ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elias

AH0 L AY1 AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elias-, *elias*, elia
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came to New York to be a journalist, and sent letters out everywhere and finally got a call from Elias-Clarke and met with Sherry up at Human Resources and...ฉันมานิวยอร์กเพื่อเป็นนักข่าว ฉันส่ง จม. สมัครงานไว้หลายที่ แล้วอีเลียส-คลาร์กติดต่อไป The Devil Wears Prada (2006)
Chairman of Elias-Clarke. Irv Ravitz.ประธานของอีเลียส-คลาร์ก เอิฟ เรวิทซ์ The Devil Wears Prada (2006)
Elias and a few other employees are still loyal.เอเลียส และพนักงานอีก 2-3 คน ยังซื่อสัตย์กับผมอยู่ The Empire Strikes Jack (2010)
Elias, come on!เอสิเอส มานี่! I Haven't Told You Everything (2010)
Elias, come on!อิไลแอส มานี่! I Haven't Told You Everything (2010)
- Elias, it's natural for you to question this.เอลิแอส มันเป็นเรื่องธรรมดา ที่คุณจะตั้งคำถาม A Matter of Life and Death (2010)
Listen to me, elias,ฟังฉันนะ เอลิแอส A Matter of Life and Death (2010)
Elias, he's only asking you to do what you were going to do anyway.เอลิแอส เขาแค่กำลังขอให้คุณทำ ในสิ่งที่คุณจะทำอยู่แล้ว Casualties of War (2010)
Elias, I know you.เอลิแอส ฉันรู้จักคุณ Casualties of War (2010)
Elias would never murder people in cold blood, he's a good man.เอลิแอสจะไม่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น เขาเป็นคนดี Casualties of War (2010)
Elias, if it didn't work out, would you have... would you have done it, and gone through with your threat and murdered the detainees?เอลิแอส ถ้าวิธีนั้นไม่ได้ผล คุณก็ต้อง... คุณต้องทำมัน และผ่านมันไป กับคำขู่ของคุณ ที่จะฆ่าผู้ถูกคุมขังหรอ? Casualties of War (2010)
Elias atherton of bethesda.อีไลแอส อาเธอร์ตัน จากเมืองเบเธสด้า The Big Bang Job (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIAS    AH0 L AY1 AH0 S
ELIASON    AH0 L AY1 AH0 S AH0 N
ELIASSEN    AH0 L AY1 AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Elias    (n) ˈɛlɪəs (e1 l i @ s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top