fall under the cognizance or
       deliberations of the court; these things do not fall
       under human sight or observation.
     (c) To come within; to be ranged or reckoned with; to be
       subordinate to in the way of classification; as,
       these substances fall under a different class or
       order.
 
   {To fall upon}.
     (a) To attack. [See {To fall on}.]
     (b) To attempt; to have recourse to. "I do not intend to
       fall upon nice disquisitions." --Holder.
     (c) To rush against.
       [1913 Webster]
 
   Note: Fall primarily denotes descending motion, either in a
      perpendicular or inclined direction, and, in most of
      its applications, implies, literally or figuratively,
      velocity, haste, suddenness, or violence. Its use is so
      various, and so mush diversified by modifying words,
      that it is not easy to enumerate its senses in all its
      applications.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, a. [OE. fel, OF. fel cruel, fierce, perfidious; cf.
   AS. fel (only in comp.) OF. fel, as a noun also accus. felon,
   is fr. LL. felo, of unknown origin; cf. Arm fall evil, Ir.
   feal, Arm. falloni treachery, Ir. & Gael. feall to betray; or
   cf. OHG. fillan to flay, torment, akin to E. fell skin. Cf.
   {Felon}.]
   1. Cruel; barbarous; inhuman; fierce; savage; ravenous.
    [1913 Webster]
 
       While we devise fell tortures for thy faults.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Eager; earnest; intent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am so fell to my business.     --Pepys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\ (f[e^]l),
   imp. of {Fall}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, n. (Mining)
   The finer portions of ore which go through the meshes, when
   the ore is sorted by sifting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, v. t. [Cf. Gael. fill to fold, plait, Sw. f[*a]ll a
   hem.]
   To sew or hem; -- said of seams.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, n.
   1. (Sewing) A form of seam joining two pieces of cloth, the
    edges being folded together and the stitches taken through
    both thicknesses.
    [1913 Webster]
 
   2. (Weaving) The end of a web, formed by the last thread of
    the weft.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, n. [Cf. L. fel gall, bile, or E. fell, a.]
   Gall; anger; melancholy. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Untroubled of vile fear or bitter fell. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, n. [AS. fell; akin to D. vel, OHG. fel, G. fell,
   Icel. fell (in comp.), Goth fill in [thorn]rutsfill leprosy,
   L. pellis skin, Gr. pe`lla. Cf. {Film}, {Peel}, {Pell}, n.]
   A skin or hide of a beast with the wool or hair on; a pelt;
   -- used chiefly in composition, as woolfell.
   [1913 Webster]
 
      We are still handling our ewes, and their fells, you
      know, are greasy.            --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, n. [Icel. fell, fjally; akin to Sw. fj[aum]ll a
   ridge or chain of mountains, Dan. fjeld mountain, rock and
   prob. to G. fels rock, or perh. to feld field, E. field.]
   1. A barren or rocky hill. --T. Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A wild field; a moor. --Dryton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fell \Fell\, v. t. [imp. & p. p. {Felled}; p. pr. & vb. n.
   {Felling}.] [AS. fellan, a causative verb fr. feallan to
   fall; akin to D. vellen, G. f[aum]llen, Icel. fella, Sw.
   f[aum]lla, Dan. f[ae]lde. See {Fall}, v. i.]
   To cause to fall; to prostrate; to bring down or to the
   ground; to cut down.
   [1913 Webster]
 
      Stand, or I'll fell thee down.      --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fell
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]
   n 1: the dressed skin of an animal (especially a large animal)
      [syn: {hide}, {fell}]
   2: seam made by turning under or folding together and stitching
     the seamed materials to avoid rough edges [syn: {fell},
     {felled seam}]
   3: the act of felling something (as a tree)
   v 1: cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike
      down a tree"; "Lightning struck down the hikers" [syn:
      {fell}, {drop}, {strike down}, {cut down}]
   2: pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing
     beneath him" [syn: {fly}, {fell}, {vanish}]
   3: sew a seam by folding the edges

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fall
 
 1. (fell, fallen) düşmek, dökülmek, yağmak
 2. çökmek
 3. kapanmak, yıkılmak, mahvolmak, ölmek
 4. alınmak, zapt olunmak, düşmek (kale)
 5. inmek, azalmak, eksilmek, kesilmek
 6. gelmek, çıkmak, vurmak
 7. tutulmak, duçar olmak
 8. dalmak, başlamak
 9. rastlamak, tesadüf etmek, vaki olmak
 10. ayrılmak, bölünmek, taksim olunmak
 11. doğmak. (hayvanlarda)fall afoul münakaşa etmek, atışmak
 12. çarpmak. fall a sleep uykuya dalmak. fall away çekilmek
 13. fenalaşmak, gerilemek
 14. zayıflamak. fall back geri çekilmek .fall back on(güvenilecek bir kimseye veya bir yere) başvurmak.fall behind geri kalmak, arkadan gelmek. fall down düşmek. fall flat bekleneni elde edememek, karşılığını görememek fall for(A.B.D.), (argo) aldatılmak
 15. (slang) kesilmek, bitmek
 16. çok beğenmek, bayılmak. fall in dizilmek, sıraya girmek
 17. çökmek
 18. yıkılmak
 19. bitmek
 20. uygun gelmek, münasip olmak. fall in love âşık olmak. fall in with rast gelmek, tesadüf etmek
 21. kabul etmek, muvafakat etmek, uymak. fall into error hataya düşmek, yanılmak. fall off çekilmek, azalmak, düşmek, bozulmak.fall off the roof (argo) âdet görmek, aybaşı olmak. fall on gelmek, düşmek
 22. hücum etmek, üstüne düşmek, saldırmak
 23. keşfetmek. This month the twentieth fell on a Friday. Bu ayın yirmisi cumaya rastladı. fall on one's face (k.dili.) yüzüne gözüne bulaştırmak. fall on one's feet dört ayağının üstüne düşmek, atlatmak, sıyrılmak, başarmak. fall out kavga etmek, bozuşmak
 24. vaki olmak
 25. (ask.) sıradan çıkmak. fall over yıkılmak. fallover oneself kendini çok istekli göstermek. fall prostrate yüz üstü kapaklanmak, bayılıp yere yıkılmak. fall short (of) kafi gelmemek, eksik gelmek, varmamak, ulaşamamak, umduğu gibi çıkmamak. fall through başarı kazanamamak, muvaffak olamamak, vazgeçilmek. fall to yemeğe veya harbe başlamak, girişmek, başlamak. fall under altına düşmek, dahil olmak, girmek. fall upon saldırmak, üstüne gelmek. fallen on evil times fena günlere gelmiş. fallen woman düşmüş kadın, fahişe. falling star göktaşı. His eye fell upon me. Gözü bana ilişti. His face fell. Suratı asıldı. It all fell out for the best. Sonucu hayırlı oldu. It fell to my lot. Benim payıma düştü. Bana isabet etti. The plans fell to the ground.Planlar suya düştü.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fell [fɛl] (n) , s.(n )
   coat; fur; skin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top