ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erich

EH1 R IH0 K   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erich-, *erich*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erich Typeแบบอ่อน [การแพทย์]
Erich Type of Arch Barชนิดบางดัดได้ง่ายด้วยมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Erich Fromm's "Escape From Freedom,""หนีจากอิสรภาพ" ของอีริค ฟอร์มม Dentist of Detroit (2011)
Erich Fromm.อิริค ฟรอมม์ Epilogue (2011)
Yes. I am reminded of a line... from Erich Segal's wonderful novel, Love Story.ข้าจำประโยคในนิยายรักสุดซึ้งของอีริค ซีเกลได้... Dark Shadows (2012)
"The real true behind-the-scenes story of the making of Erich Segal's 1970's classic, Love Story."เป็นเรื่องราวที่มาจากเรื่องจริง ทำให้มันเป็นหนังสือคลาสสิค ปี 1970 ของอีริค ซีกัล Thanksgiving IV (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ERICH    EH1 R IH0 K
ERICHSEN    EH1 R IH0 K S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Gericht(n) |das| ศาล
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
アペリティフ;アペリチフ[, aperiteifu ; aperichifu] (n) aperitif (fre [Add to Longdo]
エシェリヒア;エシェリキア[, eshierihia ; eshierikia] (n) escherichia coli [Add to Longdo]
クエリチャネル[, kuerichaneru] (n) {comp} query channel [Add to Longdo]
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil) [Add to Longdo]
クラカケトラザメ属[クラカケトラザメぞく, kurakaketorazame zoku] (n) Schroederichthys (genus of catshark in the family Scyliorhinidae) [Add to Longdo]
ストレリチア[, sutorerichia] (n) (See 極楽鳥花) bird of paradise flower (lat [Add to Longdo]
フェリチン[, ferichin] (n) ferritin [Add to Longdo]
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) (1) Escherichia coli (E. coli); (2) colon bacterium; (P) [Add to Longdo]
軟骨膜[なんこつまく, nankotsumaku] (n) perichondrium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top