Search result for

esc

(150 entries)
(0.0622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esc-, *esc*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
escargot[เอ็สคาร์โกท์] (n ) เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) โดยการนำหอยทากชนิด รับประทานได้มายัดใส่เปลือกหอยประเภทหอยโข่งขนาดมะนาว ผลเล็ก แล้วยัดตามด้วยเนยที่มีส่วนผสมของกระเทียมสับและเครื่อง เทศอื่นๆ นำอบในเตาอบความร้อนสูงบนถาดหลุมโลหะ (Convection Oven) จนสุกหอมจึงนำมารับประทานด้วยคีมหนีบ กับส้อมที่ทำขึ้นเฉพาะอาหารจานนี้

English-Thai: Longdo Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
escalation (n) การเพิ่มขึ้น
See also: S. increasing, A. decreasing,
escape velocity (n) ความเร็วหลุดพ้น
escaped prisoner[だつごくしゅう] (n ) นักโทษแหกคุก
Escapism[อิส เคฟ'ฟิสซึม] (n ) การหลบเลี่ยงความเป็นจริงของตนเอง โดยการปล่ายอารมณ์ไปตามสิ่งบันเทิงหรือจินตนาการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esce    [SUF] กลายเป็น, See also: เริ่มต้น
escape    [N] การหนี (จากการถูกขัง), See also: การหลบ, การหลบหนี, Syn. flight
escape    [VT] หนี (จากการถูกขัง), See also: ลี้, หนีภัย, หลบภัย, หลบหนี, Syn. flee, fly, leave
escape    [VI] หนี (จากการถูกขัง), See also: หลบหนี, Syn. flee, fly, leave
escent    [SUF] ค่อยๆ เป็น
eschew    [VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun
escort    [N] การคุ้มครอง, Syn. protection
escort    [N] คนที่ไปเป็นเพื่อน, See also: คนคุ้มครอง, Syn. attendant, bodyguard, guard, chaperon
escort    [VT] คุ้มกัน, See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, Syn. guard, protect
escrow    [VT] เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ESC (electronic spark control)อีเอสซี (การควบคุมการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Esc key; Escape keyแป้นหลีก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalation๑. การเพิ่มระดับ (การทำสงคราม)๒. การขยายขอบเขต (การทำสงคราม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escalationการปรับค่าสูงขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalation factorปัจจัยที่ทำให้ปรับราคา, ปัจจัยที่ทำให้ปรับอัตรา (เช่น อัตราค่าครองชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalator clauseข้อกำหนดการปรับค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalator clauseข้อกำหนดให้ปรับราคา, ข้อกำหนดให้ปรับอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escapeหลีก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape characterอักขระหลีก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escalatorsบันไดเลื่อน [TU Subject Heading]
Escapeการเล็ดลอด [การแพทย์]
Escape clause actionการปฏิบัติตามข้อกำหนดงดเว้น [เศรษฐศาสตร์]
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
escape velocityความเร็วหลุดพ้น, ความเร็วต่ำสุดของวัตถุที่สามารถหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลก หรือดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์อื่น ๆ เช่น ยานอวกาศจะต้องมีความเร็วอย่างน้อย 11,200 เมตรต่อวินาที  จึงจะเคลื่อนที่หลุดพ้นออกจากสนามความโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Escape Wayร่องให้อาหารหลุดออกจากฟัน [การแพทย์]
Escapesการหลบหนี [TU Subject Heading]
Escaping Tendencyแนวโน้มการผละหนี [การแพทย์]
Escharชั้นเนื้อตาย,ผิวหนังตายแห้ง [การแพทย์]
Escharotomyตัดแผลแข็งออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escThe prisoner who escaped two days ago is still at large.
escHolding an eel too fast is the way to let her escape.
escAnn gave an account of how she had escaped.
escBy good fortune they escaped.
escMay I escort you home?
escGas seems to be escaping from the pipe.
escI escaped the accident by the skin of my teeth.
escI narrowly escaped being hit by a car.
escToday is the fatal day that they will attempt their escape.
escI need to escape from this decree.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escalade(เอล'คะเลด) n.,vt. (การ) ขึ้นดอย,ทางขั้นบันได, (การ) ใช้บันไดปีนกำแพง,ขึ้นขั้นบันได, See also: escalader n.
escalate(เอล'คะเลท) vt.,vi. เพิ่ม,ทำให้มากขึ้น,ขยาย., See also: escalation n. ดูescalate escalatory adj. ดูescalate, Syn. increase
escalator(เอล'คะเลเทอะ) n. บันไดเลื่อน.
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew

English-Thai: Nontri Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนีรอด    [V] escape, See also: get away, make good one's escape, Syn. หนีพ้น, Example: กลุ่มโจรที่ปล้นรถทัวร์สามารถหนีรอดไปได้คนเดียว, Thai definition: หนีพ้นจากการติดตาม
รอด    [V] survive, See also: escape from death, save, Syn. รอดชีวิต, Example: สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล
หลบลี้หนีหาย    [V] flee, See also: escape, evade, slip away, elude, Syn. หลบหนี, หนี, Example: หัวหน้าฝ่ายกบฏก็ได้หลบลี้หนีหายไปแล้วเหลือแต่เพียงลูกน้องชั้นปลายๆ
หนี    [V] escape, See also: flee, Example: แรงงานของพม่าจำนวนไม่น้อยหนีออกมาทำงานต่างด้าว เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในย่างกุ้ง, Thai definition: ไปเสียให้พ้น, หลีกไปให้พ้น, ไปเสียให้พ้นจากอันตราย
หนี    [V] avoid, See also: escape, Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี, หลบ, Example: ปรากฏการณ์ เอลนิโน ทำให้อากาศแปรปรวนไปทั้งโลก ประเทศไทยเองก็หนีไม่พ้นสภาวะผิดปกตินี้เช่นกัน
หนีหาย    [V] escape, See also: flee, Example: หลังจากได้รับการประกันตัวแล้ว เขาก็หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอย, Thai definition: หนีไปจนหาไม่พบ
หลีกหนี    [V] escape, See also: run away from, Syn. หนี, หลีกลี้, หลบลี้, Example: ชาวชนบทหลายคนกระเสือกกระสนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหลีกหนีความทุกข์ยากในชนบท, Thai definition: ไปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่อยากประสบ
พ้นอันตราย    [V] be out of danger, See also: escape danger, Syn. รอดอันตราย, Example: ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ, Thai definition: หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย
เข้าหม้อ    [V] forget the knowledge, See also: escape one's memory, slip one's memory, Syn. ลืม, หลงลืม, ลืมเลือน, Example: ความรู้ทางเลขของเราเข้าหม้อไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา, Notes: (ปาก)
แคล้ว [V] miss, See also: escape, avoid, Syn. คลาดไป, รอดไป, พ้นไป, Example: ลูกๆ ของเขาช่างพูดวาดรูปเก่งกันทุกคนคงไม่แคล้วเจริญรอยตามคุณพ่ออย่างแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCO    EH1 S K OW0
ESCH    EH1 SH
ESCHE    EH1 SH
ESCUE    EY1 S K Y UW0
ESCOE    EH0 S K OW1
ESCORT    EH0 S K AO1 R T
ESCHER    EH1 SH ER0
ESCAPE    AH0 S K EY1 P
ESCADA    EH2 S K AA1 D AH0
ESCHEN    EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escape    (v) (i1 s k ei1 p)
eschew    (v) (i1 s ch uu1)
escort    (n) (e1 s k oo t)
escort    (v) (i1 s k oo1 t)
escudo    (n) (i1 s k y uu1 d ou)
escaped    (v) (i1 s k ei1 p t)
escapee    (n) (i1 s k ei2 p ii1)
escapes    (v) (i1 s k ei1 p s)
eschews    (v) (i1 s ch uu1 z)
escorts    (n) (e1 s k oo t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Geschirr(n) |das| จาน ถ้วย ชาม, See also: der Teller, die Schale
geschlossen(adj) ปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: zu <--> geöffnet
Geschäfte(n) |pl.|, See also: das Geschäft
beschweren(vt) |beschwerte, hat beschwert| บ่นว่า, ตำหนิ
sich beschweren über etw./jmdn.บ่นหรือตำหนิเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| คำตำหนิ, คำบ่น, การบ่น
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
WSA : Wirtschafts- und SozialausschussESC : Economic and Social Committee [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
とんずら[, tonzura] (n,vs) (sl) fleeing; escape [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] escort the Emperor [Add to Longdo]
埃斯库多[āi sī kù duō, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄉㄨㄛ, / ] escudo (unit of currency) [Add to Longdo]
大肠杆菌[dà cháng gǎn jūn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Escherichia coli (E. coli) [Add to Longdo]
宇宙速度[yǔ zhòu sù dù, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] escape velocity [Add to Longdo]
自动扶梯[zì dòng fú tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄊㄧ, / ] escalator [Add to Longdo]
自动楼梯[zì dòng lóu tī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, / ] escalator [Add to Longdo]
逃犯[táo fàn, ㄊㄠˊ ㄈㄢˋ, ] escaped criminal [Add to Longdo]
逃走[táo zǒu, ㄊㄠˊ ㄗㄡˇ, ] escape; flee [Add to Longdo]
逃避[táo bì, ㄊㄠˊ ㄅㄧˋ, ] escape; evade; shirk [Add to Longdo]
逐步升级[zhú bù shēng jí, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥ ㄐㄧˊ, / ] escalation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
エスケープ[えすけーぷ, esuke-pu] escape [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top