หรือคุณหมายถึง eßer?
Search result for

esser

(39 entries)
(0.3104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esser-, *esser*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dessert(ดิเซิร์ท') n. ผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร (อังกฤษ) ,ขนมหวาน,ไอศกรีมที่เป็นส่วนท้ายของมื้ออาหาร (สหรัฐอเมริกา)
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
lesser(เลส'เซอะ) adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
dessert(n) ของหวาน,ขนมหวาน
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม
lesser(adj) น้อยลง,น้อยกว่า,เล็กน้อย
lesser(n) สิ่งที่น้อยลง,สิ่งที่น้อยกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหวาน[n. exp.] (āhān wān) EN: dessert   FR: dessert [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt   FR: blesser
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi (Thai sweetmeat)   FR: bualoi [m] (dessert thaï)
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSER    EH1 S ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
besser(adj adv) ดีกว่า, See also: gut
Messer(n) |das, pl. Messer| มีด
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esser {m}eater [Add to Longdo]
Esser {m} | Esser {pl}trencherman | trenchermen [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,

Japanese-English: EDICT Dictionary
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
ほぞんかけたか[, hozonkaketaka] (n) (See てっぺんかけたか) calling sound of the lesser cuckoo [Add to Longdo]
クラフティ[, kurafutei] (n) clafoutis (type of dessert) (fre [Add to Longdo]
スイーツ;スウィーツ[, sui-tsu ; suui-tsu] (n) sweets (desserts, candy, etc.) [Add to Longdo]
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]
デサール[, desa-ru] (n) dessert; (P) [Add to Longdo]
デザート[, deza-to] (n) (1) dessert; (2) desert; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Esser [ɛsr] (n) , pl.
     eater; trencherman; trenchermen
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top